Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Renklerin karışımı hakkında doğru olan seçenek hangisidir?

  A) Kırmızı, yeşil ve mavi ışık birleşerek beyaz ışık oluşturur.
  B) Kırmızı, sarı ve mavi boyalar birleşerek beyaz boya oluşturur.
  C) Kırmızı, sarı ve mavi ışık birleşerek siyah ışık oluşturur.
  D) Kırmızı, yeşil ve mavi boyalar birleşerek siyah boya oluşturur.
  E) Kırmızı, sarı ve mavi boyalar birleşerek siyah boya oluşturur.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, renklerin karışımı hakkında bilgi istenmektedir. Doğru cevap seçeneği kırmızı, yeşil ve mavi ışığın birleşerek beyaz ışık oluşturmasıdır. Bu, RGB (Red, Green, Blue) modelinde kullanılan bir renk karışımı yöntemidir ve çoğunlukla elektronik cihazlarda ekran renklerinin oluşturulmasında kullanılır. 3. Beyaz bir yüzey üzerindeki kırmızı bir ışık noktasının görüntüsü nasıldır?

  A) Beyaz bir nokta         B) Kırmızı bir nokta
  C) Mor bir nokta             D) Sarı bir nokta
  E) Turuncu bir nokta

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) Kırmızı bir nokta'dır. Kırmızı bir ışık noktası beyaz bir yüzey üzerinde yansıtıldığında, görüntüsü kırmızı bir nokta şeklindedir. 5. Bir nesne neden siyah görünür?

  A) Nesne ışığı yansıtmaz.
  B) Nesne tüm ışığı yutar.
  C) Nesne yalnızca kırmızı ışığı yansıtır.
  D) Nesne ışığı yansıtmaz ve tüm ışığı yutar.
  E) Nesne yalnızca beyaz ışığı yansıtır.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Nesne tüm ışığı yutar. Bir nesnenin rengi, yansıtılan ışığın rengine bağlıdır. Siyah bir nesne ise, yansıtacak kadar ışık almaz ve tüm ışığı yutarak siyah görünür. Bu nedenle, bir nesnenin siyah olarak görünmesi için, tüm ışığı yutması gerekmektedir. 7. Renklerin oluşumunu açıklayan doğru seçenek hangisidir?

  A) Elektromanyetik ışınların dalga boyuna göre farklı yansıtılması sonucu renkler oluşur.
  B) Renkler sadece insan beyninde oluşur ve gerçekte bir nesne üzerinde bulunmaz.
  C) Nesnelerin sıcaklığına bağlı olarak renkler oluşur.
  D) Rengin oluşumu tamamen ışığın rengine bağlıdır.
  E) Renklerin oluşumu tamamen rastgeledir.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Renkler, elektromanyetik ışınların dalga boyuna göre farklı yansıtılması sonucu oluşur. Işığın dalga boyu değiştikçe, renkler de farklılık gösterir. 9. Prizmalar, ışığı belli bir açıyla kırarak renkli bir spektrum oluştururlar. Bu olaya prizma etkisi denir. Hangi fiziksel yasaya dayanarak prizmalar, ışığı kırarak spektrum oluşturur?

  A) Faraday yasası         B) Coulomb yasası
  C) Snell yasası              D) Ohm yasası
  E) Newton yasası

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Snell yasası'dır. Snell yasası, iki ortamın farklı kırılma indekslerine sahip olduğunda, ışığın açısının ve hızının değiştiğini belirtir. Prizmaların ışığı kırdığı açı, Snell yasasına dayanır ve bu süreç ışığın farklı dalga boylarına ayrılmasıyla sonuçlanır. 11. Prizmaların ışığı kırarak oluşturduğu spektrum, çeşitli renklerin bir araya gelmesiyle oluşur. Hangi renk, spektrumun en kırmızı tonunu oluşturur?

  A) Mavi    B) Yeşil    C) Kırmızı    D) Turuncu    E) Mor

 12. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Kırmızı" olarak verilmiştir. Prizmalar ışığı kırdığında, ışık spektrumuna ayrışır ve gökkuşağı renkleri oluşur. En dış kısımdaki renkler kırmızı ve mor iken, en iç kısımda yeşil ve mavi tonları yer alır. Bu nedenle, kırmızı spektrumun en dış kısmında yer alır. 13. İki adet aynayı bir araya getirerek oluşturulan bir prizma şeklindeki optik aygıta dik prizma denir. Dik prizmanın özelliklerinden biri, gelen ışınları 90 derece açı ile kırmasıdır. Bu açıya ne ad verilir?

  A) İç açı                 B) Yansıma açısı
  C) Giriş açısı         D) Ayırma açısı
  E) Hakim açı

 14. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Ayırma açısı" dır. Dik prizmalar, iki düzlem aynanın birleştirilmesiyle oluşur ve bu sayede ışığı belirli bir açıyla kırarak ayırma etkisi gösterirler. Ayırma açısı, bu kırılma açısının ölçüsünü verir. 15. Bir prizmanın ayırma açısı, prizmanın yapısına ve malzemesine bağlı olarak değişebilir. Ayırma açısı, ne kadar büyük olursa prizmadan geçen ışık üzerinde ne gibi bir etki yapar?

  A) Işık hızını artırır.                   B) Işık hızını azaltır.
  C) Işık yönünü tersine çevirir.   D) Işığın frekansını artırır.
  E) Işığın dalga boyunu artırır.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Işık hızını azaltır." Prizmalar, ışığı bükerek veya kırarak ayırırlar ve farklı renklerin ortaya çıkmasını sağlarlar. Ayırma açısı ne kadar büyük olursa, prizmadan geçen ışık da o kadar fazla kırılır ve açı daha fazla arttıkça ışığın yolu da daha fazla bükülür. Bu nedenle, ayırma açısı arttıkça prizmadan geçen ışığın hızı azalır. 17. Prizmalar, optik aygıtlar arasında sıkça kullanılan araçlardır. Aşağıdaki optik aygıtlardan hangisi, prizmalar kullanılarak oluşturulur?

  A) Teleskop      B) Mikroskop              C) Kamera
  D) Projektör     E) Spektrometre

 18. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı "E) Spektrometre"dir. Prizmalar, ışığın farklı dalga boylarına ayrılmasını sağlayarak spektrum oluşturan optik aygıtlar olan spektrometrelerin yapısında kullanılırlar. Prizmaların bu özelliği sayesinde, spektrometrelerde farklı materyallerin kimyasal analizi yapılabilir. 19. Bir merceğin odak uzaklığı nasıl ölçülür?

  A) Merceğin çapının yarısı
  B) Merceğin çapı
  C) Merceğin merkezindeki noktanın çapı
  D) Merceğin nesne tarafındaki odak noktası ile merceğe paralel gelen ışınların kırıldığı yer arasındaki mesafe
  E) Merceğin toplam yüzey alanı

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir. Bir merceğin odak uzaklığı, merceğin nesne tarafındaki odak noktası ile merceğe paralel gelen ışınların kırıldığı yer arasındaki mesafe olarak ölçülür. Bu mesafe, merceğin özellikleri ile ilgilidir ve merceğin incelendiği ortama ve koşullara bağlı olarak değişebilir. 21. Bir nesnenin mercek tarafından büyüklüğü nasıl hesaplanır?

  A) Nesnenin yüksekliği
  B) Nesnenin genişliği
  C) Nesnenin yüksekliği ile genişliği arasındaki fark
  D) Nesnenin yüksekliği ile merceğin odak uzaklığı arasındaki fark
  E) Nesnenin genişliği ile merceğin odak uzaklığı arasındaki fark

 22. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D seçeneğidir. Bir nesnenin mercek tarafından büyüklüğü, nesnenin yüksekliği ile merceğin odak uzaklığı arasındaki farkın bir oranı olarak hesaplanır. Bu oran büyütme olarak bilinir ve pozitif olduğunda görüntü dik olarak yükseltilirken, negatif olduğunda görüntü baş aşağı yansıtılır. 23. Hangisi konveks bir mercekten geçen ışınların yoluyla ilgili yanlıştır?

  A) Paralel bir ışın merceğin odak noktasından geçer.
  B) Farklı açılarla gelen ışınlar, merceğin yüzeyinde kırılır ve birleştiği noktada nesnenin görüntüsü oluşur.
  C) Eşyansal mercek, güneş ışığını küçültür ve odaklamak için kullanılır.
  D) Mercek daha büyük bir görüntü oluşturmak için nesnenin yüksekliğini artırır.
  E) Konveks merceklerde, ışınlar merceğin odak noktasında birleşir.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. Konveks bir mercek, güneş ışığını büyültmek ve odaklamak için kullanılır. Diğer seçenekler doğru ifadelerdir. 25. Bir cismin mercek tarafından oluşturulan görüntüsünün türü nedir?

  A) Ters görüntü         B) Düz görüntü
  C) Yanlış görüntü      D) Ayna görüntüsü
  E) Hiçbiri

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) Ters görüntü olan bu soruda, mercek tarafından oluşturulan görüntü bir yansıma işlemi ile oluşur. Bu yüzden, cismin görüntüsü ters çevrilir. 27. Bir ışın, bir ortamdan diğerine geçerken, ışın hızı değişir ve ışın bükülür. Hangi fiziksel yasaya dayanarak, ışınların kırılması hesaplanabilir?

  A) Newton'un hareket yasaları    B) Coulomb yasası
  C) Faraday yasası                       D) Ohm yasası
  E) Snell yasası

 28. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E'dir, yani ışınların kırılması Snell yasasına dayanarak hesaplanabilir. Snell yasası, ışığın iki farklı ortam arasındaki sınır yüzeyine geldiğinde kırılma açısını hesaplamak için kullanılır ve bu yasaya göre, ışığın hızı farklı bir ortama girdiğinde değişir ve ışın kırılır. 29. Bir ortamdan diğerine geçen ışın, ortamların kırılma indisleri farklı olduğu için bükülür. Bir ortamın kırılma indisi, ne ile tanımlanır?

  A) Orta sıcaklığı               B) Orta yoğunluğu
  C) Orta iletkenliği             D) Orta elastikiyeti
  E) Orta optik özellikleri

 30. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Orta optik özellikleri"dir. Bir ortamın kırılma indisi, o ortamın optik özelliklerine bağlıdır. Optik özellikler, bir ortamın ışığı ne kadar iyi ilettiğini, yansıttığını veya emdiğini belirler. Işığın bir ortamdan diğerine geçtiğinde, ortamların optik özellikleri farklı olduğundan ışın bükülür. Optik özelliklerin farklılığı, kırılma indisi olarak ifade edilir. 31. Kırılma açısı, bir ortamdan diğerine geçen ışının açısının değiştiği açıdır. Hangi açı, kırılma açısına eşittir?

  A) Giriş açısı     B) Yansıma açısı          C) Hakim açı
  D) İç açı            E) Ayırma açısı

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir, yani kırılma açısı iç açıya eşittir. Bu, ışınların bir ortamdan diğerine geçerken büküldüğü ve kırıldığı optik yasalarına dayanır. Kırılma açısı, gelen ışın ve yüzeye olan iç açının sinüsleri arasındaki orana bağlıdır ve Snell yasası ile hesaplanır. 33. Bir ışın, bir optik ortamdan diğerine geçerken ışının yolunda bükülmesine ne ad verilir?

  A) Kırılma           B) Yansıma         C) Emilim
  D) Geçirgenlik     E) Saçılma

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Kırılma'dır. Bir ışın, bir ortamdan diğerine geçtiğinde, hızı değişir ve bu nedenle ışın kırılır. Bu kırılma, Snell'in Yasası tarafından tanımlanır ve ışının yayılma hızının iki ortam arasındaki farkına bağlıdır. 35. Bir optik aygıtın kalitesi, kırılma olayına ne kadar hassas bir şekilde cevap verdiğine bağlıdır. Hangi optik aygıt, kırılma olayına dayanarak çalışır?

  A) Teleskop           B) Mikroskop         C) Projektör
  D) Güneş paneli     E) Lens

 36. Cevap: E Açıklama:

  Cevap: E) Lens. Lensler, ışığın kırılması prensibine dayanarak çalışırlar ve birçok optik aygıtta kullanılırlar. Lenslerin kalitesi, ışığı ne kadar hassas bir şekilde kırıttığına bağlıdır ve bu da optik aygıtın kalitesini belirler. Örneğin, kamera lensleri, mikroskoplar, teleskoplar, gözlükler ve projektörler gibi birçok optik aygıtta lensler kullanılır. 37. İki ayrı kaynaktan gelen ses dalgaları aynı noktada birleştiklerinde, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

  A) İnterferans      B) Yankı             C) Yankılanma
  D) Refleksiyon     E) Kırılma

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) İnterferans'tır. İki ayrı kaynaktan gelen ses dalgaları aynı noktada birleştiklerinde, dalgaların amplitüdleri toplanır veya çıkarılır. Eğer amplitüdler toplanırsa, dalgaların fazları uyumluysa ve aynı frekansa sahiplerse, konstruktif interferans gerçekleşir ve daha güçlü bir ses oluşur. Eğer amplitüdler çıkarılırsa, dalgaların fazları zıt yönlü ise ve aynı frekansa sahiplerse, destrüktif interferans gerçekleşir ve daha zayıf bir ses oluşur. 39. Deprem dalgaları hakkında doğru olan hangisidir?

  A) Sadece sıvı ortamlarda ilerlerler.
  B) Deprem dalgaları titreşim enerjisi taşırlar.
  C) P dalgaları yüzey dalgalarından daha hızlıdır.
  D) Sadece yüksek frekanslı seslere neden olurlar.
  E) Dalgaların şiddeti ve büyüklüğü dalgaların tipine göre değişir.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Deprem dalgaları, yer kabuğundaki hareketler sonucu oluşan titreşim enerjisini taşırlar. Deprem dalgaları sadece katı ve sıvı ortamlarda ilerleyebilirler. Dalgaların tipine göre şiddeti ve büyüklüğü değişebilir. 41. Bir deprem dalgası sırasında, aşağıdaki dalgaların hangisi önce gelir?

  A) L dalgaları                 B) S dalgaları
  C) Yüzey dalgaları         D) P dalgaları
  E) Rayleigh dalgaları

 42. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir, yani P dalgaları deprem sırasında önce gelir. P dalgaları, diğer dalgalar gibi yere paralel olarak yayılmazlar ve en hızlı olanıdır. Bu nedenle, depremin meydana geldiği yerdeki ilk titreşimler P dalgaları tarafından üretilir. 43. Deprem dalgalarının farklı tipleri hakkında hangisi yanlıştır?

  A) Yüzey dalgaları yüzeyde ilerler ve en yıkıcı olanlarıdır.
  B) P dalgaları en hızlı olanlardır ve katmanların içinden geçerler.
  C) S dalgaları sadece sıvı ortamlarda ilerlerler.
  D) L dalgaları yüzey dalgalarının bir alt tipidir.
  E) Rayleigh dalgaları yatay ve dikey hareketleri birleştirirler.

 44. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) S dalgaları sadece sıvı ortamlarda ilerlerler." dir ve diğer seçenekler doğrudur. Deprem dalgaları, depremin merkezindeki enerjinin dalga şeklinde yayılması sonucu oluşurlar ve farklı tipleri vardır. P dalgaları, sıkışma dalgaları olarak da adlandırılır ve katmanların içinden geçerler, en hızlı olanlardır. S dalgaları, yüzey dalgaları ve L dalgaları gibi dikey ve yatay hareketleri birleştiren dalgalar olup, sadece katı ortamlarda ilerlerler. Yüzey dalgaları ise en yıkıcı olanlarıdır ve yüzeyde ilerlerler. 45. Bir deprem sırasında, hangi dalgalar en çok hasara neden olur?

  A) P dalgaları               B) Yüzey dalgaları
  C) L dalgaları               D) S dalgaları
  E) Rayleigh dalgaları

 46. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkı olan bu soruda, en çok hasara yüzey dalgalarının neden olduğu belirtilmektedir. Yüzey dalgaları, en yıkıcı ve en yavaş ilerleyen deprem dalgalarıdır ve genellikle yapıların hasar görmesine sebep olurlar. 47. Deprem dalgaları hakkında doğru olan hangisidir?

  A) Deprem dalgaları sadece yüzeyde ilerlerler.
  B) Dalgaların hızı, titreşimlerin genliği ile ters orantılıdır.
  C) P dalgaları, yüzey dalgalarından daha az hasara neden olur.
  D) Rayleigh dalgaları sadece yatay hareketler gösterir.
  E) S dalgaları, yatay hareketler gösterir ve en yavaş olanlardır.

 48. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) S dalgaları, yatay hareketler gösterir ve en yavaş olanlardır. Deprem dalgaları, bir depremin yayılmasıyla oluşan titreşim dalgalarıdır. Bu dalgalar P, S ve yüzey dalgaları olarak sınıflandırılır. P dalgaları en hızlı hareket eden dalgalar olup, S dalgaları yatay hareketler gösterir ve en yavaş hareket eden dalgalar arasındadır. Rayleigh dalgaları ise yüzey dalgaları arasında yer alır ve dikey, yatay ve eliptik hareketler gösterirler. Sadece yüzeyde ilerleyen dalgalar ise yüzey dalgalarıdır ve en yavaş hareket edenler arasındadırlar. Bu soruda doğru cevap E seçeneğidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar Detayları

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • OPTİK
  1. Aydınlanma
  2. Gölge
  3. Kırılma
  4. Mercekler
  5. Optik Araçlar
  6. Yansıma

Ayrıca Lise fizik dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; 10.sınıflar için mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Renklerin karışımı ve ışık spektrumu hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Optik temel prensiplerini anlama ve ışığın yansıması konusundaki temel bilgileri hatırlama kazanımlarını içermektedir.

Nesnelerin rengi, yansıtılan ışığın rengine bağlıdır ve siyah bir nesne, tüm ışığı yutarak siyah görünür.

Renklerin doğasını ve ışığın nasıl renkleri oluşturduğunu anlamayı amaçlar.

Fizik alanındaki temel yasaları anlama ve bunları uygulama becerilerini ölçmek için tasarlanmıştır.

Optik ve renk teorisinde prizmaların ışığı nasıl kırdığı ve ışık spektrumunun oluşumunu anlamak önemlidir.

optik aygıtların özellikleri ve ışığın kırılması hakkında temel bir anlayışa sahip olmaktır.

Prizmaların ayırma açısının ışık üzerindeki etkisini anlatarak, optik ve fiziğe giriş yapmalarını sağlar.

Optik aygıtların yapılarını ve özelliklerini tanımak önemlidir.

Optik alanında temel bir kavramdır ve ışığın kırılması ve yansıması gibi temel optik prensiplerle ilgilidir.

Optik ve geometri bilgisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Optik konulara aşina olmayı ve merceklerin özelliklerini anlamayı gerektirir.

Optik fiziği ve görüntü oluşumunu anlamak için önemlidir.

Bu yasa optiklerde ve diğer disiplinlerde ışık yayan ortamlarda ışınların davranışını hesaplamak için önemlidir.

Farklı ortamların ışınların bükülmesine neden olan kırılma indisi farklarını anlamaktır.

optik fiziği ve Snell yasasını anlama kazanımını ölçmektedir.

Optik ve ışık dalga hareketleri hakkında temel kavramları anlamalarını sağlar.

Fizik bilgisini kullanarak, farklı optik aygıtların nasıl çalıştığını ve ne amaçla kullanıldıklarını açıklayabilirim.

Ses dalgalarının birleşmesi sonucu oluşan interferans kavramını anlayabilirim.

Deprem dalgaları hakkındaki temel bilgileri anlaması ve hatırlaması amaçlanmaktadır.

Deprem dalgalarının özellikleri ve davranışları hakkındaki temel bilgileri ölçmektedir.

Deprem dalgalarının farklı tiplerini tanımlayabilirim.

Deprem dalgalarının özelliklerini ve etkilerini anlamak için önemlidir.

Doğal afetlerin oluşum nedenlerini ve sonuçlarını açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.