KİMYA

KİMYA sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. KİMYA CEVAPLARI

 1. Sabit sıcaklıkta, belirli miktardaki bir gazın hacmi 1 litreden 2 litreye çıkarıldığında, gazın basıncı nasıl değişir?

  A) 1/2 katına düşer    B) 2 katına düşer     
  C) 1/4 katına düşer    D) 4 katına düşer     
  E) 8 katına düşer                            

 2. Cevap: A Açıklama:

  Sabit sıcaklıkta, belirli miktardaki bir gazın basıncı ve hacmi ters orantılıdır. Bu nedenle, hacim 1 litreden 2 litreye çıkarıldığında, gazın basıncı 1/2 katına düşer. 3. Sabit hacimde bir gazın sıcaklığı artırıldığında basıncı nasıl değişir?

  A) Basınç artar.
  B) Basınç azalır.
  C) Basınç değişmez.
  D) Basınç önce artar sonra azalır.
  E) Basınç önce azalır sonra artar.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Sabit hacimde bir gazın sıcaklığı artırıldığında basıncı artar. Bu, Gay-Lussac Yasası ile açıklanır. 5. Düdüklü tencerede yemek pişirilirken tenceredeki basınç neden artar?

  A) Tencerenin içindeki su sıcaklığı artar.
  B) Tencerenin içindeki suyun buhar basıncı artar.
  C) Tencerenin içindeki gaz miktarı artar.
  D) Tencerenin içindeki gazın sıcaklığı artar.
  E) Tencerenin içindeki gazın basıncı artar.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Düdüklü tencerede yemek pişirilirken tencerenin içindeki su sıcaklığı artar. Buharlaşan su tencere içindeki basıncı artırır. 7. Bir balonu şişirirken balonun hacmi nasıl değişir?

  A) Hacim artar.
  B) Hacim azalır.
  C) Hacim değişmez.
  D) Hacim önce artar sonra azalır.
  E) Hacim önce azalır sonra artar.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Balonu şişirirken balon içindeki hava basıncı artar. Bu da balonun hacminin artmasına neden olur. 9. 1 atm basınç ve 27 oC sıcaklıkta 2 mol helyum gazı bulunan bir kaptaki gazın hacmi 10 L’dir. Bu kaptaki gazın hacmi aynı sıcaklıkta 4 atm basınca çıktığında kaç L olur?

  A) 2,5 L    B) 5 L    C) 10 L    D) 20 L    E) 40 L    

 10. Cevap: A Açıklama:

  Boyle-Mariotte yasasına göre, sabit sıcaklıkta basınç ile hacim ters orantılıdır. P1V1 = P2V2 1 x 10 = 4 x V2 V2 = 10/4 = 2,5 L 11. Oda sıcaklığındaki bir gazın molekülleri, ortalama olarak saniyede kaç kez çarpışırlar?

  A) 100    B) 1000    C) 10000    D) 100000    E) 1000000    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Kinetik teoriye göre, gaz molekülleri sürekli hareket halindedir ve bu hareketleri sırasında birbirlerine ve kabın duvarlarına çarparlar. Ortalama olarak, gaz molekülleri saniyede yaklaşık 100 kez çarpışırlar. 13. Doğal gazın sıvılaştırılması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  A) Basınç arttırılmalıdır.
  B) Sıcaklık azaltılmalıdır.
  C) Hem basınç hem de sıcaklık azaltılmalıdır.
  D) Hem basınç hem de sıcaklık arttırılmalıdır.
  E) Hiçbiri.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Doğal gazın sıvılaştırılması için gazın basıncı arttırılmalıdır. Bu durumda gaz molekülleri arasındaki çekim kuvveti artar ve gaz molekülleri birbirine yaklaşır. Bu durum da gazın sıvı hâle geçmesine neden olur. 15. Buz pateni sporcusu buz üzerinde kayarken patenlerinin altında ince bir su filmi oluşur. Oluşan su filmi sporcunun buz üzerindeki hareketini kolaylaştırır.

  Buz pateni sporcusu soğuk bir ortamda ve buz üzerinde kayarken su nereden gelmiş olabilir?
  A) Sıcak havadan
  B) Buzdan
  C) Havadan
  D) Patenlerden
  E) Buz pateni yapan kişiden

 16. Cevap: B Açıklama:

  Buz, 0 °C’nin altındaki sıcaklıklarda katı hâldedir. Ancak buzun yüzeyi, buzun iç kısmına göre daha sıcaktır. Bu nedenle buzun yüzeyinde su molekülleri sıvı hâle geçer. Bu sıvı su molekülleri, buz pateni sporcusu patenlerinin altında birikir ve buz pateni yapan kişinin buz üzerindeki hareketini kolaylaştırır. 17. Gerçek gazlarda hangi durumlarda ideal gaz davranışına yaklaşılır?

  A) Yüksek sıcaklık ve düşük basınçlarda
  B) Yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlarda
  C) Düşük sıcaklık ve düşük basınçlarda
  D) Düşük sıcaklık ve yüksek basınçlarda
  E) Hiçbiri.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Gerçek gazlarda hangi durumlarda ideal gaz davranışına yaklaşılır? A) Yüksek sıcaklık ve düşük basınçlarda B) Yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlarda C) Düşük sıcaklık ve düşük basınçlarda D) Düşük sıcaklık ve yüksek basınçlarda E) Hiçbiri. Cevap: Azlarda hangi durumlarda ideal gaz davranışına yaklaşılır? A) Yüksek sıcaklık ve düşük basınçlarda B) Yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlarda C) Düşük sıcaklık ve düşük basınçlarda D) Düşük sıcaklık ve yüksek basınçlarda E) Hiçbiri. Cevap: A 19. Polar bir çözücüde, polar bir çözünenin çözünmesi için gerekli olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İyon-dipol etkileşimi       B) Dipol-dipol etkileşimi     
  C) Hidrojen bağı               D) London kuvvetleri          
  E) Van der Waals kuvvetleri                                  

 20. Cevap: A Açıklama:

  Polar bir çözücüde, polar bir çözünenin çözünmesi için gerekli olan kuvvet iyon-dipol etkileşimidir. 21. Hidrojen bağı içeren bir çözücüde, polar bir çözünenin çözünmesi için gerekli olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İyon-dipol etkileşimi       B) Dipol-dipol etkileşimi     
  C) Hidrojen bağı               D) London kuvvetleri          
  E) Van der Waals kuvvetleri                                  

 22. Cevap: C Açıklama:

  Hidrojen bağı içeren bir çözücüde, polar bir çözünenin çözünmesi için gerekli olan kuvvet hidrojen bağıdır. 23. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinde çözünen ve çözücü arasındaki etkileşim dipol-dipol etkileşimidir?

  A) Su (H2O) - Aseton (CH3COCH3)
  B) Su (H2O) - Sodyum klorür (NaCl)
  C) Aseton (CH3COCH3) - Hekzan (C6H14)
  D) Etanol (C2H5OH) - Su (H2O)
  E) Hekzan (C6H14) - Su (H2O)

 24. Cevap: A Açıklama:

  Aseton ve su molekülleri polardır. Molekülleri arasında dipol-dipol etkileşimi vardır. 25. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinde çözünen ve çözücü arasındaki etkileşim iyon-dipol etkileşimidir?

  A) Su (H2O) - Aseton (CH3COCH3)
  B) Su (H2O) - Sodyum klorür (NaCl)
  C) Aseton (CH3COCH3) - Hekzan (C6H14)
  D) Etanol (C2H5OH) - Su (H2O)
  E) Hekzan (C6H14) - Su (H2O)

 26. Cevap: B Açıklama:

  Sodyum klorür iyonik bir bileşiktir. Su molekülleri ise polar bir çözücüdür. Sodyum klorür molekülleri su molekülleri ile iyon-dipol etkileşimi oluşturur. 27. 1 litre çözeltideki çözünen maddenin kütlesine ne denir?

  A) Mol              B) Molarite        
  C) Mol kesri        D) Kütlece yüzde   
  E) Hacimce yüzde                       

 28. Cevap: D Açıklama:

  1 litre çözeltideki çözünen maddenin kütlesine kütlece yüzde denir. 29. 4 M 250 mL NaNO3 sulu çözeltisi hazırlamak için kaç g NaNO3 gerekir? (NaNO3: 85 g/mol)

  A) 60 g    B) 120 g    C) 160 g    D) 200 g    E) 240 g    

 30. Cevap: A Açıklama:

  M = n/V 4 = n/0,25 n = 1 m = n · M m = 1 · 85 m = 85 g 31. 80 g NaOH ile hazırlanan 0,5 M’lık sulu çözeltinin hacmi kaç mL’dir? (NaOH: 40 g/mol)

  A) 160 mL    B) 200 mL    C) 240 mL    D) 320 mL    E) 400 mL    

 32. Cevap: D Açıklama: 33. 3 M’lık 900 mL KOH çözeltisinin 1/3’ü buharlaştırılırsa çözeltinin yeni molaritesi ne olur?

  A) 0,3 M    B) 0,6 M    C) 0,9 M    D) 1,2 M    E) 1,5 M    

 34. Cevap: C Açıklama: 35. 0,3 M’lık 300 mL tuz çözeltisi ile 0,2 M’lık 300 mL tuz çözeltisi karıştırılıyor. Oluşan yeni çözeltinin molaritesini bulunuz.

  A) 0,24 M    B) 0,26 M    C) 0,28 M    D) 0,30 M    E) 0,32 M    

 36. Cevap: A Açıklama: 37. Saf suda 135 g glikoz çözündüğünde çözeltinin donma noktası kaç oC olur?

  A) -0,465 oC    B) -0,39 oC    C) -0,26 oC    D) -0,13 oC    E) 0 oC    

 38. Cevap: B Açıklama:

  Glikoz’un molal donma noktası alçalma sabiti (Kd) 1,86 oC/m’dir. Bu nedenle, saf suda 135 g glikoz çözündüğünde çözeltinin donma noktası 0 oC’den -0,39 oC’ye düşer. 39. Bir çözeltinin donma noktası, saf çözücünün donma noktasına göre daha düşüktür. Bu durumun nedeni nedir?

  A) Çözücü-çözünen etkileşimleri, çözücü-çözücü etkileşimlerinden daha güçlüdür.
  B) Çözünen, çözücü moleküllerinin hareketini engeller.
  C) Çözünen, çözücü moleküllerinin donma noktası için gerekli olan enerjiyi azaltır.
  D) Çözünen, çözücü moleküllerinin donma noktasını yükseltir.
  E) Çözücü-çözünen etkileşimleri, çözücü-çözücü etkileşimlerinden daha zayıftır.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Çözünen madde, çözücü molekülleri arasında çekim kuvveti uygulayarak onların bir araya gelmesine neden olur. Bu nedenle, çözeltideki çözücü moleküllerinin serbest enerjileri azalır ve donma noktası düşer. 41. Bir katının sudaki çözünürlüğü 30 °C'de 50 g/100 g su, 60 °C'de 80 g/100 g sudur. 60 °C'de 300 g su ile hazırlanan doygun çözeltinin sıcaklığı 30 °C'ye düşürüldüğünde çöken tuzun kütlesi kaç gramdır?

  A) 0    B) 50    C) 100    D) 150    E) 200    

 42. Cevap: B Açıklama:

  60 °C'de 300 g suyun içinde 80 g tuz çözünür. 30 °C'de 50 g tuz çözünür. 60 g tuz çözünürken 30 g tuz çöker. 43. Sıcaklık arttığında gazların sudaki çözünürlüğü nasıl değişir?

  A) Artar                      B) Azalır                    
  C) Değişmez                   D) Önce artar sonra azalır   
  E) Önce azalır sonra artar                                 

 44. Cevap: A Açıklama:

  Gazların sudaki çözünürlüğü ekzotermiktir. Bu nedenle sıcaklık arttığında gazların sudaki çözünürlüğü azalır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
KİMYA Detayları

KİMYA 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için KİMYA Testini Çöz tıklayın. KİMYA yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

KİMYA sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


KİMYA Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYASAL HESAPLAMALAR
  1. En Basit Formül ve Molekül Formülü
  2. Kimyasal Hesaplamalar
  3. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
  4. Mol Kavramı
 • GAZLAR
  1. Gaz Karışımları
  2. Gazlarda Kinetik Teori
  3. Gazların Özellikleri
  4. Gerçek Gazlar
  5. İdeal Gaz Yasası

Ayrıca

11.2.1.1. Gazların basınç-hacim ilişkisini açıklar.

11.3.2.3. Gazların basınç-sıcaklık ilişkisini açıklar.

11.3.2.4. Gazların basınç-sıcaklık ilişkisini günlük yaşamda örneklerle açıklar.

11.3.2.5. Gazların basınç-hacim ilişkisini günlük yaşamda örneklerle açıklar.

Boyle-Mariotte yasasını kullanarak gazların basınç-hacim ilişkisini açıklar.

Gazların kinetik teorisini açıklar.

Gerçek gazların sıvılaştırılmasını açıklar.

Faz değişimlerini günlük yaşamda gözlemler.

Çözücü-çözünen etkileşimleri

Çözücü-çözünen etkileşimleri

Çözücü-çözünen etkileşimleri

Çözücü-çözünen etkileşimleri

Çözeltilerin derişim birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.

Kütlece derişimi bilinen bir çözeltideki çözünen madde miktarını hesaplar.

Molaritesi bilinen bir çözeltinin hacmini hesaplar.

Çözelti hacminin değiştiği durumlarda çözeltinin derişimini hesaplar.

Çeşitli derişimlerde hazırlanan çözeltilerin karıştırılmasıyla oluşan çözeltinin derişimini hesaplar.

Çözeltinin donma noktası alçalması ile donma noktası alçalma sabiti arasındaki ilişkiyi açıklar.

Çözeltinin donma noktası a

Çözünürlük ve derişim kavramlarını ilişkilendirir.

11.3.5.1. Gazların sudaki çözünürlüğünün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

KİMYA sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

KİMYA Sınavını hangi formatta indirebilirim?

KİMYA sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız KİMYA sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

KİMYA sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Kimya Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Kimya Dersi Ünite Özetleri