12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik CEVAPLARI

 1. Yaşadığınız şehirde sanayileşmenin etkisiyle kurulmuş bir yerleşmedeki insanların şehir yaşamına uyum sağlama süreçlerinde karşılaştıkları sorunları neler olarak sıralayabilirsiniz?


 2. Cevap: Kırsal kesimden şehirlere göç eden insanların şehir yaşamına uyum sağlama sürecinde karşılaştıkları sorunlar şunlardır: * Şehir yaşamının farklı sosyal ve kültürel yapısını anlama ve uyum sağlama * Şehir yaşamının getirdiği yeni ekonomik ve sosyal sorumlulukları üstlenme * Şehir yaşamının getirdiği yeni yaşam koşullarına (gürültü, kirlilik, trafik, vb.) uyum sağlama * Şehir yaşamının getirdiği yeni güvenlik sorunlarını çözme Bu sorunlara ek olarak, göç eden insanlar, şehirlerde iş bulma, barınma, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim gibi konularda da sorunlar yaşayabilmektedirler. Açıklama:

  Sanayileşmenin etkisiyle kurulan yerleşmelerde yaşayan insanlar, kırsal kesimden gelen farklı kültürel özelliklere sahip insanlardan oluşmaktadır. Bu nedenle, bu insanlar şehir yaşamına uyum sağlama sürecinde çeşitli sorunlarla karşılaşabilmektedirler. 3. 2100 yılında dünyanın nüfusunun 10,9 milyara ulaşması beklenmektedir. Bu nüfus artışı, şehirleşme hızını da artıracaktır. Sizce bu durum, şehirlerde yaşayan insanlar için ne tür sorunlara yol açabilir?


 4. Cevap: * Şehirlerin nüfusu ve yoğunluğu artacak, bu da ulaşım, altyapı, barınma, çevre gibi sorunların daha da artmasına neden olacaktır. * Şehirlerde yaşayan insanların yaşam standartları düşecek, yoksulluk ve işsizlik artacaktır. * Şehirlerde yaşayan insanların refah seviyesi düşecek, sosyal huzursuzluklar artacaktır. Açıklama:

  Nüfus artışı, şehirlerde yaşayan insanların yaşam alanlarını daraltacak, temel ihtiyaçlara erişimi zorlaştıracaktır. Ayrıca, şehirlerin çevresel kapasitesini aşmasına neden olacaktır. Bu durum, hava kirliliği, su kirliliği, atık sorunu gibi çevre sorunlarının daha da artmasına neden olacaktır. 5. Bölgesel kalkınma projelerinin amacı nedir?


 6. Cevap: Bölgesel kalkınma projelerinin amacı, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak ve bölgelerin ekonomik ve sosyal olarak kalkınmasını sağlamaktır. Açıklama:

  Bölgesel kalkınma projeleri, az gelişmiş ve gelişmemiş bölgeleri kapsayan projelerdir. Bu projeler, bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi için gerekli altyapının oluşturulması, ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi ve sosyal sorunların çözümüne yönelik çalışmalar içermektedir. 7. DAP Bölgesi’nde tarım sektörünün gelişiminde sulama imkânlarının gelişmesinin rolü nedir?


 8. Cevap: Sulama imkânlarının gelişmesi, tarım sektörünün gelişimini olumlu yönde etkilemiştir. Sulama ile birlikte tarım arazilerinin verimliliği artmış, üretim miktarı ve kalitesinde artış sağlanmıştır. Ayrıca, sulama ile birlikte yeni tarım ürünlerinin yetiştirilmesi mümkün hale gelmiştir. Açıklama:

  DAP Bölgesi, sahip olduğu tarım potansiyeline rağmen, sulama imkânlarının yetersizliği nedeniyle tarımsal üretim potansiyelini tam olarak kullanamamaktadır. Sulama imkânlarının geliştirilmesi ile birlikte bölgenin tarımsal üretim potansiyelinin artması ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlaması beklenmektedir. 9. Almanya'da hizmet sektörünün gelişiminde etkili olan faktörler nelerdir?


 10. Cevap: Almanya'da hizmet sektörünün gelişiminde etkili olan faktörler arasında şunlar sayılabilir: * Küreselleşme * Çokuluslu şirketlerin gelişimi * Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler Açıklama:

  Küreselleşme, ülkeler arasındaki sınırların ortadan kalkması ve ekonomik faaliyetlerin küresel bir boyut kazanması anlamına gelir. Küreselleşme, hizmet sektörünün gelişimini hızlandıran önemli bir faktördür. Çokuluslu şirketler, farklı ülkelerde faaliyet gösteren ve genellikle büyük ölçekli olan şirketlerdir. Bu şirketler, hizmet sektöründe önemli bir rol oynamakta ve bu sektörün gelişimine katkı sağlamaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, hizmet sektörünün üretimini ve sunumunu kolaylaştırarak bu sektörün gelişimini desteklemektedir. 11. Türkiye fiziki haritasına bakıldığında, ülkenin kuzeyinde ve doğusunda dağlık alanlar, güneyinde ise ovalar ve platolar yer aldığı görülmektedir. Ulaşım haritasına bakıldığında ise, kara, hava ve deniz ulaşımı ağlarının ülke genelinde yaygınlaştığı görülmektedir.


 12. Cevap: Türkiye'de ulaşım ağlarının gelişimini etkileyen coğrafi faktörler şunlardır: * Ülkenin dağlık ve engebeli yapısı, karayolu ulaşımını olumsuz yönde etkilemektedir. * Ülkenin kuzeyde ve doğuda yüksek dağlık alanlara sahip olması, havayolu ulaşımını olumsuz yönde etkilemektedir. * Ülkenin güney ve batısında yer alan ovalar ve platolar, karayolu, havayolu ve denizyolu ulaşımını olumlu yönde etkilemektedir. Açıklama:

  Türkiye'nin dağlık ve engebeli yapısı, karayolu yapımını ve bakımını zorlaştırmaktadır. Bu durum, karayolu ulaşımını yavaşlatmakta ve maliyetini artırmaktadır. Ülkenin kuzeyde ve doğuda yüksek dağlık alanlara sahip olması, havayolu ulaşımını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum, havayolu ulaşımının maliyetini artırmakta ve uçuş süresini uzatmaktadır. Ülkenin güney ve batısında yer alan ovalar ve platolar, karayolu, havayolu ve denizyolu ulaşımını olumlu yönde etkilemektedir. Bu durum, bu ulaşım türlerinin yapımını ve bakımını kolaylaştırmaktadır. 13. Demir yolu ulaşımı, çevreci yönünü ve maliyetini düşünerek diğer ulaşım türlerine göre avantajları hakkında çıkarımlarda bulununuz.


 14. Cevap: Demir yolu ulaşımı, birim taşımadaki maliyetin ve tükettiği enerji miktarının düşük olması; güvenli, konforlu ve hızlı seyahat imkânı sunması ve kaza riskinin düşük olması nedeniyle önemli avantajlara sahiptir. Açıklama:

  * Birim taşımadaki maliyetin düşük olması: Demir yolu ulaşımında, birim taşımadaki maliyet, kara yolu ve hava yolu ulaşımına göre daha düşüktür. Bu nedenle, uzun mesafeli taşımacılıkta demir yolu ulaşımı daha ekonomiktir. * Tükettiği enerji miktarının düşük olması: Demir yolu ulaşımında, tüketilen enerji miktarı, kara yolu ve hava yolu ulaşımına göre daha düşüktür. Bu nedenle, demir yolu ulaşımı daha çevrecidir. * Güvenli, konforlu ve hızlı seyahat imkânı sunması: Demir yolu ulaşımı, kara yolu ulaşımında olduğu kadar güvenli ve konforludur. Ayrıca, hızlı tren hatları ile yüksek hızda seyahat imkânı sunar. * Kaza riskinin düşük olması: Demir yolu ulaşımında, kara yolu ulaşımında olduğu kadar kaza riski düşüktür. 15. Türkiye'de demir yolu ulaşımını geliştirmek için hangi önlemler alınabilir?


 16. Cevap: Türkiye'de demir yolu ulaşımını geliştirmek için alınabilecek önlemler şunlardır: * Mevcut demir yolu hatlarının iyileştirilmesi ve yeni demir yolu hatlarının yapılması: Mevcut demir yolu hatlarının iyileştirilmesi ve yeni demir yolu hatlarının yapılması, demir yolu ulaşımını daha güvenli, konforlu ve hızlı hale getirecektir. * Demir yolu taşımacılığının teşvik edilmesi: Demir yolu taşımacılığının teşvik edilmesi, demir yolu ulaşımını daha ekonomik hale getirecektir. * Demir yolu ulaşımının toplumda bilinirliğinin artırılması: Demir yolu ulaşımının toplumda bilinirliğinin artırılması, demir yolu ulaşımını daha yaygın hale getirecektir. Açıklama:

  * Mevcut demir yolu hatlarının iyileştirilmesi ve yeni demir yolu hatlarının yapılması: Mevcut demir yolu hatlarının iyileştirilmesi, hatların daha güvenli ve konforlu hale gelmesini sağlayacaktır. Ayrıca, yeni demir yolu hatlarının yapılması, demir yolu ulaşımını daha yaygın hale getirecektir. * Demir yolu taşımacılığının teşvik edilmesi: Demir yolu taşımacılığının teşvik edilmesi, demir yolu ulaşımını daha ekonomik hale getirecektir. Bu amaçla, demir yolu ulaşımına yönelik vergi indirimleri ve destekler sağlanabilir. * Demir yolu ulaşımının toplumda bilinirliğinin artırılması: Demir yolu ulaşımının toplumda bilinirliğinin artırılması, demir yolu ulaşımını daha yaygın hale getirecektir. Bu amaçla, demir yolu ulaşımı ile ilgili tanıtım faaliyetleri yapılabilir. 17. Bir ülkenin başka ülkelerle yaptığı ticari faaliyetlerin toplamına ne ad verilir?


 18. Cevap: Dış ticaret Açıklama:

  Dış ticaret, bir ülkenin başka ülkelerle ürün alışverişine dayalı gerçekleştirdiği ticari faaliyetlere verilen addır. Dış ticaret, dış alım (ithalat) ve dış satış (ihracat) olmak üzere ikiye ayrılır. 19. Bursa'da Zaman şiirinde, Bursa'nın hangi doğal ve kültürel özellikleri vurgulanmıştır?


 20. Cevap: Bursa'da Zaman şiirinde, Bursa'nın doğal güzellikleri (ovanın yeşili, göğün mavisi) ve kültürel değerleri (camiler, türbeler, eski bahçeler, hamamlar) vurgulanmıştır. Açıklama:

  Şiirde, Bursa'nın doğal güzellikleri olarak ovaların yeşili ve gökyüzünün mavisi tasvir edilmiştir. Ayrıca, Bursa'nın kültürel değerlerini temsil eden camiler, türbeler, eski bahçeler ve hamamlar da şiirde yer almıştır. 21. Türkiye'de kış turizmi açısından öne çıkan dağlar hangileridir?


 22. Cevap: Türkiye'de kış turizmi açısından öne çıkan dağlar Uludağ, Kartalkaya, Erciyes, Palandöken, Kaçkar ve Beydağları'dır. Açıklama:

  Bu dağlar, sahip oldukları yükseklik, kar yağış miktarı ve kayak pistleri ile kış turizmine uygundur. Bu dağlarda her yıl binlerce yerli ve yabancı turist kış sporları yapmaktadır. 23. Türkiye'de turizmin çeşitlendirilmesi ve coğrafi dağılımının dengelenmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır?


 24. Cevap: Turizm çeşitlendirilmesi için kültürel turizm, doğa turizmi, termal turizm, sağlık turizmi, gastronomi turizmi gibi farklı turizm türlerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Coğrafi dağılımın dengelenmesi için ise turizmin daha az gelişmiş bölgelere teşvik edilmesi, bu bölgelerde altyapı ve üstyapı hizmetlerinin geliştirilmesi gibi çalışmalar yapılmaktadır. Açıklama:

  Türkiye, sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerle turizm açısından oldukça zengin bir ülkedir. Ancak, turizmin ülke genelinde dengeli bir şekilde gelişmesi için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında turizmin çeşitlendirilmesi ve coğrafi dağılımının dengelenmesine yönelik politikalar uygulanmaktadır. 25. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Ticaret, mal ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere taşınması ve satılması işlemidir.
  2. (.....) Ticaret, sadece malların değil, hizmetlerin de alınıp satılmasını kapsar.
  3. (.....) Ticaret, geçmişten günümüze kadar var olan bir faaliyettir.
  4. (.....) Ticaretin temel amacı, kar elde etmektir.
  5. (.....) Ticaret, insanların refah düzeyini yükseltir.
  6. (.....) Ticaret, ülkeler arası ilişkileri geliştirir.
  7. (.....) Ticaret, ekonomik büyümeyi sağlar.
  8. (.....) Ticaret, tüketicilerin ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmaktadır.
  9. (.....) Ticaret, üreticilerin üretim maliyetlerini düşürmektedir.
  10. (.....) Ticaret, ülkelerin kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (D) Türkiye, 2019 yılında ağırladığı turist sayısı bakımından dünyada 6. sırada iken turizm gelirlerinde 13. sırada yer almıştır.
  2. (Y) Türkiye'nin turizm gelirleri, kişi başına düşen ortalama harcama miktarının düşük olmasından kaynaklanmaktadır.
  3. (D) Türkiye'nin turizm gelirlerini artırmak için, nitelikli tesislerin sayısının artırılması ve ziyaretçi profilinin çeşitlendirilmesi gerekmektedir.
  4. (Y) Türkiye'nin turizm gelirlerini artırmak için, sadece kültür turizmine odaklanılması gerekmektedir.
  5. (D) Türkiye'nin turizm gelirlerini artırmak için, sürdürülebilir turizm politikalarının uygulanması gerekmektedir.

 28. Cevap: D Y D Y D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik Detayları

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKİYE'DE COĞRAFİ BÖLGELERİN OLUŞTURULMASI
  1. TÜRKİYE'DE KÜLTÜR VE TURİZM
  2. TÜRKİYE'DE ULAŞIM VE TİCARET

Ayrıca orul12.sınıf coğrafya dersi 1.dönem sonu yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından açık uçlu sorulardan klasik türde müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı hazırlanmıştır

12.2.2 Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. Bu sorular, verilen içerikle uyumlu ve klasik türde sorulardır. Soruların cevapları açık ve nettir ve kazanımlarla ilişkilendirilmiştir.

Nüfusun artmasının şehirlerde yaşayan insanlar için sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara yol açabileceğini açıklayabilir.

Öğrenci, bölgesel kalkınma projelerinin amacını açıklar.

Öğrenci, sulama imkânlarının tarım sektörünün gelişimine olan etkisini açıklar.

* Öğrenciler, hizmet sektörünün gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder.

Öğrenciler, coğrafi faktörlerin ulaşım ağlarının gelişimini nasıl etkilediğini açıklar.

Demir yolu ulaşımı, birim taşımadaki maliyetinin düşük olması, tükettiği enerji miktarının az olması, güvenli, konforlu ve hızlı seyahat imkânı sunması ve kaza riskinin düşük olması gibi özellikleriyle diğer ulaşım türlerine göre avantajlıdır.

* Türkiye'de demir yolu ulaşımını geliştirmek için mevcut demir yolu hatlarının iyileştirilmesi, yeni demir yolu hatlarının yapılması, demir yolu taşımacılığının teşvik edilmesi ve demir yolu ulaşımının toplumda bilinirliğinin artırılması gibi önlemler alınabilir.

12.2.11. Dış ticaret kavramını açıklar.

Öğrenciler, şiirde geçen kelime ve kavramları tanır ve anlamını açıklar.

Türkiye'de kış turizmi açısından öne çıkan dağları listeler.

Türkiye'de turizmin çeşitlendirilmesi ve coğrafi dağılımının dengelenmesi için kültürel turizm, doğa turizmi, termal turizm, sağlık turizmi, gastronomi turizmi gibi farklı turizm türlerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.