11. Sınıf Kimya II. Ünite Test 1

11. Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 11. Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Gazlar, birbirinden bağımsız, sürekli ve rastgele hareket eden küçük taneciklerden oluşur.
  2. (.....) Gaz molekülleri arasında çekim kuvveti vardır.
  3. (.....) Gazların hacmi, moleküllerin hacmine göre çok büyüktür.
  4. (.....) Gazların basıncı, moleküllerin çarpma hızına ve sıklığından bağımsızdır.
  5. (.....) Gazların sıcaklığı, moleküllerin kinetik enerjisinin ölçüsüdür.
  6. (.....) Gazların yoğunluğu, moleküllerin kütlesine ve hacmine bağlıdır.
  7. (.....) Gazların difüzyonu, moleküllerin kinetik enerjisi ile orantılıdır.
  8. (.....) Gazların efüzyonu, moleküllerin kütlesine doğru orantılıdır.
  9. (.....) İdeal gaz, kinetik teorinin tüm varsayımlarını karşılayan bir gazdır.
  10. (.....) Gerçek gazlar, kinetik teorinin tüm varsayımlarını tam olarak karışırlar.

 2. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 3. Sabit sıcaklıkta, belirli miktardaki bir gazın basıncı ve hacmi arasındaki ilişkiyi ifade eden yasa hangisidir?

  A) Boyle Yasası         B) Charles Yasası      
  C) Gay-Lussac Yasası    D) Avogadro Yasası     
  E) Dalton Yasası                               

 4. Cevap: A Açıklama:

  Sabit sıcaklıkta, belirli miktardaki bir gazın basıncı ve hacmi ters orantılıdır. Bu ilişkiyi ifade eden yasa Boyle Yasası'dır. 5. Sabit sıcaklıkta, belirli miktardaki bir gazın basıncı 1 atmosferden 2 atmosfere çıkarıldığında, gazın hacmi nasıl değişir?

  A) 1/2 katına çıkar    B) 2 katına çıkar     
  C) 1/4 katına çıkar    D) 4 katına çıkar     
  E) 8 katına çıkar                            

 6. Cevap: C Açıklama:

  Sabit sıcaklıkta, belirli miktardaki bir gazın basıncı ve hacmi ters orantılıdır. Bu nedenle, basınç 1 atmosferden 2 atmosfere çıkarıldığında, gazın hacmi 1/2 katına düşer. 7. Sabit sıcaklıkta, belirli miktardaki bir gazın hacmi 1 litreden 2 litreye çıkarıldığında, gazın basıncı nasıl değişir?

  A) 1/2 katına düşer    B) 2 katına düşer     
  C) 1/4 katına düşer    D) 4 katına düşer     
  E) 8 katına düşer                            

 8. Cevap: A Açıklama:

  Sabit sıcaklıkta, belirli miktardaki bir gazın basıncı ve hacmi ters orantılıdır. Bu nedenle, hacim 1 litreden 2 litreye çıkarıldığında, gazın basıncı 1/2 katına düşer. 9. 11. sınıf öğrencilerinden biri, sabit sıcaklıkta, belirli miktardaki bir gazın basıncı ve hacmi arasındaki ilişkiyi gösteren grafik çizer. Grafikte, basınç ve hacim değerlerinin çarpımı her zaman sabit bir değerdir. Bu öğrenci, hangi yasayı doğru bir şekilde ifade etmiştir?

  A) Boyle Yasası         B) Charles Yasası      
  C) Gay-Lussac Yasası    D) Avogadro Yasası     
  E) Dalton Yasası                               

 10. Cevap: A Açıklama:

  Boyle Yasası'na göre, sabit sıcaklıkta, belirli miktardaki bir gazın basınç ve hacmi ters orantılıdır. Bu ilişkiyi matematiksel olarak ifade eden denklem PV = k'dır. Denklemde k sabit bir değerdir. Bu nedenle, grafikte basınç ve hacim değerlerinin çarpımı her zaman sabit bir değer ise, öğrenci Boyle Yasası'nı doğru bir şekilde ifade etmiştir. 11. Sabit sıcaklıkta bir gazın hacmi basıncıyla nasıl ilişkilidir?

  A) Hacim basınçla doğru orantılıdır.
  B) Hacim basınçla ters orantılıdır.
  C) Hacim basınçtan bağımsızdır.
  D) Hacim basınçla doğru orantılı, ancak basınç arttıkça hacim daha hızlı artar.
  E) Hacim basınçla ters orantılı, ancak basınç arttıkça hacim daha yavaş azalır.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Sabit sıcaklıkta bir gazın hacmi basıncıyla doğru orantılıdır. Bu, Boyle Yasası ile açıklanır. 13. Sabit basınçta bir gazın sıcaklığı artırıldığında hacmi nasıl değişir?

  A) Hacim artar.
  B) Hacim azalır.
  C) Hacim değişmez.
  D) Hacim önce artar sonra azalır.
  E) Hacim önce azalır sonra artar.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Sabit basınçta bir gazın sıcaklığı artırıldığında hacmi artar. Bu, Charles Yasası ile açıklanır. 15. Sabit hacimde bir gazın sıcaklığı artırıldığında basıncı nasıl değişir?

  A) Basınç artar.
  B) Basınç azalır.
  C) Basınç değişmez.
  D) Basınç önce artar sonra azalır.
  E) Basınç önce azalır sonra artar.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Sabit hacimde bir gazın sıcaklığı artırıldığında basıncı artar. Bu, Gay-Lussac Yasası ile açıklanır. 17. Düdüklü tencerede yemek pişirilirken tenceredeki basınç neden artar?

  A) Tencerenin içindeki su sıcaklığı artar.
  B) Tencerenin içindeki suyun buhar basıncı artar.
  C) Tencerenin içindeki gaz miktarı artar.
  D) Tencerenin içindeki gazın sıcaklığı artar.
  E) Tencerenin içindeki gazın basıncı artar.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Düdüklü tencerede yemek pişirilirken tencerenin içindeki su sıcaklığı artar. Buharlaşan su tencere içindeki basıncı artırır. 19. Bir balonu şişirirken balonun hacmi nasıl değişir?

  A) Hacim artar.
  B) Hacim azalır.
  C) Hacim değişmez.
  D) Hacim önce artar sonra azalır.
  E) Hacim önce azalır sonra artar.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Balonu şişirirken balon içindeki hava basıncı artar. Bu da balonun hacminin artmasına neden olur. 21. Uçuş sırasında kabin basıncının düşmesi ile meydana gelen sağlık sorunları gaz yasaları ile nasıl açıklanabilir?

  A) Kabindeki gazların hacmi artar ve bu da mide ve bağırsaklarda gerginlik oluşturur.
  B) Kabindeki gazların basıncı artar ve bu da mide ve bağırsaklarda basınç oluşturur.
  C) Kabindeki gazların sıcaklığı artar ve bu da mide ve bağırsaklarda sıcaklık oluşturur.
  D) Kabindeki gazların mol sayısı artar ve bu da mide ve bağırsaklarda şişlik oluşturur.
  E) Kabindeki gazların kütlesi artar ve bu da mide ve bağırsaklarda ağırlık oluşturur.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Kabin basıncının düşmesi ile birlikte gazların hacmi artar. Bu da mide ve bağırsaklarda gerginlik oluşturur. 23. Büyük alışveriş merkezlerinde ve insan yoğunluğunun çok olduğu binalarda havalandırma üniteleri bulunur. Bu ünitelerin çalışma sisteminde ideal gaz yasasından yararlanılır. Havalandırma sisteminden gelen gaz miktarı ideal gaz yasasından yararlanılarak hesaplanabilir. Bu ifadeden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  A) Havalandırma sisteminden gelen gazın mol sayısı ideal gaz yasasından yararlanılarak hesaplanabilir.
  B) Havalandırma sisteminden gelen gazın hacmi ideal gaz yasasından yararlanılarak hesaplanabilir.
  C) Havalandırma sisteminden gelen gazın basıncı ideal gaz yasasından yararlanılarak hesaplanabilir.
  D) Havalandırma sisteminden gelen gazın sıcaklığı ideal gaz yasasından yararlanılarak hesaplanabilir.
  E) Havalandırma sisteminden gelen gazın kütlesi ideal gaz yasasından yararlanılarak hesaplanabilir.

 24. Cevap: E Açıklama:

  İdeal gaz yasası, gazların basıncı, hacmi, sıcaklığı ve mol sayısı arasındaki ilişkiyi veren bir denklemdir. Bu denklemden gazların mol sayısı, hacmi ve basıncı hesaplanabilir. Ancak gazların kütlesi ideal gaz yasasından yararlanılarak hesaplanmamaktadır. 25. 1 atm basınç ve 27 oC sıcaklıkta 2 mol helyum gazı bulunan bir kaptaki gazın hacmi 10 L’dir. Bu kaptaki gazın hacmi aynı sıcaklıkta 4 atm basınca çıktığında kaç L olur?

  A) 2,5 L    B) 5 L    C) 10 L    D) 20 L    E) 40 L    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Boyle-Mariotte yasasına göre, sabit sıcaklıkta basınç ile hacim ters orantılıdır. P1V1 = P2V2 1 x 10 = 4 x V2 V2 = 10/4 = 2,5 L 27. Oda sıcaklığındaki bir gazın molekülleri, ortalama olarak saniyede kaç kez çarpışırlar?

  A) 100    B) 1000    C) 10000    D) 100000    E) 1000000    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Kinetik teoriye göre, gaz molekülleri sürekli hareket halindedir ve bu hareketleri sırasında birbirlerine ve kabın duvarlarına çarparlar. Ortalama olarak, gaz molekülleri saniyede yaklaşık 100 kez çarpışırlar. 29. Bir gaz karışımındaki gazların her birinin uyguladığı basınca kısmi basınç denir.

  A) Kısmi basınçlar, gazların toplam basıncının birer parçalarıdır.
  B) Kısmi basınçlar, gazların mol kesirleri ile doğru orantılıdır.
  C) Kısmi basınçlar, gazların mol kütleleri ile doğru orantılıdır.
  D) Kısmi basınçlar, gazların sıcaklıkları ile doğru orantılıdır.
  E) Kısmi basınçlar, gazların hacimleri ile doğru orantılıdır.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Kısmi basınçlar, gazların toplam basıncının birer parçalarıdır. Bu nedenle, kısmi basınçlar gazların toplam basıncının birer yüzdesidir. 31. Bir gaz karışımındaki gazların mol kesirleri, gazların toplam mol sayısının birer bölümleridir.

  A) Mol kesirleri, gazların kısmi basınçlarının birer yüzdesidir.
  B) Mol kesirleri, gazların toplam basıncının birer yüzdesidir.
  C) Mol kesirleri, gazların mol kütlelerinin birer yüzdesidir.
  D) Mol kesirleri, gazların sıcaklıklarının birer yüzdesidir.
  E) Mol kesirleri, gazların hacimlerinin birer yüzdesidir.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Mol kesirleri, gazların toplam mol sayısının birer bölümleridir. Bu nedenle, mol kesirleri gazların toplam basıncının birer yüzdesidir. 33. Bir gaz karışımındaki gazların toplam basıncı, gazların kısmi basınçlarının toplamına eşittir.

  A) Bu ifade, Dalton'un Kısmi Basınçlar Yasası'na göre doğrudur.
  B) Bu ifade, ideal gaz denklemi ile açıklanabilir.
  C) Bu ifade, gazların mol kesirleri ile açıklanabilir.
  D) Bu ifade, gazların mol kütleleri ile açıklanabilir.
  E) Bu ifade, gazların sıcaklıkları ile açıklanabilir.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Dalton'un Kısmi Basınçlar Yasası, gaz karışımındaki gazların uyguladığı basıncın, gazların kısmi basınçlarının toplamına eşit olduğunu ifade eder. Bu nedenle, bu ifade Dalton'un Kısmi Basınçlar Yasası'na göre doğrudur. 35. Bir gaz karışımındaki gazların mol kesirleri toplamı, 1'e eşittir.

  A) Bu ifade, Dalton'un Kısmi Basınçlar Yasası'na göre doğrudur.
  B) Bu ifade, ideal gaz denklemi ile açıklanabilir.
  C) Bu ifade, gazların mol kütleleri ile açıklanabilir.
  D) Bu ifade, gazların sıcaklıkları ile açıklanabilir.
  E) Bu ifade, gazların kütleleri ile açıklanabilir.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Dalton'un Kısmi Basınçlar Yasası, gaz karışımındaki gazların uyguladığı basıncın, gazların kısmi basınçlarının toplamına eşit olduğunu ifade eder. Bu nedenle, gazların mol kesirleri toplamı da 1'e eşittir. 37. Gerçek gazların davranışı ideal gaz davranışından hangi durumlarda farklılaşır?

  A) Düşük sıcaklık ve düşük basınçlarda
  B) Yüksek sıcaklık ve düşük basınçlarda
  C) Düşük sıcaklık ve yüksek basınçlarda
  D) Yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlarda
  E) Her zaman farklılaşır.

 38. Cevap: C Açıklama:

  Gerçek gazlar, yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta ideallikten saparlar. Bu durumda gaz molekülleri arasındaki çekim kuvveti artar ve gaz moleküllerinin kap çeperine çarpma etkisi azalır. Bu durum da gaz basıncının ideal gazınkinden daha düşük olmasına ve PV/RT değerinin düşmesine neden olur. 39. Doğal gazın sıvılaştırılması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  A) Basınç arttırılmalıdır.
  B) Sıcaklık azaltılmalıdır.
  C) Hem basınç hem de sıcaklık azaltılmalıdır.
  D) Hem basınç hem de sıcaklık arttırılmalıdır.
  E) Hiçbiri.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Doğal gazın sıvılaştırılması için gazın basıncı arttırılmalıdır. Bu durumda gaz molekülleri arasındaki çekim kuvveti artar ve gaz molekülleri birbirine yaklaşır. Bu durum da gazın sıvı hâle geçmesine neden olur. 41. Buz pateni sporcusu buz üzerinde kayarken patenlerinin altında ince bir su filmi oluşur. Oluşan su filmi sporcunun buz üzerindeki hareketini kolaylaştırır.

  Buz pateni sporcusu soğuk bir ortamda ve buz üzerinde kayarken su nereden gelmiş olabilir?
  A) Sıcak havadan
  B) Buzdan
  C) Havadan
  D) Patenlerden
  E) Buz pateni yapan kişiden

 42. Cevap: B Açıklama:

  Buz, 0 °C’nin altındaki sıcaklıklarda katı hâldedir. Ancak buzun yüzeyi, buzun iç kısmına göre daha sıcaktır. Bu nedenle buzun yüzeyinde su molekülleri sıvı hâle geçer. Bu sıvı su molekülleri, buz pateni sporcusu patenlerinin altında birikir ve buz pateni yapan kişinin buz üzerindeki hareketini kolaylaştırır. 43. Gerçek gazlarda hangi durumlarda ideal gaz davranışına yaklaşılır?

  A) Yüksek sıcaklık ve düşük basınçlarda
  B) Yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlarda
  C) Düşük sıcaklık ve düşük basınçlarda
  D) Düşük sıcaklık ve yüksek basınçlarda
  E) Hiçbiri.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Gerçek gazlarda hangi durumlarda ideal gaz davranışına yaklaşılır? A) Yüksek sıcaklık ve düşük basınçlarda B) Yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlarda C) Düşük sıcaklık ve düşük basınçlarda D) Düşük sıcaklık ve yüksek basınçlarda E) Hiçbiri. Cevap: Azlarda hangi durumlarda ideal gaz davranışına yaklaşılır? A) Yüksek sıcaklık ve düşük basınçlarda B) Yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlarda C) Düşük sıcaklık ve düşük basınçlarda D) Düşük sıcaklık ve yüksek basınçlarda E) Hiçbiri. Cevap: A 45. Güvenli bir sürüş için araba lastiğinin basıncı oldukça önemlidir. Araba lastiğinin basıncı düştüğünde basıncı yükseltmek için lastiğe hava basılır. İşlem sırasında pompanın gaz çıkış vanası ısınırken araba lastiğinin sibobu soğur. Bu durum gazların hangi özelliği ile açıklanabilir?

  A) Basınç arttığında, gaz moleküllerinin kinetik enerjisi artar ve sıcaklık yükselir.
  B) Basınç arttığında, gaz moleküllerinin çarpışma sıklığı artar ve sıcaklık yükselir.
  C) Basınç azaldığında, gaz moleküllerinin kinetik enerjisi azalır ve sıcaklık düşer.
  D) Basınç azaldığında, gaz moleküllerinin çarpışma sıklığı azalır ve sıcaklık düşer.
  E) Gazların öz hacimleri ihmal edilebilir.

 46. Cevap: C Açıklama:

  Joule-Thomson olayı, sabit sıcaklıkta basıncı azaltılan bir gazın sıcaklığının azalmasıdır. Bu olay, gaz moleküllerinin kinetik enerjisinin azalması ile açıklanır. Basınç azaldığında, gaz moleküllerinin çarpışma sıklığı azalır ve bu nedenle gaz moleküllerinin kinetik enerjisi azalır. Bu da sıcaklığın düşmesine neden olur. 47. Murat, endüstri sektöründe kimya mühendisi olarak çalışmaktadır. Murat’ın sabit hacimli bir kapta 183 atm’lik basınca sahip 98 kg azot gazına ihtiyacı vardır ancak fabrikanın stoklarında 300 K’de 100 atm’lik basınca sahip 98 kg’lık azot gazı bulunmaktadır. Murat, bulunan malzemeler ile istediği şartlarda azot gazı elde etmek için laboratuvarda çalışmalara başlar. Elindeki azot gazı taneciklerinin öz hacimlerini ve gaz tanecikleri arasındaki etkileşimleri ihmal ederek azot gazını ideal gaz kabul eder ve matematiksel işlemler yapar. Bu işlemler sonucunda 183 atm basınca ulaşabilmesi için gazı 549 K’e kadar ısıtır. Gazın sıcaklığı 549 K’e geldiğinde kabın ölçülen basıncı 183 atm’den daha düşük değer gösterir. Murat’ın yaptığı işlemde hangi hata yapılmıştır?

  A) Sabit hacimli bir kapta gazın basıncı sıcaklıkla doğru orantılı artar.
  B) Azot gazı ideal bir gaz değildir.
  C) Azot gazı taneciklerinin öz hacmi ihmal edilemez.
  D) Azot gazı tanecikleri arasındaki etkileşimler ihmal edilemez.
  E) 549 K sıcaklık, azot gazının kritik sıcaklığından daha yüksektir.

 48. Cevap: B Açıklama:

  Murat, azot gazını ideal gaz kabul ederek matematiksel işlemler yapmış ancak azot gazı gerçek bir gazdır ve ideal gazların sahip olduğu tüm özelliklere sahip değildir. Gerçek gazlarda, gaz moleküllerinin öz hacimleri ve gaz molekülleri arasındaki etkileşimler ihmal edilemez. Bu nedenle, Murat’ın yaptığı işlemde azot gazını ideal gaz kabul ederek yaptığı hata, azot gazının ideal gaz olmadığı gerçeğidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11. Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 Detayları

11. Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11. Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11. Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11. Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


11. Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYASAL HESAPLAMALAR
  1. En Basit Formül ve Molekül Formülü
  2. Kimyasal Hesaplamalar
  3. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
  4. Mol Kavramı
 • GAZLAR
  1. Gaz Karışımları
  2. Gazlarda Kinetik Teori
  3. Gazların Özellikleri
  4. Gerçek Gazlar
  5. İdeal Gaz Yasası

Ayrıca 11.sınıf kimya dersi II. ünite test soruları 1; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak müfredata uygun açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

1. Gazların kinetik teorisi ile açıklanabilmesi 2. Gazların kinetik teorisi ile açıklanabilmesi 3. Gazların kinetik teorisi ile açıklanabilmesi 4. Gazların kinetik teorisi ile açıklanabilmesi 5. Gazların kinetik teorisi ile açıklanabilmesi 6. Gazların kinetik teorisi ile açıklanabilmesi 7. Gazların kinetik teorisi ile açıklanabilmesi 8. Gazların kinetik teorisi ile açıklanabilmesi 9. İdeal gaz kavramı 10. Gerçek gaz kavramı

11.2.1.1. Gazların basınç-hacim ilişkisini açıklar.

11.2.1.1. Gazların basınç-hacim ilişkisini açıklar.

11.2.1.1. Gazların basınç-hacim ilişkisini açıklar.

11.2.1.1. Gazların basınç-hacim ilişkisini açıklar.

11.3.2.1. Gazların basınç-hacim ilişkisini açıklar.

11.3.2.2. Gazların sıcaklık-hacim ilişkisini açıklar.

11.3.2.3. Gazların basınç-sıcaklık ilişkisini açıklar.

11.3.2.4. Gazların basınç-sıcaklık ilişkisini günlük yaşamda örneklerle açıklar.

11.3.2.5. Gazların basınç-hacim ilişkisini günlük yaşamda örneklerle açıklar.

Gaz yasalarının günlük yaşamdaki uygulamalarına örnek verir.

İdeal gaz yasasını kullanarak gazların basıncı, hacmi, sıcaklığı ve mol sayısı arasındaki ilişkiyi açıklar.

Boyle-Mariotte yasasını kullanarak gazların basınç-hacim ilişkisini açıklar.

Gazların kinetik teorisini açıklar.

Kısmi basınçlar kavramını açıklar.

Mol kesirleri kavramını açıklar.

Dalton'un Kısmi Basınçlar Yasası'nı açıklar.

Dalton'un Kısmi Basınçlar Yasası'nı açıklar.

Gerçek gazların ideal gazlardan farklılaşmasını açıklar.

Gerçek gazların sıvılaştırılmasını açıklar.

Faz değişimlerini günlük yaşamda gözlemler.

11.3.2.1. Gazların Joule-Thomson olayını açıklar.

11.3.1.1. Gerçek gazların ideal gazlardan farklı özelliklerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11. Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11. Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 2 kere doğru, 5 kere yanlış cevap verilmiş.

11. Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11. Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11. Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11. Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.