8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1

8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.1. (D/Y) Hz. Yusuf (a.s.), Mısır’ın veziri olmuştur.

  2. (D/Y) Hz. Yusuf’un (a.s.) kardeşleri, onu kıskandıkları için kuyuya atmışlardır.
  3. (D/Y) Hz. Yusuf (a.s.), atıldığı kuyudan bir çoban tarafından kurtarılmıştır.
  4. (D/Y) Hz. Yusuf (a.s.), Mısır’da bir tüccarın yanında çalışmıştır.
  5. (D/Y) Hz. Yusuf (a.s.), Mısır’a sürgün edilmiştir.
  6. (D/Y) Hz. Yusuf’un (a.s.) kardeşleri, onu ikinci kez Mısır’a getirmişlerdir.
  7. (D/Y) Hz. Yusuf (a.s.), kardeşlerini affederek onları Mısır’a davet etmiştir.
  8. (D/Y) Hz. Yusuf (a.s.), kardeşlerini Mısır’a davet ettikten sonra babası Hz. Yakup’u da yanına getirmiştir.
  9. (D/Y) Hz. Yusuf (a.s.), Mısır’da uzun yıllar vezir olarak görev yapmıştır.
  10. (D/Y) Hz. Yusuf (a.s.), Mısır’da vefat etmiştir.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Hz. Yusuf (a.s.), Mısır’ın veziri olmuştur. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 2. Hz. Yusuf’un (a.s.) kardeşleri, onu kıskandıkları için kuyuya atmışlardır. Bu nedenle, bu cümle de doğrudur. 3. Hz. Yusuf (a.s.), atıldığı kuyudan bir çoban tarafından kurtarılmıştır. Bu nedenle, bu cümle de doğrudur. 4. Hz. Yusuf (a.s.), Mısır’da bir tüccarın yanında çalışmıştır. Bu nedenle, bu cümle yanlıştır. 5. Hz. Yusuf (a.s.), Mısır’a sürgün edilmemiştir. Mısır’a kendi isteğiyle gitmiştir. Bu nedenle, bu cümle de yanlıştır. 6. Hz. Yusuf’un (a.s.) kardeşleri, onu ikinci kez Mısır’a getirmişlerdir. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 7. Hz. Yusuf (a.s.), kardeşlerini affederek onları Mısır’a davet etmiştir. Bu nedenle, bu cümle de doğrudur. 8. Hz. Yusuf (a.s.), kardeşlerini Mısır’a davet ettikten sonra babası Hz. Yakup’u da yanına getirmiştir. Bu nedenle, bu cümle de doğrudur. 9. Hz. Yusuf (a.s.), Mısır’da uzun yıllar vezir olarak görev yapmıştır. Bu nedenle, bu cümle de doğrudur. 10. Hz. Yusuf (a.s.), Mısır’da vefat etmiştir. Bu nedenle, bu cümle de doğrudur. 3. Hz. Yusuf kuyudan nasıl kurtulmuştur?

  A) Bir kervan onu kuyudan çıkarmıştır.
  B) Babası onu kuyudan çıkarmıştır.
  C) Kardeşleri onu kuyudan çıkarmıştır.
  D) Allah (c.c.) onu kuyudan çıkarmıştır.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Yusuf kuyudan bir kervan tarafından çıkarılmıştır. 5. Hz. Yusuf kuyudan çıkarıldıktan sonra ne olmuştur?

  A) Bir köle olarak satılmıştır.
  B) Yemen'e getirilmiştir.
  C) Bir süre sonra ailesiyle kavuşmuştur.
  D) Zengin bir tüccar olmuştur.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Yusuf kuyudan çıkarıldıktan sonra bir köle olarak satılmıştır. 7. Hz. Yusuf'un (a.s.) zindandayken yaptığı işlerden hangisi onun peygamberliğini göstermektedir?

  A) Zindanda bulunanlara dini bilgiler öğretmesi
  B) Zindan arkadaşlarının rüyalarını yorumlaması
  C) Zindandan kurtulmak için çabalaması
  D) Zindandayken bile Allah'a (c.c.) şükretmesi

 8. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Yusuf (a.s.), zindanda bulunanlara dini bilgiler öğreterek onların imanını güçlendirmiş ve onları Allah'a (c.c.) davet etmiştir. Bu, onun peygamberliğini göstermektedir. 9. Hz. Yusuf'un (a.s.) zindandan kurtulması hangi olay sonucunda olmuştur?

  A) Kralın rüyasını yorumlaması
  B) Kardeşlerinin onu tanıması
  C) Babasının onu araması
  D) Kendi çabaları sonucunda

 10. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Yusuf'un (a.s.) zindandan kurtulması, kralın rüyasını yorumlaması sonucunda olmuştur. Kral, Hz. Yusuf'un (a.s.) yorumunu beğenmiş ve onu vezir olarak görevlendirmiştir. 11. Hz. Yusuf'un (a.s.) kardeşleri, Mısır'a ilk defa geldiklerinde, Hz. Yusuf (a.s.) onlara ne yapacağını söyledi?

  A) Onları zindana atacağını söyledi.
  B) Onları ülkesinden kovacağını söyledi.
  C) Onları bir süre bekleteceğini söyledi.
  D) Onları iyi ağırlayacağını söyledi.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Yusuf (a.s.), kardeşlerini ilk defa gördüklerinde, onlara kim olduğunu söylemedi. Onları bir süre bekleterek, davranışlarını gözlemlemek istedi. 13. Hz. Yusuf'un (a.s.) kardeşleri, ikinci defa Mısır'a geldiklerinde, onlardan ne istedi?

  A) Onlardan bir miktar mal istedi.
  B) Onlardan bir miktar yiyecek istedi.
  C) Onlardan kardeşi Bünyamin'i istedi.
  D) Onlardan bir miktar altın istedi.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Yusuf'un (a.s.) kardeşleri, ikinci defa Mısır'a geldiklerinde, ondan kardeşi Bünyamin'i istediler. 15. Hz. Yusuf'un (a.s.) kardeşleri, mağarada açlıktan ne yediler?

  A) Meyve yediler.      B) Ot yediler.        
  C) Böcek yediler.      D) Kurbağa yediler.   
                        

 16. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Yusuf'un (a.s.) kardeşleri, mağarada açlıktan ot yediler. 17. Hz. Yusuf’un (a.s.) kardeşleri, ona karşı nasıl bir davranış sergilemiştir?

  A) Sevgi ve saygıyla           B) Kızgınlıkla ve öfkeyle     
  C) Kıskançlıkla ve nefretle    D) Merhamet ve şefkatle       
                                

 18. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Yusuf’un (a.s.) kardeşleri, onu kıskandıkları için kuyuya atmış, babasına ise kurtların yediğini söylemişlerdir. Bu davranışları, onların Hz. Yusuf’a karşı olan kıskançlık ve nefretini göstermektedir. 19. Hz. Yusuf’un (a.s.) rüyasında gördüğü semboller nelerdir?

  A) Güneş, ay ve on bir yıldız
  B) Yedi inek ve yedi zayıf inek
  C) Yedi başak ve yedi kuru başak
  D) Dört rüya

 20. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Yusuf’un (a.s.) rüyasında gördüğü semboller, yedi başak ve yedi kuru başaktır. Bu rüya, Mısır’ın yedi yıl bolluk ve yedi yıl kıtlık yaşayacağını haber vermektedir. 21. Hz. Yusuf’un (a.s.) kıssasından çıkarılabilecek bir ahlaki mesaj nedir?

  A) Sabır ve şükür           B) Merhamet ve bağışlama   
  C) İrade ve kararlılık      D) Hepsi                   
                             

 22. Cevap: Açıklama:

  Hz. Yusuf’un (a.s.) kıssası, bize merhamet ve bağışlamanın önemini öğretmektedir. Hz. Yusuf (a.s.), kendisine zulmeden kardeşlerine karşı hiçbir zaman intikam almamıştır. Aksine, onları affetmiştir. Bu davranışı, bize merhamet ve bağışlamanın her zaman en doğru yol olduğunu göstermektedir. 23. Hucurat suresi 6. ayette Müslümanlara hangi uyarı yapılmıştır?

  A) Doğruluğundan emin olmadığımız haberleri yaymamalıyız.
  B) Doğruluğundan emin olmadığımız haberleri sorgulamamalıyız.
  C) Doğruluğundan emin olmadığımız haberleri paylaşmalıyız.
  D) Doğruluğundan emin olmadığımız haberleri önemsememeliyiz.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Hucurat suresi 6. ayetinde Müslümanlara doğruluğundan emin olmadıkları haberleri yaymamaları gerektiği belirtilmiştir. 25. Hucurat suresi 10. ayette Müslümanlar arasındaki kardeşlik bağına hangi vurgu yapılmıştır?

  A) Müslümanlar kardeştir.
  B) Müslümanlar eşittir.
  C) Müslümanlar birbirine saygılıdır.
  D) Müslümanlar birbirini sever.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Hucurat suresi 10. ayetinde Müslümanların kardeş olduğu vurgulanmıştır. 27. Neml suresi 19. ayette Hz. Süleyman'ın dua ettiği güzel işlerden biri nedir?

  A) Allah'ın emirlerine uymak
  B) Allah'ın yasaklarından kaçınmak
  C) Anne ve babasına iyilik yapmak
  D) Allah'ı zikir ve tesbih etmek

 28. Cevap: C Açıklama:

  Ayette Hz. Süleyman, anne ve babasına iyilik yapmak için dua etmektedir. 29. Neml suresi 19. ayetten ne gibi bilgiler çıkarabiliriz?

  A) Allah'a dua etmek önemlidir.
  B) İyilik yapmak Allah'ın rızasını kazanmaya vesiledir.
  C) Anne ve babaya iyilik yapmak gerekir.
  D) Hepsi

 30. Cevap: D Açıklama:

  Ayette Hz. Süleyman'ın Allah'a dua ettiği, iyilik yapmak istediği ve anne ve babasına iyilik yapmak istediği anlaşılmaktadır. 31. İslam, Allah'a (c.c.) inandığını söyleyen insanların hangi davranışlarını kapsar?

  A) Namaz, zekat, oruç, hac ibadetlerini yerine getirmek
  B) Allah'ın (c.c.) emirlerini yerine getirip, yasakladığı şeylerden kaçınmak
  C) İyilik yapmak, kötülükten kaçınmak
  D) Hepsi

 32. Cevap: D Açıklama:

  İslam, Allah'a (c.c.) inandığını söyleyen insanların, O'nun emirlerini yerine getirip, yasakladığı şeylerden kaçınmalarını kapsar. Bu kapsamda namaz, zekat, oruç, hac gibi ibadetlerin yerine getirilmesi de önemlidir. Ancak İslam'ın temel unsuru, Allah'a (c.c.) inanmak ve O'nun emirlerini yerine getirmektir. 33. Takva, insanın hangi davranışıyla ilişkilidir?

  A) Allah'tan (c.c.) korkması
  B) Allah'tan (c.c.) uzaklaşması
  C) Allah'ın (c.c.) emirlerininden kaçması
  D) Allah'ın (c.c.) yasakladığı şeylere yaklaşması

 34. Cevap: A Açıklama:

  Takva, Allah'tan (c.c.) korkmaktır. Allah'tan (c.c.) korkan insan, O'nun emirlerini yerine getirip, yasakladığı şeylerden kaçınır. 35. "Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara suresi, 153. ayet) Bu ayette sabır ile ilgili hangi mesajlar verilmektedir?

  A) Sabır, Allah'tan (c.c.) yardım istemenin ön koşuludur.
  B) Sabır, zorlukları aşmanın en önemli yoludur.
  C) Sabır, Allah'ın (c.c.) yardımıyla gerçekleşir.
  D) Hepsi

 36. Cevap: D Açıklama:

  Bu ayette sabır ile ilgili üç mesaj verilmektedir. Birinci mesaj, sabrın Allah'tan (c.c.) yardım istemenin ön koşulu olduğudur. İkinci mesaj, sabrın zorlukları aşmanın en önemli yolu olduğudur. Üçüncü mesaj ise sabrın Allah'ın (c.c.) yardımıyla gerçekleştiğidir. 37. Sabır, kişinin zorluklara ve sıkıntılara karşı

  A) Dirayetli olmasıdır.         B) Çaresiz kalması durumdur.   
  C) Isyan etmesidir.             D) Vazgeçmesidir.              
                                 

 38. Cevap: A Açıklama:

  Sabır, kişinin zorluklara ve sıkıntılara karşı dirençli olmasıdır. Sabırlı kişi, zorluklara karşı yılmadan mücadele eder. 39. Sulhu bozan insanlar aşağıdakilerden hangileridir?

  A) Kardeşler    B) Dostlar    C) Akrabalar    D) Kötüler    

 40. Cevap: D Açıklama:

  Sulhu bozan insanlar, kötülerdir. Kötüler, insanların arasını açarak fitne ve fesat çıkarırlar. 41. Sulh için yapılması gerekenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Birbirimizi kıracak davranışlardan uzak durmak
  B) Birbirimize karşı anlayışsız olmak
  C) Birbirimize karşı kin ve nefret beslemek
  D) Birbirimizi çekiştirmek

 42. Cevap: A Açıklama:

  Birbirimizi kıracak davranışlardan uzak durmak, sulh için önemlidir. Birbirimize karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmak da sulh için önemlidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 Detayları

8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’ANIN MESAJINI ANLIYORUM
  1. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: İslam, Takva, Sabır, Sulh
  2. Kur’an Kıssaları Öğreniyorum: Hz. Yakup, Hz. Yusuf
  3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (Neml 19)
  4. Sureleri Tanıyorum: Hucurat Suresi

Ayrıca 8.sınıf Kuran-ı Kerim dersi I. ünite test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

* Hz. Yusuf (a.s.) kıssasından sabır ve metanet gibi önemli değerleri öğrenebiliriz. * Hz. Yusuf (a.s.) kıssasından kardeşler arasındaki kıskançlığın ve kin duygusunun nelere yol açabileceğini öğrenebiliriz. * Hz. Yusuf (a.s.) kıssasından Allah’ın (c.c.) adalet ve hikmetini öğrenebiliriz

Kuran-ı Kerim'den Hz. Yusuf'un kıssasından Allah'ın (c.c.) yardımının önemini öğrenir.

Kuran-ı Kerim'den Hz. Yusuf'un kıssasından sabır ve tevekkül etmenin önemini öğrenir.

8. Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 3. ünite, 2. kazanım

8. Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 3. ünite, 3. kazanım

8. Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 3. ünite "Yusuf Suresi"

8. Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 3. ünite "Yusuf Suresi"

8. Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 3. ünite "Yusuf Suresi"

Kur’an-ı Kerim’deki kıssalardan Hz. Yusuf’un (a.s.) kıssasını bilir ve yorumlar.

Kur’an-ı Kerim’deki kıssalardan Hz. Yusuf’un (a.s.) kıssasını bilir ve yorumlar.

* Kur’an-ı Kerim’deki kıssalardan ahlaki mesajlar çıkarır.Soru 1

Hucurat suresi 6. ayetini yorumlama

Hucurat suresi 10. ayetini yorumlama

Neml suresi 19. ayetin içeriğini kavrar.

Neml suresi 19. ayetin içeriğini kavrar.

İslam'ın temel unsurlarını kavrar.

Takva kavramını kavrar.

Sabır kavramını kavrar.

8.Sınıf Kur'an-ı Kerim 1. Ünite 2. Alt ünite 2. Kazanım

8.Sınıf Kur'an-ı Kerim 1. Ünite 2. Alt ünite 3. Kazanım

8.Sınıf Kur'an-ı Kerim 1. Ünite 2. Alt ünite 3. Kazanım

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 55 kere doğru, 35 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.