Lise Bilgisayar Bilimi 10.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav (Klasik)

Lise Bilgisayar Bilimi 10.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise Bilgisayar Bilimi 10.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Web tabanlı mobil uygulama geliştirme sürecinde hangi adımlar izlenir?


 2. Cevap: Web tabanlı mobil uygulama geliştirme sürecinde şu adımlar izlenir: 1. Projenin tanımlanması 2. Gereksinimlerin belirlenmesi 3. Tasarımın yapılması 4. Geliştirme 5. Test etme 6. Yayımlama Açıklama:

  Web tabanlı mobil uygulama geliştirme sürecinde ilk olarak projenin tanımı yapılır. Daha sonra gereksinimler belirlenir. Daha sonra tasarım yapılır, geliştirme gerçekleştirilir. Geliştirilen uygulama test edilir ve hatalar giderilir. En son olarak uygulama yayımlanır. 3. Mobil uygulama geliştirmede kullanılan popüler yazılım kütüphanelerinden biri olan JQuery Mobile'ın özellikleri nelerdir?


 4. Cevap: Kullanıcı arayüzü esnekliği, tema desteği, dokunmatik ekran uyumluluğu, çapraz platform desteği ve geniş topluluk desteği. Açıklama:

  JQuery Mobile, HTML5, CSS3 ve JavaScript ile çalışan bir mobil uygulama geliştirme çerçevesidir. Kullanıcı arayüzü esnekliği sunması, çeşitli temalar desteği, dokunmatik ekran uyumluluğu, çapraz platform desteği ve geniş topluluk desteği ile öne çıkar. 5. Git deposunda yeni bir depo oluşturma adımlarını yazınız.


 6. Cevap: 1. GitHub hesabınıza giriş yapın. 2. Sağ üst köşedeki "+" işaretine tıklayın. 3. "New repository" (Yeni depo) öğesini seçin. 4. Depo adını ve açıklamasını girin. 5. "Create repository" (Depoyu Oluştur) düğmesine tıklayın. Açıklama:

  Depo adı bir kullanıcı hesabı içerisinde ancak bir kere kullanılabilir. Depo adını oluştururken boşluk, Türkçe karakter ve noktalama işaretlerini kullanmamak gerekir. 7. PhoneGap platformunun avantajları nelerdir?


 8. Cevap: * Kullanımının ücretsiz olması * Açık kaynak kodlu olması * Her türlü mobil platformu desteklemesi * Geliştirilen uygulamanın sanki Yerel (Native) bir uygulamaymış gibi paketlenip mobil cihazlara yüklenebilmesi Açıklama:

  PhoneGap platformu, Web tabanlı mobil uygulamaları Yerel (Native) bir uygulama gibi paketlemek için kullanılan bir platformdur. Bu sayede, Web tabanlı uygulamaların avantajlarından yararlanmak ve aynı zamanda Yerel (Native) uygulamaların sunduğu performans ve güvenlik gibi özellikleri elde etmek mümkündür. 9. HTML kodlarında kullanılan işaretleri arasındaki yazılı metinlerin sayfada görüntülenmediğini fark ettiniz mi? Bu işaretler ne işe yarar?


 10. Cevap: işaretleri arasındaki yazılı metinler, sayfada görüntülenmezler. Bu işaretler, HTML kodlarında yorum satırı oluşturmak için kullanılır. Yorum satırları, HTML kodlarının okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırır. Açıklama:

  işaretleri, HTML kodlarında yorum satırı oluşturmak için kullanılır. Yorum satırları, HTML kodlarının okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırır. Yorum satırları, web tarayıcıları tarafından yorumlanmaz ve web sayfalarında görüntülenmezler. 11. HTML'de resimleri sağa ya da sola yaslamak için kullanılan komut nedir?


 12. Cevap: float Açıklama:

  float komutu, bir elemanı yatay olarak hizalamak için kullanılır. 13. Javascript'te mantıksal sınama yapmak için hangi kontrol yapıları kullanılır?


 14. Cevap: Javascript'te mantıksal sınama yapmak için üç tür kontrol yapısı kullanılır: 1. if-else kontrol yapısı 2. switch kontrol yapısı 3. döngü (tekrarlı) yapıları Açıklama:

  1. if-else kontrol yapısı: if-else kontrol yapısı, belirli bir koşulun gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eder ve buna göre farklı işlemler gerçekleştirir. 2. switch kontrol yapısı: switch kontrol yapısı, belirli bir değerin farklı değerlerle karşılaştırılmasını sağlar ve buna göre farklı işlemler gerçekleştirir. 3. döngü (tekrarlı) yapıları: döngü (tekrarlı) yapıları, belirli bir işlemin belirli sayıda veya belirli bir koşul sağlanana kadar tekrarlanmasını sağlar. 15. Javascript'te tekrarlı (döngü) yapılar nelerdir ve örnekler verebilir misiniz?


 16. Cevap: Javascript'te üç tür tekrarlı (döngü) yapı bulunmaktadır: 1. for döngüsü 2. while döngüsü 3. do-while döngüsü Açıklama:

  1. for döngüsü: for döngüsü, belirli bir sayıda tekrarlanacak bir işlemi gerçekleştirmek için kullanılır. 2. while döngüsü: while döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanacak bir işlemi gerçekleştirmek için kullanılır. 3. do-while döngüsü: do-while döngüsü, while döngüsüne benzer, ancak döngü içindeki işlemler en az bir kez gerçekleştirilir, ardından koşul kontrol edilir. 17. String veri türlerinin tanımlarken hangi özellikler belirlenir?


 18. Cevap: Toplam karakter uzunluğu. Açıklama:

  String veri türleri belirlenirken, toplam karakter uzunluğu belirtilir. Bu, veri tabanının ne kadar veriyi depolayabileceğini belirler. 19. FLOAT ve DOUBLE veri türlerinin tanımlarken hangi özellikler belirlenir?


 20. Cevap: Toplam basamak sayısı ve ondalık sayıların sayısı. Açıklama:

  FLOAT ve DOUBLE veri türleri belirlenirken, toplam basamak sayısı ve ondalık sayıların sayısı belirtilir. Bu, veri tabanının ne kadar kesin veri depolayabileceğini belirler. 21. PHP'de veri tabanından veri silmek için hangi fonksiyon kullanılır?


 22. Cevap: mysql_query() Açıklama:

  PHP'de veri tabanından veri silmek için de mysql_query() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, bir SQL sorgusu alır ve bu sorguyu veritabanına gönderir. 23. Web tabanlı proje geliştirmede sürecin başından sonuna kadar izlenmesi gereken yöntem adımları nelerdir?


 24. Cevap: Planlama, Tasarım, Geliştirme, Test etme ve Bakım. Açıklama:

  * Planlama: Web sitesinin amacı, hedef kitlesi ve içeriği belirlenir. * Tasarım: Web sitesinin kullanıcı arabirimi ve görsel tasarımı yapılır. * Geliştirme: Web sitesinin yazılım kodu yazılır ve veritabanı oluşturulur. * Test etme: Web sitesi çeşitli cihazlarda ve tarayıcılarda test edilir. * Bakım: Web sitesi güncel tutulur ve güvenliği sağlanır. 25. Veri tabanında birincil anahtar olacak sütunlar nelerdir?


 26. Cevap: Bir таблицуdaki satırları benzersiz bir şekilde tanımlayan sütundur. Açıklama:

  Birincil anahtar, veri tabanındaki satırları benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır. Birincil anahtar, bir veya birden fazla sütundan oluşabilir. Örneğin, bir kullanıcı tablosunda, kullanıcı adı veya e-posta adresi birincil anahtar olarak kullanılabilir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Mobil cihazlar, geleneksel bilgisayarlar ile aynı donanım bileşenlerine sahiptir.
  2. Mobil cihazlardaki işlemciler, genellikle çoklu çekirdeklidir.
  3. Mobil cihazlarda kullanılan depolama alanı, genellikle flash bellektir.
  4. Mobil cihazlarda kullanılan ekranlar, genellikle dokunmatik özelliğe sahiptir.
  5. Mobil cihazlarda yer alan sensörler, cihazın fiziksel özellikleri hakkında bilgi toplamaktadır.
  6. Mobil işletim sistemleri, mobil cihazlar için özel olarak geliştirilen yazılımlardır.
  7. Android, mobil cihazlarda en çok kullanılan işletim sistemidir.
  8. iOS, Apple tarafından üretilen mobil cihazlarda kullanılan işletim sistemidir.
  9. Windows Phone, Microsoft tarafından üretilen mobil cihazlarda kullanılan işletim sistemidir.
  10. Mobil cihazlarda yer alan algılayıcılar, insanlarda bulunan duyu organlarına benzemektedir.

 28. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Veri tabanı yönetim sistemleri, verilerin elektronik ortamda saklanmasını ve yönetilmesini sağlar.
  2. MySQL, dünyada en çok kullanılan veri tabanı yönetim sistemlerinden biridir.
  3. Veri tabanı şeması, veri tabanı içerisinde bulunan tabloların yapısını ve ilişkilerini gösterir.
  4. SQL, veri tabanı yönetim sistemlerinde kullanılan bir programlama dilidir.
  5. phpMyAdmin, MySQL veri tabanlarını yönetmek için kullanılan bir web arayüzüdür.
  6. Veri türleri, veri tabanı içerisinde depolanabilecek verilerin türlerini belirler.
  7. Birincil anahtar, veri tabanı içerisinde her kayıt için benzersiz bir değer içeren sütundur.
  8. Dış anahtar, bir tablodaki bir sütunun başka bir tablodaki bir sütuna olan bağlantısını belirtir.
  9. Dizin, veri tabanı içerisinde belirli bir sütuna göre hızlı arama yapmayı sağlar.
  10. Yedekleme, veri tabanı içerisindeki verilerin belirli aralıklarla kopyalanmasıdır.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 31. Aşağıdaki fonksiyonun çıktısını yorumlayın.

  function topla(a, b) {
  return a + b;
  }
  console.log(topla(5, 10));

 32. Cevap: Açıklama:

  Temel fonksiyon kullanımı ve geri dönüş değeri.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Bilgisayar Bilimi 10.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Detayları

Lise Bilgisayar Bilimi 10.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) 9 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Bilgisayar Bilimi 10.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Bilgisayar Bilimi 10.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise bilgisayar bilimi dersi 2.dönem başı sınav soruları, 10.sınıflar için klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, web tabanlı mobil uygulama geliştirme sürecinde izlenen adımları öğreneceklerdir. JQuery Mobile'ın vantaggi nedir? Cevap: Kullanıcı arayüzü esnekliği, tema desteği, dokunmatik ekran uyumluluğu, çapraz platform desteği ve geniş topluluk desteği. Açıklama: JQuery Mobile, HTML5, CSS3 ve JavaScript ile çalışan bir mobil uygulama geliştirme çerçevesidir. Kullanıcı arayüzü esnekliği sunması, çeşitli temalar desteği, dokunmatik ekran uyumluluğu, çapraz platform desteği ve geniş topluluk desteği ile öne çıkar. Kazanım: Öğrenciler, JQuery Mobile'ın avantajlarını anlayabilir ve mobil uygulama geliştirme projelerinde kullanabilirler.

Öğrenciler, JQuery Mobile'ın özelliklerini anlayabilir ve mobil uygulama geliştirme projelerinde kullanabilirler.

Öğrencilerin, GitHub'da yeni bir depo oluşturma adımlarını öğrenmeleri ve bunu pratik olarak uygulayabilmeleri sağlanacaktır.

Öğrencilerin, PhoneGap platformunun avantajlarını öğrenmeleri ve bunu pratik olarak uygulayabilmeleri sağlanacaktır.

Bu soru ile öğrenciler HTML kodlarında yorum satırı oluşturmak için kullanılan işaretlerinin işlevini öğrenmiş olurlar.

Öğrenciler, float komutunu kullanarak resimleri sağa ya da sola yaslayabilirler.

Bu soruya cevap verebilen öğrenciler, JavaScript'te mantıksal sınama yapmak için kullanılabilecek kontrol yapıları öğrenmiş olurlar.

Bu soruya cevap verebilen öğrenciler, JavaScript'te tekrarlı (döngü) yapıları öğrenmiş olurlar.

Öğrenciler, string veri türlerinin tanımlanmasını ve toplam karakter uzunluğunun belirtilmesini öğrenecekler.

Öğrenciler, FLOAT ve DOUBLE veri türlerinin tanımlanmasını ve toplam basamak sayısı ve ondalık sayıların sayısının belirtilmesini öğrenecekler.

Öğrenciler, php'de veri tabanından veri silme işlemini öğrenir.

Öğrenciler, web tabanlı proje geliştirme sürecinin adımlarını ve her adımda yapılması gerekenleri öğrenirler.

Öğrenci, birincil anahtarın ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrenir.

1. Mobil cihazların donanım bileşenleri hakkında bilgi sahibi olma. 2. Mobil cihazlardaki işlemcilerin özelliklerini öğrenme. 3. Mobil cihazlarda kullanılan depolama alanının türünü öğrenme. 4. Mobil cihazlarda kullanılan ekranların özelliklerini öğrenme. 5. Mobil cihazlarda yer alan sensörlerin özelliklerini ve çalışma mantığını öğrenme. 6. Mobil işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olma. 7. Android işletim sisteminin özelliklerini öğrenme. 8. iOS işletim sisteminin özelliklerini öğrenme. 9. Windows Phone işletim sisteminin özelliklerini öğrenme. 10. Mobil cihazlarda yer alan algılayıcıların özelliklerini ve çalışma mantığını öğrenme.

1. Veri tabanı yönetim sistemlerinin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını öğrenmek. 2. MySQL veri tabanı yönetim sistemini kullanarak veri tabanı oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenmek. 3. SQL programlama dilini kullanarak veri tabanı sorguları yazmayı öğrenmek. 4. phpMyAdmin web arayüzünü kullanarak MySQL veri tabanlarını yönetmeyi öğrenmek. 5. Veri türlerinin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrenmek. 6. Birincil anahtar ve dış anahtarların ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrenmek. 7. Dizinlerin ne olduğunu ve nasıl oluşturulduğunu öğrenmek. 8. Yedeklemenin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını öğrenmek.

Öğrenciler, JavaScript'te fonksiyon tanımlama ve kullanma işlemlerini yapabileceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Bilgisayar Bilimi 10.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Bilgisayar Bilimi 10.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Bilgisayar Bilimi 10.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Bilgisayar Bilimi 10.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Bilgisayar Bilimi 10.Sınıf 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.