9.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1

9.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Hücrenin keşfi aşağıdaki bilim insanlarından hangisi tarafından yapılmıştır?

  A) Robert Hooke             B) Anton van Leeuwenhoek   
  C) Theodor Schwann          D) Rudolf Virchow          
  E) Matthias Schleiden                                  

 2. Cevap: A Açıklama:

  Hücrenin keşfi Robert Hooke tarafından yapılmıştır. Hooke, mikroskopla incelediği odun örneklerinde hücreleri keşfetmiştir. 3. Ökaryot hücrelerde bulunan zarlı organeller aşağıdakilerden hangisi değildir?

  A) Mitokondri               B) Endoplazmik retikulum   
  C) Kloroplast               D) Golgi aygıtı            
  E) Lysosome                                            

 4. Cevap: C Açıklama:

  Kloroplastlar yalnızca bitki hücrelerinde bulunur ve özgüçelikle fotosentez yaparlar. 5. Hücre yapısıyla ilgili daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak için hangi tür mikroskop kullanılır?

  A) Işık mikroskopları          B) Elektron mikroskopları     
  C) Röntgen mikroskopları       D) Lazer mikroskopları        
  E) Kızılötesi mikroskopları                                  

 6. Cevap: B Açıklama:

  Hücre yapısıyla ilgili daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak için elektron mikroskopları kullanılır. Bu mikroskoplar, objeleri çok daha büyük bir çözünürlükle gösterir. 7. Çekirdekçik nedir ve hangi önemli işlevi yerine getirir?

  A) DNA ve RNA'nın depolandığı yapıdır ve hücre zarını oluşturur.
  B) Hücre bölünmesini kontrol eden yapıdır ve ATP üretir.
  C) Ribozomların sentezlendiği bölümdür ve protein sentezini sağlar.
  D) Çekirdeğin büyüklüğünü düzenler ve nükleotitleri depolar.
  E) Kromozomları oluşturan yapıdır ve genetik bilginin aktarılmasını sağlar.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Çekirdekçik, ribozomların büyük ve küçük alt birimlerinin sentezlendiği yerdir ve protein sentezi için önemlidir. 9. Çekirdekte bulunan kalıtım materyali ne şekilde mevcuttur ve bölünme sırasında neye dönüşür?

  A) Proteinlerin özgürce dağıldığı bir yapıdır ve bölünme sırasında çekirdekçiğe dönüşür.
  B) RNA'nın depolandığı bir zar yapısıdır ve bölünme sırasında ribozomlara dönüşür.
  C) Kromatinlerin bulunduğu bir yapıdır ve bölünme sırasında kromozomlara dönüşür.
  D) Hücre zarını oluşturan lipitlerden oluşur ve bölünme sırasında çekirdek zarına dönüşür.
  E) ATP üretiminin gerçekleştiği bir bölümdür ve bölünme sırasında enerjiye dönüşür.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Çekirdekte bulunan genetik materyal, kromatin adı verilen yapılar halinde bulunur ve hücre bölünmesi sırasında kromozomlara dönüşür. 11. Ökaryot hücrelerde ribozomlar nerelerde bulunabilir?

  A) Sadece çekirdekçikte
  B) Sadece sitoplazmada serbest hâlde
  C) Sadece hücre zarında
  D) Granüllü endoplazmik retikulum üzerinde
  E) Mitokondri içerisinde

 12. Cevap: B Açıklama:

  Ökaryot hücrelerde ribozomlar sitoplazmada serbest hâlde bulunabilir. 13. Prokaryot hücrelerde ribozomlar nerede bulunur?

  A) Hücre zarında
  B) Endoplazmik retikulum üzerinde
  C) Çekirdekçik içinde
  D) Sitoplazmada serbest hâlde
  E) Mitokondri içerisinde

 14. Cevap: D Açıklama:

  Prokaryot hücrelerde ribozomlar sitoplazmada serbest hâlde bulunur. 15. Golgi aygıtı hangi hücre organelinin görevlerini tamamlar?

  A) Sitoplazma           B) Koful               
  C) Salgı kofulu         D) Salgı molekülleri   
  E) Mitokondri                                  

 16. Cevap: B Açıklama:

  Golgi aygıtı, kofullar tarafından üretilen salgıları işleyen ve düzenleyen bir organdır. 17. Salgı kofullarının ana görevi nedir?

  A) Protein sentezi               B) Karbonhidrat metabolizması   
  C) Salgı molekülleri üretimi     D) ATP üretimi                  
  E) DNA sentezi                                                   

 18. Cevap: C Açıklama:

  Salgı kofulları, özellikle salgı molekülleri üretmek için özelleşmiş organelledir. 19. Salgı molekülleri üreten hücrelerde bulunan bir organel nedir?

  A) Koful           B) Mitokondri     
  C) Ribozomlar      D) Golgi aygıtı   
  E) Sitoplazma                        

 20. Cevap: A Açıklama:

  Salgı molekülleri üreten hücrelerde, özellikle kofullar bu işlevi gerçekleştirir. 21. Mitokondri, hangi hücrelerde genellikle daha fazla bulunur?

  A) Beyin hücreleri        B) Karaciğer hücreleri   
  C) Cilt hücreleri         D) Alyuvar hücreleri     
  E) Hücre zarı                                      

 22. Cevap: B Açıklama:

  Karaciğer ve kas hücreleri gibi metabolizma faaliyetleri yoğun olan hücrelerde genellikle daha fazla mitokondri bulunur. 23. Mitokondrilerin iç yapısındaki DNA'nın özelliği nedir?

  A) Halka şeklinde olması
  B) Çift sarmal yapısının olmaması
  C) RNA'dan yoksun olması
  D) Ribozomları içermemesi
  E) Hücre çekirdeğinde bulunması

 24. Cevap: A Açıklama:

  Mitokondrinin iç yapısındaki DNA, halka şeklinde ve kendine özgüdür. 25. Mitokondri sayısının farklı hücreler arasındaki değişikliklerinin nedeni nedir?

  A) DNA'nın eksikliği
  B) Hücre zarının yapısı
  C) Hücrenin yaşına ve enerji ihtiyacına bağlı olarak değişir
  D) ATP üretimine katılmaması
  E) Koful sayısına bağlıdır

 26. Cevap: C Açıklama:

  Mitokondri sayısı, hücrenin yaşına ve enerji ihtiyacına bağlı olarak değişebilir. 27. Kloroplastların ana işlevi nedir?

  A) ATP üretimi        B) Fotosentez        
  C) Besin depolama     D) Hücre bölünmesi   
  E) Protein sentezi                         

 28. Cevap: B Açıklama:

  Kloroplastların ana işlevi fotosentez yaparak güneş enerjisini kullanarak besin ve oksijen üretmektir. 29. Sentrozomlar hangi hücrelerde bulunur?

  A) Sinir hücreleri          B) Olgun alyuvarlar        
  C) Yumurta hücreleri        D) Çizgili kas hücreleri   
  E) Kök hücreleri                                       

 30. Cevap: C Açıklama:

  Sentrozomlar sinir hücreleri, olgun alyuvarlar, yumurta hücreleri, çizgili kas hücreleri gibi bazı hücrelerde bulunmaz. 31. Hücre zarının hangi yapıya akıcı-mozaik zar modeli denir ve hangi bileşenlerden oluşur?

  A) Koful
  B) Hücre iskeleti
  C) Kloroplast
  D) Çekirdek zarı
  E) Protein, lipit ve karbonhidrat molekülleri

 32. Cevap: E Açıklama:

  Hücre zarı akıcı-mozaik zar modeline göre protein, lipit ve karbonhidrat moleküllerinden oluşur. 33. Hücre zarındaki lipitlerin çift katlı tabakası neden esnek ve sürekli hareket edebilir?

  A) Lipitler proteinlerle sabitlenir.
  B) Lipitlerin baş kısmı dışa dönüktür.
  C) Lipitlerin kuyruk kısmı içe dönüktür.
  D) Lipitler fosfolipit yapısındadır.
  E) Lipitler su geçirgen değildir.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Lipitlerin kuyruk kısmı içe dönüktür, bu nedenle çift katlı tabaka sürekli hareket edebilir. 35. Osmoz nedir ve nasıl gerçekleşir?

  A) Su moleküllerinin çözücü maddeye göre hareket etmesidir.
  B) Maddeyi taşıyan proteinlerin hücre zarında etkileşimi.
  C) Karbonhidratların hücre zarından geçişi.
  D) Madde yoğunluğunun hücre zarındaki osmotik basınca etkisi.
  E) Hücrenin enerji harcamadan madde geçişini gerçekleştirmesi.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Osmoz, su moleküllerinin çözücü madde yoğunluğuna göre hareket etmesi olayıdır. 37. İzotonik bir ortamda hücrelerin durumu nedir?

  A) Hücreler su alarak şişer.
  B) Hücreler su kaybeder ve büzülür.
  C) Hücre içi ve dışı için osmotik basınç birbirine eşittir.
  D) Hücreler plazmolize uğrar.
  E) Hücreler turgor basıncını artırır.

 38. Cevap: C Açıklama:

  İzotonik bir ortamda hücre içi ve dışı için osmotik basınç birbirine eşittir. 39. Hangi olayda su molekülleri çözücü maddeye doğru hareket eder?

  A) Basit difüzyon               B) Kolaylaştırılmış difüzyon   
  C) Osmoz                        D) Emme kuvveti                
  E) Plazmoliz                                                   

 40. Cevap: C Açıklama:

  Osmoz olayında su molekülleri çözücü madde yoğunluğuna göre hareket eder, yani yüksek yoğunluktan düşük yoğunluğa doğru hareket eder. 41. Aktif taşıma nedir?

  A) Küçük moleküllerin enerji harcanarak hücre zarından geçişi.
  B) Madde taşıma işlemi için ATP kullanılması.
  C) Su moleküllerinin osmozla taşınması.
  D) Pasif taşıma işlemi için kullanılan enerji kaynağı.
  E) Fagositoz ve pinositozun birleşimi.

 42. Cevap: B Açıklama:

  Aktif taşıma, enerji harcanarak hücre zarından madde taşınmasını ifade eder, bu işlem için ATP kullanılır. 43. Kontrollü deney nedir?

  A) Bağımsız değişkenin sadece deney grubunda değiştirildiği deney türü.
  B) Bağımlı değişkenin değiştirilmediği deney türü.
  C) Deneyin rastgele yapıldığı deney türü.
  D) Hücre zarının denendiği deney türü.
  E) Hipotezin test edilmediği deney türü.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Kontrollü deney, bağımsız değişkenin değiştirildiği ancak diğer faktörlerin sabit tutulduğu bir deney türüdür. 45. Bilimsel yöntemin adımlarının sıralaması nasıldır?

  A) Problem belirleme, gözlem yapma, hipotez oluşturma, deneylerin yapılması, sonuçları değerlendirme.
  B) Hipotez oluşturma, deneylerin yapılması, gözlem yapma, sonuçları değerlendirme, problem belirleme.
  C) Gözlem yapma, problem belirleme, deneylerin yapılması, hipotez oluşturma, sonuçları değerlendirme.
  D) Problem belirleme, hipotez oluşturma, deneylerin yapılması, sonuçları değerlendirme, gözlem yapma.
  E) Deneylerin yapılması, problem belirleme, hipotez oluşturma, gözlem yapma, sonuçları değerlendirme.

 46. Cevap: A Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 Detayları

9.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 2 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
  1. Canlıların Ortak Özellikleri
  2. Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler

Ayrıca 9.sınıf biyoloji dersi II. ünite test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 18 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 55 kere doğru, 163 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.