2021-2022 10.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


10.Sınıf ait Fizik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Fizik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Fizik dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

11 Ocak 2022  

Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde cam tüp içerisinde gazın basıncı Pgaz, açık hava basıncı Po ve kap tabanındaki basınç P dir.
fizik sorusu 10.sınıf
Buna göre Pgaz, Po ve P arasındaki ilişki nedir?

A) Pgaz > Po > P         B) Pgaz > P > Po
C) P > Po > Pgaz         D) P > Pgaz > Po
E) Po > Pgaz > P

11 Ocak 2022  


fizik basınç sorusu

A) Yalnız I     B) I ve II     C) I ve III
D) II ve III     E) I, II ve III

11 Ocak 2022  

Mıknatıslarla ilgili;
I. Manyetik alan çizgileri mıknatıs içinde S kutbundan N kutbuna doğrudur.
II. Manyetik kuvvet çizgileri birbirlerini kesmezler.
III. Mıknatıslarda itme - çekme özelliğinin en fazla olduğu yerlere kutup denir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I     B) I ve II     C) I ve III
D) II ve III     E) I, II ve III

11 Ocak 2022  

Ağırlıkları sırası ile G ve 2G olan K ve L cisimleri şekillerdeki gibi dengededir. K cisminin tavan ve taban alanları A iken L cismininki A ve 2A'dır.
fizik 10.sınıf katılarda basınç
Buna göre Şekil I'de K cisminin L'ye uyguladığı basınç P ise Şekil II'de L cisminin K'ye uyguladığı basınç kaç P'dir?

A) 1/3     B) 1/2     C) 1     D) 2     E) 3

11 Ocak 2022  

Şekil I, II  ve III'te verilen d, 2d, 3d özkütleli sıvalar içinde eşit hacimli X, Y ve Z cisimleri şekillerdeki gibi dengededir.
sıvılarda basınç sorusu
Buna göre cisimlere etki eden kaldırma kuvvetler Fx, Fy ve Fz arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) FY > FX = FZ     B) FX = FY = FZ
C) FZ > FY > FX     D) FX > FY > FZ
E) FX > FY = FZ

11 Ocak 2022  

Evren öğretmen yaptığı deneyde sızdırmaz pistonu F kuvvet ile itince lastik balon altına bağlanan taşın kabın dibine battığını gözlemlemiştir.
gaz basıncı 10.sınıf fizik sorusu
Buna göre;
I. Cisimlerin hacmi azalınca etki eden kaldırma kuvveti azalır.
II. Gazların basıncı artınca yüzen cisimleri aşağıya iterek batırır.
III. Sıvıların kaldırma kuvveti sıvının özkütlesine bağlıdır.
öğrenci deney sonucunda yukarıdaki sonuçlardan hangilerini kullanarak deniyi açıklayabilir?

A) Yalnız I     B) I ve II         C) I ve III
D) II ve III     E) I, II ve III

11 Ocak 2022  

Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenekte sürtünmesiz piston X seviyesinde dengededir.
10.sınıf fizik sorusu
Pistonun üzerindeki sıvı basıncı Psıvı, gaz basıncı Pgaz ve piston üzerindeki sıvı basınç kuvveti F olduğuna göre piston Y seviyesine çekilirse hangileri artar?

A) Yalnız Psıvı         B) Yalnız Pgaz
C) F ve Psıvı            D) Psıvı ve Pgaz
E) F ve Pgaz

11 Ocak 2022  

Düşey kesiti verilen boş kabı doldurmak için sabit debili musluk açılıyor.
fizik sorusu 10.sınıf
Musluk açıldığı andan kap doluncaya kadar, tabandaki A noktasındaki sıvı basıncının zaman bağlı değişim grafiği nasıl olur?

lise fizik sorusu

11 Ocak 2022  

Özdeş mıknatıs ve dinamometreler kullanılarak oluşturulan sistem şekildeki gibi dengededir.
fizik denge sorusu
Buna göre dinamometrelerin gösterdiği D1, D2 ve D3 değerleri arasındaki büyüklük ilişkisi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) D1 = D2 = D3     B) D3 > D2 > D1
C) D1 > D2 > D3     D) D3 > D2 = D1
E) D2 > D1 = D3

11 Ocak 2022  

Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta X ve Y cisimleri d ve 2d özkütleli sıvılar içerisinde dengededir.
sıvılarda basınç
M musluğu açılarak d ve 2d öz kütleli sıvılar türdeş karışım yaptıklarında:
I. K noktasındaki sıvı basıncı artar.
II. Y cisminin batan hacmi artar.
III. X cismi olduğu yerde dengede kalır.
yargılarından hangileri doğru olur?

A) Yalnız I     B) Yalnız II         C) I ve II
D) II ve III     E) I, II ve III

11 Ocak 2022  


mıknatıs sorusu
Şekildeki mıknatısın X ve Y noktalarında oluşturduğu manyetik alan vektörlerinin yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

        X         Y
A)     →       →
B)      ↓        →
C)      ↘       →
D)      ↗       →
E)     →       ←

11 Ocak 2022  

Aşağıda verilen,
I. Yüzen cisimlere uygulanan kaldırma kuvveti büyüklüğü cismin ağırlığından büyüktür.
II. Sıvı içinde dengede duran cismin ağrılığı ile cisme uygulanan kaldırma kuvveti aynı doğrultudadır.
III. Batan cisimlere zemin tarafından tepki kuvveti etki eder.
yargılarından doğru olanları (D),yanlış olanları (Y) ile gösterecek olursak doğru sıralama aşağıda verilenlerden hangisi gibi olur?

A) DDY     B) YDD     C) DYD
D) YDY     E) DDD

11 Ocak 2022  

Havadaki ağırlığı 60 N olan bir cismin önce yarısı sonra tamamı sıvı içine konulup dinamometre ile ölçüm yapılıyor.
fizik sorusu mebsinavlari.com
Dinamometre ilk durumda 40 N ölçtüğüne göre son durumda kaç N ölçer?

A) 10     B) 20     C) 30     D) 40     E) 50

11 Ocak 2022  

Şekildeki taşırma kabı, özkütleleri farklı, birbirleri ile karışmayan L ve M sıvılarıyla doludur. İçi dolu K cismi L sıvısına yavaşça bırakılmıştır.
özkütle sorusu
K cisminin tamamı M sıvısında askıda kaldığına göre;
I. Taşırma kabından taşan sıvı hacmi, K cisminin hacmine eşittir.
II. Taşırma kabında ağırlaşma olur.
III. K cismi, ağırlığına eşit ağırlıkta sıvı taşırır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I     B) Yalnız III     C) I ve II
D) II ve III     E) I, II ve III

11 Ocak 2022  

Bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan bir filin kütlesi 800 kg dır. Buna göre, filin bastığı yere uyguladığı basınç kaç n/m2 dir? (g=10 m/s2)

A) 4.105         B) 16.104         C) 12.104
D) 5.104         E) 4.104

11 Ocak 2022  

Hacimleri sırasıyla 2V, V ve 2V olan X, Y ve Z cisimleri sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir.

fizik 10.sınıf 2.dönem sorusu
Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri mx, my ve mz arasındaki ilişki nedir?

A) mX > mY > mZ     B) mY > mX > mZ
C) mX = mY = mZ     D) mZ > mY > mX
E) mZ > mX > mY

03 Ocak 2022  


sıvılarda basınç sorusu

03 Ocak 2022  


10.sınıf fizik sorusu

03 Ocak 2022  


10.sınıf fizik sorusu

03 Ocak 2022  


mıknatıs sorusu