Lise 10.Sınıf Fizik Yazılı Soruları 1. ve 2.Ünite

Lise 10.Sınıf Fizik Yazılı Soruları 1. ve 2.Ünite sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Fizik Yazılı Soruları 1. ve 2.Ünite CEVAPLARI

 1. Elektrik enerjisi ile çalışan bir ışık ampulüne daha parlak bir ışık vermek istiyorsanız ne yapmanız gerekir?

  A) Daha yüksek gerilim uygulamak.
  B) Daha düşük gerilim uygulamak.
  C) Ampulün rengini değiştirmek.
  D) Ampulün anahtarını kapatmak.
  E) Işık ampulünü temizlemek.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Daha yüksek gerilim, ampulün daha parlak ışık vermesine neden olur. 3. Gazların normal şartlarda elektrik akımını iletememelerinin nedeni nedir?

  A) Gazlar elektriği iletme kapasitesine sahip değildir.
  B) Gaz molekülleri çok hızlı hareket ettiği için iletemezler.
  C) Gazlar çok yüksek direnç gösterir ve akımı engellerler.
  D) Gaz molekülleri normal şartlarda iyonlaşmazlar.
  E) Gazlar normal şartlarda yalıtkan maddelerdir.

 4. Cevap: E Açıklama:

  Gazlar normal şartlarda yalıtkan maddelerdir ve elektriği iletemezler. Ancak yüksek sıcaklık ve düşük basınç koşullarında iyonlaşabilirler. 5. Plazma nedir ve elektrik akımını nasıl iletebilir?

  A) Plazma, sıvı haldeki bir gazdır ve serbest elektronlar taşır.
  B) Plazma, gazların katı hale gelmiş halidir ve iletken değildir.
  C) Plazma, sadece yüksek basınç altında bulunabilir.
  D) Plazma, elektrik akımını iletmez, yalıtkandır.
  E) Plazma, sadece negatif iyonları taşır ve pozitif iyonları iletemez.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Plazma, sıvı haldeki bir gaz türüdür ve içinde pozitif iyonlar ve serbest elektronlar bulunur, bu nedenle elektrik akımını iletebilir. 7. Bir iletkenin üzerinden 10 Coulomb'lık yük 2 saniyede geçerken, aynı sürede 5 Coulomb'lık negatif yük geçiyorsa, devredeki net akım şiddeti kaç Amper'dir?

  A) 2 A    B) 2.5 A    C) 4 A    D) 5 A    E) 6 A    

 8. Cevap: B Açıklama:

  Pozitif ve negatif yüklerin toplamı 10 Coulomb - 5 Coulomb = 5 Coulomb'dur. Bu nedenle net akım şiddeti 5 Coulomb/2 saniye = 2.5 Amper'dir. 9. Bir iletkenin üzerinden 6 Coulomb'lık pozitif yük 3 saniyede geçerken, aynı sürede 2 Coulomb'lık negatif yük geçiyor. Devredeki net akım şiddeti nedir?

  A) 1 A    B) 2 A    C) 3 A    D) 4 A    E) 5 A    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Pozitif ve negatif yüklerin toplamı 6 Coulomb - 2 Coulomb = 4 Coulomb'dur. Bu nedenle net akım şiddeti 4 Coulomb/3 saniye = 1.33 Amper'dir, yaklaşık olarak 2 Amper'e eşittir. 11. Bir elektrik devresinde lambanın ışık vermesi için hangi şart sağlanmalıdır?

  A) Anahtar kapalı olmalıdır.
  B) Iletkenin rengi doğru olmalıdır.
  C) Voltmetre bağlı olmalıdır.
  D) Ampermetre bağlı olmalıdır.
  E) Devrede bir direnç olmalıdır.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Lamba devresi tamamlamak için anahtarın kapalı olması gerekir. Bu durumda akım lambaya ulaşarak ışık verir. 13. Ohm Yasası nedir?

  A) İletkenin direncini açıklar.
  B) İletkenin sıcaklık değişimini ölçer.
  C) İletkenin potansiyel farkını tanımlar.
  D) İletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı ile akım şiddeti arasındaki ilişkiyi açıklar.
  E) İletkenin ısısal iletkenliğini ifade eder.

 14. Cevap: D Açıklama:

  Ohm Yasası, bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkının bu iletkenden geçen akım şiddetine oranının sabit olduğunu ifade eder. 15. Elektrik devresinde birden fazla direnç seri olarak bağlandığında ne olur?

  A) Toplam direnç artar.
  B) Toplam direnç azalır.
  C) Toplam direnç sabit kalır.
  D) Toplam akım şiddeti artar.
  E) Toplam potansiyel fark artar.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Seri bağlanan dirençlerin toplam direnci, her bir direncin direncinin toplamına eşittir. 17. Elektrik devresinde R1 = 10 ohm, R2 = 20 ohm ve R3 = 30 ohm değerlerinde üç direnç seri olarak bağlanmıştır. Toplam direnç nedir?

  A) 10 ohm    B) 20 ohm    C) 30 ohm    D) 60 ohm    E) 90 ohm    

 18. Cevap: D Açıklama:

  Seri bağlanan dirençlerin toplam direnci, R1 + R2 + R3 = 10 ohm + 20 ohm + 30 ohm = 60 ohm'dur. 19. Elektrik devresinde R1 = 20 ohm ve R2 = 30 ohm değerlerinde iki direnç paralel olarak bağlanmıştır. Toplam direnç nedir?

  A) 10 ohm    B) 15 ohm    C) 20 ohm    D) 50 ohm    E) 600 ohm    

 20. Cevap: B Açıklama:

  Paralel bağlanan dirençlerin toplam direnci, 1 / (1/R1 + 1/R2) = 1 / (1/20 ohm + 1/30 ohm) = 15 ohm'dur. 21. Paralel bağlanan dirençlerin üzerinden geçen akım şiddeti ne şekildedir?

  A) Her dirençten geçen akım eşit büyüklüktedir.
  B) İlk dirençten geçen akım diğerlerinden büyüktür.
  C) Son dirençten geçen akım diğerlerinden büyüktür.
  D) Her dirençten geçen akım farklıdır.
  E) Akım şiddeti dirençlerin sıralamasına bağlı olarak değişir.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Paralel bağlanan dirençlerin üzerinden geçen akım, her bir dirençten eşit büyüklükte geçer. 23. Üreteçler seri bağlandığında toplam potansiyel fark nedir?

  A) VKL = |V1 - V2|    B) VKL = V1 + V2     
  C) VKL = V1 * V2      D) VKL = V1 / V2     
  E) VKL = V1 - V2                           

 24. Cevap: B Açıklama:

  Seri bağlanmış üreteçlerin toplam potansiyel farkı, her iki üretecin potansiyel farkının toplamına eşittir. 25. Paralel bağlanmış üreteçlerin toplam potansiyel farkı nasıl hesaplanır?

  A) VKL = V1 - V2      B) VKL = |V1 + V2|   
  C) VKL = V1 * V2      D) VKL = V1 / V2     
  E) VKL = V1 + V2                           

 26. Cevap: B Açıklama:

  Paralel bağlanmış üreteçlerin toplam potansiyel farkı, her iki üretecin potansiyel farkının toplamının mutlak değerine eşittir. 27. Bir lamba 10 saniye boyunca 100 Watt elektriksel güçle çalışıyor. Bu sürede lambanın harcadığı enerji miktarı nedir?

  A) 1 Joule         B) 10 Joule       
  C) 100 Joule       D) 1000 Joule     
  E) 10.000 Joule                      

 28. Cevap: D Açıklama:

  Enerji, güç × zaman olarak hesaplanır. 29. Elektriksel güç ile direnç arasındaki ilişki nedir?

  A) P ∝ R (P doğru orantılı R)
  B) P ∝ 1/R (P ters orantılı R)
  C) P = R^2
  D) P = V/I
  E) P = VI

 30. Cevap: A Açıklama:

  Elektriksel güç ile direnç arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. 31. Aşağıdaki önlemlerden hangisi evdeki elektrik güvenliğini artırmak için gereklidir?

  A) Prizlere birden fazla fiş takmak
  B) Kabloları düşürmek ve ezmek
  C) Kullanılmayan elektrikli cihazları prize takılı bırakmak
  D) Yuvasından çıkmış ve telleri açıkta kalmış prizleri tamir etmek
  E) Elektrikli cihazların kullanım talimatlarına uymak

 32. Cevap: E Açıklama:

  Elektrikli cihazların doğru kullanımı, güvenliği artırmak için önemlidir. 33. Elektrik akımı nedir ve bir devrenin içinde neden oluşur?


 34. Cevap: Elektrik akımı, bir devredeki yük taşıyan parçacıkların (genellikle elektronların) belirli bir yönde hareket etmesiyle oluşan bir akımdır. Akım, bu parçacıkların bir potansiyel farkı nedeniyle hareket etmesi sonucu meydana gelir. Devrelerdeki potansiyel fark, elektronları bir noktadan diğerine çekerek akımın oluşmasına neden olur. Açıklama: 35. Elektriksel direnç nedir ve nasıl hesaplanır?


 36. Cevap: Elektriksel direnç, bir iletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluktur. Direnç (R), iletkenin öz direnci (ρ), boyu (L) ve kesit alanı (A) ile ilişkilidir. R = ρ * (L / A) formülü ile hesaplanır. Burada ρ, öz direnci; L, iletkenin boyu; A, iletkenin kesit alanıdır. Açıklama: 37. İletkenin öz direnci ne anlama gelir ve neden maddelere özgü bir özelliktir?


 38. Cevap: İletkenin öz direnci (ρ), birim uzunlukta ve birim kesitteki parçasının elektrik akımına karşı gösterdiği direnci ifade eder. Bu bir maddenin özelliklerinden biridir çünkü her madde farklı öz dirence sahiptir. Öz direnç, maddenin atomik yapısı ve bileşimi ile ilgilidir. Açıklama: 39. Voltmetre ve ampermetre nedir, elektrik devrelerinde ne işe yararlar? Voltmetre ve ampermetre arasındaki temel farkları açıklayınız.


 40. Cevap: Voltmetre, elektrik devrelerinde gerilim veya potansiyel fark ölçmek için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Ampermetre ise devrelerde akım şiddeti ölçmek için kullanılır. Voltmetre, paralel bağlanırken ampermetre seri bağlanır. Temel farklar: Voltmetre, devre elemanına paralel bağlanırken, ampermetre devre elemanına seri bağlanır. Voltmetre, direnci yüksek ve iç direnci ihmal edilebilir bir cihazdır. Ampermetre ise düşük iç dirence sahiptir. Açıklama: 41. İdeal bir voltmetrenin özellikleri nelerdir ve neden voltmetre devreye paralel bağlanır?


 42. Cevap: İdeal bir voltmetrenin özellikleri şunlardır: İç direnci sonsuzdur, yani devreye hiç akım çekmez. Voltmetre, devre elemanına paralel bağlandığı için, devre üzerinde ölçüm yaparken devreyi etkilemez veya değiştirmez. Voltmetre devreye paralel bağlandığı için, devre üzerinde oluşan gerilimi ölçebilir. Devrenin çalışmasını etkilemeden gerilimi ölçmesi, gerçek değerleri doğru bir şekilde göstermesini sağlar. Açıklama: 43. Bir iletkenin direnci nasıl hesaplanır? Ohm Yasası'na göre direncin birimi nedir?


 44. Cevap: Bir iletkenin direnci Ohm Yasası'na göre potansiyel farkının akım şiddetine oranıdır. Matematiksel olarak ifade edildiğinde: R = V / I Burada, R, direnci (Ohm) temsil eder. V, potansiyel farkı (Volt) temsil eder. I, akım şiddetini (Amper) temsil eder. Direncin birimi Ohm'dır (Ω). Açıklama: 45. İç direnç nedir ve elektrik devrelerinde neden önemlidir? İç direnç, bir elektrik devresinde hangi sorunlara neden olabilir?


 46. Cevap: İç direnç, bir elektrik devresinde üretecin (batarya veya kaynak) elektrik akımının geçişine karşı gösterdiği dirençtir. İç direnç, özellikle uzun süreli kullanımda üretecin ısınmasına neden olur. Bu, iç direncin enerjiyi ısıya dönüştürdüğü anlamına gelir. İç direnç, elektrik devresinin performansını etkileyebilir. Yüksek iç dirence sahip bir üreteç, devredeki gerilimi düşürebilir ve cihazların düzgün çalışmasını engelleyebilir. Ayrıca iç direnç, bataryanın ömrünü de kısaltabilir. Açıklama: 47. Elektrik devresinde paralel bağlanmış dirençler nedir? Paralel bağlantıdaki dirençlerin özellikleri nelerdir?


 48. Cevap: Elektrik devresinde paralel bağlanmış dirençler, her bir direnç düğüm noktalarına (uçlarına) bağlıdır ve aynı potansiyel farkı paylaşırlar. Paralel bağlantıdaki dirençler, toplam direncin hesaplanmasında farklı bir yapı oluştururlar. Paralel bağlantıdaki dirençlerin özellikleri şunlardır: Her bir direnç, aynı potansiyel farka sahiptir. Paralel bağlantıdaki dirençlerin toplam direnci, ters orantılıdır ve hesaplanırken toplam direncin reciproke (tersini) alarak hesaplanır. Açıklama: 49. Elektrik devrelerinde dirençlerin seri ve paralel bağlanması nedir? Seri ve paralel bağlantının özellikleri nelerdir?


 50. Cevap: Elektrik devrelerinde dirençlerin seri bağlanması, dirençlerin uç uca gelerek birbirine bağlandığı bir bağlama şeklidir. Seri bağlantıda, her bir dirençten geçen akım aynıdır, ancak toplam direnç değeri dirençlerin toplamına eşittir. Paralel bağlanmış dirençler ise, her bir direnç düğüm noktalarına bağlıdır ve aynı potansiyel farkını paylaşır. Paralel bağlantıda, toplam direnç değeri ters orantılıdır ve daha düşüktür. Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Fizik Yazılı Soruları 1. ve 2.Ünite Detayları

Lise 10.Sınıf Fizik Yazılı Soruları 1. ve 2.Ünite 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 10.Sınıf Fizik Yazılı Soruları 1. ve 2.Ünite Testini Çöz tıklayın. Lise 10.Sınıf Fizik Yazılı Soruları 1. ve 2.Ünite yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Fizik Yazılı Soruları 1. ve 2.Ünite sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


Lise 10.Sınıf Fizik Yazılı Soruları 1. ve 2.Ünite Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
  1. Bernoulli İlkesi
  2. Gaz Basıncı
  3. Kaldırma Kuvveti
  4. Katı Basıncı
  5. Sıvı Basıncı

Ayrıca Lise 10.sınıf fizik dersi 1. ünite ve 2.ünite yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun hazırlanmıştır

Elektrik enerjisi kullanarak ışık kaynaklarının parlaklığını kontrol etme.

Gazların normalde yalıtkan olduğunu ve iyonlaşma koşullarını anlama.

Plazmanın tanımını ve elektrik iletim yeteneğini anlama.

Akım şiddetini hesaplama yeteneği ve negatif yüklerin etkisini anlama.

Akım şiddetini hesaplama yeteneği ve pozitif ve negatif yüklerin etkisini anlama.

Elektrik devresinin çalışma prensiplerini anlama.

Ohm Yasası'nın tanımını bilmek.

Seri bağlanmış dirençlerin toplam direncini hesaplama.

Seri bağlanmış dirençlerin toplam direncini hesaplama.

Paralel bağlanmış dirençlerin toplam direncini hesaplama.

Paralel bağlanmış dirençlerin akım dağılımını anlama.

Seri bağlanmış üreteçlerin toplam potansiyel farkını hesaplama.

Paralel bağlanmış üreteçlerin toplam potansiyel farkını hesaplama.

Elektrik enerjisinin hesaplanmasını bilmek.

Elektriksel güç ile direnç arasındaki ilişkiyi anlama.

Elektrikli cihazların doğru kullanımını

Öğrenciler, voltmetre ve ampermetre arasındaki farkları anlarlar ve bu ölçüm cihazlarının elektrik devrelerindeki işlevlerini kavrarlar.

Öğrenciler, ideal bir voltmetrenin özelliklerini ve neden devreye paralel bağlandığını anlarlar.

Öğrenciler, direncin nasıl hesaplandığını ve biriminin ne olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, iç direncin ne olduğunu, elektrik devrelerindeki önemini ve olası sorunları anlarlar.

Öğrenciler, paralel bağlantıdaki dirençlerin özelliklerini ve toplam direncin hesaplanmasını anlarlar.

Öğrenciler, seri ve paralel bağlantının özelliklerini ve toplam direnç değerlerini anlarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Fizik Yazılı Soruları 1. ve 2.Ünite sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Fizik Yazılı Soruları 1. ve 2.Ünite Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 24 kere doğru, 48 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 10.Sınıf Fizik Yazılı Soruları 1. ve 2.Ünite Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Fizik Yazılı Soruları 1. ve 2.Ünite sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Fizik Yazılı Soruları 1. ve 2.Ünite sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Fizik Yazılı Soruları 1. ve 2.Ünite sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.