2022-2023 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (TEST)

2022-2023 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) CEVAPLARI

 1. Bir merceğin odak uzaklığı 20 cm, nesne konumu 30 cm ve nesne boyutu 5 cm ise, resim boyutu kaç cm olacaktır?

  A) 7.5    B) 10    C) 15    D) 20    E) 25

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir (10). Merceğin odak uzaklığı 20 cm olduğundan, mercek biriktirme özelliği gösteren bir mercek olduğu sonucuna varabiliriz. Nesne konumu 30 cm olduğundan, nesne merceğe göre 30 cm uzaklıkta yer almaktadır. Nesne boyutu 5 cm olduğundan, nesne mercekten 20 cm mesafede olduğunda oluşan resim boyutu da 10 cm olacaktır. 3. Odak uzaklığı 20 cm olan bir mercek, 10 cm uzaklıktaki bir nesneyi odakla birleştirirse, resim nesnenin boyutunun kaç katı olacaktır?

  A) 0.5    B) 1    C) 2    D) 3    E) 4

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) 2. Çözüm: Verilen bilgilere göre, odak uzaklığı 20 cm olan bir mercek ile 10 cm uzaklıktaki bir nesne odakta birleştirildiğinde, resim nesnenin boyutunun 2 katı olacaktır. Bu, merceğin yapısı ve odak uzaklığı hakkında temel bir optik prensiptir ve merceklerin nasıl çalıştığı hakkında genel bir anlayış gerektirir. 5. Küresel bir ayna, merkezi bir noktada odaklanmış ışınları belirli bir şekilde yansıtır. Bu nokta ne olarak adlandırılır?

  A) İmaj                     B) Odağın Ötesi
  C) Odağın Yakını     D) Yansıma Noktası
  E) Odak Noktası

 6. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E) Odak Noktası'dır. Küresel bir ayna, belirli bir şekilde odaklanmış ışınları yansıtır ve bu ışınlar merkezi bir noktada birleşir. Bu nokta, aynanın odak noktası olarak adlandırılır. Optiklerde, odak noktası, odak uzaklığı tarafından tanımlanan ve bir optik sistemdeki diğer optik özellikleri belirleyen önemli bir özelliktir. 7. Küresel bir aynada, odak noktasına paralel bir ışın, aynaya hangi açıyla düşerse, yansıyarak odak noktasında kesişir?

  A) Yatay açı                 B) Dik açı     C) 45 derece açı
  D) Herhangi bir açı       E) Hiçbiri

 8. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Dik açı'dır. Dik açı ile gelen bir ışın, küresel bir aynada yansıyarak odak noktasında kesişir. 9. Bir mercek, ışığı nasıl kırar?

  A) Kırmızı ışığı daha çok kırar.
  B) Yeşil ışığı daha çok kırar.
  C) Mavi ışığı daha çok kırar.
  D) Tüm ışık türlerini eşit miktarda kırar.
  E) Işığı kırmaz.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Bir mercek, ışığı kırarak odaklanmasına yardımcı olur. Mercekler farklı şekillerde tasarlanabilir ve farklı materyallerden yapılabilir, bu nedenle farklı renklerin ışınları farklı şekillerde kırılabilir. Merceğin kırıcı gücü, ışığın dalga boyuna bağlıdır. 11. Düz bir mercek hangi tür görüntüler oluşturabilir?

  A) Gerçek, ters görüntüler    B) Gerçek, doğru görüntüler
  C) Sanal, ters görüntüler     D) Sanal, doğru görüntüler
  E) Hiçbir görüntü oluşturmaz.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir, yani düz bir mercek gerçek ve doğru görüntüler oluşturabilir. Düz mercek, ışığı tek bir noktada toplamak için tasarlanmıştır ve odak noktasında gerçek bir görüntü oluşturur. 13. Bir mercek kullanarak büyütme oranını nasıl artırabiliriz?

  A) Merceği daha kalın yaparak..
  B) Merceği daha ince yaparak
  C) Odak uzaklığını artırarak
  D) Odak uzaklığını azaltarak
  E) Işığın yoğunluğunu artırarak....

 14. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D. Büyütme oranı, nesnenin görüntüsünün mercek tarafından oluşturulan görüntüye oranıdır. Büyütme oranını artırmak için odak uzaklığını azaltmak gerekir. Odak uzaklığı, merceğin merkezinden odak noktasına olan uzaklıktır ve mercek yapısı ve şekline bağlıdır. Daha kısa odak uzaklığına sahip bir mercek, daha yüksek bir büyütme oranı sağlayabilir. 15. Bir nesne, bir düzlem aynaya yerleştirildiğinde, nesnenin yansıyan görüntüsü neden sanal olarak adlandırılır?

  A) Yansıyan görüntü nesnenin yansıtılması değildir
  B) Yansıyan görüntü, nesnenin arkasında oluşur
  C) Yansıyan görüntü, nesnenin gerçek boyutuna sahip değildir
  D) Yansıyan görüntü, nesnenin yansıtıldığı yüzeye göre simetrik değildir
  E) Yansıyan görüntü, nesnenin yansıtıldığı yüzeye göre aynı boyutta değildir

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Bir nesne, bir düzlem aynaya yerleştirildiğinde, yansıyan görüntü sanal olarak adlandırılır çünkü bu görüntü, nesnenin gerçek boyutuna sahip değildir. Yansıyan görüntü, sadece ışık ışınlarının yansıtılması sonucu oluşur ve aslında gerçekte orada değildir. 17. Düzlem bir aynada yansıyan ışınlar, aynaya hangi açıyla gelirse, aynadan yansıyarak yine aynı açıyla çıkar?

  A) Dik açı                  B) Yatay açı    C) 45 derece açı
  D) Herhangi bir açı   E) Hiçbiri

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Dik açı'dır. Düzlem bir aynada yansıyan ışınlar, aynaya dik açıyla gelirse, aynadan yansıyarak yine aynı açıyla çıkar. Bu optik yasaya "açıların eşitliği yasası" denir. 19. Işık, bir cisme düştüğünde, cisim ne yapar?

  A) Işığı emer          B) Işığı yansıtır
  C) Işığı kırar           D) Işığı kırmızıya çevirir
  E) Işığı yayar

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cisim, ışığın farklı şekillerde etkileşim göstermesine bağlı olarak farklı şeyler yapabilir. Ancak genellikle, ışık bir cisme düştüğünde, cisim ışığı yansıtır, emer veya kırar. Bu etkileşimler, cismin özelliklerine ve ışığın dalga boyuna bağlı olarak değişebilir. 21. Işık, bir cisme düşer ve cismi terk ederken kırılmıştır. Bu durumda, cismi terk eden ışığın açısı hangi açı ile ilişkilidir?

  A) Açı aynı kalır              B) Açı azalır
  C) Açı artar                     D) Açı 90 derece azalır
  E) Açı 180 derece azalır

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani kırılan ışığın açısı azalır. Bu, Snell'in yasasına göre olur, yani ışığın yönü, iki ortam arasındaki sınır yüzeyine dik olan düzleme göre kırılır. 23. Bir ışık kaynağı, bir cisim ve bir ekran kullanarak gölge oluşturulduğunda, gölgenin boyutu neye bağlıdır?

  A) Cismin boyutuna                  B) Cismin şekline
  C) Işık kaynağının boyutuna     D) Işık kaynağının uzaklığına
  E) Ekranın boyutuna

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Gölgeler cismin boyutuna bağlıdır. Cismin boyutu ne kadar büyükse, gölgenin boyutu da o kadar büyük olur. Ayrıca, ışık kaynağının boyutu ve uzaklığı da gölgenin boyutunu etkileyebilir. 25. Bir ışık kaynağı, bir küre ve bir ekran kullanarak gölge oluşturulduğunda, gölgenin şekli nasıldır?

  A) Düzgün çizgi     B) Dairesel     C) Kare
  D) Üçgen              E) Şekilsiz

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) Dairesel şeklindedir. Bir ışık kaynağı, bir küre ve bir ekran kullanarak gölge oluşturulduğunda, gölge kürenin çapı kadar bir daire şeklinde oluşur. Bu fenomen, ışık kaynağının tüm yönlerde eşit miktarda ışık yayan bir nokta kaynak olduğu varsayımına dayanır. 27. Bir cismi ışık kaynağına yaklaştırdığınızda, gölgesi ne olur?

  A) Küçülür             B) Büyür             C) Kaybolur
  D) Şekli değişir     E) Hiçbiri değil

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Büyür'dür. Bir cismi ışık kaynağına yaklaştırdığımızda, gölgesi genellikle büyür, çünkü cisim ile ışık kaynağı arasındaki mesafe azaldığından, gölge boyutu artar. Bu prensip özellikle güneş ışığı gibi uzak ışık kaynaklarına göre yakın ışık kaynakları için daha belirgindir. Bu prensip, gölge oyunları veya fotoğraf çekerken gölge boyutunu kontrol etmek için kullanılabilir. 29. Hangisi, cisimlerin rengini belirleyen en önemli faktördür?

  A) Cismin yansıtma katsayısı.......
  B) Cismin yansıtma indeksi.
  C) Cismin yutma katsayısı
  D) Cismin yutma indeksi
  E) Cismin boyutları

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Cismin yutma katsayısı"dır. Cismin yutma katsayısı, bir ışık kaynağından aldığı ışığın ne kadarını emdiğini ve geri yansıttığını belirler. Bu, cismin rengini belirleyen en önemli faktördür çünkü bir nesnenin rengi, nesnenin yüzeyinden yansıyan ışığın dalga boylarının kombinasyonundan kaynaklanır. 31. Bir lensin odak uzaklığı, hangi faktörlere bağlıdır?

  A) Sadece malzeme özelliklerine
  B) Sadece şekline ve büyüklüğüne
  C) Hem şekline hem de malzeme özelliklerine
  D) Hem büyüklüğüne hem de malzeme özelliklerine
  E) Sadece lensin büyüklüğün

 32. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Hem büyüklüğüne hem de malzeme özelliklerine bağlıdır. Bir lensin odak uzaklığı, lensin yüzey eğriliği ve malzemesi tarafından belirlenir. Yüzey eğriliği arttıkça, odak uzaklığı kısalmaktadır. Malzeme özellikleri de odak uzaklığına etki eder, farklı malzemeler farklı odak uzaklıklarına sahip olabilirler. 33. Hangi cihaz, doğru yansıma açısını hesaplamak için kullanılır?

  A) Prizma                 B) Mikroskop      C) Teleskop
  D) Radyo vericisi     E) Goniometre

 34. Cevap: E Açıklama:

  Goniometre, doğru yansıma açısını hesaplamak için kullanılan bir cihazdır. Bu cihaz, bir yüzeyin ne kadar ışık yansıttığını ölçmek için kullanılır ve özellikle optik alanında yaygın olarak kullanılır. Goniometre kullanımı, malzemelerin optik özelliklerinin belirlenmesi için önemli bir araçtır. 35. Bir cismin bir merceğe bakan yüzüne dik olarak düşen ışın, merceğe dik olarak girdikten sonra, hangi açı ile kırılır?

  A) Aynı açı ile                   B) Daha küçük bir açı ile        
  C) Daha büyük bir açı ile         D) Kırılmaz                      
  E) Farklı açılarda kırılabilir   

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda, bir cismin bir merceğe bakan yüzüne dik olarak düşen ışının merceğe dik olarak girdikten sonra hangi açı ile kırıldığı sorulmaktadır. Birinci temel yasa olan ışığın doğrusal yayılımı yasasına göre, ışın merceğe dik olarak girdikten sonra kırılarak merceğin normali ile yaptığı açıya eşit bir açı ile kırılır. Dolayısıyla cevap, (A) Aynı açı ile şeklindedir. 37. Optikte, bir lensin odak uzaklığı ile ilgili olarak, obje nesnesinin yer aldığı noktanın lens merkezine olan mesafesi nasıl tanımlanır?

  A) F = 1 / d    B) f = d / (d + 1)    C) f = 1 / d
  D) f = d - 1    E) F = d

 38. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir, yani obje nesnesinin yer aldığı noktanın lens merkezine olan mesafesi f = 1/d şeklinde tanımlanır. Bu formül, bir lensin odak uzaklığı ile ilgilidir ve odak uzaklığı, bir lensin ışığı nasıl kıracağına ve odak noktasının nerede olacağına bağlı olarak değişebilir. 39. İki ses dalgası aynı frekansta olmasına rağmen, biri daha yüksek şiddette ise hangi dalganın daha yüksek sesli olduğunu söyleyebilirsiniz?

  A) Yüksek şiddetli olan
  B) Frekansı yüksek olan
  C) İkisi de aynı ses düzeyindedir
  D) Hangisinin daha yüksek sesli olduğunu söylemek imkansızdır
  E) İkisi arasında bir ilişki yoktur

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Yüksek şiddetli olan'dır. İki ses dalgası aynı frekansta olabilir ancak farklı şiddetlerde olabilirler. Şiddet, bir sesin ne kadar güçlü veya zayıf olduğunu belirler. Yüksek şiddetli bir ses daha yüksek bir sese karşılık gelir. Bu soru, fizik ve akustik derslerinde ele alınan ses dalgaları ve özellikleriyle ilgilidir. 41. Bir ses dalgasının frekansı ile ne doğru orantılıdır?

  A) Sesin yüksekliği     B) Sesin şiddeti
  C) Dalga boyu            D) Periyot
  E) Yayılma hızı

 42. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Dalga boyu"dur. Ses dalgalarının frekansı, dalga boyu ile doğru orantılıdır. Yani, frekans arttıkça dalga boyu da artar. Bu durum, sesin yüksekliği ve şiddeti ile ilgili değildir. 43. Hangisi, ses dalgalarının özelliklerinden biri değildir?

  A) Frekans          B) Dalga boyu     C) Şiddet
  D) Boy                 E) Periyot

 44. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Frekans, dalga boyu, boy ve periyot ses dalgalarının özellikleridir. Şiddet ise sesin yüksekliği veya düşüklüğü ile ilgili bir özellik değildir. Ses dalgaları ve özellikleri konusu, fizik dersleri veya müzik dersleri gibi çeşitli eğitim alanlarında öğretilmektedir. 45. Hangisi ses şiddetinin birimlerinden biri değildir?

  A) Watt/m²         B) Decibel             C) Pascal
  D) Hertz             E) Newton/m²

 46. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) Newton/m²'dir. Ses şiddeti, bir ses dalgasının birim zamanda taşıdığı enerji miktarıdır ve birimleri watt/m² veya decibel (dB) cinsinden ifade edilir. Pascal, ses basıncının birimini ifade ederken, hertz frekansın birimini ifade eder. Newton/m² ise bir basınç birimidir ve ses şiddetinin birimleri arasında yer almaz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) Detayları

2022-2023 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • OPTİK
  1. Aydınlanma
  2. Gölge
  3. Kırılma
  4. Mercekler
  5. Optik Araçlar
  6. Yansıma

Ayrıca 2022-2023 10.sınıf fizik 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Optikteki temel prensipler ve merceklerle ilgili problemleri çözebilirim.

Optik prensiplerinin anlaşılması ve optik cihazların (örneğin merceklerin) özelliklerinin anlaşılması.

Optikler ve yansıma konularında temel kavramları öğrenmeleri ve pratik uygulamaları anlamaları hedeflenir.

Optik ve geometri konularında bilgi sahibi olmayı test eder ve katılımcıların geometrik düşünme becerilerini ölçer.

Bir merceğin nasıl çalıştığı ve ışığın kırılması hakkında anlayış.

Düz bir merceğin temel özelliklerini ve hangi tür görüntüleri oluşturabileceğini anlamak önemlidir.

Optik ilke ve teknolojileri ile ilgili temel kavramları açıklama ve uygulama.

Fiziğin yansıma konusuna yönelik bir kazanımı ölçmektedir.

Optik yasalarının anlaşılması ve uygulanması ile ilgili beceriler kazanılabilir.

Temel fiziğin anlaşılması ve günlük yaşamda ışığın etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Işığın sınır yüzeyinden geçtiği durumlarda, ışığın kırılması ve bu kırılmanın açısının azalması hakkında temel bir anlayış sağlanmış olur.

Işık ve gölge oluşumunun temel prensiplerini anlamaktır.

Işık ve gölge konularındaki temel prensipleri anlama kazanımına yöneliktir.

Fizik bilgisini kullanarak ışık kaynağına yaklaştırılan bir cismin gölgesinin boyutunu tahmin edebilme.

Fzik konusunda öğrencilerin renk ve ışık konularını anlamalarını test etmeyi amaçlamaktadır.

Lenslerin yapıları ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olma.

Goniometrenin kullanımını öğrenerek, optik özelliklerin belirlenmesi ve malzemelerin yapısının anlaşılması konularında bilgi edinilebilir.

Optik yasalarına hakim olmak ve bu yasalar doğrultusunda ışığın davranışını anlayarak temel optik problemleri çözmek olacaktır.

Optikte önemli bir konudur ve özellikle görüntü oluşturma teknolojileri gibi birçok alanda kullanılır.

Sesin özelliklerini anlama ve ses dalgalarının frekans ve şiddet arasındaki ilişkiyi anlama becerisini ölçer.

Akustik kavramları anlamalarını ve birbirleriyle ilişkilendirmelerini sağlayarak kazanımlarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

"Ses dalgalarının özelliklerini açıklayabilir ve bu özelliklerin nasıl algılandığını anlayabilir" şeklinde ifade edilebilir.

Fizik alanındaki temel kavramları anlama ve birimleri ayırt etme kazanımını hedeflemektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 19 kere doğru, 31 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.