2021-2022 7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


7.Sınıf ait Fen Bilimleri dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Fen Bilimleri dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Fen Bilimleri dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

13 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi canlılar dünyasını inceleyen ve canlıları sınıflandıran ilk bilim insanı kimdir?

A) Neil Armstrong     B) Graham Bell
C) Yuri Gagarin          D) Aristoteles

13 Ocak 2022  

Ay,Güneş ile Dünya arasına girdiğinde ……………………………. oluşur.
Yukarıda noktalı yere ne gelmelidir?

A) Yeni ay evresi        B) İlk dördün evresi
C) Dolunay evresi      D) Son dördün evresi

13 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme için doğru değildir?

A) Tüm canlılarda görülür.
B) Bölünme sonunda kromozom sayısı yarıya iner.
C) Üreme ana hücrelerinde görülür.
D) Parça değişimi (crossing over) görülür.

13 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme için doğru değildir?

A) Tüm canlılarda görülür.
B) Kromozom sayısı sabit kalır/değişmez.
C) Oluşan yeni hücrenin kalıtsal yapısı ana hücre ile aynı olur.
D) Parça değişimi (crossing over) görülür.

13 Ocak 2022  

Güneş sistemindeki gezegenlerden bazılarının etrafında dönen gök cisimleri vardır. Bu gök cisimlerine .................. adı verilir.
Yukarıda verile boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) uydu   B) meteor   C) gök cismi   D) gök taşı

13 Ocak 2022  
Jüpiter ile ilgili olarak;
I. Açık yeşil renkte görülür.
II. 17 tane uydusu vardır.
III. Güneş Sistemi`ndeki son dev gezegendir.
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III
13 Ocak 2022  

Merkür ile ilgili olarak;
I. Güneş`e en yakın gezegendir.
II. Güneş Sistemi`nin en küçük ikinci gezegenidir.
III. Atmosferindeki yoğun karbondioksit yüzünden sera etkisi çok etkilidir.
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II                 B) II ve III
C) I ve III                D) I, II ve III

13 Ocak 2022  

Güneş sistemi ile ilgili olarak;
I. Güneş ve etrafında belirli yörüngelerde dolanan gezegen, uydular, kuyruklu yıldızlardan oluşan gök cisimleri topluluğudur.
II. Güneş sisteminde sekiz gezegen bulunur.
III. Güneş sisteminde beş cüce gezegen bulunur.
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II                 B) II ve III
C) I ve III                D) I, II ve III

13 Ocak 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Uzay, yıldızlar, gezegenler ve meteorlarla doludur
B) Yıldızlar, uzaydaki “bulutsu” adı verilen gaz ve toz yığınlarının bir araya gelip sıkışmalarıyla meydana gelir.
C) Yıldızların farklı renkte olmaları, bize onların sıcaklıkları hakkında bilgi verebilir.
D) Yıldızlar canlıdır ama ve canlılar gibi doğar, yaşar ve ölür.

13 Ocak 2022  

I. Kinetik enerji cismin sürati fazla ise artar.
II. Kinetik enerji cismin kütlesi artarsa azalır.
III. Kinetik enerji cismin yüksekliğine bağlıdır.
Yukarıda kinetik enerji ile verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II                 B) II ve III
C) I, II ve III            D) I ve III

13 Ocak 2022  

I. Katı basıncı cismin yüzey alanı küçülürse artar.
II. Sıvı basıncı sıvının yoğunluğu artarsa artar.
III. Gaz basıncı gazın yoğunluğu azalırsa artar.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve III                B) I, II ve III
C) I ve II                 D) II ve III

13 Ocak 2022  
Aşağıda verilen sindirim sistemi organlarından hangisi sindirim yapmaz? A) Ağız
B) Yutak
C) Mide
D) İnce Bağırsak
13 Ocak 2022  

Aşağıdaki merkezi sinir sistemi organlarından hangisinin görevi yanlış verilmiştir?

A) Beyin: Hafızayı kontrol eder.
B) Beyincik: Vücudun denge merkezidir.
C) Omurilik Soğanı: Duyu organlarından gelen uyarılara cevap oluşturur.
D) Omurilik: Refleks davranışlarını kontrol eder.

13 Ocak 2022  

Yayların sıkıştırılması veya esnetilmesiyle meydana gelen enerji çeşidi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Esneklik potansiyel enerjisi
B) Kinetik enerjisi
C) Çekim potansiyel enerjisi
D) Isı enerjisi

13 Ocak 2022  

I. Ağırlık
II. Sürat
III. Yükseklik
Bir cismin çekim potansiyel enerjisi yukarıdakilerden hangisine ya da hangilerine bağlıdır?

A) Yalnız I            B) I ve III
C) II ve III             D) I ve II

13 Ocak 2022  

Ağırlığı 50N olan bir cismin aydaki kütlesi kaçtır?

A) 50kg    B) 500kg    C) 600kg    D) 5kg

13 Ocak 2022  

Hangisinin basıncı daha fazladır?

A) İnce topuklu ayakkabı    B) Spor ayakkabısı
C) Kasa                                  D) Telefon

13 Ocak 2022  

Bir cismin çekim potansiyel enerjisi;
I. Cismin kütlesine
II. Cismin yüksekliğine
III. Cismin süratine
yargılarından hangilerine bağlıdır?

A) I ve II                B) I ve III
C) II ve III              D) I, II ve III

13 Ocak 2022  

I- Yolda giden otomobil
II- Kardan adam
III- Arabanın durması
IV- Topun kaleye doğru gitmesi
Hangilerinde kinetik enerji vardır?

A) Yalnız I            B) III ve IV
C) I ve IV             D) II ve III

13 Ocak 2022  

I- Fatma’nın elindeki kalemi yere düşürmesi
II- Esma’nın kitap okuması
III- Duygu’nun yerdeki çantayı alıp arkaya doğru yürümesi
IV- Öğretmen’in çantayla merdiveni çıkması
Hangilerinde fen anlamında iş yapılmıştır?

A) I ve II            B) III ve IV
C) I ve IV           D) II ve III