2021-2022 7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


7.Sınıf ait Fen Bilimleri dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Fen Bilimleri dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Fen Bilimleri dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

04 Kasım 2021  

İç kulaktaki yarım daire kanalları;
I. Ses dalgalarını kulak zarına iletme
II. Vücut dengesinin sağlanmasına yardımcı olma
III. Kulak zarının yüksek hava basıncından zarar görmesini önleme
görevlerinden hangilerini gerçekleştirebilir? 

A) Yalnız II     B) I ve III     C) II ve III     D) I, II ve III

04 Kasım 2021  

Tatlı bir besin yiyen insan bu besinin tadını dilin hangi kısmıyla algılar?

A) Yan – ön kısımlar      B) Dilin ucu 
C) Arka kısım                  D) Yan – arka kısım

04 Kasım 2021  
Gözün damar tabakasında;
I. Göz bebeği
II. İris
III. Kornea
kısımlarından hangileri bulunur?

A) Yalnız II    B) I ve II   C) Yalnız III    D) I,II ve III

04 Kasım 2021  

I. Beyincik – Denge
II. Beyin – Öğrenme
III. Omurilik soğanı – Düşünme
Yukarıdaki sinir sistemi organlarından hangilerinde görev ilişkisi yanlış verilmiştir? 

A) I ve II   B) II ve III   C) Yalnız II   D) Yalnız III

04 Kasım 2021  

Metabolizma sonucu oluşan atıkların ve fazlalıkların dışarıya atılmasına boşaltım denir.
Aşağıda verilen organlardan hangisi boşaltıma yarımcı olmaz

A) Akciğer    B) Mide    C) Böbrek    D) Deri

04 Kasım 2021  
Kendi arasında tartışan üç öğrenci “Besinlerin kimyasal sindirimi nerede başlar?” sorusunun cevabını aramaktadır.
Gülsüm
: Yağların sindirimi ağızda başlar.
Umut : Karbonhidratların sindirimi ince bağırsakta biter.
Oya : Proteinlerin sindirimi midede başlar.
Buna göre; hangi öğrenci ya da öğrencilerin verdiği cevap doğrudur?

A) Yalnız Gülsüm         B) Umut ile Oya
C) Umut ile Gülsüm    D) Oya ile Gülsüm

04 Kasım 2021  

İdrarın oluşmasından, vücut dışına atılmasına kadar geçtiği yerlerin sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Böbrek - üreter - üretra - idrar kesesi
B) Böbrek - idrar kesesi - üretra - üreter
C) Üreter - böbrek - idrar kesesi - üretra
D) Böbrek - üreter - idrar kesesi - üretra

04 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezlerinin görevlerinden birisidir?

A) Etki edeceği yere kan ile taşınır
B) Uyartıyı iletim şekli elektrik kablosuyla benzerlik gösterir
C) Organların ve dokuların uyumlu çalışmasını sağlar
D) Vücutta etki süresi çok kısadır

04 Kasım 2021  

Aşağıdaki organlardan hangi ikisinde hem fiziksel hem de kimyasal sindirim gerçekleşir?

A) Ağız-Mide                     B) Yemek borusu-Mide
C) Kalın bağırsak-Anüs   D) Yutak-Mide

04 Kasım 2021  

Kan şekerini düzenleyen insülin ve glukagon hormonlarını salgılayan iç salgı bezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipofiz   B) Tiroit   C) Pankreas  D) Testis

04 Kasım 2021  

Aşağıda verilen sinir sistemi organı – görevi eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Beyin – Öğrenme
B) Beyincik - Görme
C) Omurilik – Refleks
D) Omurilik soğanı - Öksürme

04 Kasım 2021  

Galiba yemeği biraz fazla kaçırmışım. Karbonhidrat, protein, yağ ve vitamin. Hepsinden yedim. Ama bunlardan bir tanesi midemde kimyasal sindirime uğradı. Bu besin hangisidir?

A) Protein  B) Yağ  C) Karbonhidrat   D) Mineral

04 Kasım 2021  

Hormon salgısı ve hormonun eksikliğinde görülen hastalık eşleştirilmiştir. Hangisi yanlıştır?

A) Büyüme hormonu - Devlik
B) Tiroksin hormonu - Kimyasal metabolizmada aksamalar
C) Eşeysel hormonlar - Kısırlık, adet düzensizliği
D) İnsülin - Şeker hastalığı

04 Kasım 2021  

Ayağının kaymasıyla, kafasını sert bir cisme çarpan bir insanın, bir süre sonra akciğerlerinin çalışması durmuştur. Bu olayın devamı olarak, sinir sisteminin hangi kısmının çalışması bozulmuş olmalıdır?

A) Beyin                          B) Beyincik
C) Omurilik soğanı        D) Omurilik

04 Kasım 2021  

Aşağıdaki organlardan hangisi hem sindirime yardımcı hem de hormon üreten iç salgı bezidir?

A) Tiroit                    B) İnce bağırsak
C) Pankreas             D) Mide

04 Kasım 2021  

Böbreğin temel birimi olan nefronlar ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Boşaltım maddelerini kandan süzerek idrarı oluşturur
B) Kan içinde karbon dioksit ve suyu vücut dışına atar
C) Safranın vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar
D) Ürenin sindirilmesini sağlar

04 Kasım 2021  

Vücudun dengesi aşağıdakilerden hangileri ile sağlanır?

A) Beyin - Burundaki koku soğancığı
B) Beyincik - Kulaktaki yarım daire kanalları
C) Omurilik - Dildeki tat alma tomurcukları
D) Omurilik soğanı - Deride dokunma almaçları

04 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sisteminin bölümlerinden biri değildir?

A) Beyin  B) Duyu organları  C) Beyincik  D) Omurilik

04 Kasım 2021  

Zehirli bir madde olan amonyağın üreye çevrildiği organ hangisidir?

A) Böbrek                B) Karaciğer
C) Deri                     D) Akciğer

04 Kasım 2021  

Karbonhidrat, protein ve yağların en küçük moleküllerine kadar parçalandığı organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağız    B) Mide    C) Yutak    D) İnce bağırsak