10.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme

10.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme CEVAPLARI

 1. Plazmanın elektrik iletkenliği nasıl sağlanır?

  A) Plazma, her zaman elektrik iletkenidir.
  B) Plazma, yüksek basınç altında elektrik iletken hale gelir.
  C) Plazma, düşük sıcaklıkta elektrik iletkenliği gösterir.
  D) Plazma, yalıtkan bir madde olduğu için elektrik iletemez.
  E) Plazma, sadece negatif yükleri iletir ve pozitif yükleri engeller.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Plazma, yüksek basınç altında iyonlaşarak elektrik iletken hale gelir. 3. Bir elektrik devresinde 5 saniyede 3 Coulomb'lık pozitif yük geçerken, aynı sürede 7 Coulomb'lık negatif yük geçiyor. Bu devredeki akım şiddeti nedir?

  A) 0.4 A    B) 0.5 A    C) 1 A    D) 1.4 A    E) 2 A    

 4. Cevap: E Açıklama:

  Akım şiddeti, devreden geçen toplam yükün zamanla orantılıdır. Burada, 10 Coulomb'lık yük 5 saniyede geçiyor, bu nedenle akım şiddeti 2 Coulomb/saniye veya 2 Amper olur. (Ι = q/t) 5. Elektrik devresindeki bir iletkenin direncini artırmak için hangi yöntem uygundur?

  A) Iletkenin boyunu artırmak
  B) Iletkenin kesit alanını artırmak
  C) Iletkenin iç direncini azaltmak
  D) Iletkenin rengini değiştirmek
  E) Iletkenin sıcaklığını artırmak

 6. Cevap: B Açıklama:

  Direnci artırmak için, iletkenin kesit alanını artırmak en etkili yöntemdir. Bu, akımın daha geniş bir alandan geçmesine izin verir, bu da direnci azaltır. 7. Elektrik devresindeki bir lambanın ışık vermemesinin nedeni nedir?

  A) Anahtarın kapalı olması
  B) Iletkenin renginin yanlış olması
  C) Direncin çok büyük olması
  D) Voltmetrenin arızalı olması
  E) Ampermetrenin yanlış bağlanması

 8. Cevap: A Açıklama:

  Anahtar kapalı olduğunda elektrik devresi tamamlanır ve akım lambaya ulaşarak ışık vermesini sağlar. 9. Ohm Yasası'na göre, iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı arttığında ne olur?

  A) Akım şiddeti azalır.         B) Akım şiddeti sabit kalır.   
  C) Akım şiddeti artar.          D) Direnç azalır.              
  E) İletkenin rengi değişir.                                    

 10. Cevap: C Açıklama:

  Ohm Yasası'na göre, potansiyel farkı arttıkça iletkenden geçen akım şiddeti de artar, doğru orantılı bir ilişki vardır. 11. Ohm Yasası'na göre, direncin birimi nedir?

  A) Volt    B) Amper    C) Ohm    D) Watt    E) Farad    

 12. Cevap: C Açıklama:

  Ohm Yasası'na göre direnç, voltajın amperajına bölünmesiyle hesaplanır, bu nedenle biriminin adı Ohm'dur (Ω). 13. Seri bağlanan dirençlerin üzerinden geçen akım şiddeti ne şekildedir?

  A) Her dirençten geçen akım eşit büyüklüktedir.
  B) İlk dirençten geçen akım diğerlerinden büyüktür.
  C) Son dirençten geçen akım diğerlerinden büyüktür.
  D) Her dirençten geçen akım farklıdır.
  E) Akım şiddeti dirençlerin sıralamasına bağlı olarak değişir.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Seri bağlanan dirençlerin üzerinden geçen akım, her bir dirençten eşit büyüklükte geçer. 15. Elektrik devresinde R1 = 5 ohm ve R2 = 10 ohm değerlerinde iki direnç seri olarak bağlanmıştır. Toplam direnç nedir?

  A) 5 ohm    B) 10 ohm    C) 15 ohm    D) 20 ohm    E) 50 ohm    

 16. Cevap: C Açıklama:

  Seri bağlanan dirençlerin toplam direnci, R1 + R2 = 5 ohm + 10 ohm = 15 ohm'dur. 17. Elektrik devresinde R1 = 6 ohm ve R2 = 8 ohm değerlerinde iki direnç paralel olarak bağlanmıştır. Toplam direnç nedir?

  A) 2 ohm    B) 3 ohm    C) 4 ohm    D) 12 ohm    E) 48 ohm    

 18. Cevap: B Açıklama:

  Paralel bağlanan dirençlerin toplam direnci, 1 / (1/R1 + 1/R2) = 1 / (1/6 ohm + 1/8 ohm) = 3 ohm'dur. 19. Paralel bağlanan dirençlerin eşdeğer direnci hesaplanırken hangi işlem kullanılır?

  A) Toplama    B) Çarpma    C) Bölme    D) Çıkarma    E) Üs alma    

 20. Cevap: C Açıklama:

  Paralel bağlanan dirençlerin toplam direnci, terslerinin toplamının tersi olarak hesaplanır, yani bölme işlemi kullanılır. 21. Üreteçler paralel bağlandığında ne olur?

  A) Her üreteç potansiyel farkını kaybeder.
  B) Toplam potansiyel fark artar.
  C) Toplam potansiyel fark azalır.
  D) Her üreteç bağımsız çalışır.
  E) Toplam potansiyel fark değişmez.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Paralel bağlanmış üreteçlerden her biri kendi potansiyel farkını sağlar ve bağımsız olarak çalışır. 23. Elektriksel güç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Elektriksel güç, birim zamanda yapılan işi ifade eder.
  B) Elektriksel güç, voltmetrede okunan değeri ifade eder.
  C) Elektriksel güç, ampermetrede okunan değeri ifade eder.
  D) Elektriksel güç, devrenin direncini ifade eder.
  E) Elektriksel güç, devredeki voltajın karesi ile doğru orantılıdır.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Elektriksel güç, birim zamanda harcanan veya yapılan işi ifade eder. 25. Elektrik güvenliği açısından aşağıdaki önlemlerden hangisi en uygun bir uygulamadır?

  A) Islak zeminlerde elektrikli cihazlar kullanılmalıdır.
  B) Birden fazla fiş prize takılmalıdır.
  C) Topraklı prizler evlerde kullanılmalıdır.
  D) Prizlere metal maddeler sokulmalıdır.
  E) Sigorta kapalıyken elektrikle ilgili işler yapılmalıdır.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Topraklı prizler, elektrikle ilgili güvenliği artırmak için kullanılır. 27. Elektrik kazalarından korunmak için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır?

  A) Prizlere emniyet kapağı takılmalıdır.
  B) Islak zeminlerde elektrikli cihazlar kullanılmamalıdır.
  C) Kullanılmayan elektrikli cihazlar prize takılı bırakılmalıdır.
  D) Kabloların ezik olmamasına dikkat edilmelidir.
  E) Yuvasından çıkmış ve telleri açıkta kalmış prizler tamir ettirilmelidir.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Kullanılmayan cihazlar prize takılı bırakılmamalıdır çünkü bu durum güvenlik riski oluşturabilir. 29. Potansiyel farkı ve Volt'u nasıl tanımlarsınız?


 30. Cevap: Potansiyel farkı (V), iki nokta arasındaki elektriksel potansiyel farkını ölçen bir birimdir. SI birim sisteminde Volt (V), potansiyel farkın birimidir. Bir volt, bir elektrik devresindeki elektronların birim yük başına düşen enerji farkını ifade eder. Açıklama: 31. Elektrik akımının yönü nasıl belirlenir ve neden negatif yüklerin hareket yönü kabul edilir?


 32. Cevap: Elektrik akımının yönü, devredeki pozitif yüklerin hareket yönüne zıt olarak kabul edilir. Bu nedenle negatif yüklerin hareket yönü, elektrik akımının yönü olarak kabul edilir. Elektronlar negatif yüklüdür ve bu nedenle elektrik devrelerindeki akım, elektronların negatif yüklerini taşıdıkları yönde akar. Açıklama: 33. Elektrik akımının yolu üzerindeki direnci artırmak için neler yapılabilir ve neden?


 34. Cevap: Elektrik akımının yolu üzerindeki direnci artırmak için iletkenin boyunu artırabilirsiniz çünkü direnç ile boy doğru orantılıdır. Ayrıca, iletkenin kesit alanını azaltmak da direnci artırır çünkü direnç ile kesit alanı ters orantılıdır. Öz direnci daha büyük olan bir iletken kullanmak da direnci artırır. Açıklama: 35. Bir devrede akımın oluşabilmesi için ne gereklidir?


 36. Cevap: Bir devrede akımın oluşabilmesi için bir potansiyel farka ihtiyaç vardır. Potansiyel fark, iki nokta arasındaki elektriksel potansiyel farkını ifade eder. İletken bir yol boyunca bir potansiyel fark olduğunda, elektronlar bu potansiyel fark nedeniyle akarlar ve akım oluşur. Açıklama: 37. Ampermetre ne işe yarar ve nasıl çalışır? Ampermetre, elektrik devresine nasıl bağlanmalıdır?


 38. Cevap: Ampermetre, elektrik devrelerinde akım şiddetini ölçmek için kullanılır. Bir ampermetre, devre elemanına seri bağlandığında devreden geçen akımı ölçer. İç direnci düşüktür, bu nedenle devreden az bir akım çeker ve akımın tamamını ölçebilir. Ampermetre, ölçüm yapılacak devre elemanının seri bağlantısına bağlanmalıdır. Bu sayede ampermetre, devre üzerinde oluşan akımı doğru bir şekilde ölçebilir. Açıklama: 39. Kısa devre nedir ve nasıl oluşur? Bir elektrik devresinde kısa devre olması durumunda ne gibi sonuçlar ortaya çıkabilir?


 40. Cevap: Kısa devre, elektrik devresinde normalde direnç veya devre elemanları arasında bulunması gereken bir direncin aniden düşük bir dirence sahip bir yol oluşturması durumunda oluşur. Bu, devredeki akımın normalden çok daha yüksek bir değere ulaşmasına neden olur. Kısa devre sonucunda şu sonuçlar ortaya çıkabilir: Devrede yüksek bir akım oluşur, bu da cihazların veya devre elemanlarının aşırı ısınmasına ve zarar görmesine yol açabilir. Kısa devre nedeniyle cihazlar veya devre elemanları arızalanabilir. Yangın veya diğer güvenlik riskleri oluşabilir. Açıklama: 41. Elektrik devresinde dirençlerin seri bağlanması nedir? Seri bağlanmış dirençlerin özellikleri nelerdir?


 42. Cevap: Elektrik devresinde dirençlerin seri bağlanması, dirençlerin uç uca gelerek birbirine bağlandığı bir bağlama şeklidir. Seri bağlanmış dirençler, aynı akımın üzerinden geçtiği ancak potansiyel farkının her dirençte direncin büyüklüğüne göre değiştiği bir düzenlemeyi ifade eder. Seri bağlanmış dirençlerin özellikleri şunlardır: Akım şiddeti (I), seri bağlı dirençler üzerinden geçen akımın büyüklüğünü temsil eder. Potansiyel fark (V), her bir direnç üzerindeki voltaj değerini gösterir. Seri bağlanmış dirençlerin toplam direnci (Reş), bu dirençlerin direnç değerlerinin toplamına eşittir: Reş = R1 + R2 + R3 + ... + Rn. Açıklama: 43. Verilen bir devredeki seri bağlı dirençlerin eşdeğer direnci nasıl hesaplanır? Bir örnek vererek açıklayınız.


 44. Cevap: Seri bağlanmış dirençlerin eşdeğer direnci, bu dirençlerin direnç değerlerinin toplamıyla hesaplanır. Matematiksel olarak ifade edildiğinde: Reş = R1 + R2 + R3 + ... + Rn Örnek: Direnç değerleri R1 = 3 Ω, R2 = 5 Ω ve R3 = 2 Ω olan üç dirençten oluşan bir devre düşünelim. Bu seri bağlı dirençlerin eşdeğer direnci nedir? Çözüm: Reş = R1 + R2 + R3 = 3 Ω + 5 Ω + 2 Ω = 10 Ω'dir. Açıklama: 45. Seri bağlantıdaki dirençlerin toplam direnci nasıl hesaplanır? Bir örnek vererek açıklayınız.


 46. Cevap: Seri bağlanmış dirençlerin toplam direnci, bu dirençlerin direnç değerlerinin toplamıyla hesaplanır. Matematiksel olarak ifade edildiğinde: Reş = R1 + R2 + R3 + ... + Rn Örnek: Direnç değerleri R1 = 3 Ω, R2 = 5 Ω ve R3 = 2 Ω olan üç dirençten oluşan bir devre düşünelim. Bu seri bağlı dirençlerin eşdeğer direnci nedir? Çözüm: Reş = R1 + R2 + R3 = 3 Ω + 5 Ω + 2 Ω = 10 Ω'dir. Açıklama: 47. Paralel bağlantıdaki dirençlerin toplam direnci nasıl hesaplanır? Bir örnek vererek açıklayınız.


 48. Cevap: Paralel bağlanmış dirençlerin toplam direnci, bu dirençlerin reciprok (tersini) alınıp toplandığında elde edilir. Matematiksel olarak ifade edildiğinde: 1 / Reş = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3 + ... + 1 / Rn Örnek: Direnç değerleri R1 = 4 Ω, R2 = 6 Ω ve R3 = 8 Ω olan üç dirençten oluşan bir devre düşünelim. Bu paralel bağlı dirençlerin eşdeğer direnci nedir? Çözüm: 1 / Reş = 1 / 4 Ω + 1 / 6 Ω + 1 / 8 Ω = (3/24) + (4/24) + (3/24) = 10/24 Ω Reş = 24/10 Ω = 2.4 Ω'dir. Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme Detayları

10.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


10.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
  1. Bernoulli İlkesi
  2. Gaz Basıncı
  3. Kaldırma Kuvveti
  4. Katı Basıncı
  5. Sıvı Basıncı

Ayrıca 10.sınıf fizik dersi 1.dönem 1.değerlendirme soruları; mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun olarak cevap anahtarlı hazırlanmıştır

Plazmanın elektrik iletkenliğini ve iyonlaşma koşullarını anlama.

Akım şiddetini hesaplama yeteneği.

Direnci artırma yöntemlerini anlama.

Elektrik devresinin çalışma prensiplerini anlama.

Ohm Yasası'nın işleyişini anlama.

Direncin birimini bilmek.

Seri bağlanmış dirençlerin akım dağılımını anlama.

Seri bağlanmış dirençlerin toplam direncini hesaplama.

Paralel bağlanmış dirençlerin toplam direncini hesaplama.

Paralel bağlanmış dirençlerin toplam direncini hesaplama yöntemini bilmek.

Üreteçlerin paralel bağlandığında nasıl çalıştığını anlama.

Elektriksel gücün tanımını anlama.

Elektrik güvenliği önlemlerini bilmek.

Elektrik güvenliği önlemlerini doğru anlama.

Öğrenciler, ampermetrenin işlevini, çalışma prensibini ve nasıl bağlanması gerektiğini anlarlar.

Öğrenciler, kısa devrenin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu ve olası sonuçlarını anlarlar.

Öğrenciler, seri bağlanmış dirençlerin özelliklerini ve toplam direncin nasıl hesaplandığını anlarlar.

Öğrenciler, seri bağlı dirençlerin eşdeğer direncini hesaplayabilme yeteneğini kazanır.

Öğrenciler, seri bağlı dirençlerin toplam direncini hesaplayabilme yeteneğini kazanır.

Öğrenciler, paralel bağlı dirençlerin toplam direncini hesaplayabilme yeteneğini kazanır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 21 kere doğru, 21 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.