Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2

Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Web tabanlı mobil uygulama geliştirmede kullanılan geliştirme ortamı hangisidir?

  A) Adobe Brackets             B) Microsoft Visual Studio   
  C) Android Studio             D) Xcode                     
  E) Eclipse                                                 

 2. Cevap: A Açıklama:

  Adobe Brackets, Web tabanlı mobil uygulama geliştirme için kullanılan ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir metin düzenleyicisidir. 3. Web tabanlı mobil uygulamalar hangi platformlarda çalıştırılabilir?

  A) Yalnızca Android platformunda
  B) Yalnızca iOS platformunda
  C) Yalnızca Windows Phone platformunda
  D) Tüm mobil platformlarda
  E) Sadece masaüstü bilgisayarlarda

 4. Cevap: D Açıklama:

  Web tabanlı mobil uygulamalar, mobil cihazların işletim sisteminden bağımsız olarak tüm mobil platformlarda çalıştırılabilir. 5. Mobil uygulama geliştirme sürecinde, haricî kütüphanelerin kullanımında izlenen genel yol nedir?

  A) Kütüphanelerin İnternet üzerindeki orijinal kaynaklarından kullanılması
  B) Kütüphanelerin dosyalarını İnternet ortamında indirilerek uygulama klasörünün içinde yer verilmesi
  C) Kütüphanelerin dosyalarını kişisel bilgisayarınıza indirip proje klasörünün içine yerleştirilmesi
  D) Kütüphanelerin dosyalarını proje klasörünün içine yerleştirilmesi
  E) Kütüphanelerin dosyalarını İnternet ortamında indirilerek uygulama klasörünün içinde yer verilmesi ve HTML kodu içerisinde kütüphanelere bağlantı sağladığınız adresleri yerel sürümleri ile güncellemeniz

 6. Cevap: A Açıklama:

  Mobil uygulama geliştirme sürecinde, haricî kütüphanelerin kullanımında izlenen genel yol, kütüphanelerin İnternet üzerindeki orijinal kaynaklarından kullanılmasıdır. Bu, kütüphanelerde yapılan güncelleştirme ve iyileştirmelerden hızlı şekilde faydalanmayı sağlar. 7. Adobe PhoneGap Build için hangi bulut platformunda kullanıcı hesabına ihtiyaç vardır?

  A) GitHub                   B) Adobe PhoneGap Build    
  C) Google Cloud Platform    D) Amazon Web Services     
  E) Microsoft Azure                                     

 8. Cevap: B Açıklama:

  Adobe PhoneGap Build için Adobe PhoneGap Build platformunda kullanıcı hesabına ihtiyaç vardır. 9. Mobil cihazlarda oyun oynamak için hangi platform kullanılır?

  A) PhoneGap Build    B) Unity            
  C) Corona SDK        D) Unreal Engine    
  E) Cocos2d-x                             

 10. Cevap: A Açıklama:

  PhoneGap Build, mobil cihazlarda oyun geliştirmek için kullanılan bir platformdur. HTML, CSS ve JavaScript dillerini kullanarak oyunlar oluşturulabilir ve bu oyunlar Android, iOS ve Windows Phone platformlarında çalıştırılabilir. 11. HTML'de bir web sayfasının farklı bölümlerini tanımlamak için kullanılan etiket türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Anlamsal etiketler            B) Anlamsal olmayan etiketler   
  C) Başlık etiketleri             D) Gezinim etiketleri           
  E) Altbilgi etiketleri                                           

 12. Cevap: A Açıklama:

  Anlamsal etiketler, içeriği hakkında fikir sahibi olduğumuz elementlerdir. Yani ne tür bir kaynağı etiketlediği açıktır. Anlamsal olmayan etiketler ise, içeriği hakkında fikir sahibi olamadığımız elementlerdir. Yani içerisine birçok farklı türden kaynak alabilir. 13. HTML5'te, var olan etiketler dışında etiketler yaratma imkanı hangi özellik ile sağlanmaktadır?

  A) Custom etiket özelliği      B) Anlamsal etiket özelliği   
  C) Gezinim etiket özelliği     D) Altbilgi etiket özelliği   
  E) Başlık etiket özelliği                                    

 14. Cevap: A Açıklama:

  HTML5'te, var olan etiketler dışında etiketler yaratma imkanı custom etiket özelliği ile sağlanmaktadır. Bu özellik, kodlayıcılara kendilerine özgü kodlama yöntemleri geliştirmelerine olanak sağlar. 15. Javascript ile hangi işlemler yapılabilir?

  A) İçerik değiştirebilir.
  B) Özellikleri değiştirebilir.
  C) CSS stilini değiştirebilir.
  D) İçerik, özellik ve CSS stilini değiştirebilir.
  E) Hiçbiri

 16. Cevap: D Açıklama:

  Javascript, web sayfalarının davranışını programlamak için kullanılan bir dildir. Javascript ile içerik, özellik ve CSS stili değiştirilebilir. 17. HTML dilinde, bir web sayfasında kullanıcı tarafından girilen bilgileri saklamak için hangi yöntem kullanılır?

  A) Cookie (Çerez) Yönetimi    B) Veri Tabanı Yönetimi      
  C) Fonksiyon Yönetimi         D) Dizi Yönetimi             
  E) Döngü Yönetimi                                          

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cookie (Çerez) yönetimi, bir web sayfasında kullanıcı tarafından girilen bilgileri istemci tarafında saklamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu sayede, kullanıcı sayfayı kapattıktan sonra bile girilen bilgiler tarayıcı tarafından hatırlanır ve kullanıcı tekrar sayfayı açtığında bu bilgiler otomatik olarak doldurulur. 19. Veritabanında bir tabloya yeni bir sütun eklemek için hangi işlem yapılır?

  A) ALTER TABLE komutu kullanılır
  B) CREATE TABLE komutu kullanılır
  C) DROP TABLE komutu kullanılır
  D) INSERT INTO komutu kullanılır
  E) UPDATE komutu kullanılır

 20. Cevap: A Açıklama:

  ALTER TABLE komutu, bir tabloya yeni bir sütun eklemek, mevcut bir sütunu silmek veya mevcut bir sütunun özelliklerini değiştirmek için kullanılır. 21. Bir öğrencinin aynı dersi iki kez almasını engellemek için tabloda hangi özellik kullanılır?

  A) Primary Key       B) Foreign Key      
  C) Unique Key        D) Default Value    
  E) Auto Increment                        

 22. Cevap: A Açıklama:

  Primary Key, bir tabloda her satırı benzersiz şekilde tanımlayan sütun veya sütun grubudur. Bu sayede, bir öğrencinin aynı dersi iki kez alması engellenebilir. 23. PHP, sunucu tabanlı bir kodlama dili midir?

  A) Evet, PHP, sunucu tabanlı bir kodlama dilidir.
  B) Hayır, PHP, sunucu tabanlı bir kodlama dili değildir.
  C) PHP, hem sunucu tabanlı hem de istemci tabanlı bir kodlama dilidir.
  D) PHP, yalnızca istemci tabanlı bir kodlama dilidir.
  E) PHP, ne sunucu tabanlı ne de istemci tabanlı bir kodlama dilidir.

 24. Cevap: A Açıklama:

  PHP, sunucu tabanlı bir kodlama dilidir. Bu, PHP kodlarının sunucuda yürütüldüğü ve tarayıcıya düz HTML olarak döndürüldüğü anlamına gelir. 25. PHP ile veri tabanına veri ekleyebilmek için hangi işem adımları sıralanır?

  A) Veritabanına Bağlan, Veritabanı Seç, Sorgu Gönder, Bağlantıyı Kapat
  B) Veritabanına Bağlan, Bağlantıyı Kapat, Veritabanı Seç, Sorgu Gönder
  C) Sorgu Gönder, Veritabanına Bağlan, Veritabanı Seç, Bağlantıyı Kapat
  D) Veritabanı Seç, Bağlantıyı Kapat, Sorgu Gönder, Veritabanına Bağlan
  E) Bağlantıyı Kapat, Sorgu Gönder, Veritabanı Seç, Veritabanına Bağlan

 26. Cevap: A Açıklama:

  PHP ile veri tabanına veri eklemek için öncelikle veritabanına bağlanmak gerekir. Daha sonra, veritabanı seçilerek sorgunun gönderileceği veritabanı belirlenir. Ardından, sorgu gönderilerek veritabanına veri ekleme işlemi gerçekleştirilir. Son olarak, bağlantı kapatılır. 27. Veri tabanı nedir, veri tabanı türleri nelerdir?

  A) Veri tabanı, verilerin belirli bir düzende saklandığı bir depolama sistemidir. Üç tür veri tabanı vardır: ilişkisel veri tabanları, nesne yönelimli veri tabanları ve belge yönelimli veri tabanları.
  B) Veri tabanı, verilerin belirli bir düzende saklandığı bir depolama sistemidir. Üç tür veri tabanı vardır: ilişkisel veri tabanları, web tabanlı veri tabanları ve nesne yönelimli veri tabanları.
  C) Veri tabanı, verilerin belirli bir düzende saklandığı bir depolama sistemidir. Üç tür veri tabanı vardır: ilişkisel veri tabanları, gerçek zamanlı veri tabanları ve nesne yönelimli veri tabanları.
  D) Veri tabanı, verilerin belirli bir düzende saklandığı bir depolama sistemidir. Üç tür veri tabanı vardır: ilişkisel veri tabanları, galeri yönelimli veri tabanları ve nesne yönelimli veri tabanları.
  E) Veri tabanı, verilerin belirli bir düzende saklandığı bir depolama sistemidir. Üç tür veri tabanı vardır: ilişkisel veri tabanları, dosya tabanlı veri tabanları ve nesne yönelimli veri tabanları.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Veri tabanı, verilerin belirli bir düzende saklandığı bir depolama sistemidir. Veri tabanları, verilerin güvenli ve düzenli bir şekilde saklanmasını ve yönetilmesini sağlar. Veri tabanları, üç ana türe ayrılır: ilişkisel veri tabanları, nesne yönelimli veri tabanları ve belge yönelimli veri tabanları. 29. Web tabanlı yazılım nedir, web tabanlı yazılımların avantajları ve dezavantajları nelerdir?

  A) Web tabanlı yazılım, internet üzerinden erişilebilen ve çalıştırılabilen yazılımlardır. Web tabanlı yazılımların avantajları arasında, her yerden erişilebilir olması, kurulum gerektirmemesi ve güncellemelerin otomatik olarak yapılması sayılabilir. Dezavantajları arasında ise, internet bağlantısına ihtiyaç duyması ve güvenlik riskleri sayılabilir.
  B) Web tabanlı yazılım, internet üzerinden erişilebilen ve çalıştırılabilen yazılımlardır. Web tabanlı yazılımların avantajları arasında, her yerden erişilebilir olması, kurulum gerektirmemesi ve güncellemelerin otomatik olarak yapılması sayılabilir. Dezavantajları arasında ise, internet bağlantısına ihtiyaç duyması ve hızının düşük olması sayılabilir.
  C) Web tabanlı yazılım, internet üzerinden erişilebilen ve çalıştırılabilen yazılımlardır. Web tabanlı yazılımların avantajları arasında, her yerden erişilebilir olması, kurulum gerektirmemesi ve maliyetinin düşük olması sayılabilir. Dezavantajları arasında ise, internet bağlantısına ihtiyaç duyması ve güvenlik riskleri sayılabilir.
  D) Web tabanlı yazılım, internet üzerinden erişilebilen ve çalıştırılabilen yazılımlardır. Web tabanlı yazılımların avantajları arasında, her yerden erişilebilir olması, kurulum gerektirmemesi ve hızının yüksek olması sayılabilir. Dezavantajları arasında ise, internet bağlantısına ihtiyaç duyması ve güvenlik riskleri sayılabilir.
  E) Web tabanlı yazılım, internet üzerinden erişilebilen ve çalıştırılabilen yazılımlardır. Web tabanlı yazılımların avantajları arasında, her yerden erişilebilir olması, kurulum gerektirmemesi ve güvenliğinin yüksek olması sayılabilir. Dezavantajları arasında ise, internet bağlantısına ihtiyaç duyması ve maliyetinin yüksek olması sayılabilir.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Web tabanlı yazılım, internet üzerinden erişilebilen ve çalıştırılabilen yazılımlardır. Web tabanlı yazılımlar, kullanıcılara birçok avantaj sağlar. Bu avantajlar arasında, her yerden erişilebilir olması, kurulum gerektirmemesi ve güncellemelerin otomatik olarak yapılması sayılabilir. Ancak, web tabanlı yazılımların bazı dezavantajları da vardır. Bu dezavantajlar arasında, internet bağlantısına ihtiyaç duyması ve güvenlik riskleri sayılabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 10.sınıflar bilgisayar bilimi dersi 2.dönem başı sınav hazırlık test soruları 2, müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, Web tabanlı mobil uygulama geliştirme için kullanılan geliştirme ortamını belirleyebilirler.

Öğrenciler, Web tabanlı mobil uygulamaların çalışma platformlarını belirleyebilirler.

Mobil uygulama geliştirme sürecinde kullanılan haricî kütüphanelerin kullanımında izlenen genel yolu öğrenir.

Öğrenciler, Adobe PhoneGap Build için hangi bulut platformunda kullanıcı hesabına ihtiyaç olduğunu öğrenecektir.

Öğrenciler, mobil cihazlarda oyun geliştirmek için kullanılan platformları tanıyacaklardır.

Öğrenciler, HTML'de anlamsal ve anlamsal olmayan etiket türleri arasındaki farkı anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, HTML5'te custom etiket özelliğini kullanarak kendi etiketlerini yaratabileceklerdir.

Öğrenciler, Javascript'in kullanım alanlarını öğrenirler.

Öğrenciler, HTML dilinde kullanıcı tarafından girilen bilgileri saklamak için kullanılan yöntemleri ve bunların avantajlarını ve dezavantajlarını öğrenecektir.

Öğrenciler, veritabanlarında tablolara yeni sütunların nasıl ekleneceğini öğrenirler.

Öğrenciler, veri tabanlarında Primary Key kavramını ve kullanımını öğrenecektir.

Öğrenciler, PHP'nin sunucu tabanlı bir kodlama dili olduğunu ve sunucu tabanlı kodlama dillerinin çalışma prensibini öğrenmiş olurlar.

Öğrenciler, PHP ile veri tabanına veri eklemek için gereken işem adımlarını öğreneceklerdir.

Öğrenciler, veri tabanı kavramını ve veri tabanı türlerini öğrenirler. Öğrenciler, veri tabanlarının önemini ve kullanım alanlarını öğrenirler. Öğrenciler, veri tabanlarını kullanarak verileri depolama ve yönetme becerisi kazanırlar.

Öğrenciler, web tabanlı yazılım kavramını öğrenirler. Öğrenciler, web tabanlı yazılımların avantajlarını ve dezavantajlarını öğrenirler. Öğrenciler, web tabanlı yazılımları kullanarak çalışmalarını daha verimli bir şekilde yürütebilme becerisi kazanırlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 1 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.