2021-2022 7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


7.Sınıf ait Fen Bilimleri dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Fen Bilimleri dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Fen Bilimleri dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

25 Mart 2022  

Aşağıda verilen elementlerin elektron dizilimini yaparak iyon halini yazınız

7N : ..................... ...............
15P: ..................... ...............
8O: ..................... ...............
17Cl: ..................... ...............

25 Mart 2022  

Aşağıda verilen görüşlerinin karşısına bilim adamlarını yazınız.

1.Atom üzümlü keke benzemektedir.
..................... ...............
2.Elektronlar çekirdeğin etrafında belirli uzaklıktaki katmanlarda dolaşır.
..................... ...............
3.Elektronlar çekirdeğin etrafında rastgele dolaşmaktadır.
..................... ...............
4.Atomlar içleri dolu berk kürelerdir.
..................... ...............

25 Mart 2022  

Elektronları katmanlarda gösteriniz.

10 Elektron
..................... ............... ..................... ...............
18 Elektron
..................... ............... ..................... ...............
17 Elektron
..................... ............... ..................... ...............
2 Elektron
..................... ............... ..................... ...............

25 Mart 2022  

Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

(    ) Bileşiklerde iki veya daha fazla cins atom bulunur.
(    ) Karışımlar saf maddelerdir.
(    ) Bütün elementlerin sembolü tek harflidir
(    ) Çekirdekteki proton sayısı o atomun hangi elemente ait olduğunu gösterir.
(    ) Protonlar (+) yüklü taneciklerdir.
(    ) Nötron atomun çekirdeğinde negatif yüklü taneciktir.
(    ) En dış katmanları tam dolu olan elementler kararlı elementlerdir.
(    ) Birinci katman en fazla sekiz elektron alabilir.
(    ) Atomlar proton ve elektrondan oluşur.
(    ) Atomun çekirdeğinde sadece proton bulunur.

25 Mart 2022  

NH4 NO3 molekülünde;

Kaç çeşit atom vardır?
 .................... .................... ....................
Toplam kaç tane atom vardır? 
 ....................  ....................  ....................

25 Mart 2022  

Numara ile belirtilen karışımı hangi ayırma yöntemi ile ayırabileceğimizi verilen boşluklara ( ) yazınız.

1-Zeytinyağı-su ( )          A- Ayrımsal damıtma
2-Tuz-su ( )                     B- Ayırma hunisi
3-Benzin-mazot ( )          C- Buharlaştırma
4-Demir tozu-talaş ( )      D- Süzme
5-Kum-su ( )                    E- Mıknatıslanma

25 Mart 2022  

Aşağıdaki boşluklara uygun olan kelimeyi yazın.

1-Nötr atomlarda .................. . sayısı .......................... sayısına eşittir.
2- Atomların birbirlerinden farklı olmasını sebebi ...........................  sayılarının farklı olmasıdır
3- Atomun kütlesini belirleyen alt parçacıkları ………………………  ve ……………………… dur
4- Elektron ve proton sayıları eşit atomlara …………………  atom denir.
5- Elektron alıp vermeye yatkın olmayan atomlara .......................... denir.
6- Bir atom elektron verirse ............................... yüklü iyona dönüşür.
7- Atomun kimliğini belirleyen alt parçacığa   ………………..…… denir.
8- Elektron alışverişi ile oluşan bağa ....................... denir.

25 Mart 2022  

Aşağıdaki atom ve iyonların elektron dizilimini yapınız.

12Mg
 ....................  .................... ....................
13Al+3
 .................... .................... ....................
9F-1
 .................... .................... ....................
17Cl
 .................... .................... ....................

25 Mart 2022  

Aşağıda verilen karışımları en uygun ayırma yöntemleriyle nasıl ayıracağımızı kısaca açıklayalım.

Zeytin yağı –su karışımı
 .................... .................... ....................
 .................... .................... ....................
 .................... .................... ....................
Etil alkol – su karışımı
 .................... .................... ....................
 .................... .................... ....................
 .................... .................... ....................
Su-Talaş karışımı
 .................... .................... ....................
 .................... .................... ....................
 .................... .................... ....................

25 Mart 2022  

Aşağıda verilen elementleri kararlı hale getirip, iyon halini yazınız.

Ca
 .................... .................... ....................
Li
 .................... .................... ....................
O
 .................... .................... ....................

25 Mart 2022  

Aşağıda boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

………….. + ………… = Mor
………….. + ………… = Turkuaz
………….. + ………… = Sarı

25 Mart 2022  

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

1. NaCl bileşiği, ................................. şeklinde adlandırılır.
2. İnşaatlarda, kum içerisinde bulunan çakıl taşlarını ayırmak için ................................. yöntemi kullanılır.
3. Kullanılmış cam malzemeler, plastik şişe ve torbalar, tarihi geçmiş gazeteler ………………………. kullanılır.
4. Yarıçapı r olan bir kürenin tümsek kısmı parlatılıp ayna yapılırsa ................................. elde edilir.
5. ................................. yenilenebilir enerji kaynağıdır.
6. Bir cisim görülebilir ışınların hepsini yansıtıyorsa ................................. görünür.
7.Koyu renkli cisimler ışığı, açık renkli cisimlere göre daha çok …………………………………
8. Protonlar çekirdekte bulunan …………………………… yüklü taneciklerdir.
9.Beyaz ışık, ışık prizmasından geçerken en az ………….. renkli ışık kırılır.
10. …………… aynada görüntü düz ve cisimle aynı boydadır.

25 Mart 2022  

Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara "D", yanlış olanlara "Y" harfi yazınız.

1. (...) Katyonlarda proton sayısı, elektron sayısından daha fazladır.
2. (...) Aynı tür atomdan oluşan saf maddelere element denir.
3. (...) Sarı ışığın ana renklerinden biridir.
4. (...) Atomun kütlesinin büyük bir kısmını çekirdek oluşturur.
5. (...) cisimlerin renkli görünmesinin nedeni ışıktaki bazı renklerin soğrulup bazı renklerin yansımasıdır.
6. (...) Bileşikler sembolle gösterilir.
7. (...) Thomson atomu üzümlü keke benzetmiştir.
8. (...) Çözeltileri karıştırma çözünme hızını arttırır.
9. (...) Karışımlar saf maddelerdir.
10.(...) Kağıt atıklar çöptür.

23 Şubat 2022  

Aşağıda verilen elementlerin elektron dizilimini yaparak iyon halini yazınız

12Mg : ............... ................ ..................
13Al : ............... ................ ..................
11Na: ............... ................ ..................
18Ar: ............... ................ ..................
3Li: ............... ................ ..................

23 Şubat 2022  

Aşağıda verilen atıkları sınıflandırınız.

1. Elma, patates kabuğu  ............... ................ ..................
2. Atık yemekler  ............... ................ ..................
3. Plastik şişeler  ............... ................ ..................
4. İçecek kutuları  ............... ................ ..................
5. Bozulmuş meyveler  ............... ................ ..................
6. Market poşetleri  ............... ................ ..................

23 Şubat 2022  

Aşağıda verilen ayırma yöntemlerini karşılığı olan kelimeleri yazınız.

1.Alkol+su :  ............... ................ ..................
2.Demir tozu+kükürt tozu :  ............... ................ ..................
3.Kum+çakıl :  ............... ................ ..................
4.Tuz+su :  ............... ................ ..................
5.Zeytinyağı+su :  ............... ................ ..................
6.Talaş+kum :  ............... ................ ..................

23 Şubat 2022  

Aşağıda verilen elementlerin sembollerini ve adlarını yazınız.

Azot………………
Na…………………….
H2O……………………….
F………………………
Klor……………………
C6H12O6………………..
O………………………
Lityum……………….
Amonyak …………...
Be……………………
Karbon……………….
OH- …………………….
Mg……………………
Demir…….……….….
CO2 …………………

23 Şubat 2022  

Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğruysa D, yanlışsa Y seçeneğini işaretleyiniz.

1-) Bileşiklerde iki veya daha fazla cins atom bulunur.
2-) Karışımlar saf maddelerdir.
3-) Bütün elementlerin sembolü tek harflidir
4-) Çekirdekteki proton sayısı o atomun hangi elemente ait olduğunu gösterir.
5-) Protonlar (+) yüklü taneciklerdir.
6-) Nötron atomun çekirdeğinde negatif yüklü taneciktir.
7-) En dış katmanları tam dolu olan elementler kararlı elementlerdir.
8-) Birinci katman en fazla sekiz elektron alabilir.
9-) Atomlar proton ve elektrondan oluşur.
10-) Atomun çekirdeğinde sadece proton bulunur.

23 Şubat 2022  

Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

*Görüntüyü büyük ve düz gösteren aynaya ……………….. ayna denir.
*Atom fikrini ………………ortaya atmıştır.
*Aynı cins atomların birleşmesiyle ……………. Oluşur.
*Farklı cins atomların birleşmesiyle ……………….oluşur.
*Pozitif yüklü atomlara …………….denir.
*Negatif yüklü atomlara ………………denir.
*………………..ve…………….. düzlem aynanın kullanım yerlerine örnektir.
*Çukur aynada görüntü………….-………………oluşur.
*Tümsek aynada görüntü ……………-………….. oluşur.
*Kimya Endüstrisi ülkenin ekonomisine katkı ………….

23 Şubat 2022  

Aşağıdaki maddeleri homojen heterojen olarak sınıflandırınız.

Şekerli su : ............... ................ ..................
Ayran: ............... ................ ..................
Hava
Salata: ............... ................ ..................
Etil alkol-Su: ............... ................ ..................
Zeytinyağı-Su: ............... ................ ..................
Kolonya: ............... ................ ..................
Kumlu Su: ............... ................ ..................
Süt: ............... ................ ..................