2021-2022 7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


7.Sınıf ait Fen Bilimleri dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Fen Bilimleri dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Fen Bilimleri dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

24 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi devreye fazla gelen akımı kesen araçtır?

A) Voltmetre             B) Ampermetre
C) Sigorta                  D) Lamba

24 Mayıs 2022  

Bir ekosistemde, ayrıştırıcılar, …….., tüketiciler, cansız maddeler bulunur. Boşluğa ne gelmelidir?

A) üreticiler                  B) canlı maddeler
C) bitkiler                     D) popülasyon

24 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi bir popülasyonu göstermez?

A) Akgöl’deki cevizler          B) Van gölündeki kefaller
C) Eskil’deki karaçamlar     D) Böget’teki ağaçlar

24 Mayıs 2022  

Bilgi: Ortak bir atadan gelen, benzer özelliklere sahip, çiftleştiklerinde kısır olmayan yavrular oluşturan canlılara tür denir.
Bu bilgiye göre, aşağıdaki canlılardan hangisi tür değildir?

A) İnek     B) Keçi         C) Baykuş     D) Katır

24 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi popülasyon değildir?

A) Ormandaki ağaçlar
B) Avustralya’daki kangurular
C) Karadeniz’deki hamsiler
D) Ankara'daki tiftik keçileri

24 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi homojen karışımdır?

A) Kırmızı     B) Sarı     C) Mor     D) Beyaz

24 Mayıs 2022  

Bir ekosistemde bulunan varlıklar aşağıda verilmiştir.
1- Hava                 4- Sincap
2- Su                     5- Papatya
3- Meşe ağacı       6- Toprak
Ekosistemdeki bu varlıkların canlı ve cansız olarak sınıflandırılması seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 3, 4, 5, 6 - 1, 2        B) 1, 2, 6 - 3, 4, 5
C) 3, 4 - 1, 2, 5, 6        D) 3, 4, 5 - 1, 2, 6

24 Mayıs 2022  

Sedat öğretmen derste anlattığı bir kavram ile ilgili aşağıdaki örnekleri vermiştir.
* Karadeniz’deki hamsiler.
* Gül bahçesindeki bülbüller.
* Amazon ormanlarındaki piton yılanları.
Sedat öğretmenin verdiği örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Tür   B) Popülasyon  C) Habitat   D) Ekosistem

24 Mayıs 2022  

Bir çileğin kırmızı görünmesini sağlayan, ………….dır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Güneşten gelen ışınlar
B) Çileğin kırmızı olması
C) Gözümüzdeki renk yapan maddeler
D) Çileğin kırmızı rengi yansıtması

24 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Güneş enerjisinden elektrik ve ısınmada faydalanılmasında etken değildir?

A) Gürültü çıkarmaması
B) Yenilenebilir olması
C) Isı üretiminin ucuz olması
D) Küresel ısınmayı artırması

24 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerini kapsar?

A) Ekosistem                 B) Tür
C) Habitat                      D) Popülasyon

24 Mayıs 2022  

OKUL-BİR ÖĞRENCİ-BİR SINIF ÖĞRENCİ- SINIF
Yukarıdaki kavramlardan hangisi habitata örnek olarak verilebilir?

A) Okul                 B) Bir öğrenci    
C) Sınıf                 D) Bir sınıf öğrenci

24 Mayıs 2022  

Aşağıdaki canlılardan hangisinin habitatı ağaçlardır?

A) Sinek     B) Fare     C) Solucan     D) Balık

24 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen ekosistemlerden hangisinde daha fazla canlı çeşidi bulunur?

A) Arabistan Çölü                B) Seyfe Gölü
C) Amazon ormanları         D) Kutuplar

24 Mayıs 2022  

Bir besin zincirinde ekolojik dengenin bozulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Kuraklık ve don
B) Bitki çeşidinin artması
C) Kuşların aşırı avlanılması
D) Bilinçsiz ilaç kullanımı

24 Mayıs 2022  

Yöremizdeki yetiştirilen buğday çeşidinin fazla olmasının faydası nedir?

A) Tüketiciler arasında rekabeti sağlamak.
B) Biyoçeşitliliği artırmak
C) Besin kaynaklarının çeşitlendirmek.
D) Aynı besinle beslenmeyi azaltmak

24 Mayıs 2022  

– Devre elemanlarını birbirine bağlar.
– Devredeki elektrik akımını kontroleder.
– Devreye elektrik verir.
Yukarıda görevi verilmeyen devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pil     B) Anahtar     C) Kablo     D) Ampul

24 Mayıs 2022  

I.Organik tarım uygulaması
II.Yabani hayvan avı
III.Ağaç dikiminin hızlandırılması
IV.Atık üretimi azalması
Yukarıda verilen davranışlardan hangileri çevre sorunlarını çözmek amacıyla yapılabilir?

A) I ve IV                 B) II,III ve IV
C) I,III ve IV             D) I,II,III ve IV

24 Mayıs 2022  

Aşağıdaki canlılardan habitatı yanlış verilen hangisidir?

A) Timsah - Çöl ortamı
B) Deve - Çöl ortamı
C) Yaprak biti - Ağaç yaprağı
D) Penguen - Kutup bölgesi

24 Mayıs 2022  

Bir besin zincirini oluşturan aşağıdaki canlılardan hangisi bu zincirin ilk halkasını oluşturabilir?

A) Serçe   B) Dut yaprağı    C) Tırtıl    D) Kedi