Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)

Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Dinî meselelerde ictihat yaparken dikkate alınması gereken temel ahlaki değerlerden üç örnek veriniz.


 2. Cevap: Fıtratı bozmamak, insan onurunu zedelememek, temel ahlaki değerlere aykırı hareket etmemek Açıklama:

  Güncel meselelerin dinî hükümlerine ilişkin fetvalar verirken, insanlığın fıtratı, onuru ve ahlaki değerleri göz önünde bulundurulmalıdır. 3. İslam'a göre mülk edinmenin temel amaçlarını üç örnekle belirtiniz.


 4. Cevap: * Paylaşma ve yardımlaşma * Birlik ve beraberlik * Allah'ın rızasına ulaşmak Açıklama:

  İslam'da mülk edinmek, kişinin maddi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, dini ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesine de yardımcı olmalıdır. 5. Helal ve haram gıdalarda temel ölçütleri açıklayınız.


 6. Cevap: Haram kılınan gıdalar, insanın beden ve ruh sağlığına zararlı olan, pis ve temiz olmayan maddelerdir. Helal olan gıdalar ise insan sağlığına faydalı olan, temiz ve zararlı olmayan maddelerdir. Açıklama:

  İslam dini, insan sağlığını korumayı amaçlar ve bu nedenle zararlı maddeleri haram kılmıştır. 7. Yiyecek ve içecek tercihlerinde nelere dikkat edilmelidir?


 8. Cevap: Haramı gözetmek, harama yaklaştıran şeylerden uzak durmak. Açıklama:

  İslam dinine göre ayet ve hadislerde yasaklanmayan, temiz olan ve sağlığa zararlı olmayan her canlı yenebilir. Yiyecek ve içecek tercihlerinde haramı gözetmek ve dinen içki içmenin haram olduğu gibi, içki içilen ortamlarda bulunmak da uygun görülmemiştir. 9. Otopsi nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Açıklama: 11. Züht dönemini tanımlayınız.


 12. Cevap: Tasavvuf kavramının ortaya çıktığı, ahirete yönelme ve dünyaya dalmama gibi ilkelerin benimsendiği dönem Açıklama:

  Züht, dünyayı terk etmeyi değil, lezzet verici şeyleri azaltmayı hedefler. 13. Tasavvuf tarihi kitaplarında öngörülen tasavvufi düşüncenin üç dönemini sıralayınız.


 14. Cevap: * Züht Dönemi * Tasavvuf Dönemi * Tarikat Dönemi Açıklama:

  Tasavvuf tarihi, bu üç dönem üzerinden incelenir. 15. Yesevilik akımının temel ilkelerini üç madde halinde yazınız.


 16. Cevap: * Kur'an ve sünnete uygun yaşamak * Züht ve takvaya önem vermek * Devamlı abdestli gezmek Açıklama:

  Yesevilik, İslam'ın temel ilkelerine bağlı kalmayı, dünyadan uzaklaşmayı ve Allah'a (c.c.) yakınlaşmaya odaklanmayı vurgular. 17. Kadirilik akımının Anadolu'ya yayılmasında rol oynayan iki kişiyi belirtiniz.


 18. Cevap: * Eşrefoğlu Rumi * Hacı Bayram Veli'nin damadı Açıklama:

  Kadirilik, Anadolu'da özellikle Eşrefoğlu Rumi'nin çabalarıyla yayılmıştır. Eşrefoğlu Rumi, tarikatta "Pir-i Sani" olarak anılmıştır. 19. Şeriat kapısının ilk beş makamını açıklayınız.


 20. Cevap: Şeriat kapısının ilk beş makamı şunlardır: 1. Allah'a ve buyruklarına iman etmek 2. İlim öğrenmek 3. Namaz kılmak 4. Oruç tutmak 5. Helal kazanmak Açıklama:

  Şeriat kapısı, İslam'ın temel emir ve yasaklarını içerir. Bu makamlar, Müslümanların Allah'ın emirlerine itaatini ve ibadetlerini yerine getirmelerini sağlar. 21. Tarikat kapısının beşinci makamını belirtiniz.


 22. Cevap: Hizmet etmek Açıklama:

  Hizmet etmek, tarikat kapısında önemli bir makamdır. Bu makam, Müslümanların Allah'a kulluk etmelerinin yanı sıra, insanlara yardım ederek de ibadet edebileceklerini vurgular. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hacı Bektaş Veli, Alevilik ve Bektaşiliğin kurucusudur.
  2. (.....) Cem, Alevilik-Bektaşilikte en önemli erkândır.
  3. (.....) Musahiplik, Hz. Peygamber döneminde hicret eden Muhacirlerle onlara evlerini açan Ensar arasında yapılan kardeşlik uygulamasıdır.
  4. (.....) Bektaşilikte cemevi, meydan evi olarak adlandırılır.
  5. (.....) Hacı Bektaş Veli'nin öğretisinde dört kapı ve kırk makam bulunmaktadır.
  6. (.....) Alevilik-Bektaşilikte İslam'ın ahlaki prensipleri üzerinde ısrar yoktur.
  7. (.....) Ocaklar, Alevilik-Bektaşiliğin Anadolu'da günümüze taşınmasında etkili olmuşlardır.
  8. (.....) Cem âyininde sadece çerağ uyandırma hizmeti vardır.
  9. (.....) Dede, cem erkânına rehberlik eder ve postu Hz. Ali'yi temsil eder.
  10. (.....) Alevilikte ibadette aydınlatma araçları kullanılmaz.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Şeriat kapısı, dinin temel kurallarını içerir.
  (.....) 2. Tarikat kapısı, kişinin Allah'a ulaşmasını sağlar.
  (.....) 3. Marifet kapısı, Allah'ı tanımayı içerir.
  (.....) 4. Hakikat kapısı, Allah ile bir olma halidir.
  (.....) 5. Hacı Bektaş-ı Veli, dört kapı kırk makamı insanın Allah'a ulaşması için gerekli görmüştür.
  (.....) 6. Şeriat kapısındaki 10 makam, ibadetleri ve ahlaki kuralları kapsar.
  (.....) 7. Tarikat kapısındaki 10 makam, kişinin kendini tanımasına yardımcı olur.
  (.....) 8. Marifet kapısındaki 10 makam, kişinin Allah'ın sıfatlarını kavramasını sağlar.
  (.....) 9. Hakikat kapısındaki 10 makam, kişinin Allah ile bir olma halini hissetmesini sağlar.
  (.....) 10. Dört kapı kırk makam, İslam'ın temel değerlerini yansıtır.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Detayları

Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • AHLÂK VE DEĞERLER TÖVBE VE BAĞIŞLAMA
  1. Allah Bağışlayıcıdır, Bağışlayanı Sever.
  2. Bağışlama Bireysel ve Toplumsal Hoşgörünün Temelidir.
  3. Bağışlama İnsanı Yüceltir.
  4. İnsan Hata Yapabilen Bir Varlıktır.
  5. İyilikler Kötülükleri Giderir.
  6. Tövbe Hatadan Dönme ve İyiye Yönelme Erdemidir
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE DİN ÖĞRETİMİ
  1. Atatürk'ün Din Bilginlerine Verdiği Değer
  2. Atatürk'ün Dinin Anlaşılmasına Verdiği Önem
  3. Atatürk'ün Okulda Din Öğretimine Verdiği Önem

Ayrıca Lise 12.sınıf DKAB dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenci, dinî meselelerde ahlaki değerlerin önemini kavrar.

Öğrenciler, İslam'ın mülk edinme amacına ilişkin çok yönlü anlayış geliştirirler.

Öğrenciler, helal ve haram gıdaların temel ölçütlerini anlayacaklardır.

Öğrenciler, yiyecek ve içecek tercihlerinde dinî hükümlere uymanın önemini kavrarlar.

Tasavvufun tarihsel gelişimini bilme

Tasavvufi düşüncenin tarihsel seyri hakkında bilgi sahibi olma

Öğrenciler, Yesevilik akımının temel ilkelerini ve bunların önemini anlarlar.

Öğrenciler, Kadirilik akımının Anadolu'ya yayılmasında etkili olan kişileri ve bunların önemini öğrenirler.

Öğrenciler, şeriat kapısının insanın Allah'a ulaşma yolculuğundaki önemini kavrarlar.

Öğrenciler, tarikat kapısının insanın Allah'a ulaşma yolculuğunda oynadığı rolü anlarlar.

* Alevilik-Bektaşiliğin temel kavramlarını ve erkânlarını öğrenmek. * Hacı Bektaş Veli'nin öğretisinin temel unsurlarını kavramak. * Musahiplik uygulamasının tarihsel ve dini kökenlerini anlamak. * Cem âyininde yerine getirilen hizmetleri ve anlamlarını öğrenmek. * Ocakların Alevilik-Bektaşilikte oynadığı rolü kavramak. * Alevilik-Bektaşiliğin İslam'ın ahlaki prensiplerine verdiği önemi anlamak.

* İslam'ın temel değerlerini öğrenmek. * Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretisini anlamak. * Kişinin Allah'a ulaşma yolculuğu hakkında bilgi edinmek. * Kişinin kendini geliştirmesi için gerekli adımları öğrenmek. * İslam'ın insanın hayatındaki önemini kavramak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri