10.Sınıf Fizik II. Ünite - Basınç ve Kaldırma Kuvveti - Test 2

10.Sınıf Fizik II. Ünite - Basınç ve Kaldırma Kuvveti - Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Fizik II. Ünite - Basınç ve Kaldırma Kuvveti - Test 2 CEVAPLARI

 1. Bir kapalı kaptaki gazın basıncı, kapalı kaptaki gazın hacmiyle ters orantılıdır. Bu ilişkiyi açıklayan yasa aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Boyle Yasası         B) Charles Yasası      
  C) Gay-Lussac Yasası    D) Avogadro Yasası     
  E) Graham Yasası                               

 2. Cevap: A Açıklama:

  Boyle Yasası, sabit sıcaklıkta bir gazın basıncının hacmiyle ters orantılı olduğunu belirtir. 3. Açık uçlu bir manometrenin bir kolu su dolu, diğer kolu ise hava dolu olsun. Manometrenin su dolu kolu h yüksekliğindeyse, hava dolu kolunun yüksekliği ne kadar olur?

  A) h    B) 2h    C) 3h    D) 4h    E) 5h    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Açık uçlu manometrenin su dolu kolu h yüksekliğindeyse, hava dolu kolunun yüksekliği de h olur. Çünkü manometrenin iki kolundaki basınç eşittir. 5. Bir kapalı uçlu manometrenin bir kolu cıva dolu, diğer kolu ise hava dolu olsun. Manometrenin cıva dolu kolu h yüksekliğindeyse, hava dolu kolunun yüksekliği ne kadar olur?

  A) h    B) 2h    C) 3h    D) 4h    E) 5h    

 6. Cevap: C Açıklama:

  Kapalı uçlu manometrenin cıva dolu kolu h yüksekliğindeyse, hava dolu kolunun yüksekliği 3h olur. Çünkü kapalı uçlu manometrenin iki kolundaki basınç eşittir ve cıvanın yoğunluğu havanın yoğunluğundan fazladır. 7. Bir baloncuğun hacmi artarsa, baloncuğun içindeki gazın basıncı ne olur?

  A) Artar             B) Azalır           
  C) Değişmez          D) Öngörülemez      
  E) Bilgi yetersiz                        

 8. Cevap: C Açıklama:

  Baloncuğun hacmi artarsa, baloncuğun içindeki gazın basıncı değişmez. Çünkü gazın hacmi arttığında, gaz tanecikleri arasındaki mesafe artar, ancak gaz taneciklerinin sayısı aynı kalır. Gaz taneciklerinin sayısı aynı kaldığı için, gazın basıncı değişmez. 9. Bir sıvının kaynama noktası, sıvı yüzeyine etki eden basınçla nasıl değişir?

  A) Basınç arttıkça kaynama noktası artar
  B) Basınç arttıkça kaynama noktası azalır
  C) Basınçla kaynama noktası arasında bir ilişki yoktur
  D) Öngörülemez
  E) Bilgi yetersiz

 10. Cevap: B Açıklama:

  Basınç arttıkça kaynama noktası azalır. Çünkü basınç arttığında, sıvının buhar basıncına ulaşması için daha düşük bir sıcaklığa ihtiyaç duyulur. 11. Bir sıvının buharlaşma hızı, sıvı yüzeyine etki eden basınçla nasıl değişir?

  A) Basınç arttıkça buharlaşma hızı artar
  B) Basınç arttıkça buharlaşma hızı azalır
  C) Basınçla buharlaşma hızı arasında bir ilişki yoktur
  D) Öngörülemez
  E) Bilgi yetersiz

 12. Cevap: B Açıklama:

  Basınç arttıkça buharlaşma hızı azalır. Çünkü basınç arttığında, sıvı moleküllerinin yüzeyden ayrılması zorlaşır. 13. Bernoulli İlkesi'ne göre, bir boruda ya da kanalda akmakta olan akışkanın basıncı, durgun hâld1. Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvveti, __________

  A) Cismin ağırlığına eşittir.
  B) Cismin hacmiyle doğru orantılıdır.
  C) Cismin yoğunluğuyla ters orantılıdır.
  D) Sıvının yoğunluğuyla doğru orantılıdır.
  E) Cismin şekline bağlıdır.

 14. Cevap: D Açıklama:

  Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvveti, sıvının yoğunluğuyla doğru orantılıdır. 15. Sıvı içine bırakılan bir cismin ağırlığı G ve hacmi V ise, cismin sıvı içindeki ağırlığı kaçtır?

  A) G – V    B) G + V    C) G / V    D) V / G    E) G x V    

 16. Cevap: A Açıklama:

  Sıvı içine bırakılan bir cismin ağırlığı, cismin ağırlığı eksi sıvının kaldırma kuvvetidir. 17. Bir cismin sıvı içindeki kaldırma kuvveti, cismin _________ına eşittir.

  A) Ağırlığına    B) Hacmine    C) Yoğunluğuna    D) Şekline    E) Renklerine    

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bir cismin sıvı içindeki kaldırma kuvveti, cismin hacmiyle doğru orantılıdır. 19. Bir cismin sıvı içindeki ağırlığı, cismin ağırlığından __________dır.

  A) Büyük            B) Küçük           
  C) Eşit             D) Bağımsız        
  E) Ters orantılı                       

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bir cismin sıvı içindeki ağırlığı, cismin ağırlığından küçüktür. 21. Bir cisim, yoğunluğu kendisinden daha küçük olan bir sıvıya bırakıldığında, cisim _________ yüzer.

  A) Tamamen                     B) Kısmen                     
  C) Hiçbir şekilde              D) Derinliğine bağlı olarak   
  E) Sıcaklığına bağlı olarak                                  

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bir cisim, yoğunluğu kendisinden daha küçük olan bir sıvıya bırakıldığında, cisim tamamen yüzer. 23. Bir cisim, yoğunluğu kendisinden daha büyük olan bir sıvıya bırakıldığında, cisim _________ yüzer.

  A) Tamamen                     B) Kısmen                     
  C) Hiçbir şekilde              D) Derinliğine bağlı olarak   
  E) Sıcaklığına bağlı olarak                                  

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bir cisim, yoğunluğu kendisinden daha büyük olan bir sıvıya bırakıldığında, cisim hiçbir şekilde yüzemez. 25. Bir cisim, yoğunluğu kendisine eşit olan bir sıvıya bırakıldığında, cisim _________ yüzer.

  A) Tamamen                     B) Kısmen                     
  C) Hiçbir şekilde              D) Derinliğine bağlı olarak   
  E) Sıcaklığına bağlı olarak                                  

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bir cisim, yoğunluğu kendisine eşit olan bir sıvıya bırakıldığında, cisim hiçbir şekilde yüzemez. 27. Gemilerin su üzerinde yüzebilmesinin sebebi nedir?

  A) Gemilerin yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha küçüktür.
  B) Gemilerin yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha büyüktür.
  C) Gemilerin yoğunluğu suyun yoğunluğuna eşittir.
  D) Gemilerin hacmi suyun hacfinden daha küçüktür.
  E) Gemilerin ağırlığı suyun ağırlığından daha küçüktür.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Gemilerin yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha küçüktür, bu nedenle gemiler su üzerinde yüzebilirler. 29. Cisme sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) FK = VBatan * dSıvı * g     B) FK = h * A * dSıvı * g     
  C) FK = VCisim * dCisim * g    D) FK = G * h * dSıvı         
  E) FK = VCisim * dSıvı * g                                   

 30. Cevap: A Açıklama:

  Archimedes Yasası, kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin tarafından yeri değiştirilen akışkanın ağırlığına eşit olduğunu belirtir. Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü, batan cismin hacmi, sıvının özkütlesi ve yer çekimi ivmesinin çarpımı ile bulunur. 31. Bir cisim sıvıya bırakıldığında yüzerse, aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?

  A) Cismin özkütlesi sıvının özkütlesinden büyüktür.
  B) Cismin özkütlesi sıvının özkütlesine eşittir.
  C) Cismin özkütlesi sıvının özkütlesinden küçüktür.
  D) Cismin ağırlığı sıvının ağırlığından büyüktür.
  E) Cismin hacmi sıvının hacminden büyüktür.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bir cisim sıvıda yüzerse, cismin özkütlesi sıvının özkütlesinden küçük olmalıdır. Bu durumda kaldırma kuvveti, cismin ağırlığından büyük olur ve cisim sıvının yüzeyine çıkar. 33. Bir cisim sıvıya bırakıldığında askıda kalırsa, aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?

  A) Cismin özkütlesi sıvının özkütlesinden büyüktür.
  B) Cismin özkütlesi sıvının özkütlesine eşittir.
  C) Cismin özkütlesi sıvının özkütlesinden küçüktür.
  D) Cismin ağırlığı sıvının ağırlığından büyüktür.
  E) Cisimin hacmi sıvının hacminden büyüktür.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bir cisim sıvıda askıda kalırsa, cismin özkütlesi sıvının özkütlesine eşit olmalıdır. Bu durumda kaldırma kuvveti, cismin ağırlığına eşit olur ve cisim sıvının içinde sabit bir yükseklikte kalır. 35. Bir cisim sıvıya bırakıldığında batarsa, aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?

  A) Cismin özkütlesi sıvının özkütlesinden büyüktür.
  B) Cismin özkütlesi sıvının özkütlesine eşittir.
  C) Cismin özkütlesi sıvının özkütlesinden küçüktür.
  D) Cismin ağırlığı sıvının ağırlığından büyüktür.
  E) Cisimin hacmi sıvının hacminden büyüktür.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bir cisim sıvıya bırakıldığında batarsa, cismin özkütlesi sıvının özkütlesinden büyük olmalıdır. Bu durumda kaldırma kuvveti, cismin ağırlığından küçük olur ve cisim sıvının dibine çöker. 37. Bir cismin kaldırma kuvveti, cismin aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

  A) Cismin hacmi         B) Cismin özkütlesi    
  C) Sıvının özkütlesi    D) Yer çekimi ivmesi   
  E) Cismin ağırlığı                             

 38. Cevap: E Açıklama:

  Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü, cismin hacmi, sıvının özkütlesi ve yer çekimi ivmesinin çarpımı ile bulunur. Cismin ağırlığı, kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü etkilemez. 39. Bir cisim sıvıya batırıldığında, aşağıdakilerden hangisi değişmez?

  A) Cismin hacmi
  B) Cismin özkütlesi
  C) Sıvının özkütlesi
  D) Yer çekimi ivmesi
  E) Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cisim sıvıya batırıldığında, cismin hacmi değişmez. Cismin özkütlesi, sıvının özkütlesi, yer çekimi ivmesi ve kaldırma kuvvetinin büyüklüğü değişebilir. 41. Bir cisim sıvıya batırıldığında, kaldırma kuvvetinin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

  A) Cismin hacmi         B) Cismin özkütlesi    
  C) Sıvının özkütlesi    D) Yer çekimi ivmesi   
  E) Hepsi                                       

 42. Cevap: E Açıklama:

  Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü, cismin hacmi, cismin özkütlesi, sıvının özkütlesi ve yer çekimi ivmesinin çarpımı ile bulunur. 43. Bir cismin yüzdüğünü veya battığını belirlemek için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Archimedes Yasası             B) Newton'un Hareket Yasaları   
  C) Termodinamik Yasaları         D) Elektromanyetizma Yasaları   
  E) Kuantum Mekaniği Yasaları                                     

 44. Cevap: A Açıklama:

  Archimedes Yasası, bir cismin sıvıya batırıldığında maruz kaldığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü belirlemek için kullanılır. Kaldırma kuvveti, cismin hacmi, sıvının özkütlesi ve yer çekimi ivmesinin çarpımı ile bulunur. Cismin özkütlesi sıvının özkütlesinden büyükse, cisim batar. Cismin özkütlesi sıvının özkütlesinden küçükse, cisim yüzer.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Fizik II. Ünite - Basınç ve Kaldırma Kuvveti - Test 2 Detayları

10.Sınıf Fizik II. Ünite - Basınç ve Kaldırma Kuvveti - Test 2 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Fizik II. Ünite - Basınç ve Kaldırma Kuvveti - Test 2 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Fizik II. Ünite - Basınç ve Kaldırma Kuvveti - Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Fizik II. Ünite - Basınç ve Kaldırma Kuvveti - Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Fizik II. Ünite - Basınç ve Kaldırma Kuvveti - Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DALGALAR
  1. Deprem Dalgaları
  2. Ses Dalgaları
  3. Su Dalgaları
  4. Yay Dalgaları

Ayrıca 10.sınıf fizik dersi II. ünite, basınç ve kaldırma kuvveti konusu test soruları 2, cevap anahtarlı ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, basınç ve hacim arasındaki ilişkiyi açıklayan Boyle Yasası'nı anlar.

Öğrenciler, açık uçlu manometre ile ilgili hesaplamalar yapabilir.

Öğrenciler, kapalı uçlu manometre ile ilgili hesaplamalar yapabilir.

Öğrenciler, gazın basıncının hacim ile ilişkisini anlar.

Öğrenciler, sıvının kaynama noktası ile basınç arasındaki ilişkiyi anlar.

Öğrenciler, sıvının buharlaşma hızı ile basınç arasındaki ilişkiyi anlar.

Öğrenciler, sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü etkileyen faktörleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü hesaplayabilirler.

Öğrenciler, sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü etkileyen faktörleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü etkileyen faktörleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü etkileyen faktörleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü etkileyen faktörleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü etkileyen faktörleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü etkileyen faktörleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü hesaplamak için Archimedes Yasası'nı kullanabilirler.

Öğrenciler, bir cismin sıvıda yüzdüğünü belirlemek için Archimedes Yasası'nı kullanabilirler.

Öğrenciler, bir cismin sıvıda askıda kaldığını belirlemek için Archimedes Yasası'nı kullanabilirler.

Öğrenciler, bir cismin sıvıda battığını belirlemek için Archimedes Yasası'nı kullanabilirler.

Öğrenciler, kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü hesaplamak için Archimedes Yasası'nı kullanabilirler.

Öğrenciler, bir cismin sıvıya batırıldığında hacminin değişmediğini bilirler.

Öğrenciler, kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü hesaplamak için Archimedes Yasası'nı kullanabilirler.

Öğrenciler, bir cismin sıvıda yüzdüğünü veya battığını belirlemek için Archimedes Yasası'nı kullanabilirler

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Fizik II. Ünite - Basınç ve Kaldırma Kuvveti - Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Fizik II. Ünite - Basınç ve Kaldırma Kuvveti - Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Fizik II. Ünite - Basınç ve Kaldırma Kuvveti - Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Fizik II. Ünite - Basınç ve Kaldırma Kuvveti - Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Fizik II. Ünite - Basınç ve Kaldırma Kuvveti - Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.