2022-2023 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu'nun en önemli özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Batılı tiyatro formlarının Türk kültürüne uyarlanması
  B) Halk oyunlarına dayalı tiyatro eserleri üretilmesi
  C) Sadece profesyonel tiyatrocuların sahne aldığı eserlerin oluşturulması
  D) Dini konulu oyunların yaygınlaşması
  E) İstanbul dışında da tiyatroların kurulması

 2. Cevap: A Açıklama: A) Batılı tiyatro formlarının Türk kültürüne uyarlanması, 1950 sonrası Türk Tiyatrosu'nun en önemli özelliklerinden biri olmuştur. Bu, tiyatronun Batı ile örtüşen bir şekilde gelişmesini ve modernleşmesini sağladı. B) 1950'lerden sonra halk oyunlarına dayalı tiyatro eserleri de üretilmeye başlanmıştır. Tiyatrocular halk kültüründen ve geleneklerinden beslenerek yeni eserler oluşturdu. C) 1950'lerde İstanbul dışında tiyatrolar da kuruldu. Bu da tiyatronun yaygınlaşmasını sağladı ve yeni insanların tiyat

 3. 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu'nda hangi akım daha önceki dönemlere kıyasla daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır?

  A) Realizm        B) Romantizm    C) Sürrealizm
  D) Soyutlama    E) Neo-klasizm

 4. Cevap: D Açıklama: A) 1950 sonrası Türk tiyatrosunda, Realizm akımı en belirgin şekilde ortaya çıkmıştır. Bu akım, küçük detayların ve gerçeklerle yaşanmış olayların sahneye aktarılmasını öngörür. B) Realizm akımı, tiyatroda daha önceki dönemlerle kıyaslandığında daha ön plana çıkmaya başlamıştır. Sahnede insanların duygularını doğal bir biçimde ifade etmeye ve oyuncuların hayatlarından alınmış/yaşanmış olayların sahneye çıkartılmasına önem verilmiştir. C) Realizm

 5. Romanın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Olay örgüsü             B) Karakter çeşitliliği   
  C) Doğa tasvirleri         D) Konuşma unsurları      
  E) Lirik anlatım          

 6. Cevap: E Açıklama: E) Lirik Anlatım. Romanlar çoğunlukla anlatım tarzı olarak nesnel, ya da dramatik anlatım tarzlarını kullanır. Lirik anlatım tarzı ise romanlara uymaz. Romanlarda olay örgüsü, karakter çeşitliliği, doğa tasvirleri ve konuşma unsurları gibi özellikler yer alır.

 7. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Dünya Edebiyatında Roman türüne katkı sağlamıştır?

  A) Sabahattin Ali               B) Ömer Seyfettin              
  C) Gabriel Garcia Marquez       D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu   
  E) Ahmet Haşim                 

 8. Cevap: C Açıklama: Cevap: C) Gabriel Garcia Marquez, Latin Amerika edebiyatının en önemli temsilcilerinden biridir. Yazar, 1967'de yazdığı Hemingway Ödüllü romanı "Geniş Aile" ile edebiyat dünyasının dikkatini çekmiştir. O zamandan beri, Garcia Marquez büyük başarılar kazanarak Dünya Edebiyatında Roman türüne çok büyük katkılar sağlamıştır.

 9. Romanın toplumsal olaylara, tarihi gelişmelere, insanın ruh haline ilişkin sorunlara ağırlık veren türleri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Korku romanı          B) Bilim kurgu romanı   
  C) Macera romanı         D) Psikolojik roman     
  E) Aşk romanı           

 10. Cevap: D Açıklama: D) Psikolojik roman türü, toplumsal olaylara, tarihi gelişmelere, insanın ruh haline ilişkin sorunlara ağırlık vermektedir. Bu türde, karakterlerin sosyal algıları, psikolojik durumu ve motivasyonları üzerinde yoğunlaşılır. Öykünün konusu, kişinin rahatsız edici koşullardan kurtulması üzerine kurgulanır ve karakterin bu süreçteki içsel mücadeleleri anlatılır.

 11. "Sonbaharın gelişiyle birlikte yapraklar ağaçlardan dökülmeye başlar. Yavaş yavaş, toprak yüzeyi renklenmeye ve yapraklarla kaplanmaya başlar. Rüzgarın esintisiyle yapraklar havada uçuşurken, kuru hışıltıları ile mevsimin değişimini müjdeliyor gibidirler." Bu paragrafta hangi mevsimin özellikleri anlatılmaktadır?

  A) Kış    B) İlkbahar    C) Yaz    D) Sonbahar    E) Hiçbiri

 12. Cevap: D Açıklama: Paragrafta anlatılanlar, sonbahar mevsiminin özelliklerini yansıtmaktadır. Yaprakların ağaçlardan dökülmeye başlaması, toprağın renklenmeye ve yapraklarla kaplanmaya başlaması, havada uçuşan kuru yaprakların hışıltısı, mevsimin değişimini müjdeliyor gibi olması bu mevsimin özelliklerini yansıtmaktadır. Bu nedenle, cevap D olan "Sonbahar" doğrudur.

 13. Aşağıdakilerden hangisi modern romanın özellikleri arasında yer almaz?

  A) İç monologlar kullanımı
  B) Çok katmanlı karakterlerin yer alması
  C) Doğa tasvirleri ve ayrıntılı betimlemelerin sık kullanımı
  D) Geleneksel kurgu yapısından sapma
  E) Farklı zaman dilimlerinin kullanımı

 14. Cevap: C Açıklama: Modern roman, çoğunlukla geleneksel kurgu yapısından sapmayı içerir, çok katmanlı karakterler, iç monologlar ve farklı zaman dilimleri kullanımını içerir. Ancak, doğa tasvirlerinin ve ayrıntılı betimlemelerin sık kullanımı modern romanın özellikleri arasında yer almaz.

 15. Modern roman türünde en çok hangi tema işlenir?

  A) Doğa ve çevre
  B) Aşk ve romantizm                   
  C) Toplumsal eleştiri
  D) Fantastik öğelerin kullanımı       
  E) Felsefi sorgulamalar ve özgürlük   

 16. Cevap: B Açıklama: B) Aşk ve Romantizm, modern roman türünde en çok işlenen temadır. Bu türde yaşam olaylarının etkisine odaklanan, öznel yaklaşımlara sahip ve kişisel ilişkileri konu edinen hikâyeler yazılır. Anlatıcının iradisi ve özgürlüklerine dair öğeler de burada anlatılır. Modern romanın dramatik ve romantik özellikleri arasında doğa ve çevre ile toplumsal eleştiri ve felsefi sorgulama özellikleri de vardır.

 17. Türk Dünyası Edebiyatında Roman türünün gelişmesinde aşağıdaki etkenlerden hangisi daha az etkilidir?

  A) Batılı roman türlerinin etkisi     B) Toplumsal ve siyasal dönüşümler   
  C) Edebiyatın geleneksel işlevleri    D) Sözlü edebiyat geleneği           
  E) Yayın sektöründeki gelişmeler     

 18. Cevap: D Açıklama: Cevap: Türk Dünyası Edebiyatında Roman türünün gelişmesinde en önemli etkenler, Batılı roman türlerinin etkisi, toplumsal ve siyasal dönüşümler, edebiyatın geleneksel işlevleri ve yayın sektöründeki gelişmelerdir. Sözlü edebiyat geleneğinin gelişim üzerindeki etkisi ise daha azdır.

 19. Türk Dünyası Edebiyatında Roman türünün gelişmesinde aşağıdaki yazarlardan hangisinin etkisi daha azdır?

  A) Cengiz Aytmatov            B) Ömer Seyfettin
  C) Kemal Tahir                    D) Chingiz Huseynov
  E) Abay Qunanbayuli

 20. Cevap: E Açıklama: Cengiz Aytmatov, Ömer Seyfettin, Kemal Tahir ve Chingiz Huseynov, Türk Dünyası Edebiyatında Roman türünün gelişmesinde önemli etkilenmiş yazarlardır. Ancak Abay Qunanbayuli’nin etkisi daha azdır. İslami konuların anlatıldığı, dini görüşleri ile insanları etkilediği "Kamal Tapy", "Kök Saz" gibi eserleriyle tanınmış olsa da, roman türündeki etkisi diğer yazarlara göre daha azdır.

 21. Aşağıdaki paragrafta ne anlatılmaktadır? "Dün gece çok yoğun bir yağmur yağdı. Sokaklar göle dönmüştü. Arabalar suyun içinde kayıp gidiyordu. Birçok evde su baskını oldu ve elektrikler kesildi. Sabah uyandığımda her yer çamur içindeydi."

  A) Dün gece hava çok soğuktu ve kar yağdı.
  B) Dün gece uzun süren bir elektrik kesintisi yaşandı.
  C) Dün gece şiddetli bir yağmur yağdı ve sel meydana geldi.
  D) Dün gece güzel bir hava vardı ve yıldızlar parlaktı.
  E) Dün gece çok sıcaktı ve insanlar açık havada uyudu.

 22. Cevap: C Açıklama: C) Dün gece şiddetli bir yağmur yağdı ve sel meydana geldi. Sokaklar göle dönmüştü, arabalar suyun içinde kayıp gidiyordu ve birçok evde su baskını oldu. Elektrikler kesildi ve sabah uyandığımda her yer çamur içindeydi.

 23. Türk Dünyası Edebiyatında Romanın en önemli özelliklerinden biri nedir?

  A) Batı edebiyatından esinlenmeleri
  B) Halk edebiyatından geleneksel özellikleri taşımaları
  C) Dini motiflere yer vermemeleri
  D) Sade bir dille yazılmış olmaları
  E) Uzun cümleler ve karmaşık yapılara sahip olmaları

 24. Cevap: B Açıklama: Romanlar Türk Dünyası Edebiyatında özgün yapılarıyla öne çıkmaktadır. Bunun en önemli özelliklerinden biri Batı edebiyatından alınan esinlemelerdir. Ayrıca romanlar, halk edebiyatından geleneksel ögeleri taşımalarıyla da dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra, sade bir dil kullanılarak yazılıp, uzun cümleler ve karmaşık yapılara sahip olmamaları da romanların özelliğidir.

 25. Türk Dünyası Edebiyatında Roman türü ne zaman ortaya çıkmıştır?

  A) 20. yüzyıl başlarında    B) 18. yüzyıl sonlarında   
  C) 19. yüzyıl başlarında    D) 16. yüzyıl sonlarında   
  E) 17. yüzyıl sonlarında   

 26. Cevap: C Açıklama: Cevap: Türk Dünyası Edebiyatında, roman türü 19. yüzyıl başlarında ortaya çıkmıştır. Bu tür, özellikle Tanzimat dönemi edebiyatında kullanılmaya başlamış ve daha sonraki 20. yüzyılda gelişme göstermiştir. 20. yüzyılda, modern edebiyat ve edebi akımların etkisi altında Türk Dünyası'ndaki romana yepyeni bir boyut kazandırmıştır.

 27. Türk Dünyası Edebiyatında Roman türü hangi dönemde yaygınlaşmaya başlamıştır?

  A) Tanzimat Dönemi
  B) Osmanlı İmparatorluğu Dönemi
  C) Selçuklu Dönemi
  D) Cumhuriyet Dönemi
  E) Karahanlılar Dönemi

 28. Cevap: A Açıklama: Cevap A seçeneği olacaktır. Tanzimat Dönemi, Türk Dünyası Edebiyatında roman türünün yaygınlaşmasının başladığı dönemdir. Bu dönemde Tanzimat Fermanı ile birlikte Türkiye'de modernleşme ve Batılılaşma süreci başlamıştır. Bunun sonucunda Türk edebiyatına da özgürlük getirilmiş ve yeni edebi türler geliştirilmiştir. Romana da bu yeni edebi akımlar sonucunda Türk Dünyası Edebiyatında önemli bir yer edinmiştir.

 29. Oğuz Atay'ın "Tutunamayanlar" adlı romanında hangi karakterin yaşam öyküsü anlatılmaktadır?

  A) Selim Işık      B) Turgut Özben    C) Ahmet Cemal
  D) Serdar Bey    E) Halit Ayarcı

 30. Cevap: A Açıklama: A) Tutunamayanlar adlı romanındaki ana karakter, Selim Işık'tır. B) Roman, Selim Işık'ın yaşamöyküsünü anlatır. C) Diğer karakterler olan Turgut Özben, Ahmet Cemal, Serdar Bey ve Halit Ayarcı, bu yaşamöyküsü üzerinde etkili olmuştur.

 31. Aşağıdaki parçada ne anlatılmaktadır? "Son zamanlarda ülkemizde artan terör saldırıları halkı tedirgin etmeye devam ediyor. Yetkililer, terörle mücadele konusunda çalışmalarını sürdürüyorlar."

  A) Terör saldırılarının arttığı
  B) Terörle mücadele edenlerin başarısız olduğu
  C) Terörün sona erdiği
  D) Halkın terörle ilgili olarak endişelenmediği
  E) Terörle mücadele edenlerin çalışmalarının durduğu

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu parçada ülkemizde son zamanlarda artan terör saldırılarına ve bu durumun halkı tedirgin ettiğine ve yetkililerin terörle mücadele konusunda çalışmalarını sürdürdüklerine değinilmektedir. Bu bağlamda, parça terörün ülkemizde hala bir tehdit olduğunu ve terörle mücadele çalışmalarının devam ettiğini ifade etmektedir. 33. Aşağıdaki parçada ne anlatılmaktadır? "Önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan kongreye katılım oldukça yüksek olacak gibi görünüyor. Kongreye katılacak olan delegeler, gündemdeki konular hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirildiler."

  A) Kongrenin hangi gün yapılacağı
  B) Kongrenin çok az delegesi olduğu
  C) Delegelerin gündemdeki konular hakkında bilgilendirildiği
  D) Kongrede hangi konuların ele alınacağı
  E) Kongrenin iptal edildiği

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan kongrenin yüksek bir katılım beklediği ve delegelerin gündemdeki konular hakkında bilgilendirildiği anlatılmaktadır. Bu parça, bir etkinlik öncesi bilgilendirme ve katılım konularına örnek olarak verilebilir. 35. 1950-1980 arası Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Roman döneminde hangi yazar, "Sarı Defterdekiler" romanıyla dikkat çekmiştir?

  A) Adalet Ağaoğlu      B) Orhan Kemal    C) Kemal Tahir
  D) Samim Kocagöz    E) Yusuf Atılgan

 36. Cevap: A Açıklama:

  1950-1980 arası Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Roman döneminde "Sarı Defterdekiler" romanıyla Adalet Ağaoğlu dikkat çekmiştir. Roman, bir kadının hayatı boyunca yaşadığı toplumsal baskıları ve çatışmaları ele almaktadır. Adalet Ağaoğlu, döneminin önemli yazarlarından biri olarak edebiyatımızda yerini almıştır. 37. 1950-1980 arası Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Roman döneminde hangi yazar, "Esir Şehrin İnsanları" romanıyla tanınmıştır?

  A) Orhan Kemal         B) Kemal Tahir    C) Adalet Ağaoğlu
  D) Samim Kocagöz    E) Yusuf Atılgan

 38. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda 1950-1980 arası Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Roman döneminde tanınmış bir yazarın, "Esir Şehrin İnsanları" romanı sorulmaktadır. Bu eserle tanınan yazar, Kemal Tahir'dir. Kemal Tahir, Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan ve romanlarıyla dönemine damgasını vuran bir yazardır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test 4 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Eleştiri

Ayrıca 2022-2023 12.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Terör saldırılarına karşı alınan önlemler ve terörle mücadele çalışmaları halkın güvenliğinin sağlanması için önemlidir.

Bir metinde verilen bilgilerden ana fikir ve detayları çıkarabilme becerisi.

1950-1980 arası Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında roman dönemi yazarlarını ve eserlerini tanıma.

1950-1980 arası Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Roman dönemi

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 57 kere doğru, 98 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri