12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Karabük'ün ekonomik faaliyetlerinin değişmesinde etkili olan en önemli unsur nedir?


 2. Cevap: Demir çelik fabrikasının kurulması Açıklama:

  Karabük, XX. yüzyılın başlarına kadar tarımın temel geçim kaynağı olduğu küçük bir yerleşim yeridir. Ancak 1937 yılında demir çelik fabrikasının kurulması, şehrin hızlı bir sanayileşme ve şehirleşme sürecine girmesine neden olmuştur. Bu durum, ekonomik faaliyetlerin de değişmesine yol açmıştır. Fabrikanın kurulmasıyla birlikte tarım faaliyetleri yerini sanayi faaliyetlerine bırakmıştır. 3. Akıllı şehirler, şehirlerde yaşayan insanların yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla tasarlanmış yeni nesil yerleşim alanlarıdır. Bu şehirlerde, teknolojinin yardımıyla ulaşım, enerji, atık yönetimi, güvenlik gibi alanlarda verimlilik ve sürdürülebilirlik sağlanmaya çalışılmaktadır. Sizce akıllı şehirler, gelecekte şehirlerde yaşayan insanlar için ne tür fırsatlar sunmaktadır?


 4. Cevap: * Akıllı şehirler, şehirlerde yaşayan insanların ulaşım, enerji, atık yönetimi, güvenlik gibi temel ihtiyaçlara daha kolay ve verimli bir şekilde erişimini sağlayacaktır. * Akıllı şehirler, şehirlerde yaşayan insanların yaşam kalitesini artıracak, refah seviyesini yükseltecektir. * Akıllı şehirler, şehirlerin çevresel sürdürülebilirliğini sağlayacak, çevre sorunlarının azaltılmasına katkıda bulunacaktır. Açıklama:

  Akıllı şehirler, teknolojinin yardımıyla şehirlerin sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlamaktadır. Bu şehirlerde, akıllı trafik sistemleri, akıllı enerji yönetimi, akıllı atık yönetimi gibi uygulamalar kullanılarak şehirlerin verimliliği ve sürdürülebilirliği artırılmaktadır. Akıllı şehirler, şehirlerde yaşayan insanların yaşam kalitesini iyileştirmenin yanı sıra, çevre sorunlarının azaltılmasına da katkıda bulunacaktır. 5. Türkiye'de işlevsel bölgelerin oluşumunda hangi unsurun etkisi daha fazladır?


 6. Cevap: Merkezlerin etkisi Açıklama:

  İşlevsel bölgeler, genellikle tek merkezi olan bölgelerdir. Bu merkezde yönetim, planlama, eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, ticaret, istatistik vb. faaliyetler yürütülür. Merkezler, hizmet koluna bağlı yürütülen faaliyetlerin kontrol edildiği ve düzenlendiği bir odak konumundadır. Bu nedenle, işlevsel bölgelerin oluşumunda merkezlerin etkisi daha fazladır. 7. DAP Bölgesi’nin kalkınması için hangi sektörlerin öncelikle geliştirilmesi gerekmektedir?


 8. Cevap: DAP Bölgesi’nin kalkınması için öncelikle tarım ve hayvancılık sektörlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu sektörlerin geliştirilmesi ile birlikte bölgenin ekonomik potansiyeli artacak ve bölge halkının refah düzeyi yükselecektir. Ayrıca, turizm ve sanayi sektörlerinin de geliştirilmesi bölgenin kalkınması için önemli katkı sağlayacaktır. Açıklama:

  DAP Bölgesi, tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek bir bölgedir. Ancak, bu sektörlerin gelişimi için gerekli olan altyapı ve yatırımlar yetersizdir. Bu nedenle, bu sektörlerin geliştirilmesi için öncelikle altyapı ve yatırımların yapılması gerekmektedir. Ayrıca, bölgenin sahip olduğu kültürel ve doğal zenginliklerin değerlendirilmesi ile turizm sektörünün geliştirilmesi de bölgenin kalkınması için önemli bir fırsattır. Sanayi sektörünün geliştirilmesi için ise bölgenin sahip olduğu insan kaynağının ve doğal kaynaklarının değerlendirilmesi gerekmektedir. 9. DOKAP Bölgesi'nde tarım faaliyetlerinin gelişmesinde en önemli rolü oynayan sektör hangisidir?


 10. Cevap: Tarım Açıklama:

  DOKAP Bölgesi, çay ve fındık üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle, tarım faaliyetleri bölgenin en önemli geçim kaynağıdır. 11. Ovit Tüneli, Rize-Erzurum yolunun İkizdere-İspir arası güzergâhında bulunan ve 2018 yılında tamamlanan bir tüneldir. Ovit Tüneli, 14 kilometre uzunluğunda olup çift tüplü bir tüneldir.


 12. Cevap: Ovit Tüneli'nin hizmete girmesiyle ulaşımdaki aşağıdaki sorunlar giderilmiştir: * Ovit Dağı Geçidi'ndeki trafik yoğunluğu azalmıştır. * Ovit Dağı Geçidi'nde yaşanan kış şartlarına bağlı ulaşım aksaklıkları giderilmiştir. * Ovit Dağı Geçidi'ndeki kaza riski azalmıştır. Açıklama:

  Ovit Tüneli'nin hizmete girmesiyle Ovit Dağı Geçidi'ndeki trafik yoğunluğu azalmıştır. Bu durum, Ovit Dağı Geçidi'nde yaşanan ulaşım aksaklıkları ve kaza riskini azaltmıştır. Ayrıca, Ovit Tüneli'nin hizmete girmesiyle Ovit Dağı Geçidi'ndeki ulaşım süresi kısalmıştır. Bu durum, bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlamıştır. 13. Türkiye'de kara yolu ulaşımının tarihsel gelişiminde hangi faktörler etkili olmuştur?


 14. Cevap: Türkiye'de kara yolu ulaşımının tarihsel gelişiminde etkili olan faktörler şunlardır: * Doğal faktörler: Türkiye'nin dağlık ve engebeli bir coğrafyaya sahip olması, kara yolu yapımının maliyetini artırmış ve ulaşımın gelişmesini zorlaştırmıştır. * Beşerî faktörler: Sanayileşme ve kentleşmenin hızlanması, kara yolu ulaşımına olan talebi artırmıştır. * Teknolojik gelişmeler: Kara yolu araçlarının motor gücünün artması ve yol yapım tekniklerinin gelişmesi, kara yolu ulaşımının daha hızlı ve konforlu hale gelmesini sağlamıştır. Açıklama:

  Doğal faktörler, kara yolu ulaşımının gelişmesinde en önemli engellerden biridir. Türkiye'nin dağlık ve engebeli bir coğrafyaya sahip olması, yol yapım maliyetini artırmış ve ulaşımın gelişmesini zorlaştırmıştır. Örneğin, Bolu Dağı'ndaki tünellerin ve viyadüklerin yapımında büyük maliyetler harcanmıştır. Beşerî faktörler ise kara yolu ulaşımının gelişmesinde olumlu bir etkiye sahiptir. Sanayileşme ve kentleşmenin hızlanması, kara yolu ulaşımına olan talebi artırmıştır. Sanayi tesislerine hammadde ve işçi taşınması, mamul ürünlerin pazarlara ulaştırılmasında kara yolu ulaşımından yararlanılmaktadır. Kentleşmenin artması ile birlikte şehirler arası ulaşım ihtiyacı da artmıştır. Teknolojik gelişmeler, kara yolu ulaşımının daha hızlı ve konforlu hale gelmesini sağlamıştır. Kara yolu araçlarının motor gücünün artması, yol yapım tekniklerinin gelişmesi, kara yolu ulaşımının hızını ve kapasitesini artırmıştır. Bu gelişmeler, kara yolu ulaşımının daha tercih edilebilir hale gelmesini sağlamıştır. 15. Küresel ticarette öne çıkan bölgeler hangileridir?


 16. Cevap: Avrupa Birliği, Uzak Doğu Asya Bölgesi ve Kuzey Amerika Açıklama:

  Bu bölgeler, dünya ticaretinin yaklaşık %88'ini elinde bulundurmaktadır. 17. Hizmet sektörüne ait hangi ürünler küresel ticarette daha çok rağbet gördüğünü düşünüyorsunuz? Açıklayınız.


 18. Cevap: Teknoloji, ulaşım ve iletişim alanında yaşanan gelişmeler, uluslararası ticarette hizmet sektörünün önemini artırmaktadır. Bu kapsamda, yazılım, finans, sigorta, turizm, bilişim, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi sektörlerde üretilen ürünler küresel ticarette daha çok rağbet görmektedir. Açıklama:

  Bu sektörlerde üretilen ürünler, internet ve diğer iletişim araçları sayesinde kolaylıkla taşınabilmektedir. Aynı zamanda, bu sektörlerde üretilen ürünlerin kalitesi ve rekabet gücü, ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. 19. Bursa'da Zaman şiirinde, Bursa'nın geçmişten günümüze uzanan tarihi ve kültürel zenginliği nasıl anlatılmıştır?


 20. Cevap: Bursa'da Zaman şiirinde, Bursa'nın geçmişten günümüze uzanan tarihi ve kültürel zenginliği, şiirin genelindeki nostaljik ve hüzünlü havayla anlatılmıştır. Şiirde, Bursa'nın eski camileri, türbeleri ve bahçeleri gibi tarihi ve kültürel yapılarına yer verilerek, şehrin geçmişteki ihtişamına ve önemine vurgu yapılmıştır. Açıklama:

  Şiirde, Bursa'nın geçmişteki ihtişamına ve önemine vurgu yapmak için, şehrin eski camileri, türbeleri ve bahçeleri gibi tarihi ve kültürel yapılarına yer verilmiştir. Bu yapılar, şiirde geçmiş zamanın güzelliğini ve önemini temsil etmektedir. Ayrıca, şiirde geçen "rüyadan arta kalmanın hüznü" gibi ifadeler, Bursa'nın geçmişindeki güzel günlerin artık geride kalmış olmasına duyulan hüzün duygusunu yansıtmaktadır. 21. Bir ürünün tüm veya esas nitelikleri, belirli bir coğrafi alana ait doğal ve beşerî unsurlardan kaynaklanıyorsa bu durumdaki coğrafi işaretlere ne ad verilir?


 22. Cevap: Menşe adı Açıklama:

  Menşe adı, bir ürünün tüm veya esas niteliklerinin, belirli bir coğrafi alana ait doğal ve beşerî unsurlardan kaynaklandığı ve bu ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer aşamalarının tümünün belirlenen coğrafi sınırlar içinde gerçekleşmesi durumunda verilen coğrafi işarettir. 23. Türkiye'de turizmin sürdürülebilirliği için hangi önlemler alınmaktadır?


 24. Cevap: Turizmin sürdürülebilirliği için koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizm faaliyetlerinin yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, turizm faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin dikkate alınması ve bu etkilerin azaltılması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Açıklama:

  Turizm, bir ülke ekonomisi için önemli bir gelir kaynağıdır. Ancak, turizm faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin dikkate alınmaması durumunda, turizmin sürdürülebilirliği tehlikeye girebilir. Bu nedenle, turizmin sürdürülebilirliği için koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizm faaliyetlerinin yürütülmesi gerekmektedir. 25. Türkiye'de turizm faaliyetlerinin ekonomik etkileri nasıldır?


 26. Cevap: Türkiye'de turizm faaliyetleri, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu katkılar; * Döviz girdisi sağlayarak ödemeler dengesinin iyileştirilmesi, * İstihdam yaratılması, * Diğer sektörlerin gelişmesine katkı sağlanması, * Kültürel etkileşimin artırılması, * Ülkenin tanıtımına katkı sağlanması şeklindedir. Açıklama:

  Türkiye'ye gelen turist sayısı ve turizm gelirleri, 1980'lerden itibaren önemli bir artış göstermiştir. Bu artış, turizm faaliyetlerinin ekonomik etkilerini de artırmıştır. 2021 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı 42,2 milyonu, turizm gelirleri ise 28,5 milyar doları bulmuştur. Turizm faaliyetlerinin ekonomik etkileri, aşağıdaki gibi sıralanabilir: * Döviz girdisi sağlayarak ödemeler dengesinin iyileştirilmesi: Türkiye'ye gelen turistler, harcamalarının büyük bir kısmını döviz cinsinden yapmaktadır. Bu sayede turizm, ülkeye önemli bir döviz girdisi sağlamaktadır. 2021 yılında turizm gelirlerinin GSYH'deki payı %4,3 olmuştur. * İstihdam yaratılması: Turizm faaliyetleri, doğrudan ve dolaylı olarak birçok alanda istihdam yaratmaktadır. 2021 yılında turizm sektöründe yaklaşık 2,5 milyon kişi istihdam edilmiştir. * Diğer sektörlerin gelişmesine katkı sağlanması: Turizm faaliyetleri, diğer sektörlerin gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Örneğin, turizm faaliyetlerinin gelişmesi ile inşaat, ulaşım, konaklama, yiyecek-içecek gibi sektörlerde de büyüme yaşanmaktadır. * Kültürel etkileşimin artırılması: Turizm faaliyetleri, farklı kültürler arasında etkileşimi artırmaktadır. Bu sayede kültürel zenginlik artmakta ve hoşgörü anlayışı gelişmektedir. * Ülkenin tanıtımına katkı sağlanması: Turizm faaliyetleri, ülkeyi tanıtarak turizm potansiyelinin artmasına katkı sağlamaktadır. 27. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Türkiye, sahip olduğu doğal ve kültürel miras unsurları bakımından oldukça zengin bir ülkedir.
  2. (.....) Türkiye'de 2023 yılı itibarıyla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı 19 adet kültür varlığı bulunmaktadır.
  3. (.....) Somut olmayan kültürel miras unsurları; tarihî kentler, binalar, arkeolojik sitler, kültürel alanlar (manzaralar), kültürel nesneler veya taşınabilir kültür varlıklarını içerir.
  4. (.....) Coğrafi işaretler, menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir.
  5. (.....) Bir ürünün tüm veya esas nitelikleri, belirli bir coğrafi alana ait doğal ve beşerî unsurlardan kaynaklanıyorsa bu durumdaki coğrafi işaretlere menşe adı denir.
  6. (.....) Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından belirli bir coğrafi alan ile özdeşleşen; üretim, işleme ya da diğer aşamalarından en az birinin bu coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gereken ürünlerin konu olduğu coğrafi işaretlere mahreç işareti denir.
  7. (.....) Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve geleneksel anlamda en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan ürün adları, aşağıdaki özelliklerden en az birine sahip olması hâlinde geleneksel ürün olarak tanımlanır.
  8. (.....) Geleneksel ürünler, coğrafi işaretler ve menşe adları, bir toplumun kültürel kimliğinin önemli bir parçasıdır.
  9. (.....) Türkiye, sahip olduğu doğal ve kültürel miras unsurlarını korumak ve geleceğe taşımak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmaktadır.
  10. (.....) Türkiye'nin sahip olduğu doğal ve kültürel miras unsurları, aynı zamanda ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlamaktadır.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Türkiye, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel özellikleri ile dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Bu açıdan oldukça geniş imkânlara sahip olan Türkiye'de ne- redeyse her şehrin kendine ait doğal ve kültürel miras unsurları bulunmaktadır. 2. Türkiye'de 2023 yılı itibarıyla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı 19 adet kültür varlığı bulunmaktadır. Buna ek olarak ülke sınırları içinde bulunan 84 adet varlığın da ilgili listeye dâhil edilmesi için farklı zamanlarda adaylık başvurusu yapılmıştır. 3. Somut olmayan kültürel miras unsurları, bir toplumun geleneklerini, inançlarını, yaşam tarzını, sanatını, edebiyatını ve müziğini yansıtan unsurlardır. Bu unsurlar, bir toplumun kültürel kimliğinin önemli bir parçasıdır. 4. Coğrafi işaretler, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından ait olduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işaretlerdir. Coğrafi işaretler, menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir. 5. Menşe adı, bir ürünün tüm veya esas niteliklerinin, belirli bir coğrafi alana ait doğal ve beşerî unsurlardan kaynaklandığı durumlarda verilen bir işarettir. 6. Mahreç işareti, bir ürünün üretimi, işlenmesi veya diğer aşamalarından en az birinin, belirli bir coğrafi alan içinde gerçekleşmesi durumunda verilen bir işarettir. 7. Geleneksel ürün, menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve geleneksel anlamda en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan ürün adıdır. 8. Geleneksel ürünler, bir toplumun kültürel kimliğinin önemli bir parçasıdır. Bu unsurlar, bir toplumun geçmişini, bugününü ve geleceğini yansıtır. 9. Türkiye, sahip olduğu doğal ve kültürel miras unsurlarını korumak ve geleceğe taşımak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, doğal ve kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi için çeşitli politikalar ve projeler hayata geçirilmektedir. 10. Türkiye'nin sahip olduğu doğal ve kültürel miras unsurları, aynı zamanda ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlamaktadır. Bu unsurlar, turizm, tarım, sanayi ve el sanatları gibi sektörlerde önemli bir potansiyele sahiptir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKİYE'DE COĞRAFİ BÖLGELERİN OLUŞTURULMASI
  1. TÜRKİYE'DE KÜLTÜR VE TURİZM
  2. TÜRKİYE'DE ULAŞIM VE TİCARET

Ayrıca 12.sınıf coğrafya dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; açık uçlu sorulardan klasik türde müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı hazırlanmıştır

Ekonomik faaliyetlerin değişmesinde doğal ortam, teknolojik gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlar gibi unsurların etkili olduğunu kavrar.

Akıllı şehirlerin şehirlerde yaşayan insanlar için sunabileceği fırsatları açıklayabilir.

İşlevsel bölgelerin oluşumunu etkileyen unsurları açıklar.

Öğrenci, DAP Bölgesi’nin kalkınması için öncelikle geliştirilmesi gereken sektörleri analiz eder.

DOKAP Bölgesi'nin tarım faaliyetlerinin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder.

Öğrenciler, ulaşım projelerinin bölgesel kalkınmaya katkılarını açıklar.

Türkiye'de kara yolu ulaşımının gelişmesinde doğal, beşeri ve teknolojik faktörlerin etkili olduğunu kavrar.

Ülkeler arası ticarette öne çıkan bölgeleri açıklar.

Hizmet sektörünün küresel ticarette önemini açıklar.

Öğrenciler, şiirde geçen temaları ve ana fikirleri kavrar.

Öğrenciler, menşe adı kavramının tanımını açıklar.

Turizm faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin dikkate alınması ve bu etkilerin azaltılması için gerekli önlemlerin alınması, turizmin sürdürülebilirliği için önemlidir.

Türkiye'de turizm faaliyetlerinin ekonomik etkilerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.