9.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

9.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Suçun şahsiliği ilkesi nedir?


 2. Cevap: Suçun şahsiliği ilkesi, bir kişinin işlediği günahtan dolayı sadece kendisinin sorumlu olacağını ifade eder. Açıklama:

  Bir kişinin günahı, anne-baba veya akrabalarına sirayet etmez. 3. Nefsi müdafaa kapsamında hangi fiiller meşru kabul edilir?


 4. Cevap: Hayati risk durumunda kişinin kendini koruması meşru kabul edilir. Açıklama:

  Nefsi müdafaa kapsamında gerçekleşen fiiller, birine zarar vermeyi içerse de cezada indirim veya muafiyet gerektirir. 5. İslam'ın ekonomi alanındaki temel ahlaki ilkelerinden üçünü yazınız.


 6. Cevap: * Helal kazanç * Adalet * Cömertlik Açıklama:

  İslam ekonomisi, ahlaki değerlere büyük önem verir. 7. İnfakın önemini açıklayınız.


 8. Cevap: İnfakın önemi, Allah'ın rızasını kazanmak, toplumsal yardımlaşmayı sağlamak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve ahirette ecir kazanmaktan ibarettir. Açıklama:

  İnfak, Müslümanların Allah'a olan sevgi ve şefkatlerini göstermelerinin bir yoludur. İhtiyacı olan kişilere yardım ederek toplumsal barış ve huzuru sağlarlar. Ahirette ise Allah infak edenlere büyük ecirler verecektir. 9. Vergi ödemenin önemini açıklayınız.


 10. Cevap: Vergi ödemek, vatandaşların devlete karşı sorumlulukları arasındadır. Topluma hizmetlerin sunulmasına ve kamu düzeninin sağlanmasına katkı yapar. Açıklama:

  Vergi kaçırmak, kul hakkı ihlalidir ve ahirette sorgulanır. 11. İşveren-çalışan ilişkilerindeki İslami prensipleri belirtiniz.


 12. Cevap: İşveren-çalışan ilişkisi, karşılıklı hak ve sorumluluklara dayalı insani bir ilişkidir. Ücret zamanında ödenmeli, saygı ve sevgi içinde çalışılmalıdır. Açıklama:

  Ücretini ödemeyen işveren, kul hakkı ihlal etmiş olur. 13. Ekonomik hayata olumsuz etki eden üç uygulamayı sayınız.


 14. Cevap: - Hileli satışlar - Yapay olarak fiyat yükseltme - Karaborsacılık Açıklama:

  Bu uygulamalar, serbest piyasa ekonomisini bozar ve tüketicilere zarar verir. 15. Mülkiyet sahibi olan bir kişinin tasarruf hakkı var mıdır?


 16. Cevap: Evet, vardır. Mülk sahipleri malları üzerinde istedikleri tasarrufta bulunabilirler. Açıklama:

  İslam, özel mülkiyet hakkını korur ve kişilere malları üzerinde tasarruf etme hakkı verir. 17. Malın fiyatının oluşmasında etkili olan unsurlar nelerdir?


 18. Cevap: Ürünün önemi, duyulan ihtiyaç, piyasadaki bulunabilirliği Açıklama:

  Fiyat, bir ürünün değerini, talepini ve arzını yansıtır. 19. Yapay olarak fiyat yükseltme nedir?


 20. Cevap: Haksız kazanç elde etmek amacıyla, bir ürünün fiyatını değerinden fazla artırmak Açıklama:

  Yapay fiyat yükseltme, piyasayı manipüle ederek tüketicilere zarar verir. 21. İslam'da karaborsacılık neden haram sayılır?


 22. Cevap: İslam, temel ihtiyaçları istismar etmeyi ve haksız kazanç elde etmeyi yasaklar. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bir bölgede aç kimseler varken yiyecekleri saklamanın Allah'ın himayesinden uzaklaştırmak anlamına geldiğini belirtmiştir. 23. Ticarette meşru çizgiler içinde kalmanın önemini açıklayınız.


 24. Cevap: Ticarette meşru çizgiler içinde kalmak, adil rekabeti sağlar, tüketici haklarını korur ve toplumun güvenini kazanmaya yardımcı olur. Açıklama:

  Dürüst ve adil ticaret, toplumda güven ortamı yaratır ve insanların birbirlerine olan saygılarını artırır. 25. Aşağıda Verilen Eşleştirmeleri Yapın:

  * (.....) Hileli satış
  * (.....) Yapay fiyat yükseltme
  * (.....) Karaborsacılık
  * (.....) İhalelerde yolsuzluk
  * (.....) Mahrem bilgileri sızdırmak
  * (a) Piyasadaki bir malın fiyatını haksız yere yükseltmek
  * (b) İnsanların ihtiyaç duyduğu malları toplayıp daha pahalı fiyatla satmak
  * (c) Bir malın değerinden fazla fiyat biçerek satmak
  * (d) İhalelere katılan kişilere veya kurumlara içeriden bilgi vermek
  * (e) Bir kuruma ait gizli bilgileri dışarıya aktarmak

 26. Cevap: 1. (c) 2. (a) 3. (b) 4. (d) 5. (e) Açıklama:

  Hileli satış, satılan malın değerinden fazla fiyat biçerek satılmasıdır. Yapay fiyat yükseltme, çeşitli hilelerle piyasadaki bir malın fiyatının haksız yere yükseltilmesidir. Karaborsacılık, insanların ihtiyaç duyduğu malları toplayıp daha pahalı fiyatla satmaktır. İhalelerde yolsuzluk, ihalelere katılan kişilere veya kurumlara içeriden bilgi vermektir. Mahrem bilgileri sızdırmak, bir kuruma ait gizli bilgileri dışarıya aktarmaktır. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Aracılar, karaborsacılar gibi riske girmeden kazanç sağlarlar.
  2. (.....) Ticari faaliyetlerde kâr amacı normal bir durumdur.
  3. (.....) Kârı artırmak için haksız kazanç yollarına başvurmak ahlaki bir davranıştır.
  4. (.....) Karaborsacılar toplumda hile ve nefreti azaltmaya çalışırlar.
  5. (.....) Toplumun düzeni karşılıklı dürüstlüğe bağlıdır.
  6. (.....) İhtiyaçları istismar ederek kazanç sağlamak toplum yararınadır.
  7. (.....) Çok kazanma hırsı ahlak dışı davranışlara yol açabilir.
  8. (.....) Meşru çizgiler dışında ticaret yapmak İslam'da haramdır.
  9. (.....) Gıda maddelerini kırk gün saklamak Allah'ın gazabına neden olur.
  10. (.....) Açlık çekenlerin olduğu bir toplumda Allah'ın koruması olmaz.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

9.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Eşleştirme
 • Doğru-YanlışAyrıca 9.sınıf TDB dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun olarak hazırlanmıştır

Suç işleyen kişinin cezasını bireysel olarak çekeceğini bilmesi.

Kişinin kendini savunması hakkını anlaması. Kamu yararının gözetilmesiyle ilgili temel ilkeleri açıklayınız.

İslam ekonomisinin ahlaki temellerini tanımak.

Öğrenciler, infakın önemini ve Müslümanlar için neden önemli olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, vergi ödemenin önemini ve kul hakkı ile ilişkisini kavrarlar.

Öğrenciler, işveren-çalışan ilişkilerinde uyulması gereken İslami prensipleri öğrenirler.

Öğrenciler ekonomik hayata olumsuz etki eden yaygın uygulamaları öğrenirler.

Öğrenciler özel mülkiyet hakkının önemini ve İslam'ın bireysel hakları koruduğunu anlarlar.

Öğrenciler, fiyat oluşumundaki temel faktörleri anlayacaktır.

Öğrenciler, yapay fiyat yükseltmenin doğasını ve sonuçlarını kavrayacaktır.

Öğrenciler, İslam'ın ticaret ahlakına ilişkin öğretilerinin önemini kavrarlar.

Öğrenciler, dürüst ticaretin önemini kavrarlar ve ticaret hayatında etik kurallara uymanın gerekliliğini anlarlar.

İslam'ın ticaret ahlakı ilkelerini anlar.

* Karaborsa ve meşru ticaret arasındaki farkların anlaşılması * Ahlak ve ticaret arasındaki bağlantının vurgulanması * Toplumda dürüstlüğün ve yardımlaşmanın öneminin kavranması * İslam'ın ekonomik faaliyetlere ilişkin ahlaki ilkelerinin öğretilmesi * Gıda israfının zararları ve açlığın giderilmesinin önemi konusunda bilinçlenilmesi

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.