Lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2

Lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Toplu taşıma araçlarında yolcuların uyması gereken kurallardan hangisi yanlıştır?

  A) Sessiz konuşmak
  B) Kokulu yiyecekler tüketmek
  C) Kişisel alana saygı göstermek
  D) Durağa yaklaşırken inmek için hazırlanmak
  E) Sürücüye gereksiz soru sormak

 2. Cevap: B Açıklama:

  Toplu taşıma araçlarında kokulu yiyecek tüketmek yasaktır. 3. Okul servislerinde öğrencilerin dikkat etmesi gereken kurallardan hangisi değildir?

  A) Araca binerken ve inerken dikkatli olmak
  B) Araç hareket etmeden inmek
  C) Emniyet kemerini takmak
  D) Araçta bağırıp çağırmak
  E) Sürücünün talimatlarına uymak

 4. Cevap: D Açıklama:

  Okul servislerinde öğrenciler araçta bağırıp çağırmamalıdır. 5. Okul servis araçlarındaki öğrencilerin birden fazla emniyet kemeri takmaları aşağıdaki nedenlerden hangisi içindir?

  A) Yolculuk sırasında rahat etmeleri
  B) Güvenliklerini en üst düzeye çıkarmak
  C) Araç içi düzenini sağlamak
  D) Aracı daha hızlı hareket ettirmek
  E) Aracı daha kolay park etmek

 6. Cevap: B Açıklama:

  Okul servis araçlarında öğrencilerin birden fazla emniyet kemeri takmaları, güvenliklerini en üst düzeye çıkarmak içindir. 7. Yol çizgilerinden hangisi, araçların düzenli ve güvenli bir şekilde seyretmelerini sağlar?

  A) Kesik yol çizgisi
  B) Devamlı yol çizgisi
  C) Yan yana iki devamlı yol çizgisi
  D) Kesik ve devamlı yol çizgisi
  E) Yaya geçidi çizgileri

 8. Cevap: B Açıklama:

  Devamlı yol çizgisi boyunca soldaki şeride geçilemez ve şeridin üzerinden gidilemez. 9. Şerit takip kurallarından biri hangisidir?

  A) Araçları durumun elverdiği oranda yolun en solundan sürmek
  B) İşaret vermeden şerit değiştirmek
  C) En sol şeridi sürükli işgal etmek
  D) Kavşaklara yaklaşırken şerit değiştirmek
  E) İki yönlü yollarda karşı yöndeki trafik için ayrılan yol bölümüne girmek

 10. Cevap: A Açıklama:

  Araçların durumun elverdiği oranda yolun en sağından sürülmesi, şerit takip kurallarından biridir. 11. Geçecek araç sürücüsü hangi durumlarda bir aracı geçemez?

  A) Önünde giden araç sola dönüş işareti veriyorsa
  B) Geçeceği araç hızı yüksekse
  C) Geçiş şeridi yeterince ilerisi görüşe açık ve bossa
  D) Arkasında gelen başka bir sürücü yoksa
  E) Aracı geçiş için uygun durumdaysa

 12. Cevap: A Açıklama:

  Geçecek araç sürücüsü, önünde giden araç sola dönüş işareti veriyorsa geçmemelidir. 13. Trafik öncelik sırası açısından hangi işaret ilk sırada gelir?

  A) Işıklı trafik işaretleri
  B) Yol çizgileri
  C) Trafik işaret levhaları
  D) Trafik görevlisinin işaretleri
  E) Diğer işaretleme elemanları

 14. Cevap: D Açıklama:

  Trafik öncelik sırası açısından en önemli işaret trafik görevlisinin işaretleridir. 15. Kavşakta geçiş üstünlüğü olmayan sürücü hangisidir?

  A) Dönel kavşağa gelen sürücü
  B) Kavşakta doğru geçen tramvay hattı bulunan sürücü
  C) Ana yoldan gelen sürücü
  D) Tali yoldan ana yola çıkan sürücü
  E) Bölünmüş yola çıkan sürücü

 16. Cevap: D Açıklama:

  Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır. 17. Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesi alabilmek için gerekli bir şart değildir?

  A) 18 yaşını doldurmak
  B) Sürücü kursuna gitmek
  C) Sağlık raporu almak
  D) Uygunsuz sürüş geçmişine sahip olmamak
  E) Okuryazar olmak

 18. Cevap: E Açıklama:

  Sürücü belgesi almak için okuryazar olmak gerekmez. 19. Geçiş üstünlüğü olan bir aracın uyarı işaretlerini alan bir sürücü hangi davranışı sergilemelidir?

  A) Ambulansın peşine takılıp sürat yapmak
  B) Durmak ve yolu açmak
  C) Uyarı işaretlerine aldırmamak
  D) Ani fren yapmak
  E) Geçiş üstünlüğüne sahip aracı sollamak

 20. Cevap: B Açıklama:

  Geçiş üstünlüğü olan bir aracın uyarı işaretlerini alan sürücüler, bu araçların kolayca ilerlemesini sağlamak için yolu açmak ve durmak zorundadırlar. 21. Aşağıdakilerden hangisi güvenli yolculuk için alınması gereken bir önlem DEĞİLDİR?

  A) Emniyet kemeri takmak
  B) Yorgun veya alkollüyken araç kullanmamak
  C) Hız sınırlarına uymak
  D) Telefonla konuşmak
  E) Araca binmeden önce aracın bakımlarını kontrol etmek

 22. Cevap: D Açıklama:

  Güvenli yolculuk için telefonla konuşmak bir önlem değil, riskli davranıştır. 23. Araçlarda emniyet kemeri kullanmanın en önemli faydası aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kazalar sırasında yolcularda oluşan yaralanmaları arttırır.
  B) Kazalarda araç dışına fırlamayı önler.
  C) Aracın dengesini bozar.
  D) Trafik cezalarına yol açar.
  E) Yolcuların yol tutmasını engeller.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Emniyet kemeri, kazalarda yolcuları araç içinde tutarak araç dışına fırlamalarını önlemeye yardımcı olur. 25. Trafikte hangi durumlarda araç sürücülerinin emniyet kemeri kullanmak zorunda olmadıkları şu seçeneklerden hangisidir?

  A) Servis araçlarında
  B) Geri giderken
  C) Şehir içi otobüslerde
  D) 36 kg'ın altındaki çocuklar için
  E) Acil servis görevlileri için

 26. Cevap: B Açıklama:

  Yönetmeliğe göre, araçlar geri giderken veya park yerlerinde yavaş sürerken sürücülerin emniyet kemeri kullanması zorunlu değildir. 27. Otobüslerde seyahat eden üç yaşından büyük çocuklar için hangi güvenlik önlemi alınmalıdır?

  A) Yüzü geriye dönük çocuk bağlama sistemi
  B) Ön hava yastığı ile korunan koltuğu kullanma
  C) Emniyet kemeri veya çocuk bağlama sistemi kullanma
  D) Çocuğu kucakta taşıma
  E) Çocuğu en ön koltuğa oturtma

 28. Cevap: C Açıklama:

  Trafik yönetmeliğine göre, üç yaşından büyük çocuklar emniyet kemeri veya çocuk bağlama sistemi kullanmak zorundadır. 29. Trafikte güvenli yolculuk için hangi önlem alınmalıdır?

  A) Hız sınırına uymak
  B) Emniyet kemeri kullanmak
  C) Araç ışıklarını yakmak
  D) Alkol veya uyuşturucu kullanmak
  E) Cep telefonu ile konuşmak

 30. Cevap: B Açıklama:

  Emniyet kemeri, kaza anında yolcuların araç içinde tutulmasını ve ciddi yaralanmalardan korunmasını sağlar. 31. Araç ışıklarının kullanılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Aracın güzel görünmesini sağlamak
  B) Yolculuk sırasında rahatlık sağlamak
  C) Diğer sürücüler ve yayalar tarafından fark edilmeyi kolaylaştırmak
  D) Motorun daha iyi çalışmasını sağlamak
  E) Yakıt tasarrufu yapmak

 32. Cevap: C Açıklama:

  Araç ışıklarının kullanılması, özellikle geceleri ve görüşün kısıtlı olduğu koşullarda diğer sürücüler ve yayalar tarafından aracın varlığının fark edilmesini sağlar. 33. Trafik kazalarında insan faktörünün payı nedir?

  A) %20    B) %50    C) %70    D) %90    E) %100    

 34. Cevap: C Açıklama:

  Trafik kazalarına en çok sürücü, yaya ve yolcu hataları neden olur ve insan faktörü kazaların yaklaşık %70'inden sorumludur. 35. Alkol alarak trafiğe çıkmanın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Sürücülerin algılama yeteneklerini olumsuz etkiler
  B) Hız kurallarını çiğnemeye meyilli hale getirir
  C) Trafik kazalarına karışma riskini azaltır
  D) Kaslarda güçsüzlüğe neden olur
  E) Gözde kaymaya yol açar

 36. Cevap: C Açıklama:

  Alkol alarak trafiğe çıkmak, trafik kazalarına karışma riskini artırır, azaltmaz. 37. Trafik kaynaklı çevre kirliliğini azaltmak için alınması gereken önlemlerden biri hangisidir?

  A) Araçların bakımının düzenli olarak yapılması
  B) Toplu taşıma araçlarının kullanılması
  C) Elektrikli araçların kullanımı
  D) Alternatif yakıtların kullanılması
  E) Hepsi

 38. Cevap: E Açıklama:

  Tüm bu önlemler, trafik kaynaklı çevre kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. 39. Bisiklet kullanımının sağladığı sağlık faydalarından biri hangisidir?

  A) Kilo almayı engeller
  B) Bağışıklık sistemini güçlendirir
  C) Uyku kalitesini bozar
  D) Romatizma ağrılarını artırır
  E) Hastalık riskini yükseltir

 40. Cevap: B Açıklama:

  Bisiklet kullanımı, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 Detayları

Lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TRAFİK KAZALARI
  1. Trafik kazalarında yükümlülükler
  2. Trafik kazalarını azaltmak için neler yapılmalıdır.
  3. Trafik kazalarının sebepleri ve kazaların meydana gelmesinde rol oynayan faktörler.
  4. Trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlar.
 • TRAFİK KAZALARINDA İLKYARDIM
  1. Alkol ve emniyet kemerinin trafik kazalarında ölüm ve yaralanmalar üzerinde etkileri
  2. Kalp durması nedenleri, belirtileri ve ilkyardım.
  3. Kalp durması nedenleri, belirtileri ve ilkyardım.
  4. Kazaların türleri, kazalar içinde trafik kazalarının yeri, ilkyardımın genel kuralları.
  5. Trafikte daha az kaza, yaralanma ve ölüm için sürücü ve yayaların psikolojik ve sağlık durumları
  6. Yanıklar türleri ve ilkyardım ilkeleri.
  7. Zehirlenme, (Hayvan ısırık ve sokması, diğer zehirlenmeler) türleri belirtileri, önlem, ilkyardım.

Ayrıca Lise 9.sınıf sağlık bilgisi ve trafik kültürü 2.dönem 2.sınava hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak test türünde hazırlanmıştır

Toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kuralları bilir.

Okul servislerinde uyulması gereken kuralları bilir.

Öğrencilerin okul servis araçlarında güvenlik kurallarına uymasının önemini kavraması.

Yol çizgilerinin anlamlarını bilmek

Şerit takip kurallarını bilme.

Geçme kurallarını anlama.

* Trafik işaret ve görevlilerine uyma mecburiyetini anlama (2.2.3.2.)

Kavşaklarda geçiş üstünlüğü kurallarını uygulama

Sürücü adaylarında aranan şartları bilmek

Geçiş üstünlüğüne sahip araçların hak ve önceliklerini bilmek

Güvenli yolculuğun önemini kavramak.

Emniyet kemeri kullanımının önemini anlamak.

Emniyet kemeri kullanma zorunluluğu hakkındaki kuralları öğrenme

Trafik yönetmeliklerini bilme

Trafik güvenliği kurallarını anlama.

Trafik güvenliğini sağlamada ışık kullanımının önemini anlama.

Trafik kazalarındaki insan faktörünün önemini vurgulama.

Alkolün trafik güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerini farkındalık geliştirir.

Trafik kaynaklı çevre kirliliğini azaltmak için alınması gereken önlemlerin bilinmesi

Bisiklet kullanımının sağlık faydalarını anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 24 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 180 kere doğru, 107 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.