Lise TDB 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) - 9.Sınıflar

Lise TDB 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) - 9.Sınıflar sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Lise TDB 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) - 9.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Helal ve haram arasındaki farkı açıklayınız.


 2. Cevap: Helal, dinimizce yapılması serbest bırakılanlar; haram ise dinimizce yapılması yasaklananlardır. Açıklama:

  Helal alanı haram alanından daha geniştir. Helaller yeme-içme, giyim kuşam, kazanç gibi tüm hayat alanlarını kapsar. 3. Helal kazanç nedir?


 4. Cevap: Dinî bakımdan yapılması, kullanılması, yenilip içilmesi yasaklanmamış olan şeydir. Ayrıca meşru yollardan elde edilen gelirdir. Açıklama:

  Helal, haramın zıddıdır ve kişinin dünya ve ahirette mutluluğu için önemlidir. 5. Helal kazancın önemi nedir?


 6. Cevap: Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak, dünya ve ahirette huzur içinde yaşamak ve ibadet sevabı kazanmaktır. Açıklama:

  Helal kazanç, kişinin hayatını ibadetle geçirme bilincini artırır. 7. Karz-ı hasen nedir?


 8. Cevap: Karz-ı hasen, bir Müslümana faizsiz olarak yapılan borçtur. Açıklama:

  Karz-ı hasende borçlu, borcunu ödediğinde faiz ödemez. Çünkü karz-ı hasenin amacı Allah'ın rızasını kazanmaktan ibarettir. 9. Karz-ı hasen ile ilgili sözleşme yaparken nelere注


 10. Cevap: Karz-ı hasen ile ilgili sözleşme yaparken, borç miktarı, vadesi ve geri ödeme şartları gibi hususlara Açıklama:

  Sözleşme, ileride çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemek için önemlidir. Tarafların hak ve sorumlulukları net bir şekilde belirtilmelidir. 11. Kul hakkı ihlalinin ahiretteki sonuçları nelerdir?


 12. Cevap: Kul hakkı ihlali, ahirette affedilmesi gereken büyük bir günahtır. Kişi, ihlal ettiği hakkı ödeyecek veya affedilecektir. Açıklama:

  Kul hakkına girmekten kaçınmak, ahiretteki sorumluluktan kurtulmak için önemlidir. 13. Mülkiyet nedir ve İslam'ın mülkiyet anlayışı hakkında bilgi veriniz.


 14. Cevap: Mülkiyet, bir şey üzerinde hüküm sürme ve tasarrufta bulunma hakkıdır. İslam'ın mülkiyet anlayışına göre, Allah tek ve gerçek maliktir ve mülkü dilediğine verir veya alır. Ancak insanlar mülkiyet hakkına sahiptir ve bu hak korunur. Açıklama:

  Mülkiyet, bireysel ve toplumsal fayda sağlar. İslam, malın Allah yolunda harcanmasını ve zekât verilmesini emreder. 15. Faiz nedir? Açıklayınız.


 16. Cevap: Faiz nedir? Açıklayınız.nedir? Açıklayınız. Açıklama:

  Faiz nedir? Açıklayınız. Cevap: Faiz, bankaların tasarruf sahiplerinden aldıkları paralara karşılık belirli bir süre sonra ana paraya ek olarak verdikleri garantili miktardır.r? Açıklayınız. Cevap: Faiz, bankaların tasarruf sahiplerinden aldıkları paralara karşılık belirli bir süre sonra ana paraya ek olarak verdikleri garantili miktardır. 17. Kur'an-ı Kerim'de rüşvetle ilgili hangi ayet geçmektedir?


 18. Cevap: Kur'an-ı Kerim'de rüşvetle ilgili hangi ayet geçmektedir?n-ı Kerim'de rüşvetle ilgili hangi ayet geçmektedir? Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'de rüşvetle ilgili hangi ayet geçmektedir? Cevap: "Aranızda mallarınızı haksızlıkla yemeyin; bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu (rüşvet olarak) hâkimlere vermeyin." (Bakara, 279)Kerim'de rüşvetle ilgili hangi ayet geçmektedir? Cevap: "Aranızda mallarınızı haksızlıkla yemeyin; bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu (rüşvet olarak) hâkimlere vermeyin." (Bakara, 279) 19. Karaborsacılık nedir? Üç örnek veriniz.


 20. Cevap: İhtiyaç duyulan malları stoklayarak piyasadan çekmek ve kıtlık yaratmak Örnekler: * Temel gıda maddeleri * İlaçlar * Akaryakıt Açıklama:

  Karaborsacılık, tüketicileri zor durumda bırakır ve sosyal huzursuzluklara yol açabilir. 21. Manipülasyon nedir ve yapay fiyat yükseltmede nasıl kullanılır?


 22. Cevap: Piyasayı kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek için yalan yanlış haberler yaymak Açıklama:

  Manipülasyon, yapay fiyat yükseltme için piyasayı yanıltarak tüketicileri yanlış kararlar almaya yönlendirir. 23. Karaborsacılığın yaygınlaşmasına sebep olan üç faktör veriniz.


 24. Cevap: 1. Temel ihtiyaçlara erişimdeki zorluklar 2. Savaş ve doğal afetler gibi olağanüstü durumlar 3. Hükümet politikalarındaki aksaklıklar Açıklama:

  Bu faktörler, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için karaborsacıların hizmetlerine başvurmasına neden olur. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Faiz, İslam ekonomisinin temel unsurlarından biridir. (.....)
  2. Rüşvet, bir kimsenin kendi menfaati için karşı tarafı aldatmasıdır. (.....)
  3. Hileli satış, ekonomik hayatı olumsuz etkiler. (.....)
  4. Bir maldaki kusuru gizlemek hileli satış kapsamına girer. (.....)
  5. Alışveriş, adalet ve karşılıklı rızaya dayalı olmalıdır. (.....)
  6. Alışveriş yaparken gereksiz yere yemin edilmelidir. (.....)
  7. Hileli satış yapanlar Allah'ın gazabı altındadır. (.....)
  8. Rüşvet vermek, Allah ve Resulü ile savaşa girmektir. (.....)
  9. Servetin âtıl bırakılması İslam ekonomisinde uygundur. (.....)
  10. İnfak, zekât gibi kazanç sağlamak için yapılan bir ibadettir. (.....)

 26. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. Y 10. Y Açıklama:

  * Faiz, İslam ekonomisinin temel unsurlarından biri değildir. * Hileli satış, aldatma içerir ve ekonomik hayatı olumsuz etkiler. * Alışveriş adalet ve karşılıklı rızaya dayalı olmalıdır. * Alışveriş yaparken gereksiz yere yemin etmekten sakınılmalıdır. * Hileli satış yapanlar Allah'ın gazabı altındadır. * Rüşvet vermek, Allah ve Resulü ile savaşa girmektir. * Servetin âtıl bırakılması İslam ekonomisinde uygun değildir. * İnfak, zekât gibi kazanç sağlamak için yapılan bir ibadet değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise TDB 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) - 9.Sınıflar Detayları

Lise TDB 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) - 9.Sınıflar 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise TDB 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) - 9.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise TDB 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) - 9.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise temel dini bilgiler dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, 9.sınıflar için müfredata uygun klasik türde hazırlanmıştır

Helal ve haram kavramlarının temel anlamını öğrenmesi.

Helal kazancın önemini kavramak.

Helal kazanma motivasyonu geliştirmek.

Öğrenciler, karz-ı hasenin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını öğrenirler.

Öğrenciler, karz-ı hasen sözleşmelerinin önemini kavrarlar ve bu sözleşmelerde yer alması gereken hususları öğrenirler.

Öğrenciler, kul hakkı ihlalinin ahiretteki ciddiyetini kavrarlar.

Öğrenciler mülkiyetin önemini ve İslam'ın mülkiyet hakkına verdiği değeri anlarlar.

Faizin tanımını öğrenmek.

Rüşvetin Kur'an'da yasaklandığını bilmek.

Öğrenciler, karaborsacılığın tanımını ve yaygın örneklerini öğrenecektir.

Öğrenciler, manipülasyonun doğasını ve yapay fiyat yükseltmedeki rolünü anlayacaktır.

Öğrenciler, karaborsacılığın altında yatan nedenleri anlarlar ve bu sorunla mücadele için önlemler almanın önemini kavrarlar.

* Faiz yasağının İslam ekonomisindeki yerini kavramak. * Rüşvetin dinimizde yasaklanan bir davranış olduğunu anlamak. * Hileli satışın ve gereksiz yere yemin etmenin yanlışlığını öğrenmek. * Allah'ın hileli satış yapanlara verdiği cezayı bilmek. * İslam ekonomisinin temel ilkelerini kavramak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise TDB 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) - 9.Sınıflar sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise TDB 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) - 9.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise TDB 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) - 9.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise TDB 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) - 9.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise TDB 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (Klasik) - 9.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri