12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. İslam'da korunması emredilen beş temel gayeyi açıklayınız.


 2. Cevap: Din, hayat, akıl, nesil, mal Açıklama:

  Bu temel gayelerin korunması, insanın dünyada ve ahirette fayda elde etmesi için gereklidir. 3. Neslin korunması amacına yönelik İslam'da uygulanan bir ibadeti yazınız.


 4. Cevap: Nikâh Açıklama:

  Nikâh, meşru yollardan insan neslinin devamının sağlanması için emredilmiş bir ibadettir. 5. Kur'an-ı Kerim'e göre denizden elde edilen yiyecekler hakkında bilgi veriniz.


 6. Cevap: Denizden elde edilen yiyecekler ve deniz avı helaldir. Açıklama:

  Deniz ürünleri, insan sağlığı için faydalıdır ve Kur'an'da helal olarak belirtilmiştir. 7. Haram kılınan bitkisel gıdalardan üç örnek veriniz.


 8. Cevap: 1. Sarhoşluk veren bitkiler 2. Zehirli bitkiler 3. Pis ve zararlı bitkiler Açıklama:

  Bu bitkiler, insan sağlığına zararlıdır ve İslam'da haram kılmıştır. 9. En'âm suresinin ismi nereden gelmektedir?


 10. Cevap: Deve, sığır, koyun ve keçi anlamına gelen "en'âm" kelimesinden Açıklama:

  Sure, 136, 138, 139. ayetlerde "en'âm" kelimesinin geçmesi nedeniyle bu ismi almıştır. 11. En'âm suresi hangi dönemde ve nerede indirilmiştir?


 12. Cevap: Mekke döneminde Açıklama:

  Surenin çoğunluğunun Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin ilk yıllarında Mekke'de indirildiği kabul edilir. 13. Tasavvufun temel kavramlarından "zühd" nedir?


 14. Cevap: Zühd, dünyaya rağbet etmeme, kendini bütünüyle ahirete ve Hakk'a verme, mala mülke şöhrete değer vermeme halidir. Açıklama:

  Zühd kavramı, sufilerin dünya hayatına olan bakış açısını yansıtır. 15. Tasavvufta ahiret ve dünya arasındaki ilişki nasıl tarif edilir?


 16. Cevap: Tasavvufta Ahiret, ebedi bir kazanç, dünya ise geçici bir ticaret metaıdır. Ahiret unutulup dün-yaya esir olunmamalıdır. Açıklama:

  Sufilere göre, ahiret hayatı dünya hayatından çok daha önemlidir ve insanın asıl hedefi ahirette kurtuluşa ermek olmalıdır. 17. Cem erkânının ana temasını açıklayınız.


 18. Cevap: Cem erkânının ana teması Allah-Muhammed-Ali ve Ehl-i beyt sevgisine dayanır. Açıklama:

  Cem törenlerinde, Allah'ın, Hz. Muhammed'in ve Hz. Ali'nin sevgisi ve saygısı ön plandadır. Bu sevgi ve saygı, ibadetler, dua ve törenlerle ifade edilir. 19. Musahipliğin dayandığı ayetleri ve Hz. Peygamber'in uyguladığı örneği veriniz.


 20. Cevap: * Hucurât suresi 10. ayet * Enfal suresi 72. ayet * Hz. Peygamber ile Hz. Ali'nin (r.a.) kardeş ilan edilmesi Açıklama:

  Musahiplik uygulaması, Kur'an ayetlerine ve Hz. Peygamber'in kardeşlik tesis etme uygulamasına dayanmaktadır. 21. Hucurât suresinin ana konusunu açıklayınız.


 22. Cevap: Müminlerin gerek peygambere karşı gerekse kendi aralarında uymaları gereken görgü ve ahlak kuralları. Açıklama:

  Surenin içeriğinde Hz. Peygamber ile konuşma adabı, haberlerin doğruluğunun araştırılması, kardeşlik, kötü zandan kaçınma gibi konular yer almaktadır. 23. Hacı Bektaş-ı Veli'nin Makâlât eserinde yer alan "Kendini bilmek" makamını açıklayınız.


 24. Cevap: Kişinin kendi sınırlarını, yeteneklerini ve eksikliklerini tanıyarak kendini doğru bir şekilde değerlendirmesi. Açıklama:

  Bu makamda, kişinin benliğini keşfetmesi, neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını bilmesi beklenir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) İslam düşüncesinde tasavvuf, dinin dış ismi değildir.
  2. (.....) Tasavvuf, İslam'ın sadece ibadet boyutuyla ilgilidir.
  3. (.....) Sufilik, İslam'ın ilk dönemlerinde ortaya çıkmıştır.
  4. (.....) Hacı Bektaş-ı Veli, Alevilik tarikatının kurucusudur.
  5. (.....) Hucurât suresi, Medine döneminde nazil olmuştur.
  6. (.....) Hucurât suresi, inananların birbirleriyle ilişkilerine dair kurallar içerir.
  7. (.....) Müminler birbirlerinin derdine ortak olmalıdır.
  8. (.....) İslam kardeşiği, kan bağıyla değil imandır.
  9. (.....) Hz. Peygamber, muhacirlerle ensarı kardeş yapmıştır.
  10. (.....) İslam'da üstünlük ancak takvayla belirlenir.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Tasavvuf, İslam'ın iç ismidir. 2. Tasavvuf, İslam'ın sadece ibadet boyutunu değil, tüm yönlerini kapsar. 3. Sufilik, İslam'ın ilk dönemlerinde değil, sonraki dönemlerde ortaya çıkmıştır. 4. Hacı Bektaş-ı Veli, Bektaşilik tarikatının kurucusudur, Alevilik değil. 5. Hucurât suresi, Medine döneminde nazil olmuştur. 6. Hucurât suresi, inananların birbirleriyle ilişkilerine dair kurallar içerir. 7. Müminler birbirlerinin derdine ortak olmalıdır, zira kardeşlik bunu gerektirir. 8. İslam kardeşiği, kan bağıyla değil, imandır. 9. Hz. Peygamber, muhacirlerle ensarı kardeş yaparak kardeşlik hukukunu sağlamıştır. 10. İslam'da üstünlük ancak takvayla belirlenir, diğer unsurlar bir değer ifade etmez. 27. Eşleştirme Önermeleri:

  a. Ferdi mülkiyetin korunması
  b. Nesebin korunması
  c. Canın korunması
  d. Aklın korunması
  e. Dinin korunması
  Cümleler:
  1. Sadece başkalarının canını değil kişinin kendisine emanet olarak verilen bedenini de koruması demektir.
  2. Milletleri ayakta tutan din duygusudur.
  3. Bu nedenle toplumlar, varlıklarını dinlerini koruyarak muhafaza ederler.
  4. Meşru yollarla insan neslinin devamının sağlanmasıdır.
  5. Malın korunmasını esas alır.

 28. Cevap: 1. c 2. e 3. e 4. b 5. a Açıklama:

  Cümleler, dinî meselelerin çözümünde dikkate alınan zarûrâtiyyât ile eşleştirilmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • AHLÂK VE DEĞERLER TÖVBE VE BAĞIŞLAMA
  1. Allah Bağışlayıcıdır, Bağışlayanı Sever.
  2. Bağışlama Bireysel ve Toplumsal Hoşgörünün Temelidir.
  3. Bağışlama İnsanı Yüceltir.
  4. İnsan Hata Yapabilen Bir Varlıktır.
  5. İyilikler Kötülükleri Giderir.
  6. Tövbe Hatadan Dönme ve İyiye Yönelme Erdemidir
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE DİN ÖĞRETİMİ
  1. Atatürk'ün Din Bilginlerine Verdiği Değer
  2. Atatürk'ün Dinin Anlaşılmasına Verdiği Önem
  3. Atatürk'ün Okulda Din Öğretimine Verdiği Önem

Ayrıca 12. sınıf DKAB dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenci, İslam'ın korumayı amaçladığı temel değerleri öğrenir.

Öğrenci, İslam'ın neslin korunmasına verdiği önemi anlar.

Öğrenciler, denizden elde edilen yiyeceklerin İslam'da helal olduğunu öğreneceklerdir.

Öğrenciler, haram kılınan bazı bitkisel gıdaları tanıyacaklardır.

En'âm suresinin isminin kökenini öğrenmek

En'âm suresinin nüzul zamanı ve yeri hakkında bilgi edinmek

Öğrenciler "zühd" kavramının anlamını ve tasavvuftaki önemini anlarlar.

Öğrenciler tasavvuf düşüncesinde ahiretin dünya karşısında öncelikli olduğunun farkına varırlar.

Öğrenciler, Alevilik-Bektaşilikte cem erkânının temel ilkesini kavrar.

Öğrenciler, musahipliğin dayanağını ve tarihi uygulamalarını öğrenir.

Öğrenciler, Hucurât suresinin temel amacını anlayacaklardır.

Öğrenciler, tasavvufi düşüncede "kendini bilme" kavramının önemini kavrayacaklardır.

* İslam düşüncesinde tasavvufun yeri ve önemini kavramak. * Tasavvufun temel ilkelerini öğrenmek. * Hucurât suresinin özünü kavramak. * Müslümanlar arasındaki kardeşliğin önemini anlamak. * Kardeşliğin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmek.

Öğrenciler, dinî meselelerin çözümünde temel ilke ve yöntemleri açıklayabileceklerdir

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri