2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-03-29)

2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-03-29) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-03-29) CEVAPLARI

 1. İslam dininde inanç konusundaki kararlılık neden önemlidir?

  A) İnanç konusundaki kararsızlık hoşgörülüdür.
  B) İnanç, sadece zorunlu bir formülasyondur.
  C) İnanç, insanın yaşamında temel bir rehberdir.
  D) İnanç, sadece dini liderler tarafından yönlendirilir.
  E) İnanç, sadece geleneksel ritüellerle ilgilidir.

 2. Cevap: C Açıklama:

  İnanç, bir insanın hayatında temel bir rehber ve yönlendirici bir kuvvettir. İslam'da inançlar önemlidir. 3. İslam'ın temel ilahi mesajlarına inanmayan kişiler hakkında hangisi doğrudur?

  A) İnandıkları için cennete gideceklerdir.
  B) İnancı olsa da olmasa da aynıdır.
  C) İnançsızlar derin bir sapıklığa düşerler.
  D) İslam'a inanmalarına gerek yoktur.
  E) İnançsızlar ödüllendirilir.

 4. Cevap: C Açıklama:

  İslam'a göre, temel ilahi mesajları inkar eden veya inkar eden kişiler derin bir sapıklığa düşebilirler. 5. İslam, insanlara ne tür bir özgürlük tanır?

  A) İnsanlar sınırsız özgürlüğe sahiptir.
  B) İnsanlar yalnızca dine bağlı kalmalıdır.
  C) İnsanlar sadece dini liderlere itaat etmelidir.
  D) İnsanlar davranışlarını özgürce seçme özgürlüğüne sahiptir.
  E) İnsanlar sadece bir inanca zorlanmalıdır.

 6. Cevap: D Açıklama:

  İslam, insanların davranışlarını özgürce seçme özgürlüğüne sahip olduklarını vurgular. İnsanlar kendi iradelerine sahiptirler. 7. İslam dinine göre, ibadetlerin temel amacı nedir?

  A) Allah'a itaat etmek           B) Maddi zenginlik elde etmek   
  C) Diğer insanlarla yarışmak     D) Eğlence bulmak               
  E) Dünyevi kâr elde etmek                                        

 8. Cevap: A Açıklama:

  İslam dinine göre, ibadetlerin temel amacı Allah'a itaat etmek, O'nun rızasını kazanmak ve dinin temel ilkelerini uygulamaktır. 9. İslam'da ibadetler hangi iki ana kategoriye ayrılabilir?

  A) Bedenle yapılan ve mal ile yapılan ibadetler
  B) Zorunlu ve gönüllü ibadetler
  C) Namaz ve oruç ibadetleri
  D) Zekât ve sadaka verme
  E) Gündelik hayatta yardımcı olma ve temizlik ibadetleri

 10. Cevap: A Açıklama:

  İslam'da ibadetler, bedenle yapılan ibadetler (örneğin namaz) ve mal ile yapılan ibadetler (örneğin zekât verme) olmak üzere iki ana kategoriye ayrılabilir. 11. İslam'da yapılan iyilikler ve güzel davranışlar hangi şekilde değerlendirilir?

  A) Sadece dünya hayatında değerlidir.
  B) Sadece ahiret hayatında değerlidir.
  C) Hem dünya hem ahiret hayatında değerlidir.
  D) Sadece toplumun takdirini kazanmak için değerlidir.
  E) İslam'da iyilik yapmanın bir değeri yoktur.

 12. Cevap: C Açıklama:

  İslam'a göre yapılan iyilikler ve güzel davranışlar hem dünya hem de ahiret hayatında değerlidir. 13. İslam'da hangi ayet, insanları ibadet etmeye teşvik eder ve Allah'ı anmanın önemini vurgular?

  A) Âl-i İmrân suresi, 191. ayet
  B) Zâriyat suresi, 56. ayet
  C) Tâhâ suresi, 14. ayet
  D) Yâsîn suresi, 60-61. ayetler
  E) Zilzâl suresi, 7. ayet

 14. Cevap: A Açıklama:

  İslam'da insanları ibadet etmeye teşvik eden ve Allah'ı anmanın önemini vurgulayan ayetlerden biri Âl-i İmrân suresi, 191. ayettir. 15. İslam'ın beş şartı nelerdir?

  A) Namaz, oruç, hac, zekât, kelime-i şehadet
  B) Beslenme, eğitim, barınma, giyim, aile
  C) İslam'a dair her şeyi bilmek, her şeyi uygulamak
  D) İyilik yapmak, kötülükten kaçınmak, adaletli olmak
  E) Sadece namaz ve oruç

 16. Cevap: A Açıklama:

  İslam'ın beş şartı, kelime-i şehadet, namaz, oruç, zekât ve hac olarak bilinir. Bu şartlar, İslam dinini pratiğe dökmek için temel gerekliliklerdir. 17. Mükellef kişi, İslam dininde hangi şartları taşımalıdır?

  A) Müslüman olmak, akıllı olmak, birçok çocuğu olmak
  B) Ergenlik yaşına gelmek, akılsız olmak, Müslüman olmak
  C) Akıllı olmak, ergenlik yaşına gelmek, Müslüman olmak
  D) Akıllı olmak, Müslüman olmak, çocuk olmak
  E) Müslüman olmak, zengin olmak, yaşlı olmak

 18. Cevap: C Açıklama:

  Mükellef bir kişi İslam'da ibadetleri yerine getirmek için akıllı olmalı, ergenlik yaşına gelmiş olmalı ve Müslüman olmalıdır. 19. İslam'da, farz ibadetler ne anlama gelir?

  A) Yapılması gerekli, zorunlu olan ibadetlerdir.
  B) İsteyen istediği zaman yapar, yapmasa da olur.
  C) İbadetlerin en az sevap kazandırdığı türdür.
  D) Sadece Ramazan ayında yapılırlar.
  E) Sadece cemaatle yapılabilirler.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Farz ibadetler, Allah'ın kesin olarak yapılmasını istediği ibadetlerdir ve terk edilmeleri günahtır. 21. Sünnet-i müekkede, Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından nasıl tanımlanır?

  A) Farz ve vacip olan ibadetlerdir.
  B) Terk edilmeleri günahtır.
  C) Hz. Peygamber'in devamlı olarak yaptığı ibadetlerdir.
  D) Zorunlu ve zorlayıcı olan ibadetlerdir.
  E) Yapılması önerilen, ancak terk edilmesinde günah olmayan ibadetlerdir.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Sünnet-i müekkede, Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından devamlı olarak yapılıp kısmen terk edilen ibadetlerdir. 23. Hangi tür ibadetler, farz-ı kifaye olarak kabul edilir?

  A) Cenaze namazı gibi vacip olan ibadetler
  B) Her Müslümanın yerine getirmesi zorunlu olan farzlar
  C) İslam'ın beş şartı
  D) İbadetlerin en güçlü olanları
  E) Yalnızca sünnetler

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cenaze namazı gibi vacip olan ibadetler, farz-ı kifaye olarak kabul edilir. Yani bazı Müslümanlar bunları yerine getirirse, diğerlerinin sorumluluğu kalkar. 25. İslam'da sünnet-i müekkede ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Sünnet-i müekkede, herhangi bir şekilde yapılması caiz olan ibadetlerdir.
  B) Sünnet-i müekkede, yapılması sevap olan ve terk edilmesi hoş karşılanmayan ibadetlerdir.
  C) Sünnet-i müekkede, yapılması vacip olan ibadetlerdir.
  D) Sünnet-i müekkede, yapılması farz olan ibadetlerdir.
  E) Sünnet-i müekkede, yapılması günah olan ibadetlerdir.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Sünnet-i müekkede, yapılması sevap olan fakat terk edilmesi hoş karşılanmayan ibadetlerdir. 27. İslam'da mendup (müstehap) davranışlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Mendup davranışlar, yapılması farz olan davranışlardır.
  B) Mendup davranışlar, yapılmasında günah olan davranışlardır.
  C) Mendup davranışlar, yapılmasında sevap olan, yapılmamasında günah olmayan davranışlardır.
  D) Mendup davranışlar, yapılması sünnet olan davranışlardır.
  E) Mendup davranışlar, yapılması haram olan davranışlardır.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Mendup davranışlar, yapılması sevap olan, ancak terk edilmesi halinde günah olmayan davranışlardır. 29. İslam'da haram davranışlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Haram davranışlar, yapılması sevap olan davranışlardır.
  B) Haram davranışlar, yapılması mendup olan davranışlardır.
  C) Haram davranışlar, Allah'ın kesinlikle yasakladığı davranışlardır.
  D) Haram davranışlar, yapılması sünnet olan davranışlardır.
  E) Haram davranışlar, yapılması mekruh olan davranışlardır.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Haram davranışlar, Yüce Allah'ın kesinlikle yasakladığı davranışlardır. 31. Mekruh davranışlar aşağıdaki iki kategoriye ayrılır. Bu iki kategori nelerdir ve hangisi tahrimen (harama yakın) mekruh kategorisine aittir?

  A) Tahrimen (harama yakın) ve tenzihen (helale yakın) mekruh; tahrimen (harama yakın) mekruh, vaciplerin terk edilmesini içerir.
  B) Tahrimen (harama yakın) ve tenzihen (helale yakın) mekruh; tahrimen (harama yakın) mekruh, sünnet ve müstehapları yapmamak içerir.
  C) Tahrimen (harama yakın) ve tenzihen (helale yakın) mekruh; tahrimen (harama yakın) mekruh, oruçlu iken bilerek yeme içme içerir.
  D) Tahrimen (harama yakın) ve tenzihen (helale yakın) mekruh; tahrimen (harama yakın) mekruh, abdest alırken suyu israf etmek içerir.
  E) Tahrimen (harama yakın) ve tenzihen (helale yakın) mekruh; tahrimen (harama yakın) mekruh, ikindi namazını geciktirip gün batarken kılmak içerir.

 32. Cevap: E Açıklama:

  Mekruh davranışlar tahrimen (harama yakın) ve tenzihen (helale yakın) olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Tahrimen (harama yakın) mekruh, vaciplerin terk edilmesini içerir. 33. İslam'da ibadetlerin kabulü için gerekli olan temel ilkeler nelerdir?

  A) Niyyet, ibadetin gizlilikle yapılması, bid'atlerden kaçınma
  B) Niyet, ihlas, ibadetin halk arasında yapılması
  C) Niyyet, Kur'an ve sünnete uygunluk, ibadetin sadece camide yapılması
  D) Niyet, ihlas, ihlas, ibadetin yüksek sesle yapılması
  E) Niyet, niyet, niyet

 34. Cevap: A Açıklama:

  İbadetlerin kabulü için gerekli olan temel ilkeler, niyyet (niyet), ibadetin gizlilikle yapılması ve bid'atlerden kaçınma içerir. 35. İbadetlerin kabulü için hangi temel ilkeler gereklidir?

  A) Niyet, ihlas, ibadetin gizlilikle yapılması
  B) Gösteriş, niyet, ibadetin zorluklarını aşma
  C) Yemek, içmek, oruç tutma
  D) İbadetlerin karmaşıklığı, kolaylığı, bid'atler
  E) İbadetlerin süresi, mekânı, kıyafeti

 36. Cevap: A Açıklama:

  İbadetlerin kabulü için gerekli olan temel ilkeler, niyet, ihlas ve ibadetin gizlilikle yapılmasıdır. 37. İhlas nedir ve neden önemlidir?

  A) İhlas, ibadetlerin sayısını artırmak için gereklidir.
  B) İhlas, şirk ve gösterişten uzak, sadece Allah'ın rızası için ibadet yapmaktır ve önemlidir çünkü ibadetlerin kabulü için temel bir şarttır.
  C) İhlas, ibadetlerin süresini kısaltmak için gereklidir.
  D) İhlas, insanlara gösteriş yaparak ibadet yapmayı içerir ve önemlidir çünkü insanların beğenisini kazanmak önemlidir.
  E) İhlas, yalnızca özel günlerde ibadet yapmak için gereklidir.

 38. Cevap: B Açıklama:

  İhlas, ibadetlerin sadece Allah'ın rızası için yapılması anlamına gelir ve ibadetlerin kabulü için temel bir şarttır. 39. Bid'at nedir ve neden İslam dininde kabul edilmez?

  A) Bid'at, İslam dininin temel ibadetleridir ve kabul edilir.
  B) Bid'at, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) zamanından sonra ortaya çıkan değişik yargılar ve ilkelerdir ve İslam dininde kabul edilmez.
  C) Bid'at, Kur'an ve sünette yer alan temel ibadetlerdir ve kabul edilir.
  D) Bid'at, yeni teknolojik gelişmeleri ifade eder ve İslam dininde teşvik edilir.
  E) Bid'at, İslam'ın özünü ve temel ilkelerini güncellemek amacıyla yapılır ve kabul edilir.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Bid'at, İslam dininde sonradan uydurulan inanç, ibadet, fikir ve davranışlar için kullanılan bir terimdir ve İslam dininde kabul edilmez. 41. İslam'da ibadetlerde niyetin önemi nedir?

  A) Niyet sadece önemsiz bir ayrıntıdır ve ibadetlerle ilgisi yoktur.
  B) Niyet, ibadetlerin süresini uzatmak için kullanılır.
  C) Niyet, ibadetin yapılmadan önce düşünülmesi gereken bir şeydir, çünkü ibadetin kabulü için temel bir şarttır.
  D) Niyet, sadece oruç tutarken gereklidir.
  E) Niyet, ibadetlerin kabulü için önemli olmasına rağmen ihlasın yerine geçer.

 42. Cevap: C Açıklama:

  Niyet, ibadetin kabulü için temel bir şarttır ve ibadetin yapılmadan önce düşünülmesi gereken bir şeydir. 43. İhlaslı bir Müslümanın ibadetlerini nasıl yapması gerektiği hakkında neler öğreniyoruz?

  A) İhlaslı bir Müslüman, ibadetlerini mümkün olduğunca karmaşık hale getirmelidir.
  B) İhlaslı bir Müslüman, ibadetlerini gösteriş için yapmalıdır.
  C) İhlaslı bir Müslüman, ibadetlerini sadece kendisi için yapmalıdır.
  D) İhlaslı bir Müslüman, ibadetlerini sadece Allah'ın rızası için yapmalıdır ve şirkten uzak durmalıdır.
  E) İhlaslı bir Müslüman, ibadetlerini sadece dünya için yapmalıdır.

 44. Cevap: D Açıklama:

  İhlaslı bir Müslüman, ibadetlerini sadece Allah'ın rızası için yapmalıdır ve şirkten uzak durmalıdır. 45. Ahlak kelimesi aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

  A) Din                   B) İman                 
  C) İyi ve kötü huylar    D) Ibadet               
  E) Ahiret                                        

 46. Cevap: C Açıklama:

  Ahlak, insanın iyi ve kötü huylarını ifade eder. 47. İman, ibadet ve ahlak arasındaki ilişki nedir?

  A) İman, ibadet ve ahlak arasında herhangi bir ilişki yoktur.
  B) İman arttıkça ibadet ve ahlak azalır.
  C) İman, ibadet ve ahlak arasında doğru bir ilişki vardır, çünkü imanın gereği olarak ibadet yapılır ve iyi bir ahlak sergilenir.
  D) İman arttıkça ibadet azalır, ahlak artar.
  E) İman, ibadet ve ahlak arasındaki ilişki sadece geleneksel uygulamalara dayanır.

 48. Cevap: C Açıklama:

  İman, ibadet ve ahlak arasında doğru bir ilişki vardır çünkü imanın gereği olarak ibadet yapılır ve iyi bir ahlak sergilenir. 49. Bakara Suresi 177. ayet hangi konuyu vurgulamaktadır?

  A) Doğu ve batı yönlerini belirlemek
  B) İslam'ın doğruluğunu ispatlamak
  C) İyiliği ve güzel davranışları teşvik etmek
  D) Yoksullara para vermenin önemini anlatmak
  E) Allah'ın huzurunda kişisel kazanç elde etmek

 50. Cevap: C Açıklama:

  Bakara Suresi 177. ayet, iyilik ve güzel davranışları vurgulamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-03-29) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-03-29) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-03-29) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-03-29) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-03-29) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET TEMİZLİK VE İBADET
  1. İbadet Kavramı
  2. İbadet-Temizlik İlişkisi
  3. Mekân ve Çevre Temizliği
  4. Namaza Hazırlık: Abdest
  5. Niçin İbadet Edilir?
 • HZ. MUHAMMED HZ. MUHAMMED'İN HAYATI
  1. Hz. Muhammed'in İslâm'ı Yayma Çabaları
  2. Hz. Muhammed'in Vefatı
  3. Hz. Muhammmed'in Doğduğu Ortam
  4. Hz. Muhammmed'in Doğumu Çocukluğu ve Gençliği
  5. Hz. Muhammmed'in Toplumsal Barışa Yönelik Etkinlikleri

Ayrıca din

Sünnet-i müekkede ibadetlerin önemi ve yapılma sebebini anlama.

Mendup davranışların tanımını ve önemini anlama.

Haram davranışların ne olduğunu ve neden yasaklandığını anlama.

Mekruh davranışların türlerini ve özelliklerini anlama.

İbadetlerin kabul edilmesi için gerekli olan temel ilkeleri anlama.

İbadetlerin kabul edilmesi için gerekli olan temel ilkeleri anlama.

İhlasın ne olduğunu ve neden önemli olduğunu anlama.

Bid'atin ne olduğunu ve neden İslam dininde kabul edilmediğini anlama.

İbadetlerde niyetin önemini anlama.

İhlaslı bir Müslümanın nasıl ibadetlerini yapması gerektiği hakkında bilgi edinme.

Ahlak kelimesinin anlamını anlama.

İman, ibadet ve ahlak arasındaki ilişkiyi anlama.

Bakara Suresi 177. ayetin mesajını anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-03-29) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-03-29) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-03-29) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-03-29) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-03-29) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri