2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13)

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) CEVAPLARI

 1. Tasavvuf düşüncesinin doğduğu dönem hangisidir?

  A) Tarikat Dönemi       B) Züht Dönemi         
  C) Tasavvuf Dönemi      D) Modern Dönem        
  E) Aydınlanma Dönemi                           

 2. Cevap: B Açıklama:

  Tasavvuf düşüncesi, Hz. Peygamber'in vefatını takip eden hicri 2. asırda Züht Dönemi olarak adlandırılan dönemde ortaya çıkmıştır. 3. Tasavvuf tarihinde hangi mutasavvıf "İslam tasavvufunun babası" olarak kabul edilir?

  A) İbn Arabî             B) Ahmet Yesevi         
  C) Hasan-ı Basri         D) Abdulkadir Geylânî   
  E) Cüneyd-i Bağdadi                              

 4. Cevap: C Açıklama:

  Hasan-ı Basri, tasavvuf düşüncesinin ilk temsilcilerinden biridir ve "İslam tasavvufunun babası" olarak kabul edilir. 5. Tasavvuf terminolojisinde, "masîva" sözcüğü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) Nefsin temizlenmesi
  B) Allah'ın (c.c.) zatı dışındaki tüm varlıklar
  C) Hakk'a ermek için yapılan manevi yolculuk
  D) Manevi makamların tamamlanması
  E) Ahlaki faziletlerin bütünü

 6. Cevap: B Açıklama:

  Masîva, Allah'ın (c.c.) zatı dışındaki tüm varlıkları ifade eder. 7. Tasavvufi yorumlarda, aşağıdakilerden hangisi ahlaki bir fazilet olarak kabul edilmez?

  A) Doğru sözlülük            B) Kibir                    
  C) Emanetleri koruma         D) Merhamet                 
  E) İnsanlarla iyi geçinme                                

 8. Cevap: B Açıklama:

  Kibir, tasavvufi yorumlarda yerilen bir ahlaki kusurdur. 9. Mevlevilikte hangi eyleme özel bir önem verilir?

  A) Riyazat    B) Semâ    C) Hac    D) Namaz    E) Oruç    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Mevlevilikte semâ, düzenlenmiş bir zikir toplantısıdır ve tasavvufi düşüncede önemli bir yere sahiptir. 11. Muharrem ayında Aleviler tarafından uygulanan oruca ne ad verilir?

  A) Orucu Hızır       B) Yas-ı Matem      
  C) Orucu Muharrem    D) Orucu Eşura      
  E) Orucu Kerbela                         

 12. Cevap: B Açıklama:

  Muharrem ayında Aleviler tarafından Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesini anmak için matem ve oruç tutulur ve buna "Yas-ı Matem" adı verilir. 13. Kelime-i tevhid davasının iman edenler için önemi nedir?

  A) Onları dünyevi kötülüklerden korur
  B) Onların ahiretteki kurtuluşlarını sağlar
  C) Onları birbirine kardeş kılar
  D) Onlara toplumsal saygınlık kazandırır
  E) Onların tüm günahlarını affettirir

 14. Cevap: C Açıklama:

  Kelime-i tevhid davası, iman edenleri birbirine kardeş kılar ve imanlarının temelini oluşturur. 15. İslam'da hangi kazanç türü en bereketli kabul edilir?

  A) Miras yoluyla kazanılan
  B) Kumar yoluyla kazanılan
  C) Çalışma yoluyla kazanılan
  D) Faiz yoluyla kazanılan
  E) Hırsızlık yoluyla kazanılan

 16. Cevap: C Açıklama:

  İslam'a göre en hayırlı kazanç, kişinin kendi emeğiyle elde ettiği kazançtır. 17. İslam'da, insan sağlığına zararlı olduğu bilinen maddelerin tüketimi ile ilgili hüküm nedir?

  A) Mubah    B) Haram    C) Mendup    D) Farz    E) Sünnet    

 18. Cevap: B Açıklama:

  İslam'da zehirli ve uyuşturucu maddeler gibi insan sağlığına zararlı olan maddelerin tüketimi haramdır. 19. En'âm suresi hangi konulara ağırlık verir?

  A) Hz. Muhammed'in peygamberliği ve kıyamet
  B) İnsanların sorumlulukları ve ahlaki ilkeler
  C) Hz. Musa ve Firavun kıssası
  D) Tevbe ve istiğfarın önemi
  E) Yahudilerin Mekke'den çıkarılması

 20. Cevap: B Açıklama:

  Sure, Allah'ın birliği, Hz. Muhammed'in peygamberliği, insanların sorumlulukları ve ahlaki ilkeler gibi konulara ağırlık verir. 21. En'âm suresi 151. ayete göre, haramlar yalnızca yasaklarla değil aynı zamanda hangi unsurlarla da anlaşılabilir?

  A) İzinlerle       B) Emirlerle      
  C) Tavsiyelerle    D) Örneklerle     
  E) İstisnalarla                      

 22. Cevap: B Açıklama:

  Ayet, "Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım..." ifadesiyle başlamakta ve içeriğinde yasaklarla birlikte emirlerin de yer aldığını belirtmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) Detayları

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • AHLÂK VE DEĞERLER TÖVBE VE BAĞIŞLAMA
  1. Allah Bağışlayıcıdır, Bağışlayanı Sever.
  2. Bağışlama Bireysel ve Toplumsal Hoşgörünün Temelidir.
  3. Bağışlama İnsanı Yüceltir.
  4. İnsan Hata Yapabilen Bir Varlıktır.
  5. İyilikler Kötülükleri Giderir.
  6. Tövbe Hatadan Dönme ve İyiye Yönelme Erdemidir
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE DİN ÖĞRETİMİ
  1. Atatürk'ün Din Bilginlerine Verdiği Değer
  2. Atatürk'ün Dinin Anlaşılmasına Verdiği Önem
  3. Atatürk'ün Okulda Din Öğretimine Verdiği Önem

Ayrıca

Tasavvuf düşüncesinin tarihsel gelişimini anlamak.

Tasavvufun önemli şahsiyetlerini tanımak.

Tasavvuf terimlerini tanıma

Tasavvufi ahlak anlayışını kavrama

12.2.4. Tasavvufi yorumları ve akımları açıklayabilme

İslam dışı inanç ve mezhep sistemlerini karşılaştırabilme

Kelime-i tevhidin iman konusundaki önemini kavramak

İslam'ın helal ve haram kazanç anlayışını anlamak

Helal ve haram gıda kavramının insan sağlığına olan etkilerini kavrama.

Öğrencilerin En'âm suresinin temel konusunu anlamalarını sağlamak.

En'âm suresi 151. ayetinin önemini ve haramların anlaşılmasındaki rolünü kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri