Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Kara yollarında araç kullanırken, aşağıdaki davranışlardan hangisi uygun değildir?

  A) Sık sık telefonla konuşmak
  B) Emniyet kemeri takmak
  C) Trafik işaret ve levhalarına uymak
  D) Aracın hızını uygun sınırlar içinde tutmak
  E) Alkol veya uyuşturucu madde kullanmamak

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Sık sık telefonla konuşmak, araç kullanırken uygun olmayan bir davranıştır çünkü sürücünün dikkatini dağıtır ve kazalara sebep olabilir. Diğer şıklar ise araç kullanırken uygun davranışlardır ve trafik güvenliği için önemlidir. 3. Kara yollarında araç kullanırken, aşağıdaki durumlardan hangisi doğrudur?

  A) Trafik yoğunluğu arttığında daha hızlı gitmek gerekir
  B) Emniyet kemeri kullanmak zorunlu değildir
  C) Sinyal vermeden şerit değiştirmek gerekir
  D) Trafik kazalarının büyük çoğunluğu insan hatası nedeniyle oluşur
  E) Yolda kalan araçların yardımına koşmak tehlikelidir

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. Trafik kazalarının büyük çoğunluğu insan hatası nedeniyle oluşmaktadır. Bu nedenle, sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir. 5. Trafik işaret levhalarının zarar görmesi hangi sonuçları doğurabilir?

  A) Sürücülerin yanlış yöne gitmesine neden olabilir
  B) Kazalara neden olabilir
  C) Trafik akışını yavaşlatabilir
  D) Tüm seçenekler doğru
  E) Trafik işaret levhalarının zarar görmesi hiçbir sonuç doğurmaz

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D" seçeneği olan bu soruda, trafik işaret levhalarının zarar görmesi birden fazla olumsuz sonuç doğurabilir. Bunlar arasında sürücülerin yanlış yöne gitmesi, kazalara neden olması ve trafik akışını yavaşlatması gibi durumlar yer alabilir. Bu nedenle trafik işaret levhalarının korunması, trafik güvenliği açısından oldukça önemlidir. 7. Trafik işaret levhalarının zarar görmesi durumunda ne yapılabilir?

  A) Yenisini hemen satın almak
  B) İşaret levhalarını kendiniz tamir etmek
  C) Yetkililere bildirmek
  D) İşaret levhalarını tamir etmek için araca zarar vermek
  E) Hiçbir şey yapmadan devam etmek

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Yetkililere bildirmek. Trafik işaret levhalarının zarar görmesi durumunda, doğru olan işaret levhalarının durumunu yetkililere bildirmektir. Bu sayede, zarar görmüş levhaların tamir edilmesi veya değiştirilmesi sağlanabilir ve trafik akışı güvenli bir şekilde devam edebilir. İşaret levhalarını kendiniz tamir etmek veya araca zarar vermek gibi eylemler doğru değildir ve hatta trafik kazalarına yol açabilir. 9. Aşağıdakilerden hangisi "yavaş git" işareti olarak bilinen trafik işaretidir?

  A) Beyaz daire içinde kırmızı kenarlı işaret
  B) Sarı daire içinde siyah kenarlı işaret
  C) Beyaz dikdörtgen içinde siyah kenarlı işaret
  D) Kırmızı daire içinde beyaz kenarlı işaret
  E) Sarı dikdörtgen içinde siyah kenarlı işaret

 10. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı, E şıkkı olan "Sarı dikdörtgen içinde siyah kenarlı işaret"tir. Bu trafik işareti, sürücülere trafiğin yoğun olduğu veya trafik akışının yavaş olduğu alanlarda hızlarını azaltmaları gerektiğini bildirir. 11. Okul servislerinde hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?

  A) Koltukların sayısı azaltılmalıdır
  B) Aracın hızı arttırılmalıdır
  C) Öğrencilerin kemer takması zorunlu olmamalıdır
  D) Aracın düzenli bakımı yapılmalıdır
  E) Tüm seçenekler yanlıştır

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D'dir, yani okul servislerinde aracın düzenli bakımının yapılması gerekir. Okul servislerinde güvenlik önlemleri alınması önemlidir ve araçların düzenli olarak bakımının yapılması, aracın güvenliğini sağlamak için önemlidir. Ayrıca, öğrencilerin kemer takması zorunlu olmalıdır, koltukların sayısı öğrenci sayısına uygun olmalı ve aracın hızı sınırlı olmalıdır. 13. Okul servisleri ile ilgili hangi durumlarda yetkililere bildirimde bulunulmalıdır?

  A) Sürücünün trafik kurallarına uymaması
  B) Araçta güvenlik önlemlerinin eksik olması
  C) Öğrencilerin araçta tehlikeli davranışlarda bulunması
  D) Trafik kazası durumunda
  E) Tüm seçenekler doğru

 14. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E. Okul servisleri ile ilgili olarak sürücünün trafik kurallarına uymaması, araçta güvenlik önlemlerinin eksik olması, öğrencilerin araçta tehlikeli davranışlarda bulunması ve trafik kazası durumunda yetkililere bildirimde bulunmak gereklidir. Bu durumlar öğrencilerin güvenliği açısından önemlidir ve yetkililere bildirimde bulunulması, gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur. 15. Aşağıdakilerden hangisi trafik işaretleri hakkında doğru bir ifade değildir?

  A) Trafik işaretleri, sürücülerin güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması için kullanılır.
  B) Trafik işaretleri, sadece yollarda değil, aynı zamanda otoparklarda da kullanılır.
  C) Trafik işaretleri, sürücülerin araçlarını park etmeleri için kullanılır.
  D) Trafik işaretleri, trafikteki farklı durumlar için farklı şekillerde tasarlanmıştır.
  E) Trafik işaretleri, sürücülerin trafik kurallarını hatırlamalarına yardımcı olur.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Soru, hangi ifadenin trafik işaretleri hakkında doğru olmadığını sormaktadır. C şıkkı, trafik işaretlerinin sürücülerin araçlarını park etmeleri için kullanıldığını iddia eder, ancak trafik işaretleri genellikle trafik düzeni ve güvenliği ile ilgilidir ve sürücülerin park etmeleri için işaretlenen özel bölgelerin dışında kullanılmazlar. Bu nedenle, cevap C şıkkıdır. 17. Okul servislerinde hangi durumlarda sürücüye haber verilmelidir?

  A) Öğrencilerin servis dışında bekletilmeleri
  B) Öğrencilerin servise binmemesi
  C) Sürücünün aracı terk etmesi
  D) Trafik kazası olması
  E) Tüm seçenekler doğru

 18. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E'dir. Servislerde öğrencilerin güvenliği en önemli öncelik olduğundan, herhangi bir olumsuz durumda sürücüye haber vermek gerekir. Öğrencilerin servis dışında bekletilmesi, servise binmemesi veya trafik kazası olması gibi durumlarda sürücü haberdar edilmelidir. 19. Aşağıdakilerden hangisi trafik işaretleri ve işaret levhalarının amacı değildir?

  A) Sürücüleri uyarmak
  B) Trafik akışını yönlendirmek
  C) Trafik kazalarını önlemek
  D) Sürücüleri cezalandırmak
  E) Sürücülerin güvenliğini sağlamak

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Sürücüleri cezalandırmak" tır. Trafik işaretleri ve işaret levhalarının amacı, sürücülerin güvenliğini sağlamak, trafik akışını yönlendirmek ve trafik kazalarını önlemektir. Sürücülerin uyarmak için kullanılır ama sürücüleri cezalandırmak için değil. 21. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir araç park yeri işaretidir?

  A) Duraklama işareti                  B) Park yasağı işareti
  C) Yavaşlamak zorunlu işareti   D) Yaya geçidi işareti
  E) Sağa dönüş yasağı işareti    

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Park yasağı işaretidir. Bu işaret, araçların park etmesinin yasaklandığı yeri gösterir. Bu işaretin üzerinde kırmızı bir daire içinde beyaz bir yatay çizgi ve bu çizginin altında bir P harfi yer alır. Bu işaretin amacı, trafiğin düzenlenmesi ve güvenliği açısından belirli bölgelerde araçların park etmesini engellemektir. 23. Trafikte doğru ve etkili bir iletişim için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  A) Kornaya basılmalı
  B) Diğer sürücülere hakaret edilmeli
  C) Trafik işaretleri ihlal edilmeli
  D) Sakin ve net konuşulmalı
  E) Hızlı ve aceleci davranılmalı

 24. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Sakin ve net konuşulmalı" seçeneğidir. Trafikte doğru ve etkili bir iletişim için sakin olmak ve net bir şekilde konuşmak önemlidir. Diğer sürücülere hakaret etmek veya trafik işaretlerini ihlal etmek iletişimi olumsuz etkileyebilir ve tehlikeli durumlara yol açabilir. 25. Trafik ortamında etkili iletişim kurulması aşağıdaki nedenlerden hangisinden dolayı önemlidir?

  A) Trafik kazalarının azaltılması için
  B) Trafik polislerinin iş yükünü hafifletmek için
  C) Sürücülerin daha hızlı ve rahat yolculuk yapmaları için
  D) Sürücülerin başkalarıyla iletişim kurabilme yeteneğinin geliştirilmesi için
  E) Trafik kurallarının daha sıkı uygulanması için

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Bir sıvının buhar basıncı, sıvının sıcaklığına bağlı olarak değişir ve sıcaklık arttıkça buhar basıncı da artar. Bu nedenle, sıvının sıcaklığı, buhar basıncının hesaplanması için önemli bir faktördür. 27. Toplu taşıma araçlarında sigara içmenin yasak olduğu bilgisi nerede belirtilir?

  A) Otobüs şoförü tarafından sözlü olarak belirtilir.
  B) Otobüs içindeki duyuru sisteminden yayınlanır.
  C) Otobüs içindeki uyarı levhasında yazılıdır.
  D) Toplu taşıma şirketi tarafından verilen broşürde yer alır.
  E) Hiçbiri.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır, yani toplu taşıma araçlarında sigara içmenin yasak olduğu bilgisi otobüs içindeki uyarı levhasında yazılıdır. 29. Toplu taşıma araçlarında oturma yerlerinde kimler için öncelik tanınır?

  A) Yaşlılar, hamileler ve engelliler için.
  B) Yalnızca yaşlılar için.
  C) Yalnızca engelliler için.
  D) Yalnızca hamileler için.
  E) Hiçbiri.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. Toplu taşıma araçlarında oturma yerlerinde öncelikle yaşlılar, hamileler ve engelliler için öncelik tanınır. Bu kişilerin fiziksel engelleri nedeniyle ayakta durmaları zor olabilir veya uzun süreli yolculuklar sırasında yorulabilirler. Diğer yolcuların bu kişilerin ihtiyaçlarını anlaması ve onlara yardımcı olması önemlidir. 31. Trafikte iletişimin en önemli yönü nedir?

  A) Telefon kullanımı       B) Korna çalmak          
  C) Işık kullanımı             D) Sinyal verme          
  E) Araç hızını artırma   

 32. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: Trafikte iletişimin en önemli yönü sinyal vermedir. Sinyal verme, sürücülerin birbirlerine niyetlerini bildirmelerini sağlar ve kazaları önlemeye yardımcı olur. Sinyal vermek, yön değiştirme, durma veya hızlanma gibi manevralar için kullanılabilir. 33. Trafik ortamında etkili iletişimin önemi neden önemlidir?

  A) Trafiği daha hızlı geçmek için
  B) Trafik kazalarını önlemek için
  C) Diğer sürücülerle yarışmak için
  D) Trafikte kurallara uymak için
  E) Hiçbiri

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda trafik ortamında etkili iletişimin öneminin trafik kazalarını önlemek için olduğu belirtilmiştir. Etkili iletişim, sürücüler arasında diyalog kurmayı ve trafikte uygun davranışlarda bulunmayı kolaylaştırır. Bu da kazaları önlemeye yardımcı olabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı 4 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TRAFİK KAZALARI
  1. Trafik kazalarında yükümlülükler
  2. Trafik kazalarını azaltmak için neler yapılmalıdır.
  3. Trafik kazalarının sebepleri ve kazaların meydana gelmesinde rol oynayan faktörler.
  4. Trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlar.
 • TRAFİK KAZALARINDA İLKYARDIM
  1. Alkol ve emniyet kemerinin trafik kazalarında ölüm ve yaralanmalar üzerinde etkileri
  2. Kalp durması nedenleri, belirtileri ve ilkyardım.
  3. Kalp durması nedenleri, belirtileri ve ilkyardım.
  4. Kazaların türleri, kazalar içinde trafik kazalarının yeri, ilkyardımın genel kuralları.
  5. Trafikte daha az kaza, yaralanma ve ölüm için sürücü ve yayaların psikolojik ve sağlık durumları
  6. Yanıklar türleri ve ilkyardım ilkeleri.
  7. Zehirlenme, (Hayvan ısırık ve sokması, diğer zehirlenmeler) türleri belirtileri, önlem, ilkyardım.

Ayrıca Sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Trafik kurallarına uygun araç kullanma kazanımını ölçmektedir.

Trafik güvenliği ve sürüş etiği ile ilgili önemli bir kazanım olan trafik kurallarına uygun sürüşü vurgulamaktadır.

Trafik işaretlerinin önemini ve korunmasının neden gerektiğini anlama ve trafik güvenliği hakkında farkındalık geliştirme olarak özetlenebilir.

Trafik işaret levhalarının zarar görmesi durumunda, doğru hareket yetkililere bildirmektir.

Trafik güvenliği için oldukça önemlidir ve sürücülerin trafik kurallarına uyum sağlama kazanımını ölçmektedir.

Okul servisleri ile ilgili güvenlik konularına dair farkındalığın artmasıdır.

Okul servisleri ile ilgili olarak öğrenci güvenliği konusunda farkındalık kazanmak ve gerektiğinde yetkililere bildirimde bulunabilme becerisi.

Trafik işaretlerinin trafik düzeni ve güvenliği için kullanıldığıdır.

Güvenliği ve servis hizmeti yönetimi ile ilgili bilinçli hareket etme becerilerini öğretir.

Trafik güvenliği hakkındaki bilgiyi ölçmektedir.

Trafik işaretlerini tanıyarak güvenli bir sürüş için gerekli olan trafik kurallarına uygun davranışları sergileyebilmeleri hedeflenmektedir.

Doğru ve etkili iletişim kazanımı, trafikte güvenliği artırmaya yardımcı olabilir.

Sıvıların özellikleri ve termodinamik konularında önemli bir kazanımdır.

Sigara içmenin yasak olduğu alanların belirtilmesi ve insanların bu kurallara uyması konusunda bilgilendirilmesi gibi toplum sağlığı ve güvenliğiyle ilgili önemli bir kazanımı vurgular.

Toplumsal sorumluluk ve empati becerilerini kullanarak, ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı olmanın önemini anlamaktır.

Trafikte güvenli bir şekilde seyahat etmek için, sürücülerin sinyal verme konusunda bilgi sahibi olması ve bu beceriyi uygulayabilmesi önemlidir.

Trafikte etkili iletişimin neden önemli olduğunu anlamak ve güvenli bir sürüş deneyimi için iletişim becerilerini geliştirmek olabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 54 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 344 kere doğru, 191 kere yanlış cevap verilmiş.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.