8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2

8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Hz. Yusuf, rüyaların yorumunu Allah'tan öğrenmiştir.
  2. ( ) Hz. Yusuf'un kardeşleri onu kuyuya atmışlardır.
  3. ( ) Hz. Yusuf, Mısır'da vezir olmuştur.
  4. ( ) Hz. Yusuf, kardeşlerini affederek onlara iyilik yapmıştır.
  5. ( ) Hz. Yusuf, babasının sağlığında Mısır'a gitmiştir.
  6. ( ) Hz. Peygamber, Müslümanlara Allah'a ve kendisine saygılı olmalarını emretmiştir.
  7. ( ) Hz. Peygamber, Müslümanlara kendilerine ulaşan haberleri doğrulamalarını tavsiye etmiştir.
  8. ( ) Hz. Peygamber, Müslümanlara birbirlerine karşı iyi davranmalarını emretmiştir.
  9. ( ) Hz. Peygamber, Müslümanlara birbirlerini kötülemekten ve ayıplamaktan uzak durmalarını emretmiştir.
  10. ( ) Hz. Peygamber, Müslümanlara birbirlerinin gizli ayıplarını araştırmaktan kaçınmalarını emretmiştir.

 2. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  1. Hz. Yusuf, rüyaların yorumunu Allah'ın kendisine verdiği bir yetenek olarak öğrenmiştir. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 2. Hz. Yusuf'un kardeşleri onu kıskandıkları için kuyuya atmışlardır. Bu nedenle bu cümle yanlıştır. 3. Hz. Yusuf, Mısır'da vezir olduktan sonra kardeşlerini bulur ve onlara iyilik yapar. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 4. Hz. Yusuf, kardeşlerini affederek onlara iyilik yapmıştır. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 5. Hz. Yusuf, babasının sağlığında Mısır'a gitmiş, babasının vefatından sonra da Mısır'da kalmıştır. Bu nedenle bu cümle yanlıştır. 6. Hz. Peygamber, Müslümanlara Allah'a ve kendisine saygılı olmalarını emretmiştir. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 7. Hz. Peygamber, Müslümanlara kendilerine ulaşan haberleri doğrulamalarını tavsiye etmiştir. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 8. Hz. Peygamber, Müslümanlara birbirlerine karşı iyi davranmalarını emretmiştir. Bu nedenle bu cümle yanlıştır. 9. Hz. Peygamber, Müslümanlara birbirlerini kötülemekten ve ayıplamaktan uzak durmalarını emretmiştir. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 10. Hz. Peygamber, Müslümanlara birbirlerinin gizli ayıplarını araştırmaktan kaçınmalarını emretmiştir. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 3. Hz. Yusuf'un rüyasında gördüğü, on bir yıldız, güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini ifade eden rüyanın anlamı nedir?

  A) Kardeşlerinin kendisine secde edecekleridir.
  B) Babasının kendisine secde edecekleridir.
  C) Kendisinin peygamber olacağıdır.
  D) Kendisinin kral olacağıdır.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Yusuf'un gördüğü bu rüya, onun peygamber olacağının bir göstergesidir. 5. Hz. Yusuf'un kardeşleri onu kıskandıkları için ne yapmışlardır?

  A) Onu kuyuya atmışlardır.
  B) Onu öldürmüşlerdir.
  C) Onu köle olarak satmışlardır.
  D) Onu sürgün etmişlerdir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Yusuf'un kardeşleri onu kuyuya atmışlardır. 7. Hz. Yusuf'un kıssasından çıkarılabilecek ahlaki mesajlar nelerdir?

  A) Kibir ve kıskançlık gibi kötü huylardan uzak durulmalı, sabır ve tevekkül etmeli, Allah'a (c.c.) sığınılmalıdır.
  B) Rüyaların önemi kavranmalı, kötü huylardan uzak durulmalı, Allah'ın (c.c.) yardımıyla her şeyin üstesinden gelinebilir.
  C) Rüyaların önemi kavranmalı, sabır ve tevekkül etmeli, Allah'a (c.c.) sığınılmalıdır.
  D) Hepsi

 8. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Yusuf'un kıssasından çıkarılabilecek ahlaki mesajlar şunlardır: * Kibir ve kıskançlık gibi kötü huylardan uzak durulmalı, * Sabır ve tevekkül etmeli, * Allah'a (c.c.) sığınılmalıdır. 9. Hz. Yusuf'un (a.s.) kuyuya atılma nedeni nedir?

  A) Kardeşlerinin kıskançlığı
  B) Babasının emri
  C) Kendi hatası
  D) Yabancı bir kabilenin saldırısı

 10. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Yusuf'un (a.s.) kardeşleri, onun güzelliğini ve yeteneklerini kıskandıkları için onu kuyuya atmışlardır. 11. Hz. Yusuf'un (a.s.) vezirliği sırasında yaptığı işlerden hangisi onun adaletli bir yönetici olduğunu göstermektedir?

  A) Ülkeyi adil bir şekilde yönetmesi
  B) Halkın ihtiyaçlarını karşılaması
  C) Ülkenin ekonomisini güçlendirmesi
  D) Komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurması

 12. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Yusuf (a.s.), vezirliği sırasında ülkeyi adil bir şekilde yöneterek halkın güvenini kazanmıştır. 13. Hz. Yusuf'un (a.s.) kıssasından çıkarılabilecek mesajlardan biri nedir?

  A) Sabır ve şükür, her türlü zorluğun üstesinden gelmek için önemlidir.
  B) Doğruluk ve adalet, her zaman ödüllendirilir.
  C) Kardeş kıskançlığı, büyük felaketlere yol açabilir.
  D) Tümü

 14. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Yusuf (a.s.), başından geçen tüm zorluklara rağmen sabrını ve şükrünü korumuştur. Bu sayede sonunda başarıya ulaşmıştır. Bu nedenle, sabır ve şükür, her türlü zorluğun üstesinden gelmek için önemlidir. 15. Hz. Yusuf'un (a.s.) kardeşleri, üçüncü defa Mısır'a geldiklerinde, onlarla birlikte kimin geldiğini gördüler?

  A) Babalarını gördüler.    B) Amcalarını gördüler.   
  C) Dedelerini gördüler.    D) Bir çobanı gördüler.   
                            

 16. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Yusuf'un (a.s.) kardeşleri, üçüncü defa Mısır'a geldiklerinde, onlarla birlikte babaları Hz. Yakup'u (a.s.) gördüler. 17. Hz. Yakup (a.s.), oğlu Yusuf'u (a.s.) kaybettikten sonra nasıl bir tavır sergiledi?

  A) Üzüntüsünü dışa vurdu.
  B) Sabırlı davrandı.
  C) Allah'a (c.c.) şikayet etti.
  D) Allah'tan (c.c.) umudu kesti.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Yakup (a.s.), oğlu Yusuf'u (a.s.) kaybettikten sonra, üzüntüsünü içine gömerek sabırlı davrandı. 19. Hz. Yusuf (a.s.), Mısır’da nasıl bir makama ulaşmıştır?

  A) Vali                   B) Kral                  
  C) Başbakan               D) Genelkurmay Başkanı   
                           

 20. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Yusuf (a.s.), Mısır’da kıtlık zamanında gösterdiği üstün idarecilik yeteneği sayesinde vali olarak atanmıştır. 21. Hz. Yusuf (a.s.), kardeşlerine karşı nasıl bir tutum sergilemiştir?

  A) İntikam almıştır.          B) Affetmiştir.              
  C) Cezalandırmıştır.          D) Hiçbir şey yapmamıştır.   
                               

 22. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Yusuf (a.s.), kardeşlerine karşı büyük bir merhamet ve şefkat göstermiştir. Onlara karşı hiçbir zaman intikam almamıştır. Aksine, onları affetmiştir. 23. Hucurat suresi 1. ayette Allah'a ve Rasûlü'ne saygılı olma konusunda Müslümanlara hangi uyarı yapılmıştır?

  A) Allah'ın ve Rasûlü'nün emirlerine uymalıyız.
  B) Allah'ın ve Rasûlü'nün önüne geçmeliyiz.
  C) Allah'ın ve Rasûlü'nün sözlerini sorgulamalıyız.
  D) Allah'ın ve Rasûlü'nün emirlerinden özgürüz.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Hucurat suresi 1. ayetinde Allah'a ve Rasûlü'nün önüne geçmemek, emirlerine uymak ve sözlerini sorgulamamak gerektiği belirtilmiştir. 25. Hucurat suresi 2. ayette Hz. Peygamber'e karşı nasıl bir saygı gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir?

  A) Onunla konuşurken yüksek sesle konuşmamalıyız.
  B) Onunla konuşurken ona itaat etmeliyiz.
  C) Onunla konuşurken onu övmeliyiz.
  D) Onunla konuşurken ona ikramlar sunmalıyız.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Hucurat suresi 2. ayetinde Hz. Peygamber'le konuşurken yüksek sesle konuşmamak gerektiği belirtilmiştir. 27. Hucurat suresi 12. ayette Müslümanlara hangi uyarı yapılmıştır?

  A) Başkalarının kusurlarını araştırmamalıyız.
  B) Başkalarının kusurlarını görmezden gelmeliyiz.
  C) Başkalarının kusurlarını düzeltmeliyiz.
  D) Başkalarının kusurlarını affetmeliyiz.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Hucurat suresi 12. ayetinde Müslümanlara başkalarının kusurlarını araştırmamaları gerektiği belirtilmiştir. 29. Neml suresi 19. ayette Hz. Süleyman hangi konuda dua etmiştir?

  A) Kendisine verilen nimetlere şükretmek için
  B) Anne ve babasına iyilik yapmak için
  C) Allah'ın rızasını kazanmak için
  D) Allah'ın kendisine yardım etmesini istemek için

 30. Cevap: A Açıklama:

  Ayette Hz. Süleyman, kendisine ve anne babasına verilen nimetlere şükretmek ve razı olacağı işler yapmak için dua etmektedir. 31. Neml suresi 19. ayete göre iyi kulların özellikleri nelerdir?

  A) Allah'a şükreden, Allah'ın emirlerine uyan, Allah'ın yasaklarından kaçınan, anne ve babasına iyilik yapan kimselerdir.
  B) Allah'ı zikreden, tesbih eden, Allah'a dua eden kimselerdir.
  C) Allah'ı tanıyan, Allah'a inanan, Allah'a ibadet eden kimselerdir.
  D) Hepsi

 32. Cevap: D Açıklama:

  Ayette iyi kulların özellikleri olarak Allah'a şükretmek, Allah'ın emirlerine uymak, Allah'ın yasaklarından kaçınmak ve anne ve babasına iyilik yapmak sayılmıştır. 33. Neml suresi 19. ayete göre iyi kulların arasına girmek için neler yapmalıyız?

  A) Allah'a dua etmeliyiz.
  B) Allah'ın emirlerine uymalıyız.
  C) Allah'ın yasaklarından kaçınmalıyız.
  D) Hepsi

 34. Cevap: D Açıklama:

  Ayette iyi kulların arasına girmek için Allah'a dua etmek, Allah'ın emirlerine uymak ve Allah'ın yasaklarından kaçınmak gerektiği belirtilmiştir. 35. Sabır, insanın hangi durumlarda gereklidir?

  A) Zorluklarla karşı karşıya kaldığında
  B) Hedeflerine ulaşmak için çabaladığında
  C) Hata yaptığında
  D) Hepsi

 36. Cevap: D Açıklama:

  Sabır, zorluklarla karşı karşıya kaldığında gereklidir. İnsanın hedeflerine ulaşmak için çabalaması da sabır gerektirir. Ancak hata yapmak sabır gerektirmez. Hata yaptığımızda üzülsek de sabır göstermek yerine hatamızı telafi etmeye çalışmalıyız. 37. Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın temel kavramlarından biri değildir?

  A) Tecvid    B) Takva    C) Sabır    D) Sulh    

 38. Cevap: A Açıklama:

  İslam, bir din adı olduğu için diğer kavramlarla ilişkili değildir. Ancak diğer kavramlar İslam'ın temel kavramlarıdır. 39. Kur'an-ı Kerim'de sabırlı olmayı tavsiye eden ayet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bakara suresi, 155. ayet    B) Nahl suresi, 90. ayet      
  C) Ankebut suresi, 60. ayet    D) Rum suresi, 60. ayet       
                                

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bakara suresi, 155. ayetinde Allah (c.c.), "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. Sabredenleri müjdele!" buyurmaktadır. Bu ayette sabırlı olanların müjdelendiği belirtilmektedir. 41. Sulh, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Huzur    B) Kardeşlik    C) Kötülük    D) Fitne    

 42. Cevap: A Açıklama:

  Sulh, huzur demektir. Sulh içinde olan bir toplumda huzur vardır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 Detayları

8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’ANIN MESAJINI ANLIYORUM
  1. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: İslam, Takva, Sabır, Sulh
  2. Kur’an Kıssaları Öğreniyorum: Hz. Yakup, Hz. Yusuf
  3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (Neml 19)
  4. Sureleri Tanıyorum: Hucurat Suresi

Ayrıca 8.sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite test soruları 2; mebisnavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

* 1. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. ünitede işlenen konuların genel tekrarı yapılır. * Hz. Yusuf kıssasından çıkarılacak dersler hakkında bilgi sahibi olunur. * Hucurat suresinin ana konuları hakkında bilgi sahibi olunur. * Hucurat suresinde yer alan ahlaki mesajlar hakkında bilgi sahibi olunur.

Kuran-ı Kerim'den Hz. Yusuf'un kıssasından ahlaki ve dini mesajlar çıkartır.

Kuran-ı Kerim'den Hz. Yusuf'un kıssasından kıskançlığın zararlarını öğrenir.

Kuran-ı Kerim'den Hz. Yusuf'un kıssasından ahlaki ve dini mesajlar çıkartır.

8. Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 3. ünite, 1. kazanım

8. Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 3. ünite, 4. kazanım

8. Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 3. ünite, 5. kazanım

8. Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 3. ünite "Yusuf Suresi"

8. Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 3. ünite "Yusuf Suresi"

Kur’an-ı Kerim’deki kıssalardan Hz. Yusuf’un (a.s.) kıssasını bilir ve yorumlar.

Kur’an-ı Kerim’deki kıssalardan Hz. Yusuf’un (a.s.) kıssasını bilir ve yorumlar.

Hucurat suresi 1. ayetini yorumlama

Hucurat suresi 2. ayetini yorumlama

Hucurat suresi 12. ayetini yorumlama Bu sorular 8. sınıf Kur'an-ı Kerim dersi müfredatı ile uyumlu olup, yukarıda verilen içerikten 5 tane, 4 seçenekli, cevap, açıklama ve kazanım sorusunu içermektedir. Sorular içerisine alınmamış ve formata uygun olarak yazılmıştır.Soru 1

Neml suresi 19. ayetin içeriğini kavrar.

Neml suresi 19. ayetin içeriğini kavrar.

Neml suresi 19. ayetin içeriğini kavrar.

Sabır kavramını kavrar.

İslam, takva, sabır ve sulh kavramlarını karşılaştırır.

8.Sınıf Kur'an-ı Kerim 1. Ünite 2. Alt ünite 2. Kazanım

8.Sınıf Kur'an-ı Kerim 1. Ünite 2. Alt ünite 3. Kazanım

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 44 kere doğru, 38 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.