12.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik

12.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Özel mülkiyet kavramını İslam dinindeki yeri hakkında bilgi veriniz.


 2. Cevap: İslam dini özel mülkiyeti kabul eder ve bu konuda emeğe öncelikli bir önem verir. Özel mülkiyetin temelinde emek bulunmalı, hırsızlık, gasp gibi yollarla mülk edinmek yasaklanmıştır. Açıklama:

  İslam, adalet ve dengeyi sağlamak için özel mülkiyetin korunmasını önemli görür. Ancak kişinin sahip olduğu malların başkalarına zarar vermede kullanılması da yasaktır. 3. İslam'da zarûriyyâta dair hükümleri açıklayınız.


 4. Cevap: Zarûriyyât, dinin temel esaslarının korunması için gerekli olan hükümlerdir. Beş temel zarûriyyât şunlardır: din, can, akıl, nesil, mal. Açıklama:

  Zarûriyyâtın korunması, İslam'ın en önemli hedeflerinden biridir. Bu hükümlerin çiğnenmesi, dinin özüne zarar verir ve toplumda büyük sıkıntılara yol açar. 5. Günümüzde gıda üretimi konusunda ortaya çıkan meseleleri açıklayınız.


 6. Cevap: Gıda maddelerinin günümüzde İslami kurallara göre üretilmemesi, katkı maddeleri kullanılması, genetiği ve öz niteliği değiştirilmiş yiyecek ve içecekler. Açıklama:

  Günümüzde gıda üretimi teknolojileri gelişmekte, ancak bu durum dinî hükümlerin tam olarak bilinmemesi sorununu beraberinde getirmektedir. Gıda maddelerinin İslami kurallara uygun olup olmadığı, içeriklerindeki katkı maddeleri ve genetik müdahaleler, dikkat edilmesi gereken hususlardır. 7. Hayvansal gıdaların İslami kurallara uygunluğu için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?


 8. Cevap: Hayvanların beslenme şekli, kesim işlemi ve kesimi yapan kişi. Açıklama:

  Hayvansal gıdaların İslami kurallara uygun olması için hayvanların temiz ve helal olmayan şeylerle beslenmemesi, kesim işleminin kolaylaştırmak için hayvanı boğazlanmadan önce öldürecek şekilde sersemletilmemesi, kesimi yapan kişinin Müslüman veya ehli kitaptan olması ve Allah'tan başkası adına kesmeye niyetlenmemesi gerekmektedir. 9. En'âm suresinin 151 ve 152. ayetleri hangi konuyu işlemektedir?


 10. Cevap: Toplum düzeninin korunması için gerekli hükümler Açıklama:

  Ayetler, canın, malın, neslin ve dinin korunması ile aklı kullanmanın önemini vurgular. 11. Tasavvufun temel gayelerinden birini açıklayınız.


 12. Cevap: Nefsin arındırılması Açıklama:

  Tasavvuf, nefsin kötülüklerden arındırılmasını önemli bir hedef olarak görür. 13. Tasavvufî ahlak anlayışının temel özellikleri nelerdir?


 14. Cevap: Tasavvufî ahlak anlayışının temel özellikleri şunlardır: Doğru sözlülük, adaletlilik, dürüstlük, merhametlilik, emanetleri korumak. Açıklama:

  Tasavvufta ahlak, Allah'ın rızasını kazanma ve güzel bir insan olma amacına hizmet eder. 15. Edep kavramının tasavvuftaki önemi hakkında bilgi veriniz.


 16. Cevap: Edep, tasavvufta çok önemli bir kavramdır. İyi huylara ve ahlaki değerlere sahip olmayı ifade eder. Tasavvufta, edepli davranmak, insanın manevi yolculuğunu kolaylaştırır ve Allah'a (c.c.) yaklaşmasına yardımcı olur. Açıklama:

  Tasavvuf düşüncesinde edep, kişinin hem Allah'a (c.c.) hem de insanlara karşı saygılı, nezaketli ve alçakgönüllü davranmasıdır. 17. Cem erkânında yer alan 12 hizmeti sıralayınız.


 18. Cevap: 1. Mürşit (Dede) 2. Rehber 3. Gözcü 4. Çerağcı (Delilci) 5. Zakir (Âşık) 6. Süpürgeci (Ferraş) 7. Meydancı 8. Niyazcı 9. İbrikçi 10. Kapıcı 11. Peyikçi 12. Sakka Açıklama:

  Cem erkânı, 12 farklı görevi yerine getiren canlar tarafından yürütülür. Her hizmet, cem töreninin düzenli ve saygılı bir şekilde yapılmasını sağlar. 19. Dört kapı kırk makamdan bahsediniz.


 20. Cevap: Dört kapı kırk makam, İslam dininin temel değerlerini yansıtan, insanın Allah'a ulaşma yolunda geçmesi gereken bir aşamalardır. Açıklama:

  Dört kapı; şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kapılarıdır. Her kapı, kendi içinde on makam içerir ve bu makamların tamamlanması, insanın Allah'a ulaşmasına yardımcı olur. 21. Kardeşliğin gerektirdiği üç hususu sıralayınız.


 22. Cevap: 1. Birbirine yardım etmek 2. Birbirini korumak 3. Birbirine iyilik yapmak Açıklama:

  Kardeşlik, karşılıklı sevgi, saygı ve destek gerektiren bir bağdır. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Tasavvuf, ahlaki faziletleri kazanmayı amaçlar.
  2. (.....) Seyr-u sülûk, nefsi temizleme yoludur.
  3. (.....) Ebü'l-Hüseyin en-Nûrî, tasavvufun bilgi birikimi olduğunu belirtmiştir.
  4. (.....) İslam ahlakının temeli Kur'an'dır.
  5. (.....) Hz. Peygamber, en güzel ahlak örneğidir.
  6. (.....) Ahlak, insanın davranışlarını şekillendirir.
  7. (.....) Tasavvuf, kötü huyları terk etmeyi gerektirmez.
  8. (.....) Tahalluk, sufinin Hakk'ı tanıma sürecidir.
  9. (.....) Tahakkuk, tasavvufun eğitim boyutudur.
  10. (.....) Güzel ahlak, insanları birbirine yakınlaştırır.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. Y 9. Y 10. D Açıklama: 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Tasavvufun doğuş döneminde edebe önem verilmiştir.
  2. (.....) Tarikatlar döneminde edep kurallarına adab ve erkân denmiştir.
  3. (.....) Tasavvufun amacı insanlara fenalık yapmayı öğretmektir.
  4. (.....) İnsan nefsinin manevi mertebeleri vardır.
  5. (.....) Nefs-i Levvame, pişmanlık duyan nefistir.
  6. (.....) Cüneyd-i Bağdadi'ye göre tasavvuf, kötü huylardan arınmaktır.
  7. (.....) Tasavvuf, İslam dininin anlaşılmasına katkı sağlamıştır.
  8. (.....) Mevlana, Yunus Emre ve Hoca Ahmet Yesevi, tasavvufi düşünceye etki etmiştir.
  9. (.....) Yesevilik, Türkler arasında İslam'ın yayılmasında önemli rol oynamıştır.
  10. (.....) Kadirilik, Abdülkadir Geylânî'nin görüşlerine dayanır.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Detayları

12.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


12.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • AHLÂK VE DEĞERLER TÖVBE VE BAĞIŞLAMA
  1. Allah Bağışlayıcıdır, Bağışlayanı Sever.
  2. Bağışlama Bireysel ve Toplumsal Hoşgörünün Temelidir.
  3. Bağışlama İnsanı Yüceltir.
  4. İnsan Hata Yapabilen Bir Varlıktır.
  5. İyilikler Kötülükleri Giderir.
  6. Tövbe Hatadan Dönme ve İyiye Yönelme Erdemidir
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE DİN ÖĞRETİMİ
  1. Atatürk'ün Din Bilginlerine Verdiği Değer
  2. Atatürk'ün Dinin Anlaşılmasına Verdiği Önem
  3. Atatürk'ün Okulda Din Öğretimine Verdiği Önem

Ayrıca 12.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde yeni sınav sitemine uygun olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Öğrenciler, İslam'ın özel mülkiyete bakış açısını ve mülkiyetin korunması ile sınırlanması arasındaki dengeyi kavrarlar.

Öğrenciler, İslam'ın temel hedeflerini ve bu hedefleri korumak için gerekli olan hükümleri öğrenirler.

Öğrenciler, günümüzde gıda üretimiyle ilgili dinî hükümlerin bilgisine sahip olurlar.

Öğrenciler, hayvansal gıdaların İslami kurallara uygun olarak elde edilmesi için gerekli şartları öğrenirler.

Toplum düzenini sağlamanın önemi ve İslam'ın bu konudaki öğretilerini anlamak

Tasavvufun temel ilkelerini anlama

Öğrenciler tasavvufî ahlak anlayışının temel özelliklerini bilirler.

Öğrenciler, edep kavramının tasavvuftaki önemini ve manevi gelişimdeki rolünü kavrarlar.

Öğrenciler, cem erkânındaki görev ve sorumlulukların ayrıntılı bir listesini öğrenir. Alevilik-Bektaşilikte "razılık" nedir?

Öğrenciler, dört kapı kırk makam kavramını anlayarak, İslam tasavvufundaki insanın Allah'a ulaşma yolculuğu hakkında bilgi edinirler.

Öğrenciler, Müslüman kardeşliğinin temel unsurlarını öğreneceklerdir.

1. Tasavvufun ahlaki boyutunun önemi 2. Seyr-u sülûkun amacı 3. Tasavvufun yanlış anlaşılmaları 4. İslam ahlakının kaynağı 5. Hz. Peygamber'in ahlakî örnekliği 6. Ahlakın insan hayatındaki rolü 7. Tasavvufun bütüncül yaklaşımı 8. Tahalluk ve tahakkukun farklılığı 9. Tasavvufun pratik boyutu 10. Ahlakın toplumsal etkileri

* Tasavvufun temel prensiplerini anlama. * Tasavvufi düşüncenin tarihsel gelişimini kavrama. * Tasavvufun İslam dinine katkılarını değerlendirme. * Türk kültürüne katkı sağlayan tasavvufi akımlar hakkında bilgi edinme. * Tasavvufi düşünürlerin görüşlerini yorumlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri