Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)

Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Frekans nedir?


 2. Cevap: Frekans, periyodik hareket yapan cisimlerin birim zamandaki titreşim sayısına denir. Açıklama:

  Frekans f sembolüyle gösterilir ve birimi Hertz'dir (Hz). Dalga kaynağının frekansı, oluşturulan periyodik dalgaların frekansına eşittir. Bu nedenle frekans sadece dalga kaynağına bağlıdır. 3. Dalga boyu nedir?


 4. Cevap: Dalga boyu, ardışık iki dalga tepesi ya da iki dalga çukuru arasındaki uzaklığa denir. Açıklama:

  Dalga boyu λ sembolüyle gösterilir ve birimi metredir (m). 5. Yay dalgasının genliği nedir?


 6. Cevap: Yay dalgasının genliği; yay dalgasının maksimum uzaklığıdır. Açıklama:

  Yay dalgasının genliği, yay dalgasının ortalama konumuna göre en uzak noktasıdır. Yay dalgasının genliği, yaydaki gerginliğe, yaydaki maddenin yoğunluğuna ve yay dalgasının frekansına bağlıdır. Yay dalgasının genliği, yay dalgasının enerjisini belirler. Yay dalgasının genliği ne kadar büyükse, yay dalgasının enerjisi o kadar büyüktür. 7. Yay dalgasının frekansı nedir? Açıklayınız.


 8. Cevap: Yay dalgasının frekansı; yay dalgasının birim zamanda yaptığı titreşim sayısıdır. Açıklama:

  Yay dalgasının frekansı, yay dalgasının saniyedeki titreşim sayısıdır. Yay dalgasının frekansı, yaydaki gerginliğe, yaydaki maddenin yoğunluğuna ve yay dalgasının dalga boyuna bağlıdır. Yay dalgasının frekansı ne kadar büyükse, yay dalgası o kadar sık titreşir. 9. Yankı nedir?


 10. Cevap: Sesin engelden yansıyarak geri dönmesi sonucu oluşan ses tekrarıdır. Açıklama:

  Yankı, sesin engelden yansıyarak geri dönmesi sonucu oluşan ses tekrarıdır. Yankının oluşması için sesin engelden en az 17 metre uzaklıkta olması gerekir. 11. Vızıltı ve uğultu nedir?


 12. Cevap: Vızıltı, yüksek frekanslı sürekli bir sestir. Uğultu ise düşük frekanslı sürekli bir sestir. Açıklama:

  Vızıltı, yüksek frekanslı sürekli bir sestir. Uğultu ise düşük frekanslı sürekli bir sestir. Vızıltı ve uğultu, genellikle kulak çınlaması olarak da bilinir. 13. Sesin üç özelliğini yazınız.


 14. Cevap: Sesin üç özelliği şunlardır: * Yükseklik * Şiddet * Tını Açıklama:

  Sesin yüksekliği, sesin algılanan tonudur. İnsan kulağı, 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki frekansları duyabilir. Frekansı 20 Hz'den düşük olan seslere infrasonik ses denir. Deprem dalgalarının ürettiği ses infrasonik sestir. Frekansı 20.000 Hz'den büyük olan seslere de ultrasonik ses denir. Ultrason cihazlarında ultrasonik sesten yararlanılır. Sesin şiddeti, ses dalgalarının taşıdığı enerjiye bağlı olarak sesin birim yüzeye birim zamanda dik olarak uyguladığı kuvvete denir. SI'da birimi desibel (dB) olan şiddettir. Sesin şiddeti artarsa, sesi daha gürültülü duyarız. Sesin şiddeti, kaynaktan uzaklaştıkça azalır. Tını, aynı frekansta ses çıkaran kaynakları birbirinden ayıran ve ses kaynağının cinsini belirlemeye yarayan sesin özelliğidir. Bir ses kaynağının ürettiği ses dalgaları, çevresindeki bazı ses kaynaklarını etkileyerek titreştirebilir. Tüm titreşim hareketlerinde görülebilen bu olay "rezonans" olarak adlandırılır. 15. Sesin yayılma hızı nedir?


 16. Cevap: Sesin yayılma hızı, ses dalgalarının saniyede kat ettiği mesafedir. Sesin yayılma hızı, sesin yayıldığı ortama bağlıdır. Ses, katılarda daha süratli, gazlarda ise daha yavaş ilerler. Ortam sıcaklığı arttıkça ortam taneciklerinin kinetik enerjileri arttığından sesin ilerleme sürati artar. Açıklama:

  Sesin yayılma hızı, ses dalgalarının frekansına ve dalga boyuna bağlı değildir. Sesin yayılma hızı, ortamın yoğunluğuna ve elastikliğine bağlıdır. Ses, katılarda daha süratli, gazlarda ise daha yavaş ilerler. Ortam sıcaklığı arttıkça ortam taneciklerinin kinetik enerjileri arttığından sesin ilerleme sürati artar. 17. Deprem öncesinde, hazırlıklı olmak için neler yapabilirsiniz?


 18. Cevap: Deprem öncesinde, hazırlıklı olmak için şunları yapabilirsiniz: * Deprem çantası hazırlayın. * Deprem planı yapın. * İlk yardım eğitimi alın. * Evde güvenli yerleri belirleyin. * Depreme dayanıklı bir evde yaşayın. Açıklama:

  Deprem öncesinde, hazırlıklı olmak için deprem çantası hazırlayabilirsiniz. Deprem çantası, içinde yiyecek, su, ilk yardım malzemeleri, el feneri, pil, radyo gibi malzemeler bulunan bir çantadır. Deprem planı yaparak, deprem sırasında ne yapacağınızı belirleyebilirsiniz. İlk yardım eğitimi alarak, deprem sırasında yaralanan kişilere yardım edebilirsiniz. Evde güvenli yerleri belirleyerek, deprem sırasında kendinizi koruyabilirsiniz. Depreme dayanıklı bir evde yaşayarak, depremin zararlarından korunabilirsiniz. 19. Deprem sonrasında, yardım çalışmalarına nasıl katılabilirsiniz?


 20. Cevap: Deprem sonrasında, yardım çalışmalarına şu şekilde katılabilirsiniz: * Kızılay'a veya diğer yardım kuruluşlarına bağış yapabilirsiniz. * Gönüllü olarak yardım çalışmalarına katılabilirsiniz. * Depremzedelere yardım malzemeleri gönderbilirsiniz. * Depremzedelere destek olmak için sosyal medyada paylaşım yapabilirsiniz. Açıklama:

  Deprem sonrasında, yardım çalışmalarına Kızılay'a veya diğer yardım kuruluşlarına bağış yaparak katılabilirsiniz. Gönüllü olarak yardım çalışmalarına katılarak, depremzedelere yardım edebilirsiniz. Depremzedelere yardım malzemeleri göndererek, onların ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Depremzedelere destek olmak için sosyal medyada paylaşım yaparak, farkındalık yaratabilirsiniz. 21. Manometre nedir? Çeşitlerini yazınız.


 22. Cevap: Manometre, kapalı bir kaptaki gazın basıncını ölçen bir cihazdır. Açık uçlu manometre ve kapalı uçlu manometre olmak üzere iki çeşit manometre vardır. Açıklama:

  Açık uçlu manometrede, kapalı kaptaki gazın basıncı, açık hava basıncı ile h yüksekliğindeki cıva sütununun yaptığı basıncın toplamı kadardır. Kapalı uçlu manometrede ise, açık hava basıncının etkisi yoktur. 23. Düdüklü tencere çalışma prensibini açıklayınız.


 24. Cevap: Düdüklü tencere, kapağı sıkıca kapatılmış ve içindeki basıncı artıran bir tencere türüdür. Açıklama:

  Düdüklü tencerede, yiyecekler normal tencerelere göre daha kısa sürede pişer. Bunun nedeni, düdüklü tencerede oluşan yüksek basıncın suyun kaynama sıcaklığını artırmasıdır. 25. Sıvı içine bırakılan bir cismin kaldırma kuvvetinin büyüklüğü neye bağlıdır?


 26. Cevap: Cisin hacmi, sıvının yoğunluğu ve cismin sıvı içindeki derinliğine bağlıdır. Açıklama:

  Sıvı içine bırakılan bir cismin kaldırma kuvvetinin büyüklüğü, cisin hacmi, sıvının yoğunluğu ve cismin sıvı içindeki derinliğine bağlıdır. Cisin hacmi arttıkça, sıvının yoğunluğu arttıkça ve cismin sıvı içindeki derinliği arttıkça kaldırma kuvveti artar. 27. Kaldırma kuvvetinin günlük hayattaki uygulamalarına üç örnek veriniz.


 28. Cevap: * Gemilerin su üzerinde yüzebilmesi * Balıkların suda yüzebilmesi * Uçakların uçabilmesi Açıklama:

  Kaldırma kuvveti, günlük hayatta birçok uygulamada kullanılır. Gemiler, suyun kaldırma kuvveti sayesinde su üzerinde yüzebilirler. Balıklar, suyun kaldırma kuvveti sayesinde suda yüzebilirler. Uçaklar, havanın kaldırma kuvveti sayesinde uçabilirler. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Depremle ilgili olarak İ. Depremin şiddeti doğa, bina ve insanlar üzerindeki etkisinin ölçüsüdür. II. Mekanik dalgalardır. III. Depremin büyüklüğü açığa çıkan enerjinin miktarına bağlıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur?
  2. (.....) Deprem sırasında kurtarma çalışmalarında yer alması gereken en önemli ekip hangisidir?
  3. (.....) Depremden sonra arama kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek en önemli araçlardan biri hangisidir?
  4. (.....) Deprem sırasında en çok hasar gören yapı türlerinden biri hangisidir?
  5. (.....) Deprem sırasında en az hasar gören yapı türlerinden biri hangisidir?
  6. (.....) Deprem sırasında yapılması gereken en önemli şeylerden biri nedir?
  7. (.....) Deprem sırasında yapılması gereken en önemli şeylerden biri nedir?
  8. (.....) Deprem sırasında yapılması gereken en önemli şeylerden biri nedir?
  9. (.....) Deprem sırasında yapılması gereken en önemli şeylerden biri nedir?
  10. (.....) Deprem sırasında yapılması gereken en önemli şeylerden biri nedir?

 30. Cevap: 1. (D) I ve II 2. (D) Arama kurtarma ekipleri 3. (D) Deprem köpekleri 4. (D) Çok katlı binalar 5. (D) Tek katlı binalar 6. (D) Sakin kalmak ve panik yapmamak 7. (D) Güvenli bir yere sığınmak 8. (D) Elektrik ve gaz bağlantılarını kesmek 9. (D) Telefon hatlarını kullanmamak 10. (D) Yetkililere bilgi vermek Açıklama:

  1. Depremin şiddeti, depremin yer kabuğunda oluşturduğu hasarın miktarına bağlıdır. Depremin büyüklüğü ise, depremin açığa çıkardığı enerjinin miktarına bağlıdır. 2. Arama kurtarma çalışmalarında yer alması gereken en önemli ekip, arama kurtarma ekipleridir. Bu ekipler, depremden sonra enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için eğitim almışlardır. 3. Depremden sonra arama kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek en önemli araçlardan biri, deprem köpekleridir. Bu köpekler, enkaz altında kalan kişileri koklayarak bulabilirler. 4. Deprem sırasında en çok hasar gören yapı türlerinden biri, çok katlı binalardır. Çok katlı binalarda, depremin şiddeti arttıkça hasar da artar. 5. Deprem sırasında en az hasar gören yapı türlerinden biri, tek katlı binalardır. Tek katlı binalarda, depremin şiddeti arttıkça hasar da artar, ancak çok katlı binalara göre daha azdır. 6. Deprem sırasında yapılması gereken en önemli şeylerden biri, sakin kalmak ve panik yapmamaktır. Panik yapmak, durumu daha da kötüleştirebilir. 7. Deprem sırasında yapılması gereken en önemli şeylerden biri, güvenli bir yere sığınmaktır. Güvenli bir yer, depremin şiddetine dayanıklı bir yapıdır. 8. Deprem sırasında yapılması gereken en önemli şeylerden biri, elektrik ve gaz bağlantılarını kesmektir. Bu sayede, yangın çıkma riski azaltılır. 9. Deprem sırasında yapılması gereken en önemli şeylerden biri, telefon hatlarını kullanmamaktır. Telefon hatları, deprem sırasında yoğun olarak kullanılır ve bu da iletişimi zorlaştırır. 10. Deprem sırasında yapılması gereken en önemli şeylerden biri, yetkililere bilgi vermektir. Yetkililer, depremden sonra gerekli önlemleri almak için bilgiye ihtiyaç duyarlar. 31. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  (.....) 1. Titreşim hareketi
  (.....) 2. Dalga hareketi
  (.....) 3. Dalga boyu
  (.....) 4. Periyot
  (.....) 5. Frekans
  (.....) 6. Dalganın ilerleme hızı
  (.....) 7. Genlik
  (.....) 8. Uzanım
  (.....) 9. Düzgün doğrusal hareket
  (.....) 10. Su dalgaları
  a. Cisimlerin sabit bir eksene göre tekrarlanan hareketlerine titreşim hareketi denir.
  b. Esnek bir ortamda oluşturulan dalgaların birim zamanda aldığı yola dalganın ilerleme hızı denir.
  c. Periyot ile frekans arasındaki ilişki T × f = 1 olduğuna göre λ = f × j bağıntısına ulaşılır.
  d. Birim zamanda dalga kaynağının yaptığı titreşim sayısına frekans denir.
  e. Dalga üzerindeki en yüksek noktaya dalga tepesi, en alttaki noktaya da dalga çukuru denir.
  f. Dalganın herhangi bir anda titreşim doğrultusu üzerinde bulunduğu konuma uzanım denir.
  g. Cismin yaptığı hareketten dolayı etrafındaki ortama aktarılan enerji miktarına denir.
  h. Dalgaların bir noktadan başka bir noktaya iletilmesi, bir ilerleme hızına sahip olduğunu gösterir.
  ı. Bir hareketin eşit zaman aralıklarında kendini tekrar etmesiyle gerçekleşen hareketlere periyodik hareket denir.
  i. Denizlerde ve okyanuslarda oluşan su dalgalarına verilen isimdir.

 32. Cevap: 1. a 2. h 3. c 4. ı 5. d 6. b 7. f 8. e 9. g 10. i Açıklama:

  Titreşim hareketi, cisimlerin sabit bir eksene göre tekrarlanan hareketlerine denir. Dalga hareketi, esnek bir ortamda oluşturulan dalgaların yayılmasıdır. Dalga boyu, ardışık iki dalga tepesi veya iki dalga çukuru arasındaki uzaklıktır. Periyot, bir titreşimin tamamlanması için geçen zamandır. Frekans, birim zamanda yapılan titreşim sayısıdır. Dalganın ilerleme hızı, dalganın birim zamanda aldığı yoldur. Genlik, dalganın herhangi bir anda titreşim doğrultusu üzerinde bulunduğu konumdur. Uzanım, dalganın en yüksek noktası ile en düşük noktası arasındaki uzaklıktır. Düzgün doğrusal hareket, cismin ivmesiz hareket etmesi durumudur. Su dalgaları, denizlerde ve okyanuslarda oluşan su dalgalarıdır. 33. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Küçük ve hızlı salınıma ............. denir.
  2. Titreşim hareketi sırasında potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşümü süreç boyunca devam eder. Titreşim hareketi sonucunda esnek bir ortama aktarılan enerjinin bir noktadan başka bir noktaya iletilirken ortamda oluşturduğu şekil değişikliğine ............. denir.
  3. Dalga hareketi sırasında esnek ortam molekülleri iler- lemez, sadece .............
  4. Dalga hareketi sırasında ortam molekülleri ilerlemez, sadece .............
  5. Sabit bir eksene göre tekrarlanan hareketlere ............. hareketi denir.
  6. Periyodik hareket yapan cisimlerin birim zamandaki titreşim sayısına ............. denir.
  7. Dalganın bir periyotluk sürede aldığı yola ............. denir.
  8. Dalgaların birim zamanda aldığı yola ............. denir.
  9. Dalganın herhangi bir anda titreşim doğrultusu üzerinde bulunduğu konuma ............. denir.
  10. Maksimum uzanım miktarına da ............. denir.

 34. Cevap: 1. titreşim 2. dalga 3. titreşir 4. titreşir 5. titreşim 6. frekans 7. dalga boyu 8. dalganın ilerleme hızı 9. uzanım 10. genlik Açıklama:

  1. Titreşim, küçük ve hızlı salınımlardır. 2. Dalga, titreşim hareketi sonucunda esnek bir ortama aktarılan enerjinin bir noktadan başka bir noktaya iletilirken ortamda oluşturduğu şekil değişikliğidir. 3. Dalga hareketi sırasında esnek ortam molekülleri ilerlemez, sadece titreşir. 4. Dalga hareketi sırasında ortam molekülleri ilerlemez, sadece titreşir. 5. Sabit bir eksene göre tekrarlanan hareketlere titreşim hareketi denir. 6. Periyodik hareket yapan cisimlerin birim zamandaki titreşim sayısına frekans denir. 7. Dalganın bir periyotluk sürede aldığı yola dalga boyu denir. 8. Dalgaların birim zamanda aldığı yola dalganın ilerleme hızı denir. 9. Dalganın herhangi bir anda titreşim doğrultusu üzerinde bulunduğu konuma uzanım denir. 10. Maksimum uzanım miktarına da genlik denir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Detayları

Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DALGALAR
  1. Deprem Dalgaları
  2. Ses Dalgaları
  3. Su Dalgaları
  4. Yay Dalgaları

Ayrıca Lise 10.sınıf fizik dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, frekans kavramını anlayabilirler.

Öğrenciler, dalga boyu kavramını anlayabilirler.

Yay dalgasının genliğini tanımlayabilmek ve yay dalgasının genliğinin özelliklerini açıklayabilmek.

Yay dalgasının frekansını tanımlayabilmek ve yay dalgasının frekansının özelliklerini açıklayabilmek.

Öğrenciler, yankının tanımını ve oluşum koşullarını bilirler.

Öğrenciler, vızıltı ve uğultunun tanımını bilirler.

Öğrenciler, sesin üç özelliğini öğrenebileceklerdir.

Öğrenciler, sesin yayılma hızının ne olduğunu ve sesin yayılma hızının hangi faktörlere bağlı olduğunu anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, deprem öncesinde, hazırlıklı olmak için neler yapabileceklerini öğrenirler.

Öğrenciler, deprem sonrasında, yardım çalışmalarına nasıl katılabileceklerini öğrenirler.

Öğrenciler, manometrenin ne olduğunu ve çeşitlerini öğrenmiş olurlar.

Öğrenciler, düdüklü tencerenin ne olduğunu ve çalışma prensibini öğrenmiş olurlar.

Öğrenciler, sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü etkileyen faktörleri öğrenirler.

Öğrenciler, kaldırma kuvvetinin günlük hayattaki uygulamalarını öğrenirler.

- Öğrenciler, deprem hakkında bilgi sahibi olurlar. - Öğrenciler, deprem sırasında yapılması gerekenleri öğrenirler. - Öğrenciler, depremden sonra yapılması gerekenleri öğrenirler. - Öğrenciler, deprem sırasında arama kurtarma çalışmalarına katılmanın önemini öğrenirler.

Öğrenciler, titreşim hareketi, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, dalganın ilerleme hızı, genlik, uzanım, düzün doğrusal hareket ve su dalgaları kavramlarını açıklayabileceklerdir.

* Öğrenciler titreşim, dalga, frekans, dalga boyu, dalganın ilerleme hızı ve genlik kavramlarını açıklayabileceklerdir. * Öğrenciler titreşim hareketi ve dalga hareketini ayırt edebileceklerdir. * Öğrenciler dalgaların özelliklerini ve dalgaların yayılma biçimini açıklayabileceklerdir. * Öğrenciler dalgaların enerji taşıdığını ve dalgaların enerjisinin genliğine bağlı olduğunu açıklayabileceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.