9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Değerlendirme

9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Değerlendirme CEVAPLARI

 1. Orta Asya Türk tarihi ile ilgili bir araştırma yapmak isteyen bir tarihçi, Orta Asya'da bulunan Türk yazıtlarını okumak için aşağıdaki bilim dallarının hangisinden faydalanmalıdır?

  A) Arkeoloji    B) Diplomasi    C) Epigrafi    D) Kronoloji    E) Nümizmatik    

 2. Cevap: C Açıklama:

  Epigrafi, yazıtları inceleyen bir bilim dalıdır ve Orta Asya'daki Türk yazıtlarının çözülmesine yardımcı olabilir. 3. Bereketli Hilal olarak adlandırılan ………………………….. iklim giderek insan yaşamına uygun hâle gelmiş ve bu bölgede nüfus artmaya başlamıştır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?

  A) Anadolu    B) Mezopotamya    C) Hindistan    D) Ege Denizi    E) Orta Avrupa    

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bereketli Hilal, Mezopotamya ve çevresini ifade eder ve tarımın geliştiği bir bölge olarak bilinir. 5. Geçmişteki insan faaliyetlerini, neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer göstererek ve belgelerden yararlanarak araştıran bilim dalına tarih denir. Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliğine yer verilmemiştir?

  A) Kaynaklardan faydalandığı
  B) Nedenselliğe sahip olduğu
  C) Kronolojiye yer verdiği
  D) Eski devirleri aydınlattığı
  E) Olayların geçtiği mekânı belirttiği

 6. Cevap: C Açıklama:

  Tanımda tarih biliminin kronolojiye değil, neden-sonuç ilişkilerine ve belgelere dayandığı ifade edilmiştir. 7. Tarih bilimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Tarih biliminin yöntemi diğer bilimlerden farklılık gösterir.
  B) Tarih biliminde kaynaklara ulaşmak önemlidir.
  C) Tarih bilimi diğer bilim dallarından yardım alır.
  D) Deney ve gözlem tarih biliminin yöntemlerindendir.
  E) İnsanların faaliyetleri tarihin konusudur

 8. Cevap: D Açıklama:

  Tarih bilimi, diğer bilim dalları gibi deney ve gözlem yöntemlerini kullanmaz. Onun yerine belgelere ve kaynaklara dayalı bir yöntem kullanır. 9. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi tarihçilerin tarihî belgeleri çözmelerine ve anlamalarına yardımcı olur?

  A) Ekonomi    B) Coğrafya    C) Epigrafi    D) Halkbilim    E) Astronomi    

 10. Cevap: C Açıklama:

  Epigrafi, tarihî yazıtları ve belgeleri inceleyen bir bilim dalıdır ve tarihçilere belgeleri anlamalarında yardımcı olur. 11. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin Anadolu'da tarihi çağları başlattığı söylenebilir?

  A) Asurlular    B) Hititler    C) Urartular    D) Fenikeliler    E) Sümerler    

 12. Cevap: B Açıklama:

  Hititler, Anadolu'da tarihi çağları başlatan medeniyetlerden biridir. 13. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden biri değildir?

  A) Hititler    B) Frigler    C) Urartular    D) Lidyalılar    E) Akadlar    

 14. Cevap: E Açıklama:

  Akadlar, Mezopotamya bölgesindeki bir medeniyettir ve Anadolu'da yerleşik değildir. 15. Tarihi olay ve olgular düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi olayın özelliklerinden biri değildir?

  A) Biricik ve özgündür.
  B) Yer ve zaman bildirir.
  C) Kısa süreli gelişmelerdir.
  D) Başlangıç ve bitiş zamanı bellidir.
  E) Tarihî süreçte tekrar edebilir.

 16. Cevap: D Açıklama:

  Tarihî olayların başlangıç ve bitiş zamanları genellikle belirsizdir ve sıklıkla zaman içinde etkilerini gösterirler. 17. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi tarihçilere toplumsal yapıları ve yerleşim yerlerini inceleme konusunda yardımcı olur?

  A) Ekonomi    B) Jeoloji    C) Halkbilim    D) Coğrafya    E) Diplomasi    

 18. Cevap: D Açıklama:

  Coğrafya, tarihçilere toplumsal yapıları, yerleşim yerlerini ve coğrafi faktörlerin tarihi etkilerini inceleme konusunda yardımcı olur. 19. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin Anadolu'da tarihi çağları başlattığı söylenebilir?

  A) Antik Yunan           B) Roma İmparatorluğu   
  C) Hurriler              D) Hititler             
  E) Etrüskler                                     

 20. Cevap: D Açıklama:

  Hititler, Anadolu'da tarihi çağları başlatan medeniyetlerden biridir. 21. Tarihi olayların nedenlerini, sonuçlarını ve etkilerini inceleyen bir yaklaşım hangi tarihi metodu ifade eder?

  A) Toplumbilim          B) Çağlar Tarihi       
  C) Tarihsel Coğrafya    D) Nedensellik         
  E) Kronoloji                                   

 22. Cevap: D Açıklama:

  Nedensellik, tarihi olayların nedenlerini ve sonuçlarını incelemek anlamına gelir. 23. Tarihi bir olayın veya dönemin anahtar özelliklerini incelemek ve anlamak amacıyla kullanılan bir tarih metodu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kronoloji         B) Epigrafi         
  C) İhtilâl Tarihi    D) Sosyal Tarih     
  E) Ekonomi                               

 24. Cevap: D Açıklama:

  Sosyal Tarih, tarihi olayların ve dönemlerin toplumsal yönlerini incelemek ve anlamak amacıyla kullanılır. 25. Anadolu'da yazıdan önceki dönemin en önemli yerleşim yerlerinden biri olan ve arkeolojik kazılarda bulunan buğday türü nedir?

  A) Eksin buğdayı        B) Kavuz buğdayı       
  C) Makarnalık buğday    D) Emmer buğdayı       
  E) Kızıl buğday                                

 26. Cevap: D Açıklama:

  Anadolu'da yazıdan önceki döneme ait bulgular arasında Emmer buğdayı da bulunmuştur. 27. Bergama şehrinde icat edilen parşömenin icadıyla ilgili olarak aşağıdaki olaylardan hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir?

  A) Bergama Kütüphanesinin, Antik Çağ'ın en zengin iki kütüphanesinden biri olması
  B) III. Attalos'un Bergama Krallığı'nı bir vasiyetle Roma halkına bırakması
  C) Bergama Krallığı'nın İyonya ayaklanmasına destek vermesi
  D) İskenderiye Kütüphanesinin yakılması
  E) Roma'nın MÖ 129’da Bergama Krallığı'nı ele geçirmesi

 28. Cevap: A Açıklama:

  Parşömenin Bergama'da icat edilmesi, Bergama Kütüphanesi gibi büyük kütüphanelerin oluşmasına katkı sağlamıştır. 29. Aşağıdakilerden hangisi bir olgudur?

  A) I. Viyana Kuşatması
  B) Talas Savaşı
  C) İnebahtı Deniz Savaşı
  D) İslamiyet’in Türkler arasında yayılması
  E) Karlofça Antlaşması

 30. Cevap: D Açıklama:

  İslamiyet'in Türkler arasında yayılması tarihsel bir olgudur. 31. Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisi çivi yazısını kullanmamıştır?

  A) Fenikeliler    B) Asurlular    C) Urartular    D) Hititler    E) Sümerler    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Fenikeliler çivi yazısını kullanmamışlardır. 33. Hangi dönemde yerleşik yaşam ve tarımsal üretim sonucunda daha kolay beslenme yollarının öğrenilmesi, nüfus artışına yol açmıştır?

  A) Neolitik Çağ      B) Paleolitik Çağ   
  C) Mezolitik Çağ     D) Orta Çağ         
  E) Rönesans                              

 34. Cevap: A Açıklama:

  Neolitik Çağ, yerleşik yaşam ve tarımsal üretim dönemini ifade eder ve nüfus artışına yol açmıştır. 35. Anadolu'da yazıdan önceki dönemle ilgili en fazla bilgiye sahip olduğumuz yerleşim alanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Göbeklitepe    B) Efes    C) Troya    D) Side    E) İstanbul

 36. Cevap: A Açıklama:

 37. Göbeklitepe'deki taş sütunların, insanların hangi tür aktiviteleri için kullanıldığına dair bilgi sağladığı kazanım aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

  A) İlk yazı sisteminin oluşturulması
  B) Tarımın gelişmesi
  C) İnşaat tekniklerinin ilerlemesi
  D) Dini ve ritüel uygulamaların varlığının belirlenmesi
  E) Göçebe yaşam tarzının benimsenmesi

 38. Cevap: D Açıklama:

  Göbeklitepe'deki taş sütunlar, dini ve ritüel aktivitelerin gerçekleştirildiği bir alanın parçası olarak kabul edilir. Bu nedenle, bu kazanımın örnekleri olarak taş sütunların bu tür aktiviteler için kullanıldığı belirtilir. 39. Arkeologların kazılar sırasında bulduğu tarih öncesi döneme ait eşyaların, o dönemin yaşam biçimi hakkında nasıl bilgi sağladığına dair açıklama aşağıdakilerden hangisine uyar?

  A) Coğrafya              B) Halk şairleri        
  C) Arkeolojik kazılar    D) Kronoloji            
  E) Dinî metinler

 40. Cevap: C Açıklama:

  Arkeolojik kazılar sırasında bulunan eşyalar ve kalıntılar, o dönemin yaşam biçimi, kültürü ve teknolojisi hakkında önemli bilgiler sağlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Değerlendirme Detayları

9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Değerlendirme 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Değerlendirme Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Değerlendirme yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Değerlendirme Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TARİH VE TARİH YAZICILIĞI
  1. Bir araştırma alanı ve bilim olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.
  2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.
  3. Tarihî bilginin tarihçiler tarafından nasıl meydana getirildiğini analiz eder.
  4. Tarihî bir konu hakkındaki farklı bakış açılarına dayalı yorumları karşılaştırır.
  5. Tarihî olay (vaka) ve olguyu (vakıa) ayırt eder.
  6. Tarihin dönemlendirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımları analiz eder.

Ayrıca 9.sınıf tarih dersi 1.dönem 1.değerlendirme soruları; müfredata uygun olarak test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, yazıtların çözülmesinde kullanılan epigrafinin önemini anlayacaklar ve tarihi belgelerin çözülmesine katkı sağlayabilecek bilim dallarını tanıyacaklar.

Öğrenciler, tarımın insan yerleşik yaşamını nasıl etkilediğini ve bu bölgedeki tarihî gelişmeleri anlayacaklardır.

Öğrenciler, tarih biliminin özelliklerini ve yöntemlerini anlayarak, tarihi olayları daha derinlemesine inceleme yeteneği geliştireceklerdir.

Öğrenciler, tarih biliminin özgün yöntemlerini ve kaynaklara dayalı çalışmalarını anlayarak tarih araştırmasının nasıl yapıldığını öğreneceklerdir.

Öğrenciler, epigrafinin tarihçiler için nasıl bir öneme sahip olduğunu ve yazılı kaynakların çözülmesine nasıl katkı sağladığını öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Anadolu'nun tarihî gelişimine etki eden medeniyetleri ve Hititlerin rolünü anlayacaklardır.

Öğrenciler, farklı antik medeniyetleri tanıyarak Anadolu'nun tarihî zenginliğini anlamaya başlayacaklardır.

Öğrenciler, tarihi olayların özelliklerini ve tarihî süreçlerin karmaşıklığını anlayarak tarih bilimine daha derin bir bakış açısı geliştireceklerdir.

Öğrenciler, coğrafyanın tarihçilere nasıl bilgi sağladığını ve tarihî olayların coğrafi bağlamını anlayacaklardır.

Öğrenciler, Anadolu'daki antik medeniyetlerin önemini ve tarihî gelişimlerine nasıl katkıda bulunduklarını öğreneceklerdir.

Öğrenciler, tarihçilerin olayların nedenlerini ve sonuçlarını nasıl analiz ettiğini anlayacaklardır.

Öğrenciler, tarihi olayların toplumsal boyutlarını incelemek için kullanılan tarih metodlarını öğreneceklerdir.

Öğrenci, Anadolu'da yazıdan önceki döneme ait tarımsal ürünlerin önemini ve Emmer buğdayının bu dönemde kullanıldığını öğrenir.

Öğrenci, parşömenin icadının kültürel ve bilimsel gelişmelere nasıl katkı sağladığını anlar.

Bu nedenle arkeolojik kazılar tarih öncesi dönemleri anlamamıza yardımcı olur.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi İstatistikleri

Bu sınav 31 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 316 kere doğru, 208 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Değerlendirme sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.