12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları CEVAPLARI

 1. Hangisi 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu'nun önemli oyunlarından biri değildir?

  A) Fetih                B) Köşe Kapmaca        
  C) İstanbul Efendisi    D) Kurban              
  E) Ferhat ile Şirin    

 2. Cevap: C Açıklama: C) İstanbul Efendisi, 1950 sonrası Türk tiyatrosu'nun önemli oyunlarından biri değildir. Bu listeye kurban, fetih, Köşe Kapmaca ve Ferhat ile Şirin gibi önemli oyunlar dahil edilmiştir. Bu oyunların tümü, Türk tiyatrosu'nu uluslararası arenada temsil etmeye yardımcı olmuştur.

 3. Hangisi 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu'nda özellikle dramaturjik anlamda yeni bir tarzın öncüsü sayılır?

  A) Güngör Dilmen    B) Aziz Nesin    C) Orhan Asena
  D) Turhan Selçuk     E) Necati Cumalı

 4. Cevap: A Açıklama: A) Güngör Dilmen 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu'nda dramaturjik anlamda öncü bir tarzı geliştirmesiyle tanınmıştır. B) Güngör Dilmen'in sahnelere koyduğu "Dergâh", "Kanun Namına" ve "Halk Mektebi" gibi oyunları Birinci Yeni olarak tanımlanmıştır. C) Güngör Dilmen, yeni bir türk tiyatrosunun temellerini atmış ve dramaturgisiyle öne çıkmıştır.

 5. Roman türü, edebi metinler arasında en uzun olmasıyla öne çıkar. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisine dayanır?

  A) Çok sayıda karakterin yer alması     B) Yazarın ayrıntılı tasvirleri        
  C) Olayların birbirine bağlı olması     D) Dilin daha ayrıntılı kullanılması   
  E) Diyalogların yoğunluğu              

 6. Cevap: B Açıklama: Roman türünün diğer edebi metinlerden daha uzun olmasının nedeni, başkarakterlerinin çokluğu, büyük ölçekte hikayeler anlatması, olaylar arasında tutarlı bir hikaye kurması ve detaylı dil kullanımıdır. Bunun yanı sıra, çok sayıda olay arası geçişi ve diyalogların yoğunluğu göz önünde bulundurulmalıdır. Böylece, okuyucuya bir hicviye kadar ayrıntılı bir hazzı yaşatmak için romanlar daha uzun süre alır.

 7. Romanın ortaya çıkışı ve gelişmesinde aşağıdaki etmenlerden hangisi etkili olmamıştır?

  A) Şehirleşme                    B) Bireycilik                   
  C) Kapitalizmin yaygınlaşması    D) Sanayi devrimi               
  E) Ortaçağ dönemi edebiyatı     

 8. Cevap: E Açıklama: Cevap: Roman, Ortaçağ İtalya'sında ortaya çıkan ve Fransa'da gelişmeye başlayan bir tür olmuştur. 17. Yüzyılda İngiltere ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu süreçte bireycilik, kapitalizmin yaygınlaşması ve sanayi devrimi gibi etmenler, romanın gelişmesinde önemli rol oynadı.

 9. "Okulda her öğrenci aynı imkanlara sahip olmalıdır. Öğrenciler arasında hiçbir ayrım yapılmamalı ve herkes eşit bir şekilde eğitim alabilmelidir. Bu sayede toplumun geleceği daha aydınlık olacaktır." Bu paragrafta ne vurgulanmaktadır?

  A) Okulun gereksiz olduğu
  B) Öğrencilerin ayrımcılığa uğraması
  C) Eğitimde eşitlik ve adil bir yaklaşımın önemi
  D) Öğrencilerin özgür olduğu
  E) Hiçbiri

 10. Cevap: C Açıklama: C) Eğitimde eşitlik ve adil bir yaklaşımın önemi vurgulanmaktadır. Paragraf, her öğrencinin aynı imkanlara sahip olması, aralarında hiçbir ayrım yapılmaması ve herkesin eşit bir şekilde eğitim alabilmesi gerektiğinden bahseder. Böylece toplumun geleceği daha aydınlık olur.

 11. "Şehrin merkezinde yer alan park, halkın nefes alabileceği bir alan olmaktan öteye gitmiştir. Günümüzde insanlar parkta spor yapmak, piknik yapmak, kitap okumak gibi farklı faaliyetlerde bulunmaktadır. Parklar, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak ve doğayla iç içe olmak için güzel bir alternatif sunmaktadır." Bu paragrafta parkların insanlara ne gibi faydaları olduğundan bahsedilmektedir?

  A) Sadece spor yapmak için kullanılabilirler
  B) Kent yaşamının sıkıcılığından uzaklaşmak için kullanılabilirler
  C) Sadece piknik yapmak için kullanılabilirler
  D) Kitap okumak için idealdirler
  E) Hiçbiri

 12. Cevap: B Açıklama: Konuşulan paragraf, parkların insanlara ne gibi faydalar sunabileceğini üzerinde durmaktadır. Parklar kent yaşamının sıkıcılığından uzaklaşmak için güzel bir alternatif oluşturmaktadır. Parklarda spor yapma, piknik yapma, kitap okuma gibi farklı faaliyetler de yapılabilmektedir. Bu faydaların dışında, parklar halkın bedensel ve zihinsel sağlığına katkıda bulunarak stres ve stresten uzaklaşmasına yardımcı olmaktadır.

 13. Aşağıdakilerden hangisi modern romanın öncülerinden sayılmaz?

  A) Gustave Flaubert      B) Jane Austen          
  C) Fyodor Dostoyevsky    D) Leo Tolstoy          
  E) Thomas Hardy         

 14. Cevap: B Açıklama: Modern romanın öncüleri arasında Gustave Flaubert, Fyodor Dostoyevsky, Leo Tolstoy ve Thomas Hardy sayılır. Jane Austen ise bu dört yazarın öncülerinden değil, modern roman üzerine kurulu edebiyat akımlarından birini oluşturan, realizme yakın tutumlu romancılardan biri olarak kabul edilir.

 15. Roman türünün doğuşunda etkili olan faktörlerden biri olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) Rönesans döneminde popüler olan şiir türlerinin yaygınlaşması
  B) Orta Çağ'daki manastırlarda okunan tarihi hikayeler
  C) Toplumsal değişimlerin yarattığı bireysel sorgulamalar ve özgür düşünce
  D) Şiirsel anlatımın gelişmesiyle ortaya çıkan edebi bir gereksinim
  E) Antik Yunan ve Roma'da yazılmış olan epik şiirlerin yeniden keşfedilmesi

 16. Cevap: C Açıklama: C. Toplumsal değişimlerin yarattığı bireysel sorgulamalar ve özgür düşünce, Roman türünün doğuşunda etkili olan faktörler arasındadır. Bu, insanların kendi hayatları hakkındaki problemleri ele alarak kendilerini ifade edebilecekleri bir tür arayışına girmelerine neden oldu. Ayrıca Antik Yunan ve Roma'da yazılmış olan epik şiirlerin yeniden keşfedilmesi de Roman türünün ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur.

 17. Türk Dünyası Edebiyatında Roman türüyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Orhan Pamuk, Türk Dünyası Edebiyatı'nda önemli bir yere sahip olan yazarlardan biridir.
  B) Tarihi roman türü, Türk Dünyası Edebiyatında sıkça kullanılan bir romandır.
  C) Türk Dünyası Edebiyatında, aşk romanları sıkça kullanılan bir türdür.
  D) Türk Dünyası Edebiyatında, sosyal gerçekçilik etkisi görülen romanlar da yazılmıştır.
  E) Türk Dünyası Edebiyatında, psikolojik roman türüne çok az rastlanır.

 18. Cevap: C Açıklama: C) seçeneği yanlıştır. Türk Dünyası Edebiyatında aşk romanlarını anlatmak için çok sayıda eser mevcuttur ancak aşk romanları, bu edebiyatın ana türlerinden biri değildir. D) seçeneği ise doğrudur. Türk Dünyası Edebiyatında pek çok eser, toplumsal gerçekçilik etkisi taşıyarak sosyal problemleri ele almaktadır. E) seçeneği de yanlıştır. Türk Dünyası Edebiyatında, psikolojik roman türüne örnek olarak Ömer Seyfettin'in "Ustalar" adlı eseri verilebilir.

 19. Türk Dünyası Edebiyatında Roman türünün özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Sözlü edebiyat geleneğine bağlılık
  B) Toplumsal ve siyasal olayların konu alınması
  C) Batılı roman türlerine uygunluk
  D) Yerel kültürlerin ve geleneklerin yansıtılması
  E) Doğa tasvirlerinin ayrıntılı ve detaylı olması

 20. Cevap: E Açıklama: Cevap E seçeneğidir. Roman türünün Türk Dünyası Edebiyatında özellikleri arasında, toplumsal ve siyasal olayların konu alınması, yerel kültürlerin ve geleneklerin yansıtılması ve batılı roman türlerine uygunluk gibi özellikler yer alır. Ancak doğa tasvirlerinin ayrıntılı ve detaylı olması gibi bir özellik bu türde yoktur.

 21. Aşağıdaki paragrafta ne anlatılmaktadır? "Sıcak havada serinlemek için denize girdik. Deniz suları oldukça temizdi ve suyun sıcaklığı da tamdı. Denizin derinliklerinde birçok renkli balık ve deniz yıldızı gördük. Güneş batarken sahilde şezlonglarda dinlenip keyif yaptık."

  A) Bir restoranda yemek yedik ve orada vakit geçirdik.
  B) Bir hayvanat bahçesinde gezinti yaptık ve hayvanları izledik.
  C) Denize girdik ve denizin güzelliklerini keşfettik.
  D) Bir müzeye gittik ve oradaki sanat eserlerini inceledik.
  E) Bir piknik alanında oturduk ve orada vakit geçirdik.

 22. Cevap: C Açıklama: C) Denize girdik ve denizin güzelliklerini keşfettik. Deniz suları oldukça temizdi ve suyun sıcaklığı da tamdı. Ayrıca denizin derinliklerinde birçok renkli balık ve deniz yıldızı gördük. Güneş batarken sahilde şezlonglarda dinlenip keyif yaptık.

 23. Aşağıdaki paragrafta ne anlatılmaktadır? "Yeni bir kitap okudum ve çok beğendim. Kitapta, farklı kültürlerin bir arada yaşaması ve birbirini anlaması konu ediliyor. Ana karakterler, birbirlerine saygı duyup bir arada yaşamayı öğreniyorlar. Kitabın sonu oldukça etkileyiciydi ve bana birçok şey düşündürdü."

  A) Bir dizi izledim ve sevdim.
  B) Bir yemek tarifi denedim ve beğendim.
  C) Bir arkadaşımla sohbet ettim ve keyifli vakit geçirdik.
  D) Bir şiir okudum ve etkilendim.
  E) Bir kitap okudum ve çok beğendim.

 24. Cevap: E Açıklama: E) Bir kitap okudum ve çok beğendim. Bu paragrafta, bir kitabı okuyan ve çok beğenen kişinin düşünceleri paylaşılmaktadır. Kitabın konusu, farklı kültürlerin bir arada yaşayabilmesi ve birbirini anlayabilmesidir. Kitapla ilgili olarak, ana karakterlerin birbirine saygı duymasını öğreniyor ve kitabın sonunun etkileyici olmasına dikkat çekilmektedir. Buna ek olarak, kitaptan çok şey öğrenen kişinin kendisini de oldukça düşündürdüğü belirtilmektedir.

 25. Türk Dünyası Edebiyatında Romanın en büyük örneği hangisidir?

  A) Sadık Hidayet'in "Bulutların Ötesi"
  B) Orhan Kemal'in "Murtaza"
  C) Cengiz Aytmatov'un "Cemile"
  D) Chingiz Abdullayev'in "Ağlıyorum"
  E) Sabit Öncel'in "Ceviz Ağacı"

 26. Cevap: B Açıklama: Cevap: B) Orhan Kemal'in "Murtaza", Türk Dünyası Edebiyatında Romanın en büyük örneklerinden biridir. Orhan Kemal'in Murtaza romanı, 1937'de ilk baskısını yaptı ve göz kamaştırıcı bir başarı elde etti. Orhan Kemal, bu romanında savaşın insanlığa ve köydeki yaşama verdiği zararları anlattı. Roman, mevcut durumun değişmesi gerektiğini vurgulayan umut dolu bir hikayeyi anlatmaktadır.

 27. Türk Dünyası Edebiyatında Romanın tarihi süreci nasıldır?

  A) Osmanlı Devleti döneminde başlamıştır
  B) 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır
  C) Sovyetler Birliği döneminde etkili olmuştur
  D) Türkiye'de 1950'lerde başlamıştır
  E) Türkistan'da 1920'lerde ortaya çıkmıştır

 28. Cevap: E Açıklama: Türk Dünyası Edebiyatında Romanın tarihi süreci, Ortadoğu ve Balkanlar'daki Osmanlı Devleti döneminde başlamıştır. 20. yüzyılın başlarında Türkiye, Sovyetler Birliği, Ortadoğu ve Türkistan'da modern roman ortaya çıkmıştır. 1950'lerden sonra Türkiye Cumhuriyeti modern romanın ortaya çıkması ve etkili olması ile tarihi sürecini tamamlamıştır.

 29. Türk Dünyası Edebiyatında Roman türü hangi ülkede ilk kez ortaya çıkmıştır?

  A) Türkiye         B) Azerbaycan    C) Özbekistan
  D) Kazakistan    E) Kırgızistan

 30. Cevap: A Açıklama: Roman türü ilk olarak Türkiye'de ortaya çıkmıştır. 1851 yılında Tercüman-ı Ahval Rahmi Bey tarafından yayımlanan Hüsnü Hatun adlı romandan itibaren Türk dünyası edebiyatına girmiştir. Bu roman özellikle klasik anlatım biçimlerinden uzaklaşarak romana has türsel unsurların yakından incelenmesi, konu seçiminde aşama atlama ve kurgulama becerilerinin geliştiği değerli bir kitaptır.

 31. Türk Dünyası Edebiyatında Roman türü hangi edebiyat akımının etkisiyle gelişmiştir?

  A) Realizm        B) Romantizm    C) Sembolizm
  D) Natüralizm    E) Fütürizm

 32. Cevap: A Açıklama: Türk Dünyası edebiyatındaki roman türünün gelişimini etkileyen birçok edebiyat akımları arasında en önemlisi realizm olmuştur. Realizm, toplumsal olayları ve yaşamlarını doğrudan yansıtmak için samimi bir anlatım tarzı sunmaktadır. Realizme dayalı romanlar, işlenen konuları daha gerçekçi ve inandırıcı hale getiren gözlemci bir yaklaşımı içerir. Realizmin öne çıkmasının yanı sıra, Türk Dünyası'ndaki roman türlerini geliştirmek için sembolizmin ve natüralizmin de büyük katkısı v

 33. Orhan Pamuk'un "Beyaz Kale" adlı romanında hangi şehir önemli bir tema olarak ele alınmıştır?

  A) İstanbul    B) Ankara    C) İzmir    D) Bursa    E) Adana

 34. Cevap: A Açıklama: A) Orhan Pamuk'un "Beyaz Kale" adlı romanı İstanbul'u büyük bir detayla ön plana çıkarmaktadır. B) Roman, başkentteki sanat ve politik kültür hakkında geniş bir tartışma içerir. C) Kitabın ana karakterleri İstanbul'da yaşamakta ve birçok konuda şehre ya da daha genel olarak Türkiye'ye ait karşıtlıkları yaşamaktadır.

 35. Elif Şafak'ın "Aşk" adlı romanında hangi döneme ait olaylar anlatılmaktadır?

  A) Cumhuriyet Dönemi             B) Osmanlı Dönemi               
  C) Selçuklu Dönemi               D) İslam öncesi Dönem           
  E) İlk Türk Devletleri Dönemi   

 36. Cevap: B Açıklama: Aşk adlı Elif Şafak romanı, 16. yüzyılda İstanbul'da geçen olayları anlatmaktadır. Roman, Osmanlı Dönemi'nde çevresindeki toplumdaki değişimlere ve insanların zorluklarla baş etme bunalımlarına odaklanmaktadır. Ayrıca, roman kişilerinin kökenlerini inceliyor ve Selçuklu Dönemi'nde zengin olan İstanbul'a olan sevgi ve saygı gösteriyor.

 37. Aşağıdaki parçada ne anlatılmaktadır? "Kadınların çalışma hayatına katılımı son yıllarda oldukça arttı. Artık kadınlar, özellikle büyük şehirlerde, hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak hem de aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmaya başladılar."

  A) Kadınların evde oturmayı sevmediği
  B) Kadınların çalışmak zorunda oldukları
  C) Kadınların çalışmaya ilgisinin arttığı
  D) Kadınların çalışmaya başlamalarının zor olduğu
  E) Kadınların sadece ev işleriyle ilgilendikleri

 38. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, bir paragrafta anlatılan konunun ne olduğu sorulmaktadır. Paragrafta, son yıllarda kadınların çalışma hayatına katılımının arttığı ve özellikle büyük şehirlerde kadınların çalışarak hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak hem de aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla iş hayatına atıldığı anlatılmaktadır. Dolayısıyla, doğru cevap seçeneği "C) Kadınların çalışmaya ilgisinin arttığı"dır. 39. Aşağıdaki parçada ne anlatılmaktadır? "Geçtiğimiz hafta sonu yapılan maraton yarışmasında birinciliği kazanan atlet, yarış boyunca çok zorlandığını ancak pes etmediğini söyledi."

  A) Atletin hiç zorlanmadan yarışı kazandığı
  B) Yarışmanın geçen hafta sonu yapıldığı
  C) Atletin yarışta pes etmediği
  D) Atletin yarışa hazırlanmakta zorlandığı
  E) Yarışın ne kadar uzun olduğunun belirtilmediği

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda verilen paragrafta bir maraton yarışmasında birinciliği kazanan atletin yarış boyunca zorlandığı ve pes etmediği belirtilmektedir. Bu bilgi doğrultusunda cevap C seçeneğidir. 41. 1950-1980 arası Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Roman dönemi, hangi siyasi olayların etkisi altında gerçekleşmiştir?

  A) İkinci Dünya Savaşı    B) İnönü dönemi          
  C) Kore Savaşı            D) Soğuk Savaş           
  E) 27 Mayıs Darbesi      

 42. Cevap: E Açıklama:

  Bu soruda, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın roman döneminin hangi siyasi olayların etkisi altında gerçekleştiği sorulmaktadır. Bu dönem, özellikle 27 Mayıs Darbesi sonrasında, demokratikleşme süreci ve toplumsal değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Romanlar da bu sürece paralel olarak, toplumsal sorunlar ve bireysel çatışmaları ele alan eserler ortaya çıkarmıştır. 43. 1950-1980 arası Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Roman döneminde hangi yazar, "Tütün Zamanı" romanıyla önemli bir eser ortaya koymuştur?

  A) Adalet Ağaoğlu       B) Orhan Kemal    C) Kemal Tahir
  D) Samim Kocagöz    E) İhsan Oktay Anar

 44. Cevap: B Açıklama:

  "Tütün Zamanı" romanıyla 1950-1980 arası Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında Orhan Kemal önemli bir eser ortaya koymuştur. Roman, yaşamın içinden bir kesiti yansıtması, gerçekçi anlatımı ve toplumsal sorunları ele alması bakımından dönemin edebiyatında öne çıkmıştır. 45. Refik Halit Karay'ın "Sinekli Bakkal" adlı romanında hangi toplumsal sorunlar ele alınmaktadır?

  A) Çocuk istismarı ve taciz
  B) Zorla evlendirme ve aile içi şiddet
  C) Kadın hakları ve eğitimi
  D) Köyden kente göç ve işsizlik
  E) Savaşın insan hayatı üzerindeki etkileri

 46. Cevap: D Açıklama:

  Refik Halit Karay'ın "Sinekli Bakkal" adlı romanında, köyden kente göç eden insanların toplumsal sorunları, işsizlik, yoksulluk, kent yaşamının zorlukları, aile yapısı ve ilişkileri gibi konular ele alınmaktadır. Roman, dönemin toplumsal sorunlarını gerçekçi bir şekilde yansıtmakta ve okuyuculara bir toplumsal eleştiri sunmaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Detayları

12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Eleştiri

Ayrıca 12.sınıf edebiyat dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bir paragrafta anlatılan konunun ana fikrini anlayabilme becerisi.

Bu soru okuma anlama ve detayları doğru bir şekilde anlayarak cevap verebilme becerisini ölçmektedir.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın roman dönemi ile ilgili siyasi ve toplumsal bağlamları anlayabilmesi ve edebi eserlerin dönemin sosyal ve siyasi yapılarına etkisini kavrayabilmesi hedeflenmektedir.

Türk edebiyatının Cumhuriyet Dönemi'nde roman türünde önemli eserler veren yazarları tanıma.

Kazanım olarak, dönem edebiyatında ele alınan toplumsal sorunları anlama ve yazarların eserlerindeki eleştirileri analiz etme becerisi geliştirilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 11 kere doğru, 13 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri