12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Karabük'te sanayileşmenin sosyal hayata etkisiyle ortaya çıkan birtakım farklılıklar nelerdir?


 2. Cevap: Köylü işçi aileleri ile şehirli işçi aileleri arasındaki aile yapısındaki farklılıklar Açıklama:

  Karabük'te sanayileşmenin başlamasıyla birlikte farklı bölgelerden gelen işçiler şehre yerleşmeye başlamıştır. Bu durum, köylü işçi aileleri ile şehirli işçi aileleri arasında birtakım farklılıklara neden olmuştur. Örneğin, köylü işçi aileleri daha geniş ailelerden oluşurken, şehirli işçi aileleri daha çekirdek ailelerden oluşmaktadır. 3. Yaşadığınız şehirde sanayileşmenin etkisiyle kurulmuş bir yerleşmedeki insanların göç etme sebeplerini neler olarak sıralayabilirsiniz?


 4. Cevap: Kırsal kesimde yaşayan insanların iş imkânlarının sınırlı olması, miras yoluyla arazilerin bölünmesi ve buna bağlı oluşan gelir kaybı, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği, köylerde yaşam koşullarının elverişsiz olması, şehirlerde daha iyi bir yaşam sürmek istemek gibi nedenlerle göç etmektedirler. Açıklama:

  Sanayileşme, şehirleşme ve göç birbiriyle ilişkili kavramlardır. Sanayileşme, iş imkânlarının artmasına ve buna bağlı olarak şehirlere göçün artmasına neden olmaktadır. Kırsal kesimde yaşayan insanlar, şehirlerde daha iyi bir yaşam sürmek, daha fazla gelir elde etmek, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanmak gibi nedenlerle göç etmektedirler. 5. İşlevsel bölgelerin fonksiyonel değerleri, merkezler arası etkileşime ve merkezlerin büyümesine bağlı olarak nasıl değişir?


 6. Cevap: Artar veya azalır Açıklama:

  Merkezler arası etkileşim arttıkça, işlevsel bölgelerin fonksiyonel değerleri de artar. Çünkü merkezler arası etkileşim, bölgelerin ekonomik ve kültürel bütünleşmesini sağlar. Bu durum, bölgelerin daha gelişmiş ve canlı olmasına neden olur. Merkezlerin büyümesi de işlevsel bölgelerin fonksiyonel değerlerini artırabilir. Çünkü büyüyen merkezler, daha fazla hizmet ve faaliyet sunabilir. Ancak, merkezler arasındaki etkileşim azalırsa veya merkezler küçülürse, işlevsel bölgelerin fonksiyonel değerleri de azalabilir. Bu durum, bölgelerin ekonomik ve kültürel bütünleşmesini bozabilir. 7. Türkiye'de bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır?


 8. Cevap: Türkiye'de bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi için aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır: * Bölgesel kalkınma politikaları geliştirilmesi * Bölgesel kalkınma projeleri uygulanması * Bölgesel kalkınma ajanslarının kurulması Açıklama:

  Bölgesel kalkınma politikaları, bölgeler arasında görülen ekonomik ve sosyal dengesizliklerin azaltılması ve dengeli bir sosyoekonomik kalkınmanın sağlanması amacıyla geliştirilen politikalardır. Bu politikalar, bölgesel kalkınma projeleri ve bölgesel kalkınma ajanslarının kurulmasını kapsamaktadır. 9. DOKAP Bölgesi'nde turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır?


 10. Cevap: Yeşil Yol Projesi kapsamında yayla yollarının birbirine bağlanması, kaliteli ve kolay bir ulaşımın sağlanması, turizm potansiyelinin ziyaretçilerin hizmetine sunulması, fiziki altyapının iyileştirilmesi ve bölge insanına ait gelir düzeyinin artırılması amaçlanmaktadır. Açıklama:

  Yeşil Yol Projesi, Samsun'dan Hopa'ya kadar uzanan, yayla ve doğa turizmini geliştirmeyi amaçlayan bir yayla koridoru açılmasını öngören bir projedir. Bu proje kapsamında bölgenin turizm potansiyelinin daha fazla keşfedilmesi ve bölge halkının bu potansiyelden daha fazla yararlanması hedeflenmektedir. 11. Almanya'da hizmet sektörünün ekonomik önemi nedir?


 12. Cevap: Almanya'da hizmet sektörü, ülke GSYH'sinin yaklaşık %70'ini oluşturmakta ve çalışan nüfusun ise yaklaşık %72'lik kısmına istihdam imkânı sunmaktadır. Bu nedenle, Almanya'nın ekonomik açıdan en önemli sektörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Açıklama:

  Hizmet sektörü, bir ülkedeki insanların yaşam kalitesini artıran, çalışan nüfusa istihdam imkânı sunan ve ekonomik büyümeye katkı sağlayan önemli bir sektördür. Almanya'da hizmet sektörünün ekonomik önemi, bu sektörün ülke GSYH'sinin önemli bir bölümünü oluşturması ve çalışan nüfusun önemli bir kısmına istihdam imkânı sunmasından kaynaklanmaktadır. 13. Türkiye'de demir yolu ulaşımında Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemlerde görülen farklılıklar nelerdir?


 14. Cevap: Cumhuriyet öncesi dönemde demir yolu hatlarının büyük bölümü, ham maddeye kolay ulaşılabilen bölgelere inşa edilmişken, Cumhuriyet sonrası dönemde bu hatlar ülkenin iç ve kıyı kesimleri arasındaki bağlantının sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Açıklama:

  Cumhuriyet öncesi dönemde Osmanlı Devleti'nin yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle demir yolu hatlarının yapımı yabancı sermaye aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle bu hatlar, ham maddeye kolay ulaşılabilen bölgelere inşa edilmiştir. Cumhuriyet sonrası dönemde ise demir yolu ulaşımı, ülkenin sosyoekonomik kalkınmasının temel unsuru olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle bu dönemde demir yolu hatları, ülkenin iç ve kıyı kesimleri arasındaki bağlantının sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır. 15. Türkiye'de demir yolu ulaşımının gelişmesinde YHT'nin rolü nedir?


 16. Cevap: YHT, demir yolu ulaşımını yeniden öne çıkaran ve bu ulaşım sisteminin modernleşmesine katkı sağlayan önemli bir projedir. YHT sayesinde demir yolu ulaşımı, daha hızlı ve konforlu bir hale gelmiştir. Açıklama:

  YHT, demir yolu ulaşımını daha hızlı ve konforlu bir hale getirerek bu ulaşım sisteminin rekabet gücünü artırmıştır. Bu durum, demir yolu ulaşımını yeniden öne çıkarmış ve bu ulaşım sisteminin modernleşmesine katkı sağlamıştır. 17. Kervansaraylar, tarihî ticaret yollarının gelişmesine ne tür katkılarda bulunmuştur?


 18. Cevap: Kervansaraylar, tarihî ticaret yollarının gelişmesine aşağıdaki katkılarda bulunmuştur: * Ticaret yollarının güvenliğini sağlamıştır. Kervansaraylar, yolcuların ve kervanların can ve mal güvenliğini sağlamıştır. Bu sayede, ticaret yolları daha güvenli hale gelmiş ve ticaret hacmi artmıştır. * Ticaret yollarının işleyişini kolaylaştırmıştır. Kervansaraylar, yolcuların ve kervanların dinlenme, konaklama ve ihtiyaçlarını karşılama ihtiyaçlarını karşılamıştır. Bu sayede, ticaret yollarında yolculuk daha kolay hale gelmiş ve ticaret faaliyetleri hızlanmıştır. * Ticaret yollarının kültürel etkileşimini artırmıştır. Kervansaraylar, farklı kültürlerden gelen insanların bir araya geldiği mekânlar olmuştur. Bu sayede, ticaret yollarında kültürel etkileşim artmış ve kültürel alışveriş sağlanmıştır. Açıklama:

  Kervansaraylar, tarihî ticaret yollarının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ticaret yollarının güvenliğini, işleyişini ve kültürel etkileşimini artıran kervansaraylar, Doğu-Batı ticaretinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. 19. Türkiye'de iç ticaretin gelişmesinde etkili olan faktörler nelerdir?


 20. Cevap: Türkiye'de iç ticaretin gelişmesinde etkili olan faktörler şunlardır: * Coğrafi konum: Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi görmesi, iç ticaretin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. * Nüfus yapısı: Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olması, iç ticareti canlandıran bir faktördür. * Ekonomik gelişme: Türkiye'nin ekonomik olarak gelişmesi, iç ticaret hacminin artmasına neden olmuştur. * Teknolojik gelişme: Teknolojik gelişme, iç ticaretin daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlamıştır. Açıklama:

  Türkiye'de iç ticaret, tarih boyunca önemli bir yere sahip olmuştur. Coğrafi konumu, nüfus yapısı, ekonomik gelişme ve teknolojik gelişme gibi faktörler, iç ticaretin gelişmesinde etkili olmuştur. 21. Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından belirli bir coğrafi alan ile özdeşleşen; üretim, işleme ya da diğer aşamalarından en az birinin bu coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gereken ürünlerin konu olduğu coğrafi işaretlere ne ad verilir?


 22. Cevap: Mahreç işareti Açıklama:

  Mahreç işareti, bir ürünün belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından belirli bir coğrafi alan ile özdeşleştiği ve bu ürünün üretimi, işlenmesi veya diğer aşamalarından en az birinin bu coğrafi alan içinde gerçekleşmesi durumunda verilen coğrafi işarettir. 23. Türkiye'nin turizm potansiyeline katkı sağlayan doğal unsurlardan biri nedir?


 24. Cevap: Türkiye'nin turizm potansiyeline katkı sağlayan doğal unsurlardan biri göllerdir. Açıklama:

  Türkiye, göller açısından zengin bir ülkedir. Çok sayıda göle sahip olan Türkiye'de, göller hem doğal güzellikleri hem de sunduğu çeşitli aktiviteler ile turistlerin ilgisini çekmektedir. Göllerde yapılabilecek aktiviteler arasında yüzme, su sporları, balık tutma, kuş gözlemciliği, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık yer almaktadır. 25. Türkiye, ağırladığı turist sayısı bakımından 6. sırada iken turizm gelirlerinde neden 13. sırada yer almış olabilir?


 26. Cevap: Türkiye'ye gelen turistlerin kişi başı harcama miktarı, diğer ülkelere kıyasla düşüktür. Bu nedenle, Türkiye'nin turizm gelirleri, turist sayısına göre daha düşük kalmaktadır. Açıklama:

  Türkiye, konumu, iklim özellikleri, doğal kaynakları, tarihî varlıkları ve nitelikli tesisleri sayesinde turizm potansiyeli yüksek olan bir ülkedir. Ancak, Türkiye'ye gelen turistlerin kişi başı harcama miktarı, diğer ülkelere kıyasla düşüktür. Bu nedenle, Türkiye'nin turizm gelirleri, turist sayısına göre daha düşük kalmaktadır. 27. Türkiye'nin dünya turizm gelirlerindeki payını artırmak için neler yapılabilir?


 28. Cevap: Türkiye'nin dünya turizm gelirlerindeki payını artırmak için aşağıdaki önlemler alınabilir: * Turistlerin kişi başı harcama miktarını artırmak için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bu amaçla, Türkiye'nin turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi, turizm altyapısının geliştirilmesi ve turizm pazarlaması faaliyetlerinin etkinleştirilmesi gerekmektedir. * Türkiye'nin turizm potansiyelini daha iyi tanıtmak için uluslararası alanda daha fazla tanıtım faaliyeti gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla, Türkiye'nin turizm ürünlerinin tanıtımı için uluslararası fuar ve etkinliklere katılım sağlanmalı, tanıtım broşürleri ve filmleri hazırlanmalı ve sosyal medya gibi dijital platformlar etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Açıklama:

  Türkiye'nin dünya turizm gelirlerindeki payını artırmak için öncelikle turistlerin kişi başı harcama miktarını artırmak gerekmektedir. Bu amaçla, Türkiye'nin turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi, turizm altyapısının geliştirilmesi ve turizm pazarlaması faaliyetlerinin etkinleştirilmesi gerekmektedir. Türkiye'nin turizm potansiyelini daha iyi tanıtmak için de uluslararası alanda daha fazla tanıtım faaliyeti gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla, Türkiye'nin turizm ürünlerinin tanıtımı için uluslararası fuar ve etkinliklere katılım sağlanmalı, tanıtım broşürleri ve filmleri hazırlanmalı ve sosyal medya gibi dijital platformlar etkin bir şekilde kullanılmalıdır. 29. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Türkiye, doğal, tarihî ve kültürel varlıkları açısından zengin bir ülkedir.
  2. (.....) Türkiye'nin turizm potansiyeli, kıyı turizmi ile sınırlıdır.
  3. (.....) Türkiye'de kış turizmi, sadece Uludağ ve Kartalkaya gibi dağlarda yapılmaktadır.
  4. (.....) Türkiye'de turizm, sadece iç turizmden oluşmaktadır.
  5. (.....) Türkiye, turizm gelirleri bakımından dünyada ilk 10 ülke arasında yer almaktadır.
  6. (.....) Türkiye'de turizmin gelişmesi, bölgesel dengesizlikleri azaltmaktadır.
  7. (.....) Turizm, çevre kirliliğine neden olmaktadır.
  8. (.....) Turizm, kültürel etkileşime neden olmaktadır.
  9. (.....) Turizm, turizm gelirleri ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.
  10. (.....) Turizm, istihdam yaratmaktadır.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKİYE'DE COĞRAFİ BÖLGELERİN OLUŞTURULMASI
  1. TÜRKİYE'DE KÜLTÜR VE TURİZM
  2. TÜRKİYE'DE ULAŞIM VE TİCARET

Ayrıca 12.sınıf coğrafya dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı hazırlanmıştır

Sosyal ve kültürel hayatın şekillenmesinde ekonomik faaliyetlerin önemli bir rol oynadığını kavrar. Bu sorular, verilen içerik doğrultusunda hazırlanmış ve klasik türde soru formatına uygundur. Soruların cevapları açık ve net bir şekilde verilmiştir. Cevap:, soruların cevabını destekler niteliktedir. Cevap:, soruların cevabından hareketle çıkarılmıştır.

12.2.2 Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. İkinci soruyu şu şekilde yazabiliriz:

İşlevsel bölgelerin fonksiyonel değerlerinin değişimini açıklar.

Öğrenci, Türkiye'de bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi için yapılan çalışmaları açıklar.

DOKAP Bölgesi'nde turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projelere katkıda bulunur.

Öğrenciler, hizmet sektörünün ekonomik önemini açıklar.

Türkiye'de demir yolu ulaşımını etkileyen faktörleri analiz eder.

Türkiye'de ulaşım politikalarının etkisini değerlendirir.

Kervansaraylar, tarihî ticaret yollarının güvenliğini, işleyişini ve kültürel etkileşimini artırarak bu yolların gelişmesine katkıda bulunmuştur. İkinci

Türkiye'de iç ticaretin gelişmesinde coğrafi konum, nüfus yapısı, ekonomik gelişme ve teknolojik gelişme gibi faktörler etkili olmuştur.

Öğrenciler, mahreç işareti kavramının tanımını açıklar.

Türkiye'nin turizm potansiyeline katkı sağlayan doğal unsurları açıklar.

Turizm gelirleri, turist sayısı ve kişi başı harcama miktarı ile doğrudan ilişkilidir.

Turizm gelirlerinin artırılması için turistlerin kişi başı harcama miktarının artırılması ve turizm potansiyelinin daha iyi tanıtılması gerekmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.