Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Toplu taşıma araçlarında yolcuların uyması gereken kurallardan biri hangisidir?

  A) Yüksek sesle konuşmak
  B) Sürücüye gereksiz soru sormak
  C) Çevredekilerin kişisel alanına saygı göstermek
  D) Kokulu yiyecekler tüketmek
  E) Başkalarını tehlikeye atacak davranışlarda bulunmak

 2. Cevap: C Açıklama:

  Toplu taşıma araçlarında yolcuların diğer yolculara saygı göstermesi ve huzurlu bir ortam sağlaması beklenir. Kişisel alanlara saygı göstermek, bu saygının bir parçasıdır. 3. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında sürücülerin uyması gereken bir kural DEĞİLDİR?

  A) Yolcular araca binerken ve inerken kontrollerini iyi yapmak
  B) Yolcularla sohbet etmek
  C) Yolculara karşı kibar olmak
  D) Durağa gelmeden aracı durdurmamak
  E) Cep telefonu ile konuşmamak

 4. Cevap: B Açıklama:

  Toplu taşıma araçlarında sürücülerin yolcularla sohbet etmesi dikkatinin dağılmasına neden olabilir ve güvenliği tehlikeye atabilir. 5. Okul servis araçlarından inen öğrencilerin uyması gereken bir kuralları aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Araç hareket hâlindeyken ayağa kalkmamak
  B) Camları açmak
  C) Elinizi, kolunuzu ve başınızı camdan dışarı çıkarmak
  D) Şoförün dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmak
  E) Aracın arkasında durmak

 6. Cevap: A Açıklama:

  Öğrenciler araç hareket hâlindeyken ayağa kalkmamalı ve araçtan uzaklaşmalıdır. 7. Taşıt yolu üzerinde, en sağdaki şeride geçilemeyen yol çizgisi hangisidir?

  A) Kesik yol çizgisi
  B) Kesik ve devamlı yol çizgisi
  C) Devamlı yol çizgisi
  D) Çift devamlı yol çizgisi
  E) Park yeri çizgisi

 8. Cevap: C Açıklama:

  Devamlı yol çizgisi boyunca hiç bir sebeple soldaki şeride geçilemez. 9. Trafik işaretlerine uymadaki öncelik sırası hangisidir?

  A) Trafik görevlilerinin işaretleri
  B) Yol çizgileri
  C) Işıklı trafik işaretleri
  D) Trafik işaret levhaları
  E) Diğer işaretleme elemanları

 10. Cevap: A Açıklama:

  Trafik akışını düzenlemek için konulmuş işaretler arasında öncelik sırası trafik görevlilerinin işaretleridir. 11. Yerleşim yeri dışında otomobillerin yasal azami hız sınırlaması nedir?

  A) 50 km/saat    B) 80 km/saat    C) 90 km/saat    D) 110 km/saat    E) 120 km/saat    

 12. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye'de yerleşim yeri dışında otomobillerin yasal azami hız sınırlaması 90 km/saattir. 13. Aşağıdakilerden hangisi sürücü adaylarında aranan bir şart DEĞİLDİR?

  A) 18 yaşını doldurmuş olmak
  B) Sağlık raporu almak
  C) Temel ehliyet sınavını başarıyla geçmek
  D) Askerlik görevini tamamlamış olmak
  E) İkametgâhta ikamet ediyor olmak

 14. Cevap: D Açıklama:

  Askerlik yükümlülüğünün tamamlanması, sürücü adaylarında aranan bir şart değildir. 15. Kara yollarında can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemleri kapsayan kanun hangisidir?

  A) Karayolları Trafik Kanunu    B) Ceza Kanunu                 
  C) Borçlar Kanunu               D) İdare Kanunu                
  E) Sivil Savunma Kanunu                                        

 16. Cevap: A Açıklama:

  Karayolları Trafik Kanunu, kara yollarında can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla trafik düzeni ve güvenliğini ilgilendiren konularda alınan önlemleri kapsar. 17. Aşağıdakilerden hangisi trafik sigortasının önemini göstermektedir?

  A) Maddi hasar ve yaralanmalı kazalarda kusurun durumuna göre kişiyi güvence altına alır.
  B) Araç sahiplerine kolaylık sağlar.
  C) Trafik cezası ödemeyi engeller.
  D) Hızlı araç kullanımına olanak tanır.
  E) Araçların trafiğe çıkmasını hızlandırır.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Trafik sigortası, trafikte meydana gelebilecek maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda kusurun durumuna göre kişiyi güvence altına alır ve hasar ve tedavi masraflarının karşılanmasını sağlar. 19. Aşağıdakilerden hangisi araç içinde cep telefonu kullanmanın yol açtığı olumsuzluklardandır?

  A) Tepki verme zamanında gecikme
  B) Trafik ışıklarına uyma
  C) Araç hızını kontrol etme
  D) Aracın yol çizgisinde kalmasını sağlama
  E) Yeterli fren yapılmasını sağlama

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cep telefonu kullanımı sürücülerin dikkatini dağıtarak tepki verme zamanında gecikmeye neden olur. 21. Deniz yolu ulaşımında hareket halindeki deniz araçlarından neden sakınılmalıdır?

  A) Düşme tehlikesi
  B) Deniz tutması
  C) Güneş yanığı
  D) Soğuk algınlığı
  E) Aracın sarsılması nedeniyle rahatsızlık

 22. Cevap: A Açıklama:

  Hareket halindeki deniz araçlarından sarkmak, dalgaların şiddetiyle oluşan sarsıntılar nedeniyle denge kaybına ve düşme tehlikesine yol açabilir. Diğer seçenekler hareket halindeki deniz araçlarından sakınılmasını gerektiren nedenler değildir. 23. Trafikte bisiklet kullanırken aşağıdakilerden hangisi uyulması gereken bir kural değildir?

  A) Bisiklet yolunun olduğu yerlerde taşıt yolunu kullanmamak
  B) Yan yana ikişerden fazla bisiklet sürmemek
  C) Arka koltukta yolcu taşımak
  D) Akrobatik hareketler yapmak
  E) Manevra yaparken dikkatli olmak

 24. Cevap: C Açıklama:

  Trafikte bisiklet kullanırken arka koltukta yolcu taşımak yasaktır. 25. Trafik kazalarına en büyük oranda sebep olan kusur hangisidir?

  A) Yol                  B) İnsan               
  C) Taşıt                D) Çöptenlik           
  E) Kullanım kılavuzu                           

 26. Cevap: B Açıklama:

  Trafik kazalarına en çok sürücü hataları, özellikle aşırı hız, dikkatsizlik ve alkollü araç kullanımı gibi insan hataları neden olur. 27. Aşağıdakilerden hangisi yorgun ve uykusuzken araç kullanmanın tehlikelerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Görme bozuklukları
  B) Dikkat dağınıklığı
  C) Hızlı refleksler
  D) Psikomotor becerilerde azalma
  E) Tepki süresinde uzama

 28. Cevap: C Açıklama:

  Yorgun ve uykusuzken araç kullanmak, hızlı reflekslere neden olmaz, aksine tepki süresini uzatır ve diğer bilişsel işlevleri bozar. 29. Trafiği azaltmak için alınabilecek önlemlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Daha fazla araç satın almak
  B) Toplu taşıma araçlarını kullanmak
  C) Daha fazla yol inşa etmek
  D) Özel araçları daha sık kullanmak
  E) Trafik ışıklarını kaldırmak

 30. Cevap: B Açıklama:

  Metinde belirtildiği üzere, trafik sıkışıklığını azaltmanın bir yolu toplu taşımayı teşvik etmektir. 31. Trafikte özel araç kullanımının yol açabileceği sorunlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hava kirliliğinin azalması
  B) Trafik sıkışıklığının artması
  C) Gürültü kirliliğinin azalması
  D) Kaza ihtimalinin azalması
  E) Park probleminin azalması

 32. Cevap: E Açıklama:

  Trafikte özel araç kullanımının yol açabileceği sorunlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Hava kirliliğinin azalması B) Trafik sıkışıklığının artması C) Gürültü kirliliğinin azalması D) Kaza ihtimalinin azalması E) Park probleminin azalması Cevap: B) Trafik sıkışıklığının artmasıözel araç kullanımının yol açabileceği sorunlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Hava kirliliğinin azalması B) Trafik sıkışıklığının artması C) Gürültü kirliliğinin azalması D) Kaza ihtimalinin azalması E) Park probleminin azalması Cevap: B) Trafik sıkışıklığının artması 33. Aşağıdakilerden hangisi trafik işaret ve görevlilerine uyma öncelik sırasıdır?

  A) Trafik Görevlisinin İşaretleri > Işıklı Trafik İşaretleri > Yol Çizgileri
  B) Işıklı Trafik İşaretleri > Trafik İşaret Levhaları > Trafik Görevlisinin İşaretleri
  C) Trafik İşaret Levhaları > Yol Çizgileri > Işıklı Trafik İşaretleri
  D) Yol Çizgileri > Trafik Görevlisinin İşaretleri > Trafik İşaret Levhaları
  E) Trafik İşaret Levhaları > Işıklı Trafik İşaretleri > Yol Çizgileri

 34. Cevap: A Açıklama:

  Trafik işaret ve görevlilerine uyma öncelik sırası şu şekildedir: Trafik Görevlisinin İşaretleri > Işıklı Trafik İşaretleri > Trafik İşaret Levhaları > Yol Çizgileri. 35. Aşağıdakilerden hangisi kavşaklarda geçiş üstünlüğüne sahiptir?

  A) Ambulans    B) Minibüs    C) Otomobil    D) Motosiklet    E) Kamyonet    

 36. Cevap: A Açıklama:

  Ambulanslar, geçiş üstünlüğüne sahip araçlardır ve kavşaklarda önceliklidirler. 37. Aşağıdakilerden hangisi yol çizgilerinin anlamları arasında değildir?

  A) Kesik çizgi: Geçilebilir
  B) Devamlı çizgi: Geçilemez
  C) Yan yana iki kesik çizgi: Şeritten çıkılabilir
  D) Yan yana iki devamlı çizgi: Karşı şeride geçilemez
  E) Kesik ve devamlı çizgi: En yakın çizginin anlamına uyulur

 38. Cevap: C Açıklama:

  Yan yana iki kesik çizgi, şeritten çıkılamayacağını değil, geçilebileceğini gösterir. 39. Trafik işaret ve görevlilerine uyma öncelik sırasının en üstünde hangisi yer alır?

  A) Trafik Görevlisinin İşaretleri
  B) Işıklı Trafik İşaretleri
  C) Trafik İşaret Levhaları
  D) Yol Çizgileri
  E) Diğer İşaretleme Elemanları

 40. Cevap: A Açıklama:

  Trafik akışını sağlamak amacıyla koyulan kurallarda, trafik işaret ve görevlilerine uymada öncelik sırası en üstte trafik görevlisinin işaretlerine verilmiştir. 41. Kara yolu ulaşımında güvenli yolculuk için zorunlu olan güvenlik önlemi hangisidir?

  A) Emniyet kemeri kullanmak
  B) Yüksek sesle müzik dinlemek
  C) Arka koltukta yatmak
  D) Cep telefonu ile mesajlaşmak
  E) Sürücüyü rahatsız etmek

 42. Cevap: A Açıklama:

  Emniyet kemeri kullanımı, kara yolu ulaşımında kazaları önlemeyen ancak kaza anında meydana gelebilecek yaralanmaları azaltan bir güvenlik önlemidir. 43. Hangisi deniz yolu ulaşım araçlarında güvenli yolculuk için alınması gereken bir önlem DEĞİLDİR?

  A) Can simidinin bulundurulması
  B) Kaptanın talimatlarına uyulması
  C) Geminin güvertesinde sigara içilmesi
  D) Acil çıkış yollarının bilinmesi
  E) Yardım istemek için düdük taşıma

 44. Cevap: C Açıklama:

  Geminin güvertesinde sigara içmek, deniz yolu ulaşım araçlarında güvenli yolculuk için alınması gereken bir önlem değildir, çünkü yangın riskini artırır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ARAÇLARIN KAYIT-TESCİL İŞLEMLERİ
  1. Kayıt tescili zorunlu tutulan araçlar.
  2. Tescil işlemi yapmaya yetkili kuruluşlar.
  3. Tescil işlemini yaptırmaya veya süresini geciktiren araç sahiplerine uygulanacak cezalar.
  4. Tescil süreleri.
 • SÜRÜCÜ BELGESİ ALMA İŞLEMLERİ
  1. Sürücü adaylarında aranacak şartlar. (Yaş, öğrenim, sağlık, eğitim gördüğüne dair belge, sınav, hükümlü olmama şartları
  2. Sürücü belgesi alma, araç kullanırken bulundurma ve istenildiğinde yetkilileri gösterme zorunluluğu.
  3. Sürücü belgesi vermeye yetkili kuruluşlar.

Ayrıca Lise sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersi 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kuralları anlamak

Toplu taşıma araçlarında sürücülerin uyması gereken kuralları anlamak

Öğrencilerin okul servis araçlarında uyması gereken kuralları anlama

Taşıt yolu çizgilerinin anlamlarını bilir.

Trafik işaret ve görevlilerine uyma mecburiyetini anlama.

Farklı araç türleri için yasal hız sınırlarını bilme.

Sürücü adaylarında aranan şartları bilmek

Trafik eğitiminin amaçlarını anlamak

Trafikte sigortanın önemini ve sonuçlarını kavramak

Cep telefonu kullanımının araç kullanma üzerindeki olumsuz etkilerini bilir.

Deniz yolu ulaşımında güvenlik önlemlerini bilme ve uygulama.

Trafikte bisiklet kullanım kurallarını bilmek

Trafik kazalarının nedenlerini belirleme.

Yorgun ve uykusuzken araç kullanmanın tehlikelerini anlama.

Trafik sıkışıklığını azaltma yöntemlerini anlamak.

Trafik sorunlarını ve bunların çevresel etkilerini anlama.

Araç sürücülerinin trafik işaret ve görevlilerine uyma öncelik sırasını bilir.

* Trafikte geçiş üstünlüğü kurallarını anlar.

* Yol çizgilerinin anlamlarını öğrenmek * Güvenli ve düzenli sürüş için yol işaretlerini tanımak tercihlere tercihlere göre seçenek ekleyip ekley

Trafik belirtilerinin önemini anlamak.

Trafik güvenliğinin önemini anlamak ve trafik kurallarına uymanın kişisel ve toplumsal faydalarını belirlemek.

Trafikte güvenli davranışların önemini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 22 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 230 kere doğru, 115 kere yanlış cevap verilmiş.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.