8.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

8.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Yusuf (a.s.)'ın zindandayken yaptığı hangi işler, onun peygamber olduğunun bir göstergesidir?


 2. Cevap: Yusuf (a.s.)'ın zindandayken yaptığı işlerden biri, zindan arkadaşlarının rüyalarını yorumlamasıdır. Bu, onun peygamber olduğunun bir göstergesidir. Açıklama:

  Peygamberler, Allah'tan (c.c.) gelen vahiyleri insanlara tebliğ etmekle görevlidir. Bu nedenle, onlar gelecekle ilgili bilgilere sahip olabilirler. Yusuf (a.s.)'ın zindan arkadaşlarının rüyalarını yorumlaması, onun gelecekle ilgili bilgilere sahip olduğunu göstermektedir. 3. Yusuf (a.s.)'ın Mısır'da vezir olarak görev yaptığı dönemdeki en önemli başarısı nedir?


 4. Cevap: Yusuf (a.s.)'ın Mısır'da vezir olarak görev yaptığı dönemdeki en önemli başarısı, kıtlık yıllarında Mısır'ın ihtiyaç fazlası ürünlerini saklayarak halkın aç kalmasını önlemektir. Açıklama:

  Yusuf (a.s.), vezir olarak görev yaptığı dönemde, Mısır'da yedi yıl boyunca bolluk, yedi yıl boyunca ise kıtlık yaşanacağını rüya yoluyla öğrenmiştir. Bu nedenle, bolluk yıllarında ihtiyaç fazlası ürünleri saklayarak kıtlık yıllarında halkın aç kalmasını önlemiştir. Bu başarı, Yusuf (a.s.)'ın ileri görüşlülüğü ve liderlik özelliklerini göstermektedir. 5. Hz. Yusuf'un (a.s.) kardeşleri, Mısır'a ikinci defa geldiklerinde, Bünyamin'i de yanlarında getirmeleri gerektiğini neden söylediler?


 6. Cevap: * Mısır'a ilk defa geldiklerinde, Yusuf'un (a.s.) ve Bünyamin'in kardeş olduklarını söylememişlerdi. Bu nedenle, Mısır'a ikinci defa geldiklerinde, Bünyamin'i de yanlarında getirmeleri gerektiğini söylediler. Açıklama:

  * Hz. Yusuf'un (a.s.) kardeşleri, daha önce yaptıkları hatayı tekrarlamak istemediler. Bu nedenle, Bünyamin'i de yanlarında getirmeleri gerektiğini söylediler. 7. Hz. Yusuf'un (a.s.) kardeşleri, Mısır'a ikinci defa geldiklerinde, Bünyamin'in yükünden çalınan su kabı çıktığında ne yaptılar?


 8. Cevap: * Kardeşleri, Bünyamin'in hırsız olduğunu iddia ederek onu alıkoymak istediler. Açıklama:

  * Hz. Yusuf'un (a.s.) kardeşleri, Yusuf'un (a.s.) yaptıklarından dolayı hala pişmanlık duymuyorlardı. Bu nedenle, Bünyamin'i de alıkoymak istediler. 9. Hz. Yusuf'un (a.s.) kardeşleriyle buluştuğunda verdiği cevaptan hangi ahlaki değeri anlıyoruz?


 10. Cevap: Af ve merhamet Açıklama:

  Hz. Yusuf, kendisine zulmeden kardeşlerine karşı hiçbir zaman kötü karşılık vermedi. Onları affetmeyi tercih etti. Bu davranışı, onun affedicilik ve merhamet gibi güzel ahlaki değerlere sahip olduğunu göstermektedir. 11. Hz. Yakup'un (a.s.) gömleğini yüzüne sürdüğü zaman gözleri açılan Hz. Yakup'un bu olayın ardından yaptığı ilk şey nedir?


 12. Cevap: Allah'a (c.c.) şükür etti. Açıklama:

  Hz. Yakup, oğlu Yusuf'a kavuştuktan sonra Allah'a (c.c.) şükretmeyi ihmal etmedi. Bu davranışı, onun Allah'a (c.c.) bağlı ve şükür sahibi bir insan olduğunu göstermektedir. 13. Hz. Yusuf'un (a.s.) kıssasından hangi dersleri çıkarabiliriz?


 14. Cevap: Birçok ders çıkarabiliriz. Örneğin; * Sabır, * İnanç, * Affedicilik, * Merhamet, * Aileye bağlılık, * Allah'ın (c.c.) yardımına sığınmak. Bu dersler, bizim hayatımızda yol gösterici olabilir. Açıklama:

  Hz. Yusuf'un (a.s.) kıssası, bize birçok ders vermektedir. Bu dersleri hayatımıza uyguladığımız takdirde, mutlu ve huzurlu bir hayat sürebiliriz. 15. İslam, kelime anlamı olarak ne anlama gelir?


 16. Cevap: İslam, boyun eğme, itaat, teslim olma, barış yapma gibi anlamlara gelir. Açıklama:

  İslam, Allah'a (c.c.) iman eden ve O'nun emirlerine itaat eden insanların yaşam biçimidir. Bu yaşam biçimi, barışı, kardeşliği, iyiliği ve adaleti temel alır. 17. Sabır, hangi durumlarda gereklidir?


 18. Cevap: Acı, yoksulluk, haksızlık gibi zor durumlarda gereklidir. Açıklama:

  Sabır, zorlukların karşısında yılgınlık göstermemek ve karamsarlığa düşmemektir. Zorlukları aşmada önemli olan bir işi az da olsa sürekli yapmaktır. 19. Peygamberimiz'in "Allah'ın en sevdiği ibadet, az da olsa sürekli olanıdır." sözü, sabır kavramıyla nasıl ilişkilidir?


 20. Cevap: Sabır, zorlukları aşmada önemli bir unsurdur. Zorlukları aşmak için az da olsa sürekli çalışmak gerekir. Bu nedenle, Peygamberimiz'in sözü, sabır kavramıyla ilişkilidir. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), bu sözleriyle, ibadetlerin düzenli ve sürekli yapılmasının önemini vurgulamıştır. 21. İslam'da sabrın önemini açıklayınız.


 22. Cevap: Sabır, İslam'ın önemli erdemlerinden biridir. Sabır sayesinde insan, zorlukları ve sıkıntıları göğüsleyebilir, başarıya ulaşabilir. Sabır, Allah'a (c.c.) güveni ve teslimiyeti gösterir. Açıklama:

  Sabır, insanın acizliğinin farkına varması, tedbirini aldığı halde karşılaştığı sıkıntılara tahammül etmesi, Allah'a (c.c.) sığınmasıdır. Sabır sayesinde insan, zorlukların üstesinden gelebilir, başarıya ulaşabilir. Sabır, Allah'a (c.c.) güveni ve teslimiyeti gösterir. 23. İslam'da sulh, nasıl sağlanabilir?


 24. Cevap: Sulh, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü ile sağlanabilir. İnsanlar farklı düşünebilirler, ancak farklı düşünceleri birbirimize karşı nefret ve düşmanlık duygusu oluşturmamalıdır. Açıklama:

  Sulh, insanların birbirine karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmasıyla sağlanabilir. İnsanlar birbirini kıracak, üzecek kaba ve kötü davranışlardan, hoşlanılmayan lakaplardan uzak durmalıdırlar. 25. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Hz. Yusuf, rüyaların yorumunu Allah'tan öğrenmiştir.
  2. ( ) Hz. Yusuf'un kardeşleri onu kuyuya atmışlardır.
  3. ( ) Hz. Yusuf, Mısır'da vezir olmuştur.
  4. ( ) Hz. Yusuf, kardeşlerini affederek onlara iyilik yapmıştır.
  5. ( ) Hz. Yusuf, babasının sağlığında Mısır'a gitmiştir.
  6. ( ) Hz. Peygamber, Müslümanlara Allah'a ve kendisine saygılı olmalarını emretmiştir.
  7. ( ) Hz. Peygamber, Müslümanlara kendilerine ulaşan haberleri doğrulamalarını tavsiye etmiştir.
  8. ( ) Hz. Peygamber, Müslümanlara birbirlerine karşı iyi davranmalarını emretmiştir.
  9. ( ) Hz. Peygamber, Müslümanlara birbirlerini kötülemekten ve ayıplamaktan uzak durmalarını emretmiştir.
  10. ( ) Hz. Peygamber, Müslümanlara birbirlerinin gizli ayıplarını araştırmaktan kaçınmalarını emretmiştir.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  1. Hz. Yusuf, rüyaların yorumunu Allah'ın kendisine verdiği bir yetenek olarak öğrenmiştir. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 2. Hz. Yusuf'un kardeşleri onu kıskandıkları için kuyuya atmışlardır. Bu nedenle bu cümle yanlıştır. 3. Hz. Yusuf, Mısır'da vezir olduktan sonra kardeşlerini bulur ve onlara iyilik yapar. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 4. Hz. Yusuf, kardeşlerini affederek onlara iyilik yapmıştır. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 5. Hz. Yusuf, babasının sağlığında Mısır'a gitmiş, babasının vefatından sonra da Mısır'da kalmıştır. Bu nedenle bu cümle yanlıştır. 6. Hz. Peygamber, Müslümanlara Allah'a ve kendisine saygılı olmalarını emretmiştir. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 7. Hz. Peygamber, Müslümanlara kendilerine ulaşan haberleri doğrulamalarını tavsiye etmiştir. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 8. Hz. Peygamber, Müslümanlara birbirlerine karşı iyi davranmalarını emretmiştir. Bu nedenle bu cümle yanlıştır. 9. Hz. Peygamber, Müslümanlara birbirlerini kötülemekten ve ayıplamaktan uzak durmalarını emretmiştir. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 10. Hz. Peygamber, Müslümanlara birbirlerinin gizli ayıplarını araştırmaktan kaçınmalarını emretmiştir. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Neml Sûresi 19. ayet, Allah'a şükretmeyi ve iyi işler yapmayı emreder.
  2. (.....) Neml Sûresi 19. ayet, anne babaya saygılı olmayı emreder.
  3. (.....) Neml Sûresi 19. ayet, iyi kulların arasında bulunmayı amaçlar.
  4. (.....) Neml Sûresi 19. ayet, sadece sözlü olarak iyilik yapmayı emreder.
  5. (.....) Neml Sûresi 19. ayet, iyi işler yapmayı içtenlikle istemeyi emreder.
  6. (.....) Neml Sûresi 19. ayet, iyi işler yapmanın Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olduğunu hatırlatır.
  7. (.....) Neml Sûresi 19. ayet, iyi işler yapmak için Allah'tan yardım istemeyi tavsiye eder.
  8. (.....) Neml Sûresi 19. ayet, iyi işler yapmanın önemini vurgular.
  9. (.....) Neml Sûresi 19. ayet, iyi işler yapmanın toplumda sevgi ve saygıya vesile olacağını hatırlatır.
  10. (.....) Neml Sûresi 19. ayet, iyi işler yapmanın kişinin kendi mutluluğuna da vesile olacağını hatırlatır.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Neml Sûresi 19. ayet, Allah'a şükretmeyi ve iyi işler yapmayı emreden bir duadır. Bu dua, insanın iyi bir kul olabilmesi için gerekli olan iki temel unsuru içermektedir. İlk unsur, Allah'a şükretmektir. İnsan, sahip olduğu tüm nimetlerin Allah'tan geldiğini bilmelidir. Bu nimetlere karşı şükretmek, insanın Allah'ı tanıması ve O'na olan bağlılığını ifade etmesi demektir. İkinci unsur ise iyi işler yapmaktır. İyi işler, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olan işlerdir. Bunlar, Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmaktır. Neml Sûresi 19. ayet, bu iki temel unsuru vurgularken, iyi işler yapmanın önemini de hatırlatmaktadır. İyi işler yapmak, toplumda sevgi ve saygıya vesile olur. Ayrıca, kişinin kendi mutluluğuna da vesile olur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Nur
28 Aralık 2023

10. soru


8.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

8.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


8.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’ANIN MESAJINI ANLIYORUM
  1. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: İslam, Takva, Sabır, Sulh
  2. Kur’an Kıssaları Öğreniyorum: Hz. Yakup, Hz. Yusuf
  3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (Neml 19)
  4. Sureleri Tanıyorum: Hucurat Suresi

Ayrıca 8.sınıf Kuran-ı kerim 1.dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Peygamberlerin gelecekle ilgili bilgilere sahip olabileceğini gösteren Yusuf (a.s.) kıssası, bu konudaki inancımızı güçlendirir.

Yusuf (a.s.) kıssası, liderlerin ileri görüşlü ve tedbirli olmaları gerektiğini göstermektedir.

* Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssalardan önemli bilgileri kavrar.

* Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssalardan önemli bilgileri kavrar.

Müslümanlar, kendilerine zulmedenleri affetmeyi ve onlara merhamet etmeyi öğrenmelidirler.

Müslümanlar, her zaman Allah'a (c.c.) şükretmeli ve O'nun nimetlerini hatırlamalıdırlar.

Müslümanlar, Hz. Yusuf'un (a.s.) kıssasından çıkardıkları dersleri hayatlarına uygulamalıdırlar.

İslam'ın kelime anlamını bilir.

Sabır kavramının anlamını ve önemini bilir.

Sabır kavramının önemini kavrar.

Öğrenci, İslam'da sabrın önemini kavrar ve hayatında uygular.

Öğrenci, İslam'da sulhün nasıl sağlanabileceğini kavrar ve hayatında uygular.

* 1. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. ünitede işlenen konuların genel tekrarı yapılır. * Hz. Yusuf kıssasından çıkarılacak dersler hakkında bilgi sahibi olunur. * Hucurat suresinin ana konuları hakkında bilgi sahibi olunur. * Hucurat suresinde yer alan ahlaki mesajlar hakkında bilgi sahibi olunur.

* Allah'a şükretmenin önemini kavrar. * İyi işler yapmanın önemini kavrar. * İyi işler yapmanın topluma ve bireye olan faydalarını kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

8.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.