9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (Doğru Bilgi Kaynakları) - TEST

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (Doğru Bilgi Kaynakları) - TEST sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (Doğru Bilgi Kaynakları) - TEST CEVAPLARI

 1. I. Bilgi edinmenin farklı yolları vardır. Bunlar selim akıl, doğru haber ve salim duyu organlarıdır.
  II. Bilgi, İslam âlimlerince ilim ve marifet kavramlarıyla ifade edilmiştir.
  III. Dinin insana ulaşması peygamberlerin verdiği haberler (vahiy) vasıtasıyla gerçekleşir.
  İslam’da bilgi anlayışı ile ilgili verilen maddelerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II                C) Yalnız III
  D) I ve II          E) I, II ve III

 2. Cevap: E

 3. “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisi ile ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında... düşünen bir topluluk için deliller vardır.” (Bakara suresi, 164. ayet)
  Bu ayette İslam dinine göre,
  I. Akıl
  II. Doğru haber
  III. Salim duyular
  bilgi kaynaklarından hangilerine değinilmiştir?

  A) Yalnız II                               B) I ve II                               
  C) II ve III                                 D) I ve III                               
  E) I, II ve III

 4. Cevap: D

 5. İslam’da bilginin kaynaklarından ve bilgi elde etme yollarından biridir. İslam düşüncesinde bunlara ‘herhangi bir etkenle kendisine ait özelliğini kaybetmemiş işitme, görme, koku alma, tatma ve dokunma melekeleri’ denir. Çünkü elde edilen bilginin doğru olabilmesi için bu melekenin sağlam olması gerekir.
  Bu parçada hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Doğru haber     B) Salim Duyular    C) Selim akıl
  D) Hayal gücü      E) Sezgi

 6. Cevap: B

 7. Dinî bir terim olarak …………..; kişinin Allah’ın (c.c.) varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka inanılması gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylemesidir.
  Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

  A) İslam      B) İtkan    C) İhlas    D) İman    E) İzan

 8. Cevap: D

 9. İnsan hayatını, değerli ve anlamlı kılan yaptığı tercihlerdir. İnsan maddi ve manevi birçok şeye ilgi duyar. Bu ilgi bera- berinde bir araştırmayı da getirmelidir. Araştırmadan ve delillere dayanmadan çevrenin yönlendirmesiyle oluşan imana ……….. denir. Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana ise ………… denir.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken iki kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tahlili İman-Tenzihi İman    B) Tenzihi İman-Tensibi İman
  C) Takriri İman- Teslimi İman  D) Taklidî iman-Tahkikî iman
  E) Tenzihi İman- Takriri İman

 10. Cevap: D

 11. Din duygusu, fıtri (doğuştan gelen) bir özelliktir. İnanmak insanın doğuştan beraberinde getirdiği bir duygudur. İnsanın
  maddi, bedensel ihtiyaçları olduğu gibi ruhunun da ihtiyaçları vardır. İnsan ruhunun bu dünyada yalnız ve sahipsiz olmadığını bilmesi ve sığınılacak yüce varlığı bulması çok önemlidir. Bu yüzden insan her zaman ve her yerde yüce, kudretli ve ulu bir varlığa sığınma, ona güvenme ve ondan yardım dileme ihtiyacını hissetmiştir.
  Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

  A) İnsanın hem maddi hem manevi ihtiyaçları vardır.
  B) Din duygusu insanın özünde bulunan bir tohum gibidir.
  C) Din duygusu belli bir yaşa geldikten sonra insanın içinde oluşur.
  D) Gücü sonsuz olan bir yaratıcıya inanıp sığınmak insanın bir ihtiyacıdır.
  E) Yüce bir varlığa inanmak, insanın yalnızlık duygusundan kurtulmasına yardımcı olur.

 12. Cevap: C

 13. İnsanın temel özellikleriyle uyumlu din, fıtrat dini olan İslam’dır. Kur’an-ı Kerim’de bu tabiiliği ve saflığı ifade eden kavramlardan biri de ………….. tir. ………. Allah’ın (c.c.) başlangıçtan itibaren insanlara bildirdiği, insanın tabiatına en uygun olan tevhid dinidir. Kur’an-ı Kerim’de bu sıfatla birlikte en çok adı geçen peygamber Hz. İbrahim’dir.
  Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

  A) Naiflik           B) Haniflik        C) Kadimlik
  D) İstikamet      E) Sahihlik

 14. Cevap: B

 15. Aşağıdakilerden hangisi dinin özünü oluşturan unsurlardan değildir?

  A) Akıl                       B) Mutlak itaat        C) Özgür irade
  D) Ahlak felsefesi      E) Yüce varlık

 16. Cevap: D

 17. Allah (c.c.) tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî bir nizamdır.
  Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Din              B) Mezhep                C) Ahlak
  D) Tasavvuf     E) Fıkıh

 18. Cevap: A

 19. İslam dininde inanılması farz olan iman esaslarına, dinin temel kural ve hükümlerine İslam akaidi denir. İslam akaidinin temelinde iman vardır. İman kelime olarak güven duygusu içinde tasdik etmek, tereddüt ve şüphe etmeden, gönül huzuruyla bağlanmak anlamına gelir. İmanın zıddı inkârdır. İman eden kimseye mümin, inkâr eden kimseye de kâfir denir.
  Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

  A) İman ile ihlas arasındaki ilişki nedir?
  B) İslam akaidi neleri kapsar?
  C) İmanın zıddı olan kavram nedir?
  D) İmanın sözlük anlamı nedir?
  E) Mümin ile kafir arasındaki fark nedir?

 20. Cevap: A

 21. I. Selim akıl
  II. Salim duyu
  III. Doğru haber
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgi edinme yollarındandır?

  A) Yalnız II                               B) I, II ve III                  
  C) II ve III                                 D) I ve III                               
  E) I ve II

 22. Cevap: B

 23. I. İmanın esası kalp ile tasdik etmek yani onaylamaktır
  II. Araştırmadan ve delillere dayanmadan çevrenin yönlendirmesiyle oluşan imana tahkiki iman denir.
  III. Kalbin inanması ve tatmin olması imanın
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II                               B) I, II ve III                  
  C) II ve III                                 D) I ve III                               
  E) I ve II

 24. Cevap: D

 25. “Gerek duyular âlemine gerekse duyularla kavranılamayan âleme ait her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilen.”  anlamına gelen Allah'ın (c.c) ismi hangisidir?

  A) Rahman        B) Melik             C) Âlim
  D) Kuddus         E) Müheymin

 26. Cevap: C

 27. I. İlme’l-Yakin: İliim ile bilmek
  II. Ayne’l-Yakin: Gözle görerek bilmek
  III. Hakka’l-Yakin: Herşeyi bilmek
  Yukarıda verilen eşeleştirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III                  B) I ve II                               
  C) II ve III                     D) I ve III                               
  E) Yalnız II

 28. Cevap: A

 29. Yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan toplulukların aktara geldiği haberlere ne denir?

  A) Doğru haber                 B) Yalan haber
  C) İmkansız haber            D) Belirsiz haber
  E) Bilinmeyen haber

 30. Cevap: A

 31. İnsan hangisi ile bilgiyi kavrar, uygular, analiz eder, yeni bilgiler üretir ve değerlendirmeler yapar?

  A) Görme duyusu ile        B) Sezgi duysu ile
  C) Aklı ile                          D) Duyma duyusu ile
  E) Rüyalar aracılığıyla

 32. Cevap: C

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (Doğru Bilgi Kaynakları) - TEST Detayları

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (Doğru Bilgi Kaynakları) - TEST 7 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Ekim 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (Doğru Bilgi Kaynakları) - TEST Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (Doğru Bilgi Kaynakları) - TEST yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (Doğru Bilgi Kaynakları) - TEST sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (Doğru Bilgi Kaynakları) - TEST Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE
  1. Çok Tanrıcılık (Politeizm)
  2. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önem
  3. İnanmanın Çeşitli Biçimleri
  4. İnsanın Evrendeki Konumu
  5. Tanrı Tanımazlık (Ateizm)

Ayrıca 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 1.yazılı soruları; İslam dininin bilgi kaynakları, doğru bilgi ve salim akıl kavramları kazanımlarını kapsayan test türü sorulardan hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (Doğru Bilgi Kaynakları) - TEST sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (Doğru Bilgi Kaynakları) - TEST Testi İstatistikleri

Bu sınav 119 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 654 kere doğru, 522 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (Doğru Bilgi Kaynakları) - TEST Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (Doğru Bilgi Kaynakları) - TEST sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (Doğru Bilgi Kaynakları) - TEST sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (Doğru Bilgi Kaynakları) - TEST sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri