9.Sınıf TDB II. Ünite (İbadet Hayatımız) Test 2

9.Sınıf TDB II. Ünite (İbadet Hayatımız) Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf TDB II. Ünite (İbadet Hayatımız) Test 2 CEVAPLARI

 1. İslam'da ibadetlerin sıhhat şartları nelerdir?

  A) İbadetlerin sıhhat şartları, kişinin inancına bağlıdır.
  B) İbadetlerin sıhhat şartları, fıkıh mezheplerine göre farklılık gösterir.
  C) İbadetlerin sıhhat şartları, sadece ayetlerde belirtilir.
  D) İbadetlerin sıhhat şartları, sünnete uygunluk ve Resulullah'ın uygulamalarına dayanır.
  E) İbadetlerin sıhhat şartları, sadece halk arasında dolaşan rivayetlere göre belirlenir.

 2. Cevap: D Açıklama:

  İslam'da ibadetlerin sıhhat şartları, peygamberin uygulamalarına ve öğretilerine dayanır. 3. İslam'da ibadetler hangi kaynaklara dayanmaktadır?

  A) İbadetler sadece Kur'an'da belirtilir.
  B) İbadetler sadece Resulullah'ın uygulamalarına dayanır.
  C) İbadetler Kur'an ve Hadislerde belirtilen bilgilere dayanır.
  D) İbadetler sadece fıkıh mezheplerinin görüşlerine dayanır.
  E) İbadetler sadece halk arasında dolaşan rivayetlere göre belirlenir.

 4. Cevap: C Açıklama:

  İslam'da ibadetler, hem Kur'an hem de Hadislerde belirtilen bilgilere dayanır. 5. İmanın ibadet ile ilişkisi nedir ve bu ilişki nasıl açıklanabilir?

  A) İman ve ibadet arasında herhangi bir ilişki yoktur.
  B) İman, ibadetin bir parçasıdır ve ona bağlıdır.
  C) İman, ibadeti etkilemeyen kişisel bir inançtır.
  D) İman ve ibadet bağımsızdır ve birbirinden bağımsızdır.
  E) İman, yalnızca ibadetin bir sonucudur.

 6. Cevap: B Açıklama:

  İman, doğru bir şekilde ibadet etmek için temel bir bileşendir ve ibadet ile yakından ilişkilidir. 7. Temizlik ve ibadet arasındaki ilişki nasıl ifade edilebilir?

  A) Temizlik, ibadetin bir parçasıdır ve ibadetin kabul edilmesi için gereklidir.
  B) Temizlik, sadece dışsal bir konudur ve ibadeti etkilemez.
  C) Temizlik, sadece maddi bir temizlik anlamına gelir.
  D) Temizlik, sadece kişisel sağlık için önemlidir ve ibadetle bir ilgisi yoktur.
  E) Temizlik, yalnızca ibadet sonrası yapılmalıdır.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Temizlik, ibadetin geçerliliği ve kabul edilmesi için bir şarttır ve ibadetin bir parçası olarak kabul edilir. 9. İbadetlerde temizliğin önemi nedir ve nasıl bir rol oynar?

  A) Temizlik sadece sağlık için önemlidir ve ibadetle ilgili değildir.
  B) Temizlik, ibadetin kabul edilmesi için bir gerekliliktir ve ibadetin bir parçasıdır.
  C) Temizlik, yalnızca cemaatle kılınan namazlarda gereklidir.
  D) Temizlik, sadece kişisel tercihlere bağlı bir konudur ve ibadeti etkilemez.
  E) Temizlik, ibadetlerin sadece fiziksel yönünü etkiler, manevi yönünü etkilemez.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Temizlik, ibadetin kabul edilmesi ve geçerli olması için bir gerekliliktir ve ibadetin bir parçasını oluşturur. 11. Namaz ibadeti öncesinde niçin abdest almak gereklidir?

  A) Abdest, cemaatin geleneksel bir uygulamasıdır.
  B) Abdest, kişinin bedenini temizlemesi için gereklidir.
  C) Abdest, Allah'ın huzurunda namaza hazırlık anlamına gelir.
  D) Abdest, yalnızca namaz dışında kullanılan bir ritüeldir.
  E) Abdest almak, yalnızca geleneksel bir uygulamadır.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Abdest, namaz öncesinde ibadet için bedenin ve ruhun hazırlanması anlamına gelir. 13. Hangi ibadet için istinca (taharetlenme) yapılması gereklidir ve bu işlem neden önemlidir?

  A) İstinca, herhangi bir ibadet için gereklidir ve kişisel tercihlere bağlıdır.
  B) İstinca, sadece bayanlar için önemlidir.
  C) İstinca, abdestin bir parçasıdır ve namaz için gereklidir.
  D) İstinca, sadece erkekler için geleneksel bir uygulamadır.
  E) İstinca, yalnızca oruç tutarken gereklidir.

 14. Cevap: C Açıklama:

  İstinca, abdestin bir parçasıdır ve özellikle namaz için gereklidir. 15. Abdest alındıktan sonra idrar akıntısı gelirse ne olur ve bu durumun önlenmesi neden önemlidir?

  A) Abdest alındıktan sonra idrar akıntısı hiçbir etki yapmaz.
  B) Abdest bozulmaz ve idrar akıntısı önemsizdir.
  C) Abdest bozulur ve namazın geçerliliği etkilenir.
  D) İdrar akıntısı sadece sağlıkla ilgilidir ve abdestle bir ilgisi yoktur.
  E) Abdest alındıktan sonra idrar akıntısının önlenmesi sadece oruç tutanlar için önemlidir.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Abdest alındıktan sonra idrar akıntısı gelirse abdest bozulur ve bu, namazın geçerliliğini etkiler. 17. Namazın kaç çeşidi vardır?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5    

 18. Cevap: D Açıklama:

  Namazlar, farz, vacip, nafile ve sünnet olmak üzere dört çeşide ayrılır. 19. Hangi namazlar farz-ı ayn olarak kabul edilir?

  A) Cuma namazı        B) Vitir namazı      
  C) Teravih namazı     D) Beş vakit namaz   
  E) Kaza namazı                             

 20. Cevap: D Açıklama:

  Beş vakit namaz, her Müslümanın bireysel olarak kılması gereken farz-ı ayn namazlardır. 21. Namazın içindeki rükünlerden biri nedir?

  A) İftitah tekbiri
  B) Sübhâne Rabbiye’l-azîm demek
  C) Ta’dil-i erkânı yerine getirmek
  D) Tahiyyat duasını okumak
  E) Allahumme Sal-li, Allahumme Barik duasını okumak

 22. Cevap: A Açıklama:

  Namazın içindeki rükünlerden biri, namaza "Allahu Ekber" diyerek başlanmasıdır. 23. Hangisi namazın başlıca vaciplerinden biridir?

  A) Elleri yukarı kaldırmak
  B) Secdede "Sübhâne rabbiye’l-âlâ" demek
  C) İlk oturuşu yapmak
  D) Fâtiha suresini okumak
  E) Sağa ve sola selam vermek

 24. Cevap: D Açıklama:

  Namazın başlıca vaciplerinden biri, her rekâtta Fâtiha suresini okumaktır. 25. Namazda hangi durumlar namazı bozar?

  A) Namazın vaciplerini terk etmek
  B) Elleri yukarı kaldırmak
  C) Fâtiha suresini okumamak
  D) Secde yapmak
  E) Kıyamda sağ eli sol elin üzerine koymak

 26. Cevap: A Açıklama:

  Namazı bozan durumlar, namazın farzlarını terk etmek, namazda Kur’an'ı anlamı bozacak şekilde okumak ve dışarıdan bakıldığında namazda olmadığı izlenimi vermek gibi durumlardır. 27. Hangi tür namazlarda sehiv secdesi yapılır?

  A) Farz namazlarda             B) Vacip namazlarda           
  C) Nafile namazlarda           D) Sünnet namazlarda          
  E) Farz ve vacip namazlarda                                  

 28. Cevap: E Açıklama:

  Farz ve vacip namazlarda unutulan farzların telafisi için sehiv secdesi yapılır. 29. Hangi rekâtlarda Fâtiha suresini okumak zorunludur?

  A) İlk rekâtta
  B) İlk ve ikinci rekâtta
  C) İlk iki rekâtta ve son rekâtta
  D) Son rekâtta
  E) Hiçbir rekâtta

 30. Cevap: B Açıklama:

  Fâtiha suresi, namazın ilk ve ikinci rekâtında okunmalıdır. 31. Oruç ibadetini yerine getirmenin farz kılındığı ay hangisidir?

  A) Şaban    B) Ramazan    C) Muharrem    D) Recep    E) Zilhicce    

 32. Cevap: B Açıklama:

  Oruç ibadeti, Ramazan ayında farz kılınmıştır. Ramazan ayı, Kur'an'da oruç tutmanın farz olduğu bir aydır. 33. Oruçlunun dayanamayarak yalan söylemesini ne engeller?

  A) Sahur yemeği    B) İmsak vakti    
  C) İftar yemeği    D) Mukabele       
  E) Sahabe                            

 34. Cevap: B Açıklama:

  Oruçlu bir kişi imsak vakti yemek yiyip oruca başladığı için dayanamayarak yalan söylemeyecektir. 35. Oruç tutmanın sağlık açısından faydaları nelerdir?

  A) Oruç, bağışıklık sistemini zayıflatır.
  B) Oruç, kilo almaya neden olur.
  C) Oruç, vücudu dinlendirir ve sindirimi düzenler.
  D) Oruç, cildi kurutur.
  E) Oruç, kemikleri güçlendirir.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Oruç, vücudu dinlendirir, sindirim sistemini düzenler ve birçok sağlık faydası sağlar. 37. Zekât vermenin hangi olumlu etkileri vardır?

  A) Zekât veren kişi fakirlikten kurtulur.
  B) Zekât, zengin ve fakir arasında daha fazla uçurum oluşturur.
  C) Zekât, toplumsal dayanışmayı zayıflatır.
  D) Zekât, mal sahibini temizler ve arındırır.
  E) Zekât vermek, cimrilik ve bencillik duygularını artırır.

 38. Cevap: D Açıklama:

  Zekât vermek, mal sahibini temizler, arındırır ve Allah'ın rızasını kazanmalarına yardımcı olur. 39. Zekât yükümlülüğüne hangi mal miktarı esas alınır?

  A) Kazanç miktarı     B) Borç miktarı      
  C) Nisap miktarı      D) Yiyecek miktarı   
  E) Giyecek miktarı                         

 40. Cevap: C Açıklama:

  Zekât yükümlülüğünde esas alınan zenginlik ölçüsü "nisap miktarı"dır. 41. Haccın farzları nelerdir?

  A) Tavaf ve telbiye
  B) Arafat'ta vakfe yapmak ve Müzdelife'ye gitmek
  C) Ziyaret tavafı ve nafile tavafı
  D) Kudüm tavafı ve veda tavafı
  E) Saç tıraşı olmak ve sa'y yapmak

 42. Cevap: B Açıklama:

  Haccın farzları arasında Arafat'ta vakfe yapmak ve Müzdelife'ye gitmek bulunmaktadır. 43. Hacılar hangi sözü söyleyerek ihrama girerler?

  A) "Kâbe'ye gidiyorum"           B) "Mekke'ye geliyorum"         
  C) "Hacı oldum"                  D) "Allah'ım, davetine uydum"   
  E) "İhrama girdim"                                               

 44. Cevap: D Açıklama:

  Hacılar ihrama girmek için "Allah'ım, davetine uydum" sözünü söylerler. 45. Umre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Umre sadece erkekler için farzdır.
  B) Umre yapabilmek için yeterli imkânı olanlar gerekir.
  C) Umre sadece Arefe günü yapılabilir.
  D) Umre sırasında Mina'da taş atılır.
  E) Umre, yılın herhangi bir gününde yapılamaz.

 46. Cevap: B Açıklama:

  Umre yapmak için yeterli malî ve bedenî imkâna sahip olmak gerekmektedir. 47. Umre sırasında hangi iki ibadet yapılır?

  A) Tavaftan sonra Arafat'ta vakfe yapmak
  B) Safa ile Merve arasında sa'y yapmak
  C) Mina'da şeytan taşlamak ve kurban kesmek
  D) Müzdelife'de dua etmek ve Kâbe'yi ziyaret etmek
  E) Kudüm tavafı yapmak ve veda tavafı yapmak

 48. Cevap: B Açıklama:

  Umre sırasında Safa ile Merve arasında sa'y yapılır ve Kâbe'yi tavaf edilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf TDB II. Ünite (İbadet Hayatımız) Test 2 Detayları

9.Sınıf TDB II. Ünite (İbadet Hayatımız) Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf TDB II. Ünite (İbadet Hayatımız) Test 2 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf TDB II. Ünite (İbadet Hayatımız) Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf TDB II. Ünite (İbadet Hayatımız) Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 9.sınıf TDB dersi II. ünite test 2 soruları; İbadet hayatımız ünite konularından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

İbadetlerin sıhhat şartları, sünnete uygunluk ve Resulullah'ın uygulamalarını içerir.

İbadetlerin temel kaynakları Kur'an ve Hadislerdir.

İman ve ibadet arasındaki ilişki, ibadetin inanç temeli üzerine inşa edildiğini gösterir.

Temizlik, ibadetin olmazsa olmaz bir bileşeni olarak vurgulanır.

İbadetlerde temizliğin önemi ve rolü vurgulanır.

Abdestin namaz öncesi hazırlığın bir parçası olduğu vurgulanır.

İstinca işleminin abdestin bir aşaması olduğu ve namazın geçerliliği için önemli olduğu vurgulanır.

Abdestin tam ve düzgün bir şekilde alınmasının önemini vurgular.

Namazın çeşitlerini bilmek.

Farz-ı ayn namazları tanımak.

Namazın içindeki rükünleri tanımak.

Namazın başlıca vaciplerini bilmek.

Namazı bozan durumları anlamak.

Sehiv secdesi ve ne zaman yapılması gerektiğini bilmek.

Fâtiha suresinin namazda okunma zorunluluğunu bilmek.

Oruç ibadetinin farz olduğu ayı bilmek.

Oruçlunun yalan söylememesi için imsak vaktinin önemi.

Orucun sağlık üzerindeki olumlu etkilerini bilmek.

Zekât vermenin olumlu etkilerini anlamak.

Zekât yükümlülüğünün nisap miktarına dayandığını bilmek.

Haccın farzlarını bilmek.

Hacıların ihrama girmek için söyledikleri sözü bilmek.

Umre için gerekli şartları bilmek.

Umre ibadetinin hangi aşamalardan oluştuğunu bilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf TDB II. Ünite (İbadet Hayatımız) Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf TDB II. Ünite (İbadet Hayatımız) Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 15 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 76 kere doğru, 66 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf TDB II. Ünite (İbadet Hayatımız) Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf TDB II. Ünite (İbadet Hayatımız) Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf TDB II. Ünite (İbadet Hayatımız) Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf TDB II. Ünite (İbadet Hayatımız) Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.