2021-2022 10.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


10.Sınıf ait Fizik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Fizik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Fizik dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

14 Ekim 2021  


mebsinavlari.com fizik sorusu

A) PZ > PX > PY            B) P> PX > PZ
C) PX > PZ >PY
             D) PX > PY  >PZ  
E) PZ > PY > PX14 Ekim 2021  

Eşit hacim bölmeli K ve L cisimleri özdeş sulara şekildeki gibi bırakılıyor. Bu cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri Fk ve Fl olduğuna göre Fl / Fk oranı kaçtır?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 1 / 2    E) 1 / 3

14 Ekim 2021  

Aşağıda verilen şekilde S1 / S2 = 1 / 3 ve F kuvveti 24 N olduğuna göre G kaç Newtondur?

A) 8        B) 16        C) 24    D) 48    E) 72

14 Ekim 2021  

Taban alanı 5 metrekare olan içi dolu bir kutu yere 20 newton / metrekare lik basınç uygulamaktadır. Buna göre bu kutunun ağırlığı kaç N'dur?

A) 30    B) 50   C) 80    D) 100    E) 120

14 Ekim 2021  

* Basınç algılayıcı yongaların yapılabilmesiyle kullanılır.
* Algıladığı basıncı bir elektronik devrede elektriksel gerilim oluşturur.
* Otomobil endüstrisinde özellikle kullanılır.
Yukarıda özellikleri verilen ölçüm aleti hangisidir?

A) Elektronik manometre    B) Metal manometre
C) Metal barometre             D) Sıvılı barometre
E) Dijital barometre

14 Ekim 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisinde basınçlardan yararlanma söz konusu değildir?

A) Bileşik kaplar            B) Su cenderesi
C) Su tulumbaları          D) Sıvılı fren sistemleri
E) Elektronik sistemler

14 Ekim 2021  

I. Katı cisim
II. Açık hava basıncı
III. Kapalı hava basıncı
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinin basınç nedeni yer çekimi kuvveti değildir?

A) Yalnız II        B) Yalnız III        C) I ve II
D) II ve III          E) I ve III

14 Ekim 2021  

I. Hacim
II. Mutlak sıcaklık
III. Tanecik sayısı
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kapalı kaplardaki gazların basıncını doğru orantılı olarak etkilemektedir?

A) I ve II             B) I ve III            C) II ve III
D) I, II ve III        E) Yalnız I

14 Ekim 2021  

Durgun sıvıların basıncı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Basınç sıvının ağırlığından etkilenir.
B) Sıvı basıncı yer çekimi alan şiddetiyle ters orantılıdır.
C) Sıvıyı içerin kabın şekline bağlı olarak basınç değişebilir.
D) Basınç kabın sıvıyla temas eden her noktasında yüzeye diktir.
E) Sıvının öz kütlesi basıncı etkiler.

14 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi sıvı basıncını etkilemez?

A) Sıvının yoğunluğu
B) Yer çekimi alanı şiddeti
C) Sıvının derinliği
D) Sıvının türü
E) Sıvının genişliği

14 Ekim 2021  

Aşağıda verilen durumlardan hangisi cismin uyguladığı basıncı azaltmak içindir?

A) Bıçağın ağzının keskin olması.
B) Çivilerin uçlarının sivri olması
C) Kar ayakkabılarının büyük olması.
D) Makasın iki ağzının da keskin olması.
E) Tırnak makasının ucunun keskin olması.

14 Ekim 2021  

I. Katı cismin ağırlığı
II. Katı cismin cinsi
III. Cismin dayanma yüzeyi alanı
Katı cisimlerin uyguladığı basıncı yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri etkilemektedir?

A) I, II ve III        B) I ve III        C) I ve II
D) Yalnız I          E) Yalnız II

14 Ekim 2021  

Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
açık kaptaki gaz -- barometre -- paskal -- piezoelektrik -- basınç -- vektörel -- statik basınç -- dinamik basınç

a. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetin büyüklüğüne .................. denir.
b. Basıncın diğer ismi ......................... 'dır.
c. Kuvvet .................... bir büyüklüktür.
d. Bazı kristal türlerinin üzerine basınç uygulandığında kristalin yüzeylerinde meydana gelen elektriksel gerilime ......................................... denir.
e. Atmosferdeki ve atmosfere açık kaplardaki gazlara .......................... denilir.
f. Bir kabın içindeki gazların her saniye birbirine çarparak oluşturdukları etkiye ..................... denir.
g. Bir akışkanın akış hızından dolayı kazandığı basınca ........................... denir.
h. Açık hava basıncını ölçen aletlere ................... denir.

14 Ekim 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanları başına Y koyunuz.

(...) Kuvvet F harfi ile gösterili ve birimi newtondur.
(...) Basıncın birimi newton / metrekare dir.
(...) Basınç vektörel bir büyüklüktür.
(...) Bir katı cismin oluşturduğu basıncın değeri, o cismin ağırlığının cismin dayanma yüzeyinin alanına bölünerek bulunur.
(...) Piezoelektrik özellik sadece özel yapılı kristallerde bulunur.
(...) Katılar sadece dayanma yüzeyine basınç uygular.
(...) Durgun sıvılar içinde bulunduğu kabın temas eden her noktasına basınç uygular.
(...) Bir odayı dolduran hava kapalı kaptaki gaz olarak örneklendirilebilir.
(...) Kapalı bir kaptaki gazın sıcaklığı yükseltilirse gaz moleküllerinin kinetik enerjisi artar.
(...) Kapalı kaplardaki gazların basıncı gazın cinsine bağlıdır.