9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Toplu taşıma araçlarına binerken uyulması gereken kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Araç durmadan araçtan inmek
  B) Kapıları hızlı ve ani şekilde açmak
  C) Araca binerken sıraya girmek
  D) Hamile yolculara öncelik tanımamak
  E) Araçtan inmeyecek yolcuları kapı önlerinde beklemek

 2. Cevap: C Açıklama:

  Toplu taşıma araçlarına binerken sıraya girmek, düzenli ve güvenli bir yolculuk için önemlidir. 3. Okul servis şoförlerinin uyması gereken kurallardan hangisi aşağıdakilerden biri değildir?

  A) Araçta gerekli tedbirleri alarak öğrencilerin rahat yolculuk yapmalarını sağlamak
  B) Öğrencileri taahhüt ettikleri yere kadar götürüp getirmek
  C) Servis hizmeti sırasında taşıta başka yolcu almak
  D) Öğrencilerin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere araçta rehber personel bulundurmak
  E) Aracın düzeni sağlamak

 4. Cevap: C Açıklama:

  Okul servis şoförleri servis hizmeti sırasında taşıta başka herhangi bir yolcu almamalıdır. 5. Aşağıdakilerden hangisi trafik tanzim işaret levhalarından biridir?

  A) Yol ver levhası       B) Hastane levhası      
  C) Durak lama levhası    D) Ana yol levhası      
  E) Hız sınırı levhası                            

 6. Cevap: A Açıklama:

  Yol ver levhası, trafik tanzim işaret levhalarındandır. 7. Servis araçlarını taşıma sınırı üstünde yolcu almaktan ceza almaları için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

  A) Araç sürücüsüne polisler tarafından uyarı verilmesi
  B) Aracın taşıma belgesinin olması
  C) Araç sahibinin öğrenci taşıma belgesinin iptali
  D) Aracın yolcu sayısının 17'den fazla olması
  E) Aracın servis aracı olarak tescil edilmiş olması

 8. Cevap: D Açıklama:

  Servis araçlarını taşıma sınırı üstünde yolcu almaktan ceza almaları için araçtaki yolcu sayısının 17'den fazla olması gerekir. 9. Trafikte takip mesafesi, takip eden aracın kaç saniyede katedeceği yol uzunluğudur?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Takip mesafesi, takip eden aracın 2 saniyede katedeceği yol uzunluğudur. 11. Trafik eğitiminin temel amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sürücüleri trafik kurallarına uymaya teşvik etmek
  B) Araç bakım ve onarım tekniklerini öğretmek
  C) Trafik kazalarını incelemek ve önleyici tedbirler almak
  D) Trafik polisleri yetiştirmek
  E) Trafik mühendisleri eğitmek

 12. Cevap: A Açıklama:

  Trafik eğitiminin temel amacı, sürücülerin trafik kurallarına uymasını sağlayarak güvenli bir trafik ortamı oluşturmaktır. 13. Millî Eğitim Bakanlığı'nın trafik eğitimiyle ilgili ana görevlerinden biri hangisidir?

  A) Sürücü kursları açmak
  B) Çocuk trafik eğitim parkları yapmak
  C) Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimleri denetlemek
  D) Halkı trafik konusunda bilgilendirmek
  E) Trafik haftası ve günü etkinlikleri düzenlemek

 14. Cevap: B Açıklama:

  Millî Eğitim Bakanlığı'nın trafik eğitimiyle ilgili ana görevleri arasında çocuk trafik eğitim parkları yapmak da yer alır. 15. Aday sürücülerin trafik kurallarına uymadıkları durumlarda karşılaşabileceği cezalar arasında hangisi bulunur?

  A) Sürücü belgesinin iptali
  B) Sürgün cezası
  C) Hapis cezası
  D) Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışmaya zorlanma
  E) Trafik eğitimi kurslarına zorunlu katılım

 16. Cevap: A Açıklama:

  Aday sürücüler trafik kurallarına uymadıkları durumlarda sürücü belgelerinin iptal edilmesiyle karşı karşıya kalabilirler. 17. Araçlarda seyahat eden üç yaş ve üzeri çocuklar için hangisi zorunludur?

  A) Sadece emniyet kemeri
  B) Sadece çocuk bağlama sistemi
  C) Hem emniyet kemeri hem de çocuk bağlama sistemi
  D) Sadece ön koltuklarda oturmak
  E) Hiçbiri

 18. Cevap: C Açıklama:

  Trafik Kanunu'na göre, araçlarda seyahat eden üç yaş ve üzeri çocuklar için hem emniyet kemeri hem de çocuk bağlama sistemi kullanması zorunludur. 19. Hangisi raylı sistem araçlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken bir güvenlik önlemi DEĞİLDİR?

  A) Acil durumlarda görevlilerin talimatlarına uymak
  B) Tren kapılarının kapanmasına engel olmak
  C) Peronlarda sarı çizginin içinde beklemek
  D) Trenden inenlere öncelik tanımak
  E) Tren hareket hâlinde iken trene binmemek

 20. Cevap: B Açıklama:

  Raylı sistem araçlarını kullanırken, tren kapılarının kapanmasına engel olmak tehlikeli ve yasaktır. Diğer tüm seçenekler güvenlik için alınması gereken önlemlerdir. 21. Aşağıdakilerden hangisi motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin takması gereken zorunlu bir ekipman değildir?

  A) Koruma başlığı    B) Koruma gözlüğü   
  C) Dizlik            D) Eldiven          
  E) Boyunluk                              

 22. Cevap: C Açıklama:

  Motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri için dizlik kullanımı zorunlu değildir. 23. Hava koşullarının görüş mesafesini olumsuz etkilediği durumlarda araç sürücülerinin hangi önlemi alması gerekir?

  A) Araç ışıklarını yakmak
  B) Sürüş hızını artırmak
  C) Hız şeridinde seyretmek
  D) Aracı park etmek
  E) Farları sürekli uzun huzmede kullanmak

 24. Cevap: A Açıklama:

  Hava koşullarının görüş mesafesini olumsuz etkilediği durumlarda araç sürücüleri araç ışıklarını yakmalıdır. 25. Trafik kazaları sonucu ülke ekonomisine yılda yaklaşık ne kadar zarar verildiği tahmin ediliyor?

  A) 5 milyar TL     B) 10 milyar TL   
  C) 15 milyar TL    D) 20 milyar TL   
  E) 22 milyar TL                      

 26. Cevap: E Açıklama:

  Metinde belirtildiği üzere, trafik kazalarının Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 22 milyar TL'dir. 27. Aşağıdakilerden hangisi trafik gürültüsünün bir nedenidir?

  A) Araçların egzozları      B) Araçların lastikleri    
  C) Araçların motorları      D) Araçların klaksonları   
  E) Hepsi                                               

 28. Cevap: E Açıklama:

  Metinde belirtildiği üzere, trafik gürültüsü; egzozlar, motorlar, süspansiyonlar ve klaksonlar da dahil olmak üzere araçların çeşitli bileşenlerinden kaynaklanabilir. 29. Trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmelidir?

  A) Bireysel taşımacılığın teşvik edilmesi
  B) Toplu taşımacılığın azaltılması
  C) Kara yolu taşımacılığının arttırılması
  D) Hava yolu taşımacılığının durdurulması
  E) Deniz yolu taşımacılığının sınırlandırılması

 30. Cevap: N Açıklama:

  Trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmelidir? A) Bireysel taşımacılığın teşvik edilmesi B) Toplu taşımacılığın azaltılması C) Kara yolu taşımacılığının arttırılması D) Hava yolu taşımacılığının durdurulması E) Deniz yolu taşımacılığının sınırlandırılması Cevap: E) Deniz yolu taşımacılığının sınırlandırılmasıçevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmelidir? A) Bireysel taşımacılığın teşvik edilmesi B) Toplu taşımacılığın azaltılması C) Kara yolu taşımacılığının arttırılması D) Hava yolu taşımacılığının durdurulması E) Deniz yolu taşımacılığının sınırlandırılması Cevap: E) Deniz yolu taşımacılığının sınırlandırılması 31. Okul servis araçlarında bulunması gereken ve araçtaki öğrencileri bir kaza durumunda koruyan sistem hangisidir?

  A) Oturmaya duyarlı sensörlü sistem
  B) Görüntü kayıt cihazı
  C) Beyaz cam
  D) Emniyet kemeri
  E) İçi ve dışı kamera

 32. Cevap: A Açıklama:

  Oturmaya duyarlı sensörlü sistemler, bir öğrencinin araçtan inip inmediğini tespit eder ve şoföre uyarı verir, bu da öğrencinin araçta unutulmasını engeller. 33. Geçiş üstünlüğü bulunan araçların hangi işaretini alan sürücüler derhal kavşağı boşaltarak emniyetli mesafede beklemelidir?

  A) Uyarı sirenlerini    B) Korna sesini        
  C) Çakar lambasını      D) El işaretini        
  E) Hiçbiri                                     

 34. Cevap: A Açıklama:

  Geçiş üstünlüğü bulunan araçların en önemli uyarı işareti sirenleridir. Bu sirenleri duyan sürücüler derhal kavşağı boşaltarak emniyetli mesafede beklemelidir. 35. Karayolları Trafik Kanunu'nun amacı nedir?

  A) Kara yollarında trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak
  B) Motorlu araç sürücülerini eğitmek
  C) Trafik eğitimi veren kurumları denetlemek
  D) Trafik kazalarını cezalandırmak
  E) Trafik kurallarını belirlemek

 36. Cevap: A Açıklama:

  Karayolları Trafik Kanunu'nun amacı, kara yollarında can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafik düzenini oluşturmaktır. 37. Millî Eğitim Bakanlığı trafik eğitimiyle ilgili hangi maddeleriyle sorumludur?

  A) Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenlemek
  B) Okullarda trafik ve ilk yardım dersleri koymak
  C) Sürücü kursları açmak ve denetlemek
  D) Çocuk trafik eğitim parklarını belirlemek
  E) Tüm seçenekler

 38. Cevap: E Açıklama:

  Millî Eğitim Bakanlığı, trafik eğitimiyle ilgili tüm seçeneklerde belirtilen maddelerle sorumludur. 39. Trafikte yayaların dikkat etmesi gereken güvenlik önlemlerinden biri hangisidir?

  A) Yayalar, taşıt yolunda yürüyebilirler.
  B) Yayalar, karşıdan karşıya geçerken zaman kaybetmelidir.
  C) Yayalar, trafik ışıklarını dikkate almalıdır.
  D) Yayalar, park etmiş araçların arasından yola çıkabilirler.
  E) Yayalar, yolda oyun oynayabilirler.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Yayalar, trafikteki güvenlikleri için trafik ışıklarını dikkate almalıdır. Diğer seçenekler çeldirici seçeneklerdir. 41. Trafik kazalarının azaltılması için ilk şart hangisidir?

  A) İnsanların trafik konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi
  B) Taşıtların periyodik kontrollerden geçirilmesi
  C) Yolların onarılması ve geliştirilmesi
  D) Çevre ve iklim koşullarının iyileştirilmesi
  E) Acil sağlık müdahale hizmetlerinin geliştirilmesi

 42. Cevap: A Açıklama:

  Trafik kazalarının azaltılmasında en temel faktör, insanları trafik konusunda bilinçlendirmek ve eğitmektir. 43. Alkollü araç kullanan sürücülerde hangi algılama bozukluğu görülmez?

  A) Çift görme            B) Gözde kayma          
  C) Bulanık görme         D) Hafıza kaybı         
  E) Kaslarda güçsüzlük                            

 44. Cevap: D Açıklama:

  Alkollü araç kullanan sürücülerde çift görme, gözde kayma, bulanık görme ve kaslarda güçsüzlük gibi algılama bozuklukları görülürken hafıza kaybı görülmez.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 4 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ARAÇLARIN KAYIT-TESCİL İŞLEMLERİ
  1. Kayıt tescili zorunlu tutulan araçlar.
  2. Tescil işlemi yapmaya yetkili kuruluşlar.
  3. Tescil işlemini yaptırmaya veya süresini geciktiren araç sahiplerine uygulanacak cezalar.
  4. Tescil süreleri.
 • SÜRÜCÜ BELGESİ ALMA İŞLEMLERİ
  1. Sürücü adaylarında aranacak şartlar. (Yaş, öğrenim, sağlık, eğitim gördüğüne dair belge, sınav, hükümlü olmama şartları
  2. Sürücü belgesi alma, araç kullanırken bulundurma ve istenildiğinde yetkilileri gösterme zorunluluğu.
  3. Sürücü belgesi vermeye yetkili kuruluşlar.

Ayrıca 9.sınıf sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersi 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları 1, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Toplu taşıma araçlarına binerken uyulması gereken kuralları anlamak

Okul servis şoförlerinin sorumluluklarını anlama.

Trafik işaret levhalarını sınıflandırabilir.

Toplu taşıma araçlarında güvenlik önlemlerinin önemini kavrar.

Güvenli takip mesafesini anlama.a yoktur

Trafik eğitiminin önemini anlamak

Trafik eğitimiyle ilgili kurum ve kuruluşların görevlerini bilmek

Trafik kurallarına uyulmamasının sonuçlarını anlamak

Trafik güvenliği kurallarını anlama ve uygulama.

Toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuk etme.

Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanım güvenlik önlemlerini bilmek

Araç kullanımında hava koşullarına göre alınması gereken önlemleri bilmek

Trafik kazalarının ekonomik sonuçlarını anlamak.

Trafik gürültüsünün nedenlerini belirlemek.

Çevresel sorunlara yönelik sürdürülebilir çözümleri anlama.

* Okul servis araçlarının güvenlik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak * Güvenli okul servisi yolculukları için öğrenci kurallarının önemini anlamak

Trafik güvenliği kurallarını anlar ve uygular.

2.1. Karayolları Trafik Kanunu'nun amacı ve kapsamını açıklar.

Trafik güvenliği ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın trafik eğitimindeki rolünü anlamak

Trafikte yayaların dikkat etmesi gereken güvenlik önlemlerini bilir.

* Trafik kazalarının nedenlerini anlar. * Trafik kazalarını azaltmak için alabilecekleri önlemleri belirler. * Trafik kurallarına uymanın önemini fark eder.

Trafik güvenliği ile ilgili riskli davranışların sonuçlarını kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 59 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 338 kere doğru, 431 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.