9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Golgi aygıtının hücrelerde ne gibi hastalıklara yol açabileceği konusunda bir örnek veriniz.


 2. Cevap: Alzheimer hastalığı, sinir hücrelerindeki işlev kaybına yol açan bir hastalıktır. Bazı çalışmalara göre, Alzheimer hastalığında Golgi aygıtının yapısında ve işlevlerinde anormallikler olduğu görülmüştür. Açıklama:

  Golgi aygıtı, hücrelerin sağlıklı çalışması için önemlidir ve işlev bozuklukları hastalıklara yol açabilir. 3. Endoplazmik retikulumun hücre içindeki rolü nedir ve endoplazmik retikulum faaliyetlerinin artması neyi gösterir?


 4. Cevap: Endoplazmik retikulum, hücreye destek olur, asidik-bazik tepkimelerin ayrılmasına yardımcı olur ve maddelerin taşınmasını sağlar. Endoplazmik retikulum faaliyetlerinin artması, hücrenin metabolik aktivitesinin arttığını gösterir. Açıklama:

  Endoplazmik retikulumlar, hücre içinde çeşitli önemli işlevleri yerine getirir ve hücrenin metabolik durumunu yansıtır. 5. Lizozomların bozulması durumunda hücre ne yapar ve bu süreç ne olarak adlandırılır?


 6. Cevap: Lizozomlar bozulduğunda, enzimler sitoplazmaya dağılarak hücreyi sindirir. Bu süreç "otoliz" olarak adlandırılır. Açıklama:

  Lizozomların zarının hasar görmesi sonucu hücre içinde oluşan olayı açıklama. 7. Lizozomlardaki bir fonksiyon bozukluğunun neden olabileceği bir hastalık örneği veriniz.


 8. Cevap: Tay-Sachs hastalığı, sinir hücrelerinin lizozomlarında lipitleri sindiren enzimlerin eksikliği sonucu ortaya çıkar. Bu hastalık nedeniyle sinir hücrelerinde biriken lipitler, fonksiyon bozukluğuna ve hastalığa yol açar. Açıklama:

  Lizozom fonksiyon bozukluklarının insan sağlığına etkilerini açıklama. 9. Mitokondri, prokaryot bakteri hücrelerinde bulunur mu? Eğer varsa, bu iki türdeki mitokondriler arasındaki temel farklar nelerdir?


 10. Cevap: Mitokondri, prokaryot bakteri hücrelerinde bulunmaz. Bu, mitokondrilerin ökaryotik hücrelerin organeli olduğu temel bir farktır. Açıklama:

  Prokaryot ve ökaryot hücreler arasındaki yapısal farkı açıklama. 11. Mitokondri içinde bulunan kristaların işlevi nedir ve neden önemlidir?


 12. Cevap: Kristalar, elektronların hareketini sağlayan ve ATP sentezleyen enzimleri içerir. Bu, mitokondrinin ATP üretme kapasitesi ile ilişkilidir ve hücrenin enerji ihtiyacını karşılar. Açıklama:

  Kristaların mitokondri içindeki rolünü ve ATP sentezine katkısını açıklama. 13. Difüzyon nedir? Bu süreç hangi faktörlerle etkilenir?


 14. Cevap: Difüzyon, bir maddenin yüksek yoğunluktan düşük yoğunluklu bölgeye kendi kendine yayılma eğilimine denir. Sıcaklık, yoğunluk farkı, madde boyutu ve ortamın özelliği gibi faktörler difüzyon hızını etkiler. Açıklama: 15. Osmoz nedir? Bir hücre içi ortamda osmozun etkilerini açıklayınız.


 16. Cevap: Osmoz, suyun, yarı geçirgen bir zar aracılığıyla çözeltinin yoğunluk farkına göre, daha yoğun ortamdan daha az yoğun ortama geçişidir. Hücre içi ortamda, osmoz hücre zarının yapısına göre suyun hücreye girişi veya çıkışı üzerinde etkilidir. Açıklama: 17. Endositoz ile ekzositoz arasındaki ana farklar nelerdir? Endositozun hücreler için önemi nedir?


 18. Cevap: Endositoz, hücrenin dış ortamdan madde içeri almasıdır, ekzositoz ise hücrenin içindeki maddeyi dışarı atmasıdır. Endositoz, hücrelerin beslenmesi, sindirim sistemi gibi temel işlevlerini gerçekleştirmek için önemlidir. Açıklama: 19. Difüzyon nedir ve hücrelerde nasıl gerçekleşir?


 20. Cevap: Difüzyon, yüksek yoğunluktaki bir maddenin düşük yoğunluktaki bir ortama kendi kendine yayılma sürecidir. Hücrelerde, küçük moleküllerin, özellikle gazların ve suda çözünen bazı maddelerin pasif taşıma yoluyla hücre zarından geçişi olarak gerçekleşir. Açıklama: 21. Osmoz nedir ve nasıl gerçekleşir? Hücre içindeki osmozun neden önemlidir?


 22. Cevap: Osmoz, suyun, yarı geçirgen bir zar aracılığıyla, çözeltinin yoğunluğuna göre, daha yoğun ortamdan daha az yoğun ortama geçişi olarak tanımlanır. Hücre içinde, osmoz suyun hücre zarından geçişini ve hücrenin turgor basıncını etkiler. Açıklama: 23. -İzotonik, hipertonik ve hipotonik ortamlar arasındaki temel farklar nelerdir ve hücreler bu ortamlarla nasıl etkileşir?


 24. Cevap: İzotonik, hipertonik ve hipotonik ortamların tanımı ve hücrelerin bu ortamlarla nasıl etkileşimde bulunduğunu açıklar. Hücrenin çevresiyle dengede olup olmadığını gösterir. Açıklama: 25. Endositoz ve ekzositoz nedir? Bu iki süreç arasındaki temel farklar nelerdir ve hangi tür hücreler bu işlemleri gerçekleştirir?


 26. Cevap: Endositoz, büyük moleküllü maddelerin hücre zarı içine alındığı bir süreçtir. Ekzositoz ise hücre içinde bulunan maddelerin dışarıya verildiği bir süreçtir. Bu iki süreç arasındaki farkları ve hangi tür hücrelerin bu işlemleri gerçekleştirdiğini açıklar. Açıklama: 27. Bilimsel yöntem nedir ve bilimsel bir çalışma yapılırken hangi basamakları içerir? Her bir basamağı açıklayın.


 28. Cevap: Bilimsel yöntem, bir problemi çözmek için kullanılan planlı bir sorgulama sürecini ifade eder. Bu süreçte izlenen adımlar sırasıyla hipotez oluşturma, deney tasarlama, deney yapma, sonuçları değerlendirme ve sonuçların yayılmasını içerir. Açıklama: 29. Bilimsel bir problemle karşılaşıldığında neden hipotez oluşturulmalıdır? Hipotezlerin özellikleri ve amaçları nelerdir? Hipotezlerden nasıl tahminler çıkarılır?


 30. Cevap: Hipotezlerin bilimsel çalışmadaki rolünü açıklar. Hipotezlerin özellikleri ve amaçları hakkında bilgi verir ve hipotezlerden mantıklı tahminlerin nasıl çıkarıldığını anlatır. Açıklama: 31. Kontrollü deneylerin ne olduğunu açıklayın ve niçin bilimsel çalışmalarda tercih edildiğini belirtin. Deneylerde bağımsız değişkenin rolünü açıklayın.


 32. Cevap: Kontrollü deneylerin tanımını yapar ve neden bilimsel çalışmalarda tercih edildiğini açıklar. Deneylerde bağımsız değişkenin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını anlatır. Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 10 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 5 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
  1. Canlıların Ortak Özellikleri
  2. Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler

Ayrıca 9.sınıf biyoloji dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; açık uçlu sorulardan mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Golgi aygıtının hastalıklarla ilişkisini anlama ve örneklerle açıklama.

Endoplazmik retikulumun rolünü ve faaliyetlerinin artmasının anlamını anlama.

Lizozomların bozulması durumunda hücrenin kendini nasıl sindirebileceğini anlama.

Lizozomların sağlıkla ilişkisini ve hastalıklarla bağlantısını anlama.

Mitokondrinin ökaryot hücrelerde bulunduğunu ve bakterilerde olmadığını anlama.

Kristaların ATP üretimindeki önemini anlama.

Difüzyonun tanımını ve etkileyen faktörleri anlamak.

Osmozun tanımını yapmak ve hücre içi osmozun önemini anlamak.

Endositoz ve ekzositozun farklarını anlamak, endositozun hücrelerin hayati işlevlerine katkısını bilmek.

Difüzyonun tanımını ve hücre içinde nasıl meydana geldiğini anlamak.

Osmozun tanımını yapmak ve hücre içindeki önemini anlamak.

İzotonik, hipertonik ve hipotonik ortamların farkını anlamak ve hücrelerin bu ortamlarla nasıl etkileştiğini bilmek.

Endositoz ve ekzositozun tanımını yapmak ve bu iki süreç arasındaki farkları anlamak.

Bilimsel yöntemin tanımını yapmak ve bu süreçte izlenen adımları anlamak.

Hipotez oluşturmanın neden önemli olduğunu anlamak, hipotezlerin özelliklerini ve amaçlarını bilmek.

Kontrollü deneylerin ne olduğunu ve niçin tercih edildiğini anlamak, bağımsız değişkenin rolünü bilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.