10.snfFİZİK 2. DÖNEM 1. YAZILI

10.snfFİZİK 2. DÖNEM 1. YAZILI sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 9 sorudan oluşmaktadır. 10.snfFİZİK 2. DÖNEM 1. YAZILI CEVAPLARI

 1. Deprem dalgaları hangi ortamlarda yayılır?

  A) Sadece katı ortamlarda
  B) Sadece sıvı ortamlarda
  C) Sadece gaz ortamlarda
  D) Katı, sıvı ve gaz ortamlarda
  E) Hiçbiri

 2. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: "D) Katı, sıvı ve gaz ortamlarda" deprem dalgaları yayılır. Deprem dalgaları, farklı ortamlarda yayılabilir. İşte seçeneklerin analizi: A) Sadece katı ortamlarda Bu seçenek yanlıştır. Deprem dalgaları sadece katı ortamlarda yayılmaz, aynı zamanda diğer ortamlarda da yayılabilir. B) Sadece sıvı ortamlarda Bu seçenek yanlıştır. Deprem dalgaları sadece sıvı ortamlarda yayılmaz, aynı zamanda diğer ortamlarda da yayılabilir. C) Sadece gaz ortamlarda Bu seçenek yanlıştır. Deprem dalgaları sadece gaz ortamlarda yayılmaz, aynı zamanda diğer ortamlarda da yayılabilir. D) Katı, sıvı ve gaz ortamlarda Bu seçenek doğrudur. Deprem dalgaları hem katı, hem sıvı, hem de gaz ortamlarında yayılabilir. Bunun nedeni, depremlerin sismik enerji dalgaları olarak adlandırılan mekanik dalgalardan oluşmasıdır. Bu dalgalar, katılar üzerinde en iyi yayılırken, sıvılar ve gazlar üzerinde daha düşük hızlarda yayılırlar. E) Hiçbiri Bu seçenek yanlıştır. Deprem dalgaları farklı ortamlarda yayılabilir, bu nedenle hiçbir ortamda yayılmaz demek doğru değildir. Sonuç olarak, deprem dalgaları "D) Katı, sıvı ve gaz ortamlarda" yayılır. 3. Ses hızı hangi faktörlere bağlıdır?

  A) Sadece sesin frekansına
  B) Sadece sesin dalga boyuna
  C) Ortamın sıcaklığına ve basıncına
  D) Sadece sesin şiddetine
  E) Hiçbiri

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: "C) Ortamın sıcaklığına ve basıncına" ses hızı bağlıdır. Ses hızı, bir ortamın sıcaklığına ve basıncına bağlıdır. İşte seçeneklerin analizi: A) Sadece sesin frekansına Bu seçenek yanlıştır. Sesin frekansı, sesin periyodik bir titreşim sayısını ifade eder, ancak ses hızıyla doğrudan ilişkili değildir. B) Sadece sesin dalga boyuna Bu seçenek yanlıştır. Sesin dalga boyu, bir ses dalgasının bir tam periyot boyunca aldığı mesafeyi ifade eder, ancak ses hızıyla doğrudan ilişkili değildir. C) Ortamın sıcaklığına ve basıncına Bu seçenek doğrudur. Ses hızı, bir ortamın sıcaklığına ve basıncına bağlıdır. Genel olarak, ses sıcak bir ortamda daha hızlı yayılırken, soğuk bir ortamda daha yavaş yayılır. Aynı şekilde, yüksek basınca sahip bir ortamda ses daha hızlı yayılırken, düşük basınca sahip bir ortamda daha yavaş yayılır. D) Sadece sesin şiddetine Bu seçenek yanlıştır. Sesin şiddeti, sesin ses seviyesini ifade eder, ancak ses hızıyla doğrudan ilişkili değildir. E) Hiçbiri Bu seçenek yanlıştır. Ses hızı, ortamın sıcaklığı ve basıncı gibi faktörlere bağlıdır, bu nedenle hiçbir faktöre bağlı değildir demek yanlış olur. Sonuç olarak, ses hızı "C) Ortamın sıcaklığına ve basıncına" bağlıdır. 5. Yay dalgaları hangi tür dalgalar olarak sınıflandırılır?

  A) Mekanik dalgalar
  B) Elektromanyetik dalgalar
  C) Gravitasyonel dalgalar
  D) Nötron dalgaları
  E) Hiçbiri

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "A) Mekanik dalgalar" olacaktır. Soruda, yay dalgalarının hangi tür dalgalar olarak sınıflandırıldığı sorulmaktadır. Yay dalgaları, belirli bir ortamda yayılan ve madde tarafından iletilen dalgalar olarak bilinir. "Elektromanyetik dalgalar" (B) seçeneği, elektromanyetik spektrumda yer alan dalgaları ifade eder, ancak yay dalgaları elektromanyetik dalgalar değildir. Yay dalgaları, madde içerisinde titreşim ve yayılma ile oluşan mekanik dalgaları temsil eder. "Gravitasyonel dalgalar" (C) seçeneği, kütleçekim etkisiyle yayılan dalgaları ifade eder. Yay dalgaları, kütleçekim ile ilişkili değildir. Yani yay dalgaları gravitasyonel dalgalar değildir. "Nötron dalgaları" (D) seçeneği, nötronların dalga özelliklerini ifade eder. Yay dalgaları, nötronlarla ilişkili olan bir tür dalga değildir. "Mekanik dalgalar" (A) seçeneği doğru cevaptır. Yay dalgaları, mekanik bir ortamda yayılan ve madde tarafından iletilen dalgalar olarak sınıflandırılır. Bu dalgalar, bir yayın titreşimiyle oluşur ve enerjiyi madde üzerinden taşırlar. 7. Deprem dalgaları kaç türe ayrılır?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: "C) 3" deprem dalgaları farklı türlere ayrılır. Deprem dalgaları, farklı türlere ayrılır. İşte seçeneklerin analizi: A) 1 Bu seçenek yanlıştır. Deprem dalgaları sadece bir türe ayrılmaz, birden fazla türe sahiptir. B) 2 Bu seçenek yanlıştır. Deprem dalgaları sadece iki türe ayrılmaz, daha fazla türe sahiptir. C) 3 Bu seçenek doğrudur. Deprem dalgaları üç farklı türe ayrılır: P dalgaları (primer dalgalar), S dalgaları (ikincil dalgalar) ve yüzey dalgaları. P dalgaları en hızlı yayılan dalgalar olup sıkışma ve genişleme hareketi yaparlar. S dalgaları P dalgalarından daha yavaş yayılır ve dalgaların hareketi kaygan ve yarı-elastik bir hareketle gerçekleşir. Yüzey dalgaları ise depremin en yavaş ve en zarar verici dalgalarıdır, yer kabuğu yüzeyinde ilerler ve genellikle en büyük hasarı oluştururlar. D) 4 Bu seçenek yanlıştır. Deprem dalgaları dört türe ayrılmaz, daha az veya daha fazla türe sahip olabilir. E) 5 Bu seçenek yanlıştır. Deprem dalgaları beş türe ayrılmaz, daha az veya daha fazla türe sahip olabilir. Sonuç olarak, deprem dalgaları "C) 3" farklı türe ayrılır. 9. Hangisi bir uzunlamasına dalga türüdür?

  A) Tümü
  B) Yay dalgalanması
  C) Elektromanyetik dalga
  D) Deprem dalgası
  E) Su dalgalanması

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: "B) Yay dalgalanması" bir uzunlamasına dalga türüdür. Uzunlamasına dalga ve enine dalga, dalga hareketinin yayılma yönüne göre sınıflandırılan dalga türleridir. İşte seçeneklerin analizi: A) Tümü Bu seçenek yanlıştır. Tüm seçenekler uzunlamasına dalga türü değildir. Sadece bazı seçenekler uzunlamasına dalga türüne aittir. B) Yay dalgalanması Bu seçenek doğrudur. Yay dalgalanması, dalga hareketinin yayılma yönüne paralel olarak gerçekleşen bir uzunlamasına dalga türüdür. Örneğin, ses dalgaları yay dalgalanması olarak kabul edilir. C) Elektromanyetik dalga Bu seçenek yanlıştır. Elektromanyetik dalga, dalga hareketinin hem elektrik alan hem de manyetik alan boyunca yayıldığı bir dalga türüdür. Bu tür dalga, uzunlamasına ve enine dalga olarak sınıflandırılmaz. D) Deprem dalgası Bu seçenek yanlıştır. Deprem dalgaları, mekanik dalgalardır ve yer kabuğunda oluşan depremler sonucunda yayılırlar. Deprem dalgaları genellikle enine dalga türüne aittir. E) Su dalgalanması Bu seçenek yanlıştır. Su dalgalanmaları, su yüzeyinde meydana gelen dalgalardır ve genellikle enine dalga türüne aittir. Sonuç olarak, bir uzunlamasına dalga türü "B) Yay dalgalanması"dır. 11. Işık, hangi elektromanyetik dalga aralığında bulunur?

  A) Kızılötesi        B) Radyo        C) Gama
  D) Ultraviyole      E) X-ışınları

 12. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Kızılötesi" şeklindedir. Işık, elektromanyetik spektrumda yer alan kızılötesi dalga aralığında bulunur. Kızılötesi dalga aralığı, görünür ışık ve mikrodalga arasında yer alır. Elektromanyetik spektrum, elektromanyetik dalgaların farklı enerji ve frekans aralıklarını temsil eder. Işık, elektromanyetik spektrumun belirli bir aralığında bulunur. Görünür ışık, insan gözünün algılayabildiği elektromanyetik dalga aralığıdır. Görünür ışığın ötesinde kalan kızılötesi bölge, enerji açısından daha düşük frekanslara ve daha uzun dalga boylarına sahiptir. 13. Hangi enerji kaynağı, çekirdekteki nükleer reaksiyonlar yoluyla enerji üretir?

  A) Güneş enerjisi                B) Rüzgar enerjisi
  C) Hidroelektrik enerji         D) Nükleer enerji
  E) Biyokütle enerjisi

 14. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Nükleer enerji" şeklindedir. Nükleer enerji, çekirdekteki nükleer reaksiyonlar yoluyla elde edilen enerji kaynağını ifade eder. Bu reaksiyonlar genellikle atom çekirdeklerinin bölünmesi (fisyon) veya birleşmesi (füzyon) süreçleriyle gerçekleşir. Güneş enerjisi, güneşin termonükleer reaksiyonlarından kaynaklanırken, rüzgar enerjisi rüzgarın kinetik enerjisinden, hidroelektrik enerji suyun potansiyel enerjisinden, biyokütle enerjisi ise organik maddelerin yanmasından elde edilir. Ancak nükleer enerji, atom çekirdeklerindeki nükleer reaksiyonlardan kaynaklanır. 15. Bir nesne 100 N kuvvetle hareket ettirilirken 200 J iş yapar. Nesnenin hareket ettiği mesafe ne kadardır?

  A) 2 m            B) 50 m            C) 100 m
  D) 150 m        E) 200 m

 16. Cevap: A Açıklama:

  İş (W), kuvvet (F) ile hareket edilen mesafe (d) arasındaki ilişkiyi ifade eder. İş, kuvvetin mesafeye olan etkisini temsil eder. İş, kuvvetin büyüklüğüyle mesafenin çarpımı olarak hesaplanır: W = F * d. Verilen iş değeri 200 J ve kuvvet değeri 100 N olduğunda, bu denklemi d için çözebiliriz: 200 J = 100 N * d. Bu denklemi çözdüğümüzde d = 2 m elde ederiz. 17. Bir nesne, harekete başlamadan önce duruyorsa, hareket etmesi için uygulanan kuvvetin büyüklüğü nereye eşittir?

  A) Sürtünme kuvvetine         B) Ağırlık kuvvetine
  C) Normal kuvvete                D) Yüzeye etki eden kuvvete
  E) Hareket ettirici kuvvete

 18. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "E) Hareket ettirici kuvvete" şeklindedir. Bir nesnenin hareket etmesi için uygulanan kuvvetin büyüklüğü, hareket ettirmek istediğimiz nesneye uygulanan hareket ettirici kuvvete eşittir. bir nesnenin harekete başlamadan önce duruyor olması, durağan sürtünme kuvveti ve diğer etkiler nedeniyle denge durumunda olduğunu gösterir. Nesneyi hareket ettirmek için, durağan sürtünme kuvvetini aşacak bir hareket ettirici kuvvet uygulanması gereklidir. Hareket ettirici kuvvet, nesneyi harekete başlatmak ve sürtünme kuvvetini yenmek için gereken kuvvettir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.snfFİZİK 2. DÖNEM 1. YAZILI Detayları

10.snfFİZİK 2. DÖNEM 1. YAZILI 8 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 9 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.snfFİZİK 2. DÖNEM 1. YAZILI Testini Çöz tıklayın. 10.snfFİZİK 2. DÖNEM 1. YAZILI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.snfFİZİK 2. DÖNEM 1. YAZILI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.snfFİZİK 2. DÖNEM 1. YAZILI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DALGALAR
  1. Deprem Dalgaları
  2. Ses Dalgaları
  3. Su Dalgaları
  4. Yay Dalgaları

Ayrıca İVME KAVRAMINI İNCELER

Bu soruyla, deprem dalgalarının hangi ortamlarda yayıldığını anlama becerisi geliştirilir ve mekanik dalgalara ilişkin temel bilgi kazanılır.

Bu soruyla, ses hızının hangi faktörlere bağlı olduğunu anlama becerisi geliştirilir ve sesin ortamdan ortama nasıl değişebileceği hakkında temel bir anlayış kazanılır.

Bu soruyu çözen kişi, yay dalgalarının mekanik dalgalar olduğunu ve madde içinde yayılarak iletilen dalgalar olduğunu anlar.

Bu soruyla, deprem dalgalarının farklı türlere ayrıldığını ve her bir dalganın farklı özelliklere sahip olduğunu anlama becerisi geliştirilir.

Bu soruyla, uzunlamasına dalga türünün ne olduğunu ve diğer dalga türlerinden nasıl ayrıldığını anlama becerisi geliştirilir. -

Bu kazanım, ışığın elektromanyetik spektrumda nerede yer aldığını ve kızılötesi dalga aralığının özelliklerini anlamamızı sağlar.

Nükleer enerjinin nasıl üretildiğini ve atom çekirdeklerinin nükleer reaksiyonlarının enerji kaynağı olarak nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlar.

İş-kuvvet-mesafe ilişkisini anlamamızı sağlar. Verilen bir kuvvet ve iş değeri kullanılarak, hareket edilen mesafeyi hesaplamamızı öğretir.

Nesnenin hareket etmesi için uygulanan kuvvetin büyüklüğünün hareket ettirici kuvvete eşit olması gerektiğini anlamamızı sağlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.snfFİZİK 2. DÖNEM 1. YAZILI sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.snfFİZİK 2. DÖNEM 1. YAZILI Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 7 kere doğru, 25 kere yanlış cevap verilmiş.

10.snfFİZİK 2. DÖNEM 1. YAZILI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.snfFİZİK 2. DÖNEM 1. YAZILI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.snfFİZİK 2. DÖNEM 1. YAZILI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.snfFİZİK 2. DÖNEM 1. YAZILI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.