2023-2024 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01)

2023-2024 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıkların bulaşma yollarından biri değildir?

  A) Hava yoluyla            B) Kan yoluyla
  C) Su yoluyla                D) Ses yoluyla
  E) Vektörler yoluyla

 2. Cevap: D Açıklama:

  Bulaşıcı hastalıkların bulaşma yolları arasında "Ses yoluyla" bulaşma yolu yer almaz. Bulaşıcı hastalıklar genellikle hava yoluyla solunum damlacıklarıyla, kan yoluyla, su yoluyla veya vektörler (örneğin, sinekler veya keneler) yoluyla bulaşabilir. Ses yoluyla bulaşma ise bu hastalıkların bulaşma yollarından biri değildir. 3. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir stresle başa çıkma yöntemidir?

  A) Önemsemem
  B) Olanları görmezden gelirim
  C) Dersleri boş veririm
  D) Her zaman daha iyi ve kötünün bulunduğunu hatırlarım
  E) İçime atarım
 4. Cevap: D Açıklama:

  Stresle başa çıkma yöntemleri arasında olumlu bir perspektif geliştirmek, her durumun içinde hem olumlu hem de olumsuz yönlerin bulunduğunu hatırlamak stresin etkilerini yönetmede yardımcı olabilir. Bu yaklaşım, olaylara daha dengeli bir şekilde bakmayı ve daha esnek bir zihinsel tutum geliştirmeyi amaçlar. 5. I. Fiziksel
  II. Sözel
  III. Psikolojik
  Akran zorbalığı yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerini kapsar?

  A) I ve II             B) Yalnız II        C) I ve III
  D) I, II ve III       E) II ve III

 6. Cevap: D Açıklama:

  Akran zorbalığı, fiziksel (I), sözel (II) ve psikolojik (III) çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Fiziksel zorbalık, fiziksel şiddet içeren davranışları ifade ederken, sözel zorbalık sözlü taciz ve küçümsemeyi kapsar. Psikolojik zorbalık ise kurbanın duygusal olarak incinmesine neden olan davranışları içerir. 7. Teknoloji bağımlığı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Kişisel sorunlar, aile ve okul sorunları görülür
  B) Boyun kaslarında ağrı ve sertleşme görülür.
  C) Hâlsizlik hissi verir.
  D) Zamanı idare etmede başarısızlık görülür.
  E) Akademik başarıda artış görülür.

 8. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı, "E) Akademik başarıda artış görülür." olarak belirtilmiştir. Teknoloji bağımlılığı genellikle akademik başarıyı olumsuz etkiler; aşırı teknoloji kullanımı, öğrencilerin ders çalışma süreçlerine ve okul performanslarına odaklanmalarını zorlaştırabilir. Sorunun çözüm açıklaması, teknoloji bağımlılığının genellikle kişisel, ailevi ve akademik sorunlara neden olduğunu anlatmalıdır.
 9. mebsınavları sağlık bilgisi ve trafik kültürü sorusu
  İlk yardım uygulamalarında verilen pozisyon hangisi içindir?

  A) İç kanama olduğunda
  B) Dış kanama görüldüğünde
  C) Şok görüldüğünde
  D) Kırık görüldüğünde
  E) Sinir krizi görüldüğünde

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Şok görüldüğünde"dir. Şok durumunda, kişinin kan dolaşımı yetersiz hale geldiğinde vücut organlarına yeterince kan ve oksijen ulaşamaz. Bu durumda, kişi yatırılmalı ve bacakları 30-45 cm yukarı kaldırılarak Trendelenburg pozisyonu sağlanmalıdır. Bu pozisyon, şokun etkilerini azaltmaya yardımcı olur. İlk yardım uygulamalarında "C) Şok görüldüğünde" verilen pozisyon Trendelenburg pozisyonudur. Şok durumunda, kişinin bacakları yukarı kaldırılarak vücut organlarına daha fazla kan akışı sağlanır, böylece şokun etkileri azaltılır. 11. • Nefes alamaz.
  • Konuşamaz.
  • Acı çekerek yüzünü buruşturur.
  • Ellerini boynuna doğru götürür ve çırpınır.
  • Bir süre sonra morarmaya başlar.
  Belirtileri verilen durum aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kısmi tıkanma          B) Yarı tıkanma
  C) Tam tıkanma            D) Kalp krizi
  E) Sara 

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Tam tıkanma" durumudur. Verilen belirtiler, solunum yolu tamamen tıkandığında ortaya çıkan semptomlardır. Kişi nefes alamaz, konuşamaz, yüz ifadesi acıyla buruşur, ellerini boynuna götürerek çırpınır, morarmaya başlar. Bu durum tam tıkanmanın belirtilerini gösterir. Verilen belirtiler, solunum yolu tamamen tıkandığında ortaya çıkan belirtilerdir. Bu durumda kişi tam tıkanma yaşamaktadır. 13. Olay yerinde güvenli bir çevre oluşturmak anlamına gelen ilk yardım uygulaması .................... 'dır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Bildirme        B) Kurtarma        C) Koruma
  D) Arama          E) İzleme

 14. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Koruma'dır. İlk yardım uygulamalarının temel adımlarından biri olan "Koruma", olay yerinde güvenli bir çevre oluşturmayı amaçlar. Bu adım, hem mağdurların hem de yardım sağlayanların güvende olmasını sağlayarak daha etkili bir ilk yardım sürecinin başlamasına yardımcı olur. 15. Aşağıdakilerden hangisi alkolün ülkemizde neden olduğu sorunlardan biri değildir?

  A) Şiddet                B) Cinsel istismar
  C) Cinayet              D) Trafik kazaları
  E) Anlayışlar

 16. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak E) Anlayışlar doğru cevaptır. Alkolün ülkemizde neden olduğu sorunlar arasında cinsel istismar, şiddet, cinayet ve trafik kazaları gibi olumsuz etkiler yer alırken, "anlayışlar" bu bağlamda ele alınan bir sorun değildir. Alkol tüketiminin sosyal ve günlük yaşantımıza etkileri arasında yer almaz. 17. Alkol ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Alkol sigaradan sonra en çok kullanılan zararlı maddedir.
  B) Bir çok hastalığa sebep olmaktadır.
  C) İnsan üzerinde ruhsal ve fizikse etkileri vardır.
  D) Merkezi sinir sistemini etkiler.
  E) Kişinin çevresine etkisi yoktur.

 18. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: E seçeneği (Kişinin çevresine etkisi yoktur) olan. Alkolün birçok olumsuz etkisi vardır. Alkol, sigaradan sonra en çok kullanılan zararlı maddelerden biridir ve birçok hastalığa sebep olabilir. İnsan üzerinde ruhsal ve fiziksel etkilere neden olur, merkezi sinir sistemini etkiler ve bağımlılığa yol açabilir. Ancak, kişinin çevresine etkisi yoktur ifadesi yanlıştır. Alkol kullanımı, kişinin sosyal çevresi, ailesi, iş arkadaşları ve toplumsal ilişkileri üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Doğru cevap: E) Kişinin çevresine etkisi yoktur (Yanlış) 19. Hasta/yaralının solunum yolu açıldıktan sonra solunumun değerlendirilmesi için ilk yardımcı “Bak-Dinle-Hisset Yöntemi” ile hastanın/yaralının solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süre ile değerlendirilir.
  Buna göre;
  I. İlk yardımcı, göğüs kafesinin solunum hare ketine bakar (BAK).
  II.  Hastanın/yaralının nefesini yanağıyla hisset meye çalışır (HİSSET).
  III. Eğilip kulağını hastanın ağzına ve burnuna yaklaştırarak solunumunu dinler (DİNLE).
  verilenlerden hangisi veya hangilerini doğrudur?

  A) I ve II             B) II ve III        C) I ve III
  D) Yalnız I         E) I, II ve III

 20. Cevap: E Açıklama:

  "Bak-Dinle-Hisset Yöntemi" ile solunum değerlendirmesinde doğru adımlar şunlardır: I. İlk yardımcı solunum hareketine bakar (BAK). II. Hastanın/yaralının nefesini yanağıyla hissetmeye çalışır (HİSSET). III. Eğilip hastanın ağzına ve burnuna yaklaşarak solunumu dinler (DİNLE). Bu üç adımı içeren tek seçenek E) I, II ve III'dür. 21. Solunum yolu tam olarak tıkanmamış ve hâlen nefes alabilen kişilerde;
   I. Kazazede öksürmeye teşvik edilmeli
  II. Yerinden çıkmış veya gevşemiş takma dişleri varsa bunlar yerinden çıkarılmalıdır.
  III. Kazazede göz önünde tutulmalı ve bu sırada en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmak üzere harekete geçilmelidir.
  verilenlerden hangisi veya hangilerini uygulamak doğru olur?

  A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
  D) Yalnız II        E) I, II ve III

 22. Cevap: E Açıklama:

  Verilen metinde solunum yoluyla ilgili ilk yardım adımları açıklanmıştır. Solunum yolu tıkanıklığında öksürmeye teşvik etmek (I), yerinden çıkmış veya gevşemiş takma dişleri çıkarmak (II) ve kazazedenin gözetim altında tutulup en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılması için harekete geçmek (III) doğru adımlardır. Bu nedenle doğru cevap E) I, II ve III'dür. 23. Dış kanamalarla ile ilgili olarak;
  I. Dış kanamalar, kanamanın yaradan vücut dışına doğru olduğu kanamalardır. 
  II. Dış kanama genellikle yaralanmalar sonucu olur ve atardamar, toplardamar, kılcal damar kanamaları şeklinde görülür.
  III. Dış kanamada kanayan yer üzerine temiz bir bez konularak baskı uygulanır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
  D) Yalnız II        E) I, II ve III

 24. Cevap: E Açıklama:

  İfadeleri göz önünde bulundurduğumuzda: I. Dış kanamalar, kanamanın yaradan vücut dışına doğru olduğu kanamalardır. (Doğru) II. Dış kanama genellikle yaralanmalar sonucu olur ve atardamar, toplardamar, kılcal damar kanamaları şeklinde görülür. (Doğru) III. Dış kanamada kanayan yer üzerine temiz bir bez konularak baskı uygulanır. (Yanlış, doğru adım kanayan yere doğrudan baskı uygulamak yerine kanamanın olduğu bölge yükseğe kaldırılmalıdır.) 25. Kulak kanaması ile ilgili olarak;
  I. Kulak kanamaları iç kulakta veya dış kulakta gerçekleşebilir. 
  II. Kanama hafifse kulak temiz bir bezle temizlenir.
  III.  Hasta/yaralının bilinci yerinde
  ise hasta/yaralı hareket ettirilmeden yüz üstü yatırılır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
  D) Yalnız II        E) I, II ve III

 26. Cevap: A Açıklama:

  Verilen metinde kulak kanaması ile ilgili ilk yardım adımları açıklanmıştır. Kulak kanamaları iç kulakta veya dış kulakta meydana gelebilir (I). Hafif kanamalarda kulak temiz bir bezle nazikçe temizlenebilir (II). Ancak hastanın veya yaralının bilinci yerindeyse ve herhangi bir boyun veya sırt yaralanması yoksa yüz üstü yatırılması uygundur (III). 27. Şok pozisyonu için;
  I. Hasta/yaralının bacakları 90 cm kadar yukarı kaldırılarak bacakların altına destek konulur
  II. Hasta/yaralı düz olarak sırt üstü yatırılır.
  III. Hasta/yaralının yaşam bulguları belli aralıklarla (2-3 dakikada bir) değerlendirilir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
  D) Yalnız II        E) I, II ve III

 28. Cevap: B Açıklama:

  Verilen metinde şok pozisyonu için açıklamalar bulunmaktadır. Şok durumunda hasta veya yaralının düz olarak sırt üstü yatırılması (II) ve yaşam bulgularının belli aralıklarla değerlendirilmesi (III) doğru adımlardır. Ancak hasta veya yaralının bacaklarının yukarı kaldırılması (I) yanlış bir adımdır. 29. Zehirlenmelerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Zehirlenme, zehrin vücuda giriş yollarına göre sindirim, solunum ve deri olmak üzere üç yolla meydana gelir.
  B) Zehirlenme, vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır
  C) Zehirli madde vücuda doğrudan deri aracılığı ile giremez.
  D) Sinidirim yoluyla zehirlenmelerde hasta kusturulmaya çalışılmaz, özellikle yakıcı maddelerin alındığı durumlarda hasta asla kusturulmaz.
  E) Sindirim sistemi bozuklukları (bulantı, kusma, karın ağrısı, gaz, şiş kinlik, ishal vb.) zehirlenme belirtileri arasındadır.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Verilen ifadeleri incelediğimizde: C) Zehirli madde vücuda doğrudan deri aracılığı ile giremez. (Yanlış, bazı zehirli maddeler deri yoluyla emilebilir ve zehirlenmeye neden olabilir.) 31. I. Sınavı bir saygınlık sorunu olarak görme.
  II. Kendini başkaları ile kıyaslamak.
  III. Özgüvensizlik.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sınav kaygısına kaynak oluşturur?

  A) I ve II             B) I ve III        C) II ve III
  D) I, II ve III        E) Yalnız III

 32. Cevap: D Açıklama:

  Verilen ifadeler sınav kaygısına kaynak oluşturan faktörleri açıklamaktadır. Sınav kaygısıyla ilgili olarak, sınavı bir saygınlık sorunu olarak görmek (I), kendini başkalarıyla kıyaslamak (II) ve özgüvensizlik (III) gibi faktörler sınav kaygısının artmasına neden olabilir. 33. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Sağlıklı psikoloji bireyin olumlu kişilik oluşturmasına yardımcı olur.
  B) Ergenlik döneminde aile bireyleri arasında sağlıklı bir iletişim kurulması önemlidir.
  C) Ergenlik döneminde gençler, sorunlarını konuşarak halletmelidirler.
  D) Sağlığın korunmasında ailenin bir etkisi yoktur.
  E) İçki, sigara ve uyuşturucu maddeler kişinin zihinsel sağlığını bozmaktadır.

 34. Cevap: D Açıklama:

  Verilen ifadeler arasından doğru olmayan ifadeyi seçmemiz isteniyor. Doğru cevap D seçeneğidir. Diğer ifadeler sağlıklı bir psikolojinin olumlu kişilik oluşturmaya yardımcı olduğunu (A), ergenlik döneminde aile içi iletişimin önemini (B) ve içki, sigara ve uyuşturucu maddelerin zihinsel sağlığı olumsuz etkilediğini (E) vurgulamaktadır. 35. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılması gereken ilk yardımlardan biri değildir?

  A) Yara yada kanama değerlendirilir.
  B) Kanayan yer üzerine temiz bir konarak baskı uygulanır.
  C) Kanamanın durmaması durumunda ikinci bir bez ile basınç artırılır.
  D) Yara üzerindeki bezler kaldırılarak bandaj ile sarılır.
  E) Hasta veya yaralının durumu değerlendirilir.

 36. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D seçeneğidir. Dış kanamalarda yara üzerindeki bezler kaldırılarak bandaj ile sarılması işlemi doğru değildir, çünkü yara üzerindeki bezlerin çıkarılması kanamanın artmasına neden olabilir. Diğer seçenekler ise dış kanamalarda yapılan doğru ilk yardım adımlarını açıklamaktadır. 37. Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanması olan kişi için doğru değildir?

  A) Nefes alamaz
  B) Yutkunmaya çalışır.
  C) Acı çekerek yüzünü buruşturur.
  D) Ellerini boynuna doğru götürür ve çırpınır.
  E) Bir süre sonra morarmaya başlar.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Tam tıkanması olan bir kişi genellikle nefes alamaz, yutkunmaya çalışır, ellerini boynuna doğru götürür ve çırpınır, bir süre sonra morarmaya başlar. Yüzünü buruşturması da bu durumun belirtileri arasında olabilir. 39. Aşağıdakilerden hangisi kısmi tıkanması olan kişi için doğru değildir?

  A) Nefes alabilse de soluk alıp vermekte sıkıntı çeker.
  B) Yutkunmaya çalışır.
  C) Öksürerek solunum yolunu tıkayan maddeyi dışarı atmaya çalışır.
  D) Bilincini kaybeder.
  E) Konuşmaya çalışır.

 40. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D seçeneğidir. Kısmi tıkanıklığı olan bir kişinin genellikle nefes alabilse de soluk alıp vermekte zorluk çekeceği, yutkunmaya çalışacağı, öksürerek solunum yolunu tıkayan maddeyi dışarı atmaya çalışacağı ve konuşmaya çalışacağı doğrudur. Ancak bilincini kaybetmek tıkanıklığı olan bir kişinin tipik bir tepkisi değildir. 41. Kalp masajı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Kalp durmadan hemen kalp masajına başlamalıdır.
  B) Hasta sert bir zemine sırt üstür yatırılır.
  C) Kollar dik tutularak sabit ve ritmik bir şekilde göğse 4-5 cm bastırılır.
  D) Yetişkinlerde 30 göğüs basısı ve 2 solunumdur.
  E) Çocuk ve bebeklerde 2 kurtarıcı solunum ve 30 göğüs basısı uygulanır.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Kalp masajı acil bir durumdur ve kalp durduğunda hemen başlamak önemlidir. Doğru sıralama, kalp masajına hızla başlamak ve ardından acil yardım çağırmaktır. 43. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından biri değildir?

  A) Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması.
  B) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak.
  C) Hasta ve yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek.
  D) İyileşmeyi kolaylaştırmak.
  E) Kişiyi hastaneye göndermeyecek şekilde tedavi etmek.

 44. Cevap: E Açıklama:

  Doğru cevap E) Kişiyi hastaneye göndermeyecek şekilde tedavi etmek olmalıdır. İlk yardımın öncelikli amaçlarından biri, hasta veya yaralının durumunu istikrarlı bir şekilde tutarak, mümkünse hastaneye gitmesine gerek kalmadan tedavi etmektir. İlk yardım, hasta veya yaralının durumunun daha da kötüleşmesini önlemek ve tıbbi yardım gerektiren bir durumu yönetmek için önemlidir. İlk yardımın öncelikli amaçları, hastanın hayatını kurtarmak, yaşamsal fonksiyonları sürdürmek, durumun kötüleşmesini önlemek ve hastanın hastaneye gitmesine gerek kalmadan tedavi etmektir. Bu nedenle, doğru cevap E) Kişiyi hastaneye göndermeyecek şekilde tedavi etmek olacaktır. 45. I. Olası durumlarda ilk yardım uygulamaları son derece önemlidir.
  II. Doğru ilk yardım herkesin sorumluluğundadır.
  III. İlk yardım eğitimi almamış kişilerin uygulamada bulunması sakıncalı olabilir.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II             B) II ve III        C) I ve III
  D) I, II ve III        E) Yalnız II

 46. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) I, II ve III'dir. İfadelerin doğruluğu şu şekildedir: I. Olası durumlarda ilk yardım uygulamaları son derece önemlidir. İlk yardım, acil durumda hayat kurtarabilir veya bir yaralanmanın kötüleşmesini önleyebilir. II. Doğru ilk yardım herkesin sorumluluğundadır. İlk yardım becerilerini bilmek ve kullanmak, toplumun her bireyinin sorumluluğundadır. III. İlk yardım eğitimi almamış kişilerin uygulamada bulunması sakıncalı olabilir. Bu ifade de doğrudur, çünkü bilgisizce veya yanlışlıkla uygulanan ilk yardım müdahaleleri zarar verebilir. İfadelerin her biri, ilk yardımın önemini ve doğru bir şekilde uygulanması gerektiğini vurgular. 47. Aşağıdakilerden hangisi ilk yadım için doğru değildir?

  A) İlk yardımcı tarafından uygulanır.
  B) İlaçsız uygulamaları kapsar.
  C) Sadece olay yerinde uygulanır.
  D) Tıbbi araç ve gereç kullanılır.
  E) İlaçsız uygulamaları kapsar.

 48. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, "D) Tıbbi araç ve gereç kullanılır." olmalıdır. İlk yardım, tıbbi araç ve gereç kullanmadan uygulanan acil bir müdahale şeklidir. İlk yardım, olay yerindeki acil durumlara hızlı ve etkili bir yanıt vermek için temel bilgi ve becerilere dayanır. İlk yardımın temel ilkesi, tıbbi araç ve gereç kullanmadan önce basit, kullanılabilir ve acil durumlar için uygun teknikleri içermesidir. 49. Hastalık ve ya kaza nedeniyle tehlikeye girmiş kişiye sağlık personeli tarafından yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Acil yardım                B) Tıbbi yardım
  C) İlk yardım                  D) Acil müdahale
  E) İlk tedavi

 50. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Acil yardım" olmalıdır. Acil yardım, hastalık veya kaza nedeniyle tehlikede olan kişilere sağlanan ilk yardım türüdür ve bu yardımın amacı, kişinin hayatını kurtarmak veya sağlık durumunu stabilize etmektir. Sağlık personeli tarafından sağlanan tıbbi yardım daha ileri bir düzeyde müdahaleyi içerirken, acil yardım genellikle olay yerinde ve hızlı bir şekilde uygulanan ilk yardım önlemlerini kapsar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) 4 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ULAŞIM
  1. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  2. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  3. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  4. Ulaşım Araçlarının Faydaları. a. Sosyal ve kültürel yönden. b. Ekonomik yönden. c. Askeri yönden.
  5. Ulaşım Araçlarının Faydaları. a. Sosyal ve kültürel yönden. b. Ekonomik yönden. c. Askeri yönden.

Ayrıca

Bulaşıcı hastalıkların bulaşma yollarını ve bu yolların nasıl işlediğini anlama.

Olumlu stresle başa çıkma yöntemlerini anlama ve olaylara daha dengeli bir bakış açısı geliştirmenin önemini kavrama.

Öğrenci, akran zorbalığının farklı formlarını anlayarak, farklı türde zorbalık davranışlarını tanımlama yeteneğini geliştirir.

Teknoloji bağımlılığının etkilerini anlama

İlk yardım uygulamalarında şok durumunda doğru pozisyonun Trendelenburg pozisyonu olduğunu bilmek.

Verilen belirtiler doğrultusunda, tam tıkanma durumunun belirtilerini tanıyabilme yeteneği.

Alkolün zararlarını anlama ve alkolün sosyal çevre üzerindeki etkilerini kavrama.

İlk yardım yöntemleri hakkında temel bilgi sahibi olmak ve acil durumlarda doğru müdahaleleri gerçekleştirebilmek.

İlk yardım ilkelerini anlama ve solunum yolu tıkanıklığı gibi acil durumlarda doğru müdahaleleri seçebilme.

Dış kanamaların türlerini, nedenlerini ve doğru müdahale yöntemlerini anlama yeteneği.

Kulak kanaması durumunda ilk yardım yaklaşımlarını anlama ve hafif kanamalarda kulak temizliği gibi basit müdahaleleri yapabilme yeteneği.

Şok durumunda ilk yardım yaklaşımlarını anlama ve hasta/yaralının doğru pozisyonda yatırılması ile yaşam bulgularının düzenli olarak değerlendirilmesinin önemini kavrama.

Zehirlenme türleri ve zehirlerin vücuda giriş yolları hakkında temel bilgi sahibi olmak, zehirlenme durumlarında doğru müdahale yöntemlerini anlama yeteneği.

Sınav kaygısının olası kaynaklarını anlama ve bu faktörlerin nasıl sınav kaygısına yol açabileceğini kavrama.

Sağlıklı yaşam ve psikoloji ile ilgili temel kavramları anlama ve ailenin sağlık üzerindeki etkilerini kavrama.

Dış kanamalarda ilk yardımın temel prensiplerini ve doğru müdahale yöntemlerini anlama.

Solunum yolu tıkanmalarının belirtilerini ve ilk yardım müdahalesini öğrenme yeteneği.

Solunum yolu tıkanması durumlarında ortaya çıkabilecek belirtileri ve tepkileri anlama.

Kalp masajının doğru zamanlamasını ve uygulamasını öğrenmek, yaşam kurtarıcı beceri.

İlk yardımın temel amaçlarını anlama yeteneği.

İlk yardımın önemini ve toplumun herkesin sorumluluğu olduğunu anlama yeteneği.

İlk yardımın temel prensiplerini anlamak ve uygulamak.

Acil durumlarda acil yardımın ne olduğunu ve nasıl uygulandığını anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) Testi İstatistikleri

Bu sınav 67 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 673 kere doğru, 414 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi Ünite Özetleri