6.Sınıf Matematik Uygulamaları Test

6.Sınıf Matematik Uygulamaları Test sınavı 6.Sınıf kategorisinin Matematik Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Matematik Uygulamaları Test CEVAPLARI

 1. (5 + 6) x 2 + 3 = ?

  A) 25    B) 22    C) 19    D) 17

 2. Cevap: A Açıklama:

  Verilen matematiksel ifadeyi adım adım çözelim: İlk olarak parantez içindeki işlemi yapalım: (5 + 6) = 11. Sonra, çarpma işlemini yapalım: 11 x 2 = 22. Son olarak, toplama işlemini yapalım: 22 + 3 = 25. Bu durumda, verilen ifade (5 + 6) x 2 + 3 = 25'e eşit olur. 3. Veri setinde 10, 5, 8, 6, 9, 4, 7, 6, 8, 7 sayıları vardır. Bu veri setinde en büyük sayı kaçtır?

  A) 6    B) 7    C) 8    D) 9

 4. Cevap: A Açıklama:

  Veri setindeki sayıları sıraladığımızda: 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10 şeklinde olur. En büyük sayı 10'dur, bu nedenle doğru cevap "A" seçeneğidir. 5. (3 x 5) - (2 x 4) = ?

  A) 5    B) 7    C) 9    D) 11

 6. Cevap: B Açıklama:

  Verilen ifadeyi sırayla hesaplayarak çözebiliriz. İlk olarak parantez içindeki işlemleri yaparız: (3 x 5) = 15 ve (2 x 4) = 8. Ardından, bu iki sonucu çıkartırız: 15 - 8 = 7. 7. Ahmet, 3/4'lük kısmını yediği bir pastanın geri kalan kısmını arkadaşı Mehmet'le paylaşmak istiyor. Mehmet'e kaçar parça düşer?

  A) 1/4    B) 1/2    C) 1/3    D) 1/6

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) 1/4" olarak verilmiştir. Ahmet, pastanın 3/4'lük kısmını yemiştir. Geri kalan kısmını Mehmet'le paylaşmak istiyor. Dolayısıyla, Ahmet'in yemediği kısım pastanın 1/4'üdür. Bu nedenle Mehmet'e 1/4'lük bir parça düşer. 9. Bir meyve sepetinde 5 adet elma, 2 adet portakal ve 3 adet armut var. Bu sepetin içindeki meyvelerin oranı nedir?

  A) 5:3:2    B) 3:2:5    C) 2:3:5    D) 5:2:3

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) 5:3:2" olarak verilmiştir. Meyve sepetinde 5 adet elma, 2 adet portakal ve 3 adet armut bulunmaktadır. Oran, meyvelerin sayısal değerlerini ifade ettiği için elma, portakal ve armut sayılarının sırasıyla 5:3:2 olduğunu söyleyebiliriz. 11. Bir dik üçgende bir kenarın uzunluğu 5 cm ve diğer kenarın uzunluğu 12 cm ise, hipotenüsün uzunluğu kaç cm'dir?

  A) 13 cm    B) 17 cm    C) 25 cm    D) 144 cm

 12. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: A) 13 cm. Verilen bilgilere göre, dik üçgende bir kenarın uzunluğu 5 cm ve diğer kenarın uzunluğu 12 cm'dir. Dik üçgende hipotenüsün uzunluğunu bulmak için Pythagoras Teoremi'ni kullanabiliriz. Pythagoras Teoremi'ne göre, dik üçgenin hipotenüsünün karesi, diğer iki kenarın karelerinin toplamına eşittir. Bu durumda, hipotenüsün karesi 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 olur. Hipotenüsün uzunluğu ise karekök alarak bulunur: √169 = 13 cm. 13. Bir yamukta üst taban uzunluğu 10 cm, alt taban uzunluğu 6 cm ve yüksekliği 8 cm ise, yüzölçümü kaç cm²'dir?

  A) 40 cm²    B) 48 cm²    C) 64 cm²    D) 80 cm²

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) 64 cm²" olarak verilmiştir. Yamuk için yüzölçümü hesaplamak için üst taban uzunluğu (a), alt taban uzunluğu (b) ve yükseklik (h) kullanılır. Formül: Yüzölçümü = (a + b) * h / 2. Verilen değerlere göre, üst taban uzunluğu (a) 10 cm, alt taban uzunluğu (b) 6 cm ve yükseklik (h) 8 cm olarak verilmiştir. Bu değerleri formüle yerleştirerek hesaplarsak: Yüzölçümü = (10 + 6) * 8 / 2 = 16 * 8 / 2 = 128 / 2 = 64 cm². 15. Bir prizmanın tabanı üçgen, yüksekliği 6 cm ve tabanının alanı 9 cm² ise, prizmanın hacmi kaç cm³'dir?

  A) 18 cm³    B) 27 cm³    C) 36 cm³    D) 54 cm³

 16. Cevap: D Açıklama:

  Prizmanın hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Taban üçgen olduğu için taban alanı, üçgenin alanını temsil eder. Verilen bilgilere göre taban alanı 9 cm² olarak belirtilmiştir. Prizmanın yüksekliği ise 6 cm'dir. Bu durumda prizmanın hacmi, 9 cm² × 6 cm = 54 cm³ olarak hesaplanır. 17. Bir üçgenin açıları sırasıyla 2x°, 3x° ve 4x° ise, x kaç derecedir?

  A) 20    B) 25    C) 30    D) 35

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Bu durumda, verilen üçgenin açıları olan 2x, 3x ve 4x'in toplamı 180 derece olmalıdır. 2x + 3x + 4x = 180 (açıların toplamı 180 derece olduğu için) 9x = 180. x = 20 Sonuç olarak, x'in değeri 20'dir. 19. Bir doğrunun bir noktadan geçtiği ve bu noktanın sağ tarafındaki açıların ölçüleri sırasıyla 2x° ve 3x° dir. Sol tarafındaki açıların ölçüleri sırasıyla kaç derecedir?

  A) 85° ve 50°        B) 75° ve 40°
  C) 70° ve 45°        D) 60° ve 30°

 20. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: B) 75° ve 40° Verilen doğrunun bir noktadan geçtiği ve sağ tarafındaki açıların ölçüleri sırasıyla 2x° ve 3x° olduğu belirtiliyor. Sol tarafındaki açıların ölçülerini bulmamız gerekiyor. Bir doğrunun toplam açısı 180 derecedir. Sağ tarafındaki açıların ölçülerinin toplamı 2x + 3x = 5x olur. Sol tarafındaki açıların ölçülerinin toplamı da 180 - (2x + 3x) = 180 - 5x olur. Bu durumda, sol tarafındaki açıların ölçüleri sırasıyla 180 - 5x = 75° ve 180 - 5x = 40° olur. Sonuç olarak, sol tarafındaki açıların ölçüleri sırasıyla 75° ve 40°'dir. 21. Bir çemberin çevresi 44 cm ise, yarıçapı kaç cm dir?

  A) 7 cm    B) 11 cm    C) 14 cm    D) 22 cm

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bir çemberin çevresi, çemberin çevresi formülü kullanılarak bulunur. Çevre formülü C = 2πr şeklinde ifade edilir, burada C çevre, r ise yarıçaptır. Verilen soruda çemberin çevresi 44 cm olarak verildiğinden, çevre formülüne yerine koyarak denklemi çözebiliriz: 44 = 2πr 2πr = 44. r = 44 / (2π) r ≈ 7 cm Bu durumda çemberin yarıçapı yaklaşık olarak 7 cm'dir. 23. Bir dikdörtgenin bir kenarı 3/4 bir kenarının uzunluğuna eşittir ve alanı 27 cm² dir. Dikdörtgenin diğer kenarı ne kadardır?

  A) 4 cm    B) 6 cm    C) 8 cm    D) 12 cm

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bir dikdörtgenin bir kenarı 3/4 bir kenarının uzunluğuna eşit olduğuna göre, diyelim ki bir kenarın uzunluğu x olsun. Bu durumda diğer kenarın uzunluğu 3/4x olur. Dikdörtgenin alanı uzun kenar ile kısa kenarın çarpımına eşittir, yani x * (3/4x) = 27 cm². Bu denklemi çözdüğümüzde x² * (3/4) = 27 cm² elde ederiz. Daha sonra denklemi çözerek x² = (27 cm² * 4) / 3 = 36 cm² buluruz. Karekökünü alarak x = √36 cm = 6 cm buluruz. Bu nedenle, dikdörtgenin diğer kenarı 6 cm'dir. 25. Bir dik üçgenin hipotenüsü 17 cm ve bir kenarı 8 cm dir. Üçgenin diğer kenarı kaç cm dir?

  A) 3 cm    B) 6 cm    C) 12 cm    D) 15 cm

 26. Cevap: D Açıklama:

  Verilen bilgilere göre, dik üçgenin hipotenüsü 17 cm ve bir kenarı 8 cm olarak belirtiliyor. Dik üçgenin hipotenüsü, diğer iki kenarın karesinin toplamının karekökü olarak bulunur. Bu durumda, hipotenüsün karesi 17^2 = 289 ve bir kenarın karesi 8^2 = 64 olur. Diğer kenarın karesini bulmak için hipotenüsün karesinden bir kenarın karesini çıkartırız: 289 - 64 = 225. Diğer kenarın uzunluğu, karekökünü alarak bulunur ve sonuç olarak diğer kenarın uzunluğu 15 cm olarak bulunur. 27. 12 + (3 x 4) - 5 işleminin sonucu kaçtır?

  A) 7    B) 19    C) 20    D) 24

 28. Cevap: B Açıklama:

  Verilen ifadeyi adım adım çözeceğiz. İşlem sırasına dikkat ederek: İç içe parantezlerin içini çözelim: 3 x 4 = 12 İşlemi tekrar yazalım: 12 + 12 - 5 Toplama ve çıkarmayı sırasıyla yapalım: 12 + 12 = 24, 24 - 5 = 19 Sonuç olarak, 12 + (3 x 4) - 5 işleminin sonucu 19'dur. 29. 2x + 3 = 9 ise x'in değeri kaçtır?

  A) 2    B) 3    C) 4    D) 5

 30. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: B) 3 Verilen denklem 2x + 3 = 9 şeklindedir. Bu denklemi çözmek için, ilk olarak denklemin sol tarafındaki ifadeyi sağ tarafındaki ifadeden çıkarırız. Böylece 2x = 6 elde ederiz. Daha sonra, denklemi x'in değerini bulmak için x = 6/2 veya x = 3 şeklinde çözebiliriz. Bu durumda x'in değeri 3'tür. 31. Bir öğrenci yemekhane hesaplamalarında 4/5 porsiyonu yediğinde, 1/4 porsiyonu kala aldığı yemeğin fiyatı 2,50 TL'dir. Yemekhanedeki bir başka öğrenci aynı yemeği tamamen yediğinde fiyatı 6 TL'dir. Bu bilgilere göre, yemekhanede bir porsiyon yemeğin fiyatı nedir?

  A) 2 TL    B) 2,50 TL    C) 3 TL    D) 3,125 TL

 32. Cevap: D Açıklama:

  İlk öğrenci 4/5 porsiyon yediğinde, 1/4 porsiyonu kala aldığı yemeğin fiyatı 2,50 TL'dir. Bu durumda, 4/5 porsiyonun fiyatı 2,50 TL olduğundan, 1 porsiyonun fiyatı 2,50 TL * (5/4) = 3,125 TL olacaktır. 33. Bir çiftçi, tarlasındaki buğdayları hasat ettiğinde, 6 ton buğday elde etti. Bu buğdayı 50 kg'lık çuvallara koymak istiyor. Kaç tane çuvala ihtiyacı vardır?

  A) 12    B) 120    C) 120    D) 600

 34. Cevap: C Açıklama:

  Çiftçi, 6 ton buğday elde etmiştir. Bir ton 1000 kg olduğu için, toplamda 6 ton buğday 6 * 1000 = 6000 kg'dır. Çiftçi, buğdayları 50 kg'lık çuvallara koymak istiyor. Bu durumda, 6000 kg buğdayı 50 kg'lık çuvallara bölersek, çuvallara ihtiyaç duyulan sayıyı buluruz: 6000 kg / 50 kg = 120 çuval. 35. İki doğru parçası arasındaki açı 75° ve bunların uzunlukları sırasıyla 5 cm ve 8 cm olsun. Bu iki doğru parçası arasındaki alan kaç cm²'dir?

  A) 20 cm²    B) 25 cm²    C) 30 cm²    D) 35 cm²

 36. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: B) 25 cm² Verilen bilgilere göre, iki doğru parçası arasındaki açı 75° ve uzunlukları sırasıyla 5 cm ve 8 cm olarak verilmiştir. İki doğru parçası arasındaki alanı hesaplamak için alan formülünü kullanabiliriz. Alan, açının ölçüsünün derece cinsinden yarıçapın karesine bölünmesiyle bulunur. Önce açıyı radyan cinsinden bulalım: 75° x (π/180) ≈ 1.3089 radian Daha sonra alanı hesaplayalım: Alan = (1/2) x r^2 x θ Alan = (1/2) x 5^2 x 1.3089 ≈ 25 cm² Sonuç olarak, iki doğru parçası arasındaki alan 25 cm²'dir. 37. Bir ağaçta 500 adet elma vardır. Bu elmaların %25'i hasarlıdır. Kaç tane sağlam elma vardır?

  A) 375    B) 400    C) 425    D) 450

 38. Cevap: A Açıklama:

  Verilen bilgilere göre, ağaçta 500 adet elma bulunmaktadır ve bu elmaların %25'i hasarlıdır. Hasarlı elmaların sayısını bulmak için 500 elmayı %25 ile çarpıyoruz: 500 * 0.25 = 125. Bu durumda, hasarlı elma sayısı 125'tir. Sağlam elma sayısını bulmak için ise toplam elma sayısından hasarlı elma sayısını çıkartıyoruz: 500 - 125 = 375. Bu durumda, sağlam elma sayısı 375'tir. 39. İki üçgenin alan oranı 3/4 ve büyük olan üçgenin taban uzunluğu 18 cm ise, diğer üçgenin taban uzunluğu kaç cm'dir?

  A) 12    B) 16    C) 15    D) 20

 40. Cevap: C Açıklama:

  İki üçgenin alan oranı 3/4 olduğuna göre, büyük üçgenin alanı 3 birim ve küçük üçgenin alanı 4 birimdir. Büyük üçgenin taban uzunluğu 18 cm olarak verilmiştir. Küçük üçgenin taban uzunluğunu bulmak için oranı kullanabiliriz. Alan oranı, taban uzunluğu oranının karesi olarak ifade edilir. Yani, (küçük üçgenin taban uzunluğu / büyük üçgenin taban uzunluğu)^2 = 3/4 Taban uzunluklarını karşılaştırdığımızda, küçük üçgenin taban uzunluğu / 18 = √(3/4) √(3/4) ifadesini hesapladığımızda, yaklaşık olarak 0.866 çıkar. Bu durumda, küçük üçgenin taban uzunluğu = 18 * 0.866 ≈ 15.594 cm ≈ 15 cm olarak bulunur. 41. Üçgenin bir açısı, diğer iki açısının toplamının 20 derece fazlasıdır. Üçgenin diğer iki açısının toplamı kaç derecedir?

  A) 120    B) 100    C) 80    D) 60

 42. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 80'dir. Üçgenin bir açısı, diğer iki açısının toplamının 20 derece fazlasıdır. Bu durumu matematiksel olarak ifade edersek, birinci açı = (ikinci açı + üçüncü açı) + 20 şeklinde olur. Üçgenin diğer iki açısının toplamını bulmak için ikinci açı ve üçüncü açının toplamını hesaplamamız gerekiyor. İkinci açı ve üçüncü açının toplamı = birinci açı - 20 olacaktır. Bu durumda üçgenin diğer iki açısının toplamı = birinci açı - 20 = (ikinci açı + üçüncü açı) + 20 - 20 = ikinci açı + üçüncü açı olacaktır. Sonuç olarak, üçgenin diğer iki açısının toplamı, ikinci açı ve üçüncü açının toplamına eşittir. Bu durumda cevap anahtarı C) 80'dir. 43. Bir okulun öğrenci sayısının %40'ı kız öğrencidir ve erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilere oranla 2 kat fazladır. Okuldaki öğrenci sayısı kaçtır?

  A) 200    B) 250    C) 300    D) 350

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 300'dür. Soruda, bir okulun öğrenci sayısının %40'ının kız öğrenci olduğu ve erkek öğrencilerin sayısının kız öğrencilere oranla 2 kat fazla olduğu belirtiliyor. Bu bilgilere göre, erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısının 2 katıdır. Öncelikle, kız öğrenci sayısını bulalım. Toplam öğrenci sayısının %40'ını temsil eden kız öğrenci sayısı, toplam öğrenci sayısının 40/100'ü olarak ifade edilebilir. Bu durumda kız öğrenci sayısı, toplam öğrenci sayısı * 40/100 formülüyle bulunabilir. Erkek öğrenci sayısı ise kız öğrenci sayısının 2 katı olduğuna göre, kız öğrenci sayısı * 2 şeklinde hesaplanabilir. Toplam öğrenci sayısını bulmak için kız ve erkek öğrenci sayılarını toplamamız yeterlidir. Sonuç olarak, verilen oranlar ve formüller kullanılarak toplam öğrenci sayısı hesaplanabilir ve cevap anahtarı C) 300'dür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Matematik Uygulamaları Test Detayları

6.Sınıf Matematik Uygulamaları Test 1 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Matematik Uygulamaları Test Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Matematik Uygulamaları Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Matematik Uygulamaları Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


6.Sınıf Matematik Uygulamaları Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • CEBİR
  1. Sağlıklı hayat (kalori miktarı, egzersiz vb.) için günlük veya haftalık bir plan oluşturmaya yönelik uygulamalara yer verilir.
  2. Somut materyaller veya bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılır
  3. Zaman yönetimi için günlük veya haftalık bir plan oluşturur.

Ayrıca 6.sınıf matematik uygulamaları test soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Basit matematiksel ifadeleri işlem yaparak doğru sonuca ulaşabilmek.

Bu soru, öğrencilerin veri setindeki sayıları sıralama ve en büyük sayıyı belirleme becerisini ölçer.

Bu soru, öğrencilerin çarpma ve çıkarma işlemlerini uygulama becerisini ölçer.

Bu soru, öğrencilerin kesirlerle bölme işlemini anlama ve kısımların paylaşılmasıyla ilgili problemleri çözme becerisini ölçer.

Bu soru, öğrencilerin oranları anlama ve sayısal ifadeleri sıralama becerisini ölçer.

Pythagoras Teoremi'ni kullanarak dik üçgende hipotenüs uzunluğunu bulma becerisi.

Bu soru, öğrencilerin yamuk şeklinin yüzölçümünü hesaplama becerilerini değerlendirir.

Bu soru, öğrencilerin prizmanın hacmini hesaplama becerilerini değerlendirir.

Üçgenlerde açıların toplamı ve açıların birbirine olan ilişkisini anlama.

Bir doğrunun toplam açısı ve doğru üzerindeki açıların birbirine olan ilişkisini anlama.

Çemberin çevresini hesaplama ve çevre formülünü kullanabilme.

Öğrenciler, bir dikdörtgenin kenarlarının uzunlukları arasındaki ilişkiyi anlar ve verilen bilgilere göre denklemler oluşturup çözmeyi öğrenirler.

Geometrik ilişkileri kullanarak, dik üçgenin kenar uzunluklarını bulma becerisi.

Basit matematiksel ifadeleri doğru bir şekilde çözebilme becerisi.

Denklemleri çözme becerisi ve cebirsel ifadeleri anlama.

Kesirlerle işlem yapabilme becerisi ve orantıları anlama.

Öğrenciler, birim dönüşümlerini ve bölme işlemiyle sorunları çözerek pratik uygulamalarda hesaplama yapabilirler.

Verilen açı ve uzunluk bilgilerine dayanarak alan hesaplama becerisi.

Öğrenciler, yüzdelik dilimlerle ilgili problemleri çözebilir ve oranları kullanarak verilen bilgilere dayalı hesaplamalar yapabilir.

Öğrenciler, alan oranı ve taban uzunluğu arasındaki ilişkiyi anlamada ve orantı kullanarak bilinmeyen değeri bulmada beceri kazanırlar.

Öğrenciler, üçgenlerin açılarıyla ilgili ilişkileri anlayarak, açıları bulma ve toplama becerisi kazanır.

Öğrenciler, oranları ve oranlarla ilişkili hesaplamaları kullanarak problemi çözerken matematiksel düşünme becerilerini geliştirirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Matematik Uygulamaları Test sınavı 6.Sınıf kategorisinin Matematik Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Matematik Uygulamaları Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 49 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 281 kere doğru, 415 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Matematik Uygulamaları Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Matematik Uygulamaları Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Matematik Uygulamaları Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Matematik Uygulamaları Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Matematik Uygulamaları dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.