12.Sınıf DKAB IV. Ünite - Güncel Dini Meseleler - Test 1

12.Sınıf DKAB IV. Ünite - Güncel Dini Meseleler - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf DKAB IV. Ünite - Güncel Dini Meseleler - Test 1 CEVAPLARI

 1. İslam'da mülkiyet hakkının sınırı nerede sona erer?

  A) Diğer insanların hakları başladığı yerde
  B) Kamu düzenini bozduğu yerde
  C) Kişinin ihtiyaçları karşılandığı yerde
  D) Devlet müdahale ettiği yerde
  E) Malik dilediği yerde

 2. Cevap: A Açıklama:

  İslam'da mülkiyet hakkı başkalarının haklarına saygı gösterildiği sürece geçerlidir. 3. İslam'a göre mal ve mülkle ilgili en hayırlı tutum hangisidir?

  A) Zenginlik peşinde koşmak
  B) Yoksulluğa razı olmak
  C) Malı paylaşmak ve yardımlaşmak
  D) Sadece kendi ihtiyacını karşılamak
  E) Malı cimrilikle biriktirmek

 4. Cevap: C Açıklama:

  İslam, malı ihtiyacı olanlarla paylaşmayı, yardımlaşmayı ve cimrilikten kaçınmayı teşvik eder. 5. İslam'da hangi kazanç türü en bereketli kabul edilir?

  A) Miras yoluyla kazanılan
  B) Kumar yoluyla kazanılan
  C) Çalışma yoluyla kazanılan
  D) Faiz yoluyla kazanılan
  E) Hırsızlık yoluyla kazanılan

 6. Cevap: C Açıklama:

  İslam'a göre en hayırlı kazanç, kişinin kendi emeğiyle elde ettiği kazançtır. 7. İslam dininde, aslen helal kabul edilen şeyler için hangisi geçerlidir?

  A) Helallik asıldır.
  B) Haramlık asıldır.
  C) Helal ve haramlık eşittir.
  D) Helallik, açık bir delil yoksa yoktur.
  E) Haramlık, açık bir delil yoksa vardır.

 8. Cevap: A Açıklama:

  İslam'da aslolan helalliktir ve aksi yönde bir hüküm bulunmadıkça her şey helal kabul edilir. 9. Aşağıdakilerden hangisi helal kabul edilen bir hayvandır?

  A) Domuz
  B) Kesilmiş tavuk
  C) Akıtılmış kan
  D) Allah'tan başkası adına kesilmiş hayvan
  E) Ölmüş balık

 10. Cevap: B Açıklama:

  Helal hayvanlar arasında tavuk gibi kesim yoluyla ölen hayvanlar da bulunurken, domuz, kesilmeksizin ölen hayvanlar, akıtılmış kan ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar haramdır. 11. İslam dininde haram kılınan bitkisel gıda maddelerinden biri hangisidir?

  A) Bal    B) Sarımsak    C) Soğan    D) Alkol    E) Hurma    

 12. Cevap: D Açıklama:

  İslam'da alkol içeren içecekler haram kabul edilirken, bal, sarımsak, soğan ve hurma gibi bitkiler helal kabul edilir. 13. İslam'da, insan sağlığına zararlı olduğu bilinen maddelerin tüketimi ile ilgili hüküm nedir?

  A) Mubah    B) Haram    C) Mendup    D) Farz    E) Sünnet    

 14. Cevap: B Açıklama:

  İslam'da zehirli ve uyuşturucu maddeler gibi insan sağlığına zararlı olan maddelerin tüketimi haramdır. 15. Hangi katkı maddesinin kullanımı kesinlikle haramdır?

  A) Bitkilerden elde edilen      B) Hayvanlardan elde edilen    
  C) Domuzdan elde edilen         D) Kimyasal işlemden geçmiş    
  E) Dinî kurallara uygun olan                                   

 16. Cevap: C Açıklama:

  Domuz eti ve ürünleri ayet ve hadislerle açıkça haram kılınmıştır. 17. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi şüpheli şeylerden sakınma kapsamına girer?

  A) Kuşların ıslatılmadan tüyünün yolunması
  B) Kümes hayvanlarının sıcak suda bekletilmesi
  C) Hayvanlara haram yem verilmesi
  D) Allah'ın adını anmadan hayvan kesilmesi
  E) Kuru yolum uygulaması

 18. Cevap: B Açıklama:

  Sıcak suda bekletilme yönteminde necis suyun ete geçme ihtimali olduğundan sakıncalı görülür. 19. Dinî hüküm bildirirken Abdullah b. Mes'ud'un tavsiye ettiği sıranın üçüncüsü hangisidir?

  A) Kuran'ın hükümleri            B) Salih insanların hükümleri   
  C) Hz. Peygamber'in hükümleri    D) Kendi görüşü                 
  E) İctihat etmek                                                 

 20. Cevap: B Açıklama:

  Abdullah b. Mes'ud'un tavsiye ettiği sıraya göre, Kuran'dan ve Hz. Peygamber'in hükümlerinden sonra salih insanların verdiği hükümlere göre karar verilmelidir. 21. İslam'a göre genetiği değiştirilmiş gıda maddelerinin tüketimi

  A) Kesinlikle yasaktır.
  B) Helaldir.
  C) Şüphelidir.
  D) Sadece bitkilerden elde edilenler helaldir.
  E) Sadece hayvanlardan elde edilenler helaldir.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an ve sünnet, genetik değişikliğini yaratılışa bir müdahale olarak değerlendirir ve yasaklar. 23. Hangisi İslam'da haram kabul edilen bir alışkanlıktır?

  A) Bağımlılık       B) Sigara içmek    
  C) Kumar oynamak    D) Kan bağışı      
  E) Otopsi                              

 24. Cevap: C Açıklama: 25. Organ nakli konusunda İslam'ın genel ilkesi nedir?

  A) Hayatı korumayı önceliklendirmek
  B) Ölüye saygı göstermek
  C) Kişinin rızasını almamak
  D) Organın değerli olmasına bakmak
  E) Her organı nakletmek mümkün değildir

 26. Cevap: A Açıklama: 27. Ötenazi, İslam hukukunda nasıl değerlendirilir?

  A) Haram    B) Caiz    C) Mekruh    D) Mubah    E) Farz    

 28. Cevap: A Açıklama: 29. En'âm suresi hangi konulara ağırlık verir?

  A) Hz. Muhammed'in peygamberliği ve kıyamet
  B) İnsanların sorumlulukları ve ahlaki ilkeler
  C) Hz. Musa ve Firavun kıssası
  D) Tevbe ve istiğfarın önemi
  E) Yahudilerin Mekke'den çıkarılması

 30. Cevap: B Açıklama:

  Sure, Allah'ın birliği, Hz. Muhammed'in peygamberliği, insanların sorumlulukları ve ahlaki ilkeler gibi konulara ağırlık verir. 31. Hangisi tıbbi bir inceleme yöntemi olarak kabul edilir?

  A) Otopsi    B) Ötenazi    C) Organ nakli    D) Kan bağışı    E) İntihar    

 32. Cevap: A Açıklama: 33. En'âm suresinin hangi bölümü "yetim malına iyi davranma" konusunu işler?

  A) 151 ve 152. ayetler
  B) 136-139. ayetler
  C) 83. ayet
  D) 149. ayet
  E) Surede yetim malından bahsedilmez.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Yetim malına iyi davranma konusu, 151 ve 152. ayetlerde işlenmektedir. 35. En'âm suresinde hangi günahın en ağır şekilde yasaklandığı vurgulanır?

  A) Putlara tapmak
  B) Zina etmek
  C) Haram kılınan canı öldürmek
  D) İnsanlara iftira atmak
  E) Yalan yere yemin etmek

 36. Cevap: C Açıklama:

  Haram kılınan canı öldürmek, En'âm suresinde en ağır şekilde yasaklanan günahtır. 37. En'âm suresindeki "aklınızı kullanasınız" ifadesi hangi ayette geçmektedir?

  A) 150. ayet
  B) 151. ayet
  C) 152. ayet
  D) 153. ayet
  E) Surede böyle bir ifade yoktur.

 38. Cevap: C Açıklama:

  "Aklınızı kullanasınız" ifadesi, En'âm suresinin 152. ayetinde geçmektedir. 39. En'âm suresi 151. ayete göre, haramlar yalnızca yasaklarla değil aynı zamanda hangi unsurlarla da anlaşılabilir?

  A) İzinlerle       B) Emirlerle      
  C) Tavsiyelerle    D) Örneklerle     
  E) İstisnalarla                      

 40. Cevap: B Açıklama:

  Ayet, "Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım..." ifadesiyle başlamakta ve içeriğinde yasaklarla birlikte emirlerin de yer aldığını belirtmektedir. 41. Aşağıdakilerden hangisi En'âm suresi 152. ayete göre, İslam'da Allah'a (c.c.) ve Peygamberine (s.a.v.) itaatten sonra üçüncü sırada gelen değerdir?

  A) Cihad                B) Anne-baba saygısı   
  C) Komşuluk hakları     D) Emanet koruma       
  E) Misafir ağırlama                            

 42. Cevap: B Açıklama:

  Ayet, "Anaya babaya iyi davranın..." emriyle anne-baba saygısının önemine vurgu yapmaktadır. 43. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam dininde "şirk" kavramının doğru bir tanımını yapmaktadır?

  A) Allah'a (c.c.) inanmamak
  B) Allah'ın (c.c.) birliğini bozmamak
  C) Allah'tan (c.c.) başkasına ibadet etmek
  D) Peygamberi reddetmek
  E) Kur'an'ı kabul etmemek

 44. Cevap: C Açıklama:

  Şirk, Allah'ın (c.c.) dışında başka varlıklara ilahî özellikler atfetmek anlamına gelmektedir. 45. En'âm suresi 151. ayete göre, aşağıdakilerden hangisi canın korunmasıyla ilgili bir emirdir?

  A) Malın korunması               B) Aile hukukunun gözetilmesi   
  C) Çocukların öldürülmemesi      D) Aklın kullanılması           
  E) Neslin korunması                                              

 46. Cevap: C Açıklama:

  Ayet, "...Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin..." diye emretmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf DKAB IV. Ünite - Güncel Dini Meseleler - Test 1 Detayları

12.Sınıf DKAB IV. Ünite - Güncel Dini Meseleler - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf DKAB IV. Ünite - Güncel Dini Meseleler - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf DKAB IV. Ünite - Güncel Dini Meseleler - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf DKAB IV. Ünite - Güncel Dini Meseleler - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf DKAB IV. Ünite - Güncel Dini Meseleler - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • AHLÂK VE DEĞERLER TÖVBE VE BAĞIŞLAMA
  1. Allah Bağışlayıcıdır, Bağışlayanı Sever.
  2. Bağışlama Bireysel ve Toplumsal Hoşgörünün Temelidir.
  3. Bağışlama İnsanı Yüceltir.
  4. İnsan Hata Yapabilen Bir Varlıktır.
  5. İyilikler Kötülükleri Giderir.
  6. Tövbe Hatadan Dönme ve İyiye Yönelme Erdemidir
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE DİN ÖĞRETİMİ
  1. Atatürk'ün Din Bilginlerine Verdiği Değer
  2. Atatürk'ün Dinin Anlaşılmasına Verdiği Önem
  3. Atatürk'ün Okulda Din Öğretimine Verdiği Önem

Ayrıca 12.sınıf dkab dersi IV. ünite güncel dini meseleler konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

İslam'da mülkiyet hakkının sınırlarını anlamak

İslam'ın mallara ve mülklere ilişkin öğretilerini kavramak

İslam'ın helal ve haram kazanç anlayışını anlamak

Helal ve haram kavramlarının temelini anlama.

Helal ve haram yiyecekleri ayırt etme.

Haram yiyecekleri tanıma.

Helal ve haram gıda kavramının insan sağlığına olan etkilerini kavrama.

Gıda maddelerindeki katkı maddelerinin dinî hükmünü anlama.

Helal ve haramla ilgili şüpheli durumlarda hüküm çıkarma.

Dinî hüküm verme yöntemlerini öğrenme.

İslam'ın genetiği değiştirilmiş gıdalar hakkındaki görüşünü öğrenme.

Öğrencilerin En'âm suresinin temel konusunu anlamalarını sağlamak.

Öğrencilerin En'âm suresinde yetim malına ilişkin hükümleri belirlemelerini sağlamak.

Öğrencilerin En'âm suresinde vurgulanan büyük günahları anlamalarını sağlamak.

Öğrencilerin En'âm suresinde aklın kullanılmasının önemine ilişkin ayetleri tespit etmelerini sağlamak.

En'âm suresi 151. ayetinin önemini ve haramların anlaşılmasındaki rolünü kavrar.

İslam'daki değer hiyerarşisini anlar.

Şirk kavramının anlamını ve önemini kavrar.

İslam'ın canın korunmasına verdiği değeri anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf DKAB IV. Ünite - Güncel Dini Meseleler - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf DKAB IV. Ünite - Güncel Dini Meseleler - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 30 kere doğru, 16 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf DKAB IV. Ünite - Güncel Dini Meseleler - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf DKAB IV. Ünite - Güncel Dini Meseleler - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf DKAB IV. Ünite - Güncel Dini Meseleler - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf DKAB IV. Ünite - Güncel Dini Meseleler - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri