2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10)

2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) CEVAPLARI

 1. İslam'da "iman" ile "İslam" arasındaki fark nedir?

  A) Her mümin Müslümandır, her Müslüman mümin değildir.
  B) Her Müslüman mümindir, her mümin Müslüman değildir.
  C) İman, sadece organlarla yapılır, İslam kalp ile yapılır.
  D) İman, yalnızca dil ile yapılır, İslam ise amellerle ilgilidir.
  E) İman ve İslam tamamen aynı şeylerdir.

 2. Cevap: A Açıklama:

  İslam'da "iman" ile "İslam" arasındaki fark, her müminin Müslüman olması ancak her Müslümanın mümin olmamasıdır. 3. Mükellef kişi, İslam dininde hangi şartları taşımalıdır?

  A) Müslüman olmak, akıllı olmak, birçok çocuğu olmak
  B) Ergenlik yaşına gelmek, akılsız olmak, Müslüman olmak
  C) Akıllı olmak, ergenlik yaşına gelmek, Müslüman olmak
  D) Akıllı olmak, Müslüman olmak, çocuk olmak
  E) Müslüman olmak, zengin olmak, yaşlı olmak

 4. Cevap: C Açıklama:

  Mükellef bir kişi İslam'da ibadetleri yerine getirmek için akıllı olmalı, ergenlik yaşına gelmiş olmalı ve Müslüman olmalıdır. 5. İslam'da, farz ibadetler ne anlama gelir?

  A) Yapılması gerekli, zorunlu olan ibadetlerdir.
  B) İsteyen istediği zaman yapar, yapmasa da olur.
  C) İbadetlerin en az sevap kazandırdığı türdür.
  D) Sadece Ramazan ayında yapılırlar.
  E) Sadece cemaatle yapılabilirler.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Farz ibadetler, Allah'ın kesin olarak yapılmasını istediği ibadetlerdir ve terk edilmeleri günahtır. 7. Hangi tür ibadetler, farz-ı kifaye olarak kabul edilir?

  A) Cenaze namazı gibi vacip olan ibadetler
  B) Her Müslümanın yerine getirmesi zorunlu olan farzlar
  C) İslam'ın beş şartı
  D) İbadetlerin en güçlü olanları
  E) Yalnızca sünnetler

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cenaze namazı gibi vacip olan ibadetler, farz-ı kifaye olarak kabul edilir. Yani bazı Müslümanlar bunları yerine getirirse, diğerlerinin sorumluluğu kalkar. 9. İbadetlerin kabulü için hangi temel ilkeler gereklidir?

  A) Niyet, ihlas, ibadetin gizlilikle yapılması
  B) Gösteriş, niyet, ibadetin zorluklarını aşma
  C) Yemek, içmek, oruç tutma
  D) İbadetlerin karmaşıklığı, kolaylığı, bid'atler
  E) İbadetlerin süresi, mekânı, kıyafeti

 10. Cevap: A Açıklama:

  İbadetlerin kabulü için gerekli olan temel ilkeler, niyet, ihlas ve ibadetin gizlilikle yapılmasıdır. 11. İhlas nedir ve neden önemlidir?

  A) İhlas, ibadetlerin sayısını artırmak için gereklidir.
  B) İhlas, şirk ve gösterişten uzak, sadece Allah'ın rızası için ibadet yapmaktır ve önemlidir çünkü ibadetlerin kabulü için temel bir şarttır.
  C) İhlas, ibadetlerin süresini kısaltmak için gereklidir.
  D) İhlas, insanlara gösteriş yaparak ibadet yapmayı içerir ve önemlidir çünkü insanların beğenisini kazanmak önemlidir.
  E) İhlas, yalnızca özel günlerde ibadet yapmak için gereklidir.

 12. Cevap: B Açıklama:

  İhlas, ibadetlerin sadece Allah'ın rızası için yapılması anlamına gelir ve ibadetlerin kabulü için temel bir şarttır. 13. İslam'da ibadetlerde niyetin önemi nedir?

  A) Niyet sadece önemsiz bir ayrıntıdır ve ibadetlerle ilgisi yoktur.
  B) Niyet, ibadetlerin süresini uzatmak için kullanılır.
  C) Niyet, ibadetin yapılmadan önce düşünülmesi gereken bir şeydir, çünkü ibadetin kabulü için temel bir şarttır.
  D) Niyet, sadece oruç tutarken gereklidir.
  E) Niyet, ibadetlerin kabulü için önemli olmasına rağmen ihlasın yerine geçer.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Niyet, ibadetin kabulü için temel bir şarttır ve ibadetin yapılmadan önce düşünülmesi gereken bir şeydir. 15. İhlaslı bir Müslümanın ibadetlerini nasıl yapması gerektiği hakkında neler öğreniyoruz?

  A) İhlaslı bir Müslüman, ibadetlerini mümkün olduğunca karmaşık hale getirmelidir.
  B) İhlaslı bir Müslüman, ibadetlerini gösteriş için yapmalıdır.
  C) İhlaslı bir Müslüman, ibadetlerini sadece kendisi için yapmalıdır.
  D) İhlaslı bir Müslüman, ibadetlerini sadece Allah'ın rızası için yapmalıdır ve şirkten uzak durmalıdır.
  E) İhlaslı bir Müslüman, ibadetlerini sadece dünya için yapmalıdır.

 16. Cevap: D Açıklama:

  İhlaslı bir Müslüman, ibadetlerini sadece Allah'ın rızası için yapmalıdır ve şirkten uzak durmalıdır. 17. İslam ahlakı hangi temellere dayanır?

  A) Yüce Allah'ın rızasına ve namaz kılmaya
  B) İnsanların görüşlerine ve geleneklere
  C) Kur'an ve Sünnet temeline
  D) Zekât vermek ve seyahat etmek
  E) Yemek yemek ve içmek

 18. Cevap: C Açıklama:

  İslam ahlakı, Kur'an ve Sünnet temeline dayanır. 19. İman, ibadet ve ahlak arasındaki ilişki nedir?

  A) İman, ibadet ve ahlak arasında herhangi bir ilişki yoktur.
  B) İman arttıkça ibadet ve ahlak azalır.
  C) İman, ibadet ve ahlak arasında doğru bir ilişki vardır, çünkü imanın gereği olarak ibadet yapılır ve iyi bir ahlak sergilenir.
  D) İman arttıkça ibadet azalır, ahlak artar.
  E) İman, ibadet ve ahlak arasındaki ilişki sadece geleneksel uygulamalara dayanır.

 20. Cevap: C Açıklama:

  İman, ibadet ve ahlak arasında doğru bir ilişki vardır çünkü imanın gereği olarak ibadet yapılır ve iyi bir ahlak sergilenir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET TEMİZLİK VE İBADET
  1. İbadet Kavramı
  2. İbadet-Temizlik İlişkisi
  3. Mekân ve Çevre Temizliği
  4. Namaza Hazırlık: Abdest
  5. Niçin İbadet Edilir?
 • HZ. MUHAMMED HZ. MUHAMMED'İN HAYATI
  1. Hz. Muhammed'in İslâm'ı Yayma Çabaları
  2. Hz. Muhammed'in Vefatı
  3. Hz. Muhammmed'in Doğduğu Ortam
  4. Hz. Muhammmed'in Doğumu Çocukluğu ve Gençliği
  5. Hz. Muhammmed'in Toplumsal Barışa Yönelik Etkinlikleri

Ayrıca

İbadetlerin kabul edilmesi için gerekli olan temel ilkeleri anlama.

İhlasın ne olduğunu ve neden önemli olduğunu anlama.

İbadetlerde niyetin önemini anlama.

İhlaslı bir Müslümanın nasıl ibadetlerini yapması gerektiği hakkında bilgi edinme.

İslam ahlakının temellerini anlama.

İman, ibadet ve ahlak arasındaki ilişkiyi anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-10) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri