11.Sınıf TDE V. Ünite Test 1

11.Sınıf TDE V. Ünite Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf TDE V. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Sohbet türünde yazar, kişisel düşüncelerini kanıtlama ihtiyacı duymaz. Bu ifadeye göre sohbet türünde aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

  A) Okuyucuyu bilgilendirmek
  B) Okuyucuyu eğlendirmek
  C) Okuyucuya bir konuda yol göstermek
  D) Okuyucuyla karşılıklı konuşma havası yaratmak
  E) Okuyucuyu düşündürmek

 2. Cevap: D Açıklama:

  Sohbet türünde yazar, okuyucu ile karşılıklı konuşma havası yaratarak, konuyu daha akıcı ve ilgi çekici bir şekilde aktarır. 3. Ahmet Rasim'in Zenginlerin İftar Sofralarında adlı sohbetinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

  A) Zenginlerin yardımsever olması gerektiği
  B) Ramazan ayının önemi
  C) Türk ve İslam tarihinde yardımlaşmanın önemi
  D) Yardımlaşmanın gösterişten uzak olması gerektiği
  E) Yoksullara yardım ederken eşit davranılması gerektiği

 4. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, Türk ve İslam tarihinde yardımlaşmanın önemine değinilmektedir. 5. Refik Halit Karay'ın Mizahta Ehliyet adlı fıkrasında mizahın aşağıdakilerden hangisi olmadığı vurgulanmaktadır?

  A) Güldürmek    B) Eğlendirmek    C) Düşündürmek    D) Uyarmak    E) Hepsi    

 6. Cevap: E Açıklama:

  Metinde, mizahın sadece güldürmek için değil, aynı zamanda düşündürmek ve uyarmak için de kullanılabileceği vurgulanmaktadır. 7. Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünde kullanılan anlatım biçimlerinden biri değildir?

  A) Hikâye etme    B) Açıklama    C) Tartışma    D) Benzetme    E) Sorma    

 8. Cevap: C Açıklama:

  Sohbet türünde, okuyucuyla karşılıklı konuşma havası yaratmak amacıyla tartışma anlatım biçimi kullanılmaz. 9. Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünde kullanılan anlatım biçimlerinden biri değildir?

  A) Açıklama    B) Tartışma    C) Benzetme    D) Abartma    E) İroni    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Fıkra türünde, okuyucunun dikkatini çekmek ve güldürmek amacıyla tartışma anlatım biçimi kullanılmaz. 11. Yusuf Ziya Ortaç'ın 80 Gün 64 Saat adlı fıkra metninde anlatılmak istenen nedir?

  A) Yazar, bir tren yolculuğunda yaşadıklarını anlatmaktadır.
  B) Yazar, dönemin ulaşım koşullarını eleştirmektedir.
  C) Yazar, dönemin teknolojik gelişmelerini övmektedir.
  D) Yazar, dönemin sosyal ve siyasi sorunlarını dile getirmektedir.
  E) Yazar, dönemin kültürel özelliklerini yansıtmaktadır.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Yusuf Ziya Ortaç, 80 Gün 64 Saat adlı fıkra metninde dönemin ulaşım koşullarını eleştirmektedir. Metinde, yazarın bir tren yolculuğunda yaşadığı komik ve ilginç olaylar anlatılmaktadır. Bu olaylar, dönemin ulaşım koşullarının ne kadar zor ve sıkıntılı olduğunu göstermektedir. 13. Yusuf Ziya Ortaç, 80 Gün 64 Saat adlı fıkra metninde hangi edebi türün özelliklerini kullanmıştır?

  A) Fıkra    B) Öykü    C) Roman    D) Şiir    E) Deneme    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Yusuf Ziya Ortaç, 80 Gün 64 Saat adlı fıkra metninde fıkra türünün özelliklerini kullanmıştır. Metinde, yazarın günlük yaşamından bir olay anlatılmıştır. Bu olay, yazarın kişisel görüş ve düşüncelerini yansıtmaktadır. 15. Yusuf Ziya Ortaç, 80 Gün 64 Saat adlı fıkra metninde hangi anlatım biçimini kullanmıştır?

  A) Açıklayıcı    B) Öyküleyici    C) Tartışmacı    D) Betimleyici    E) Sohbetli    

 16. Cevap: B Açıklama:

  Yusuf Ziya Ortaç, 80 Gün 64 Saat adlı fıkra metninde öyküleyici anlatım biçimini kullanmıştır. Metinde, yazarın bir tren yolculuğunda yaşadığı komik ve ilginç olaylar anlatılmıştır. Bu olaylar, yazarın kişisel gözlemlerine ve deneyimlerine dayanmaktadır. 17. Yusuf Ziya Ortaç, 80 Gün 64 Saat adlı fıkra metninde hangi düşünceyi savunmaktadır?

  A) Ulaşım koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir.
  B) Teknolojik gelişmelerin olumsuz etkileri vardır.
  C) Toplumsal sorunlara dikkat çekilmelidir.
  D) Kültürel değerler korunmalıdır.
  E) Eleştirel düşünce önemli bir erdemdir.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Yusuf Ziya Ortaç, 80 Gün 64 Saat adlı fıkra metninde ulaşım koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Metinde, yazarın yaşadığı tren yolculuğu, dönemin ulaşım koşullarının ne kadar zor ve sıkıntılı olduğunu göstermektedir. 19. Yusuf Ziya Ortaç, 80 Gün 64 Saat adlı fıkra metninde hangi sanatsal unsurları kullanmıştır?

  A) Kişileştirme     B) Abartma         
  C) İnceleme         D) Yargulama       
  E) Öznel anlatım                       

 20. Cevap: A Açıklama:

  Yusuf Ziya Ortaç, 80 Gün 64 Saat adlı fıkra metninde kişileştirme ve abartma sanatsal unsurlarını kullanmıştır. Örneğin, metinde trenin "sanki bir canlıymış gibi" davrandığı ifade edilmektedir. Bu, bir kişileştirme sanatsal unsurudur. Ayrıca, metinde trenin "yıllanmış bir çınar gibi" durduğunu ifade edilmektedir. Bu, bir abartma sanatsal unsurudur. 21. Ahmet Rasim'in "Zenginlerin İftar Sofralarında" adlı sohbet metninde yazar, yardımlaşmanın önemini vurgularken hangi örnekten yararlanmıştır?

  A) Aç bir çocuğun ağlaması
  B) Bir zenginin iftar sofrasındaki gösterişli sofra düzeni
  C) Bir fakir ailenin iftar sofrasındaki sade sofra düzeni
  D) Bir zenginin iftar sofrasında yemeklerin israf edilmesi
  E) Bir fakir ailenin iftar sofrasında yemeklerin yetersizliği

 22. Cevap: A Açıklama:

  Ahmet Rasim, metinde aç bir çocuğun ağlamasını örnek vererek yardımlaşmanın önemini vurgulamıştır. Çocuğun ağlamasının, açlık ve yoksulluk gibi toplumsal sorunları hatırlattığına dikkat çekmiştir. 23. Refik Halit Karay'ın "Mizahta Ehliyet" adlı fıkra metninde yazar, mizahın nasıl olması gerektiğini anlatmaktadır. Yazarın mizah anlayışına göre mizah aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kaba ve saldırgan            B) İnce ve zarif               
  C) Hoşgörülü ve anlayışlı       D) Eğitici ve bilgilendirici   
  E) Eleştirici ve düşündürücü                                   

 24. Cevap: B Açıklama:

  Refik Halit Karay, fıkra metninde mizahın kaba ve saldırgan olmaması gerektiğini vurgulamıştır. Mizahın ince ve zarif olması gerektiğini, insanların duygularını incitmemesi gerektiğini belirtmiştir. 25. Ahmet Rasim'in "Zenginlerin İftar Sofralarında" adlı sohbet metninde yazarın kullandığı dil ve üslup aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Samimi ve içten       B) Resmi ve ciddi       
  C) Sade ve anlaşılır     D) Edebi ve sanatsal    
  E) Ağır ve anlaşılmaz                            

 26. Cevap: A Açıklama:

  Ahmet Rasim, sohbet metninde samimi ve içten bir dil kullanmıştır. Okuyucu ile karşılıklı konuşma havasında bir anlatım benimsemiştir. Bu nedenle metinde kullanılan dil, anlaşılır ve akıcıdır. 27. Refik Halit Karay'ın "Mizahta Ehliyet" adlı fıkra metninde yazarın mizah anlayışını etkileyen aşağıdakilerden hangisi değildir?

  A) Kişisel gözlemleri       B) Yaşadığı dönem          
  C) Eğitimi                  D) Kültürel birikimi       
  E) Yazdığı diğer eserler                               

 28. Cevap: E Açıklama:

  Refik Halit Karay, fıkra metninde mizah anlayışının kişisel gözlemleri, yaşadığı dönem, eğitimi ve kültürel birikimi tarafından etkilendiğini belirtmiştir. Yazdığı diğer eserler, mizah anlayışının şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ancak yazar, metinde bu faktörü doğrudan vurgulamamıştır. 29. Ahmet Rasim'in "Zenginlerin İftar Sofralarında" adlı sohbet metninin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yoksulluğun ve açlığın toplumsal bir sorun olarak ele alınması
  B) Zenginlerin gösterişli iftar sofralarının eleştirisi
  C) İftar sofralarında yardımlaşmanın önemi
  D) İftar sofralarının geleneksel özellikleri
  E) İftar sofralarının dini bir önem taşıması

 30. Cevap: B Açıklama:

  Ahmet Rasim, sohbet metninde zenginlerin gösterişli iftar sofralarını eleştirmiştir.Soru 1 31. Yusuf Ziya Ortaç'ın 80 Gün 64 Saat adlı metninde anlattığı olay, metnin yazıldığı döneme ait bir gerçekliktir.

  A) Doğru
  B) Yanlış
  C) Kesinlikle doğru
  D) Kesinlikle yanlış
  E) Bu konuda kesin bir yargıya varmak mümkün değildir.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Metinde anlatılan olay, 1928 yılında gerçekleşen ve dönemin en önemli haberlerinden biri olan "80 Günde Dünya Turu" yarışmasıdır. Bu yarışma, dönemin teknolojik gelişmelerini ve ulaşım imkanlarını gözler önüne sermesi bakımından önemli bir olaydır. 33. Yusuf Ziya Ortaç, 80 Gün 64 Saat adlı metninde teknolojinin gelişiminin toplum üzerindeki etkilerini değerlendirmektedir.

  A) Doğru
  B) Yanlış
  C) Kesinlikle doğru
  D) Kesinlikle yanlış
  E) Bu konuda kesin bir yargıya varmak mümkün değildir.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Metinde yazar, teknolojinin gelişiminin insanların yaşam tarzını, alışkanlıklarını ve bakış açılarını değiştirdiğini ifade etmektedir. Örneğin, yazara göre teknolojinin gelişimiyle birlikte insanlar daha hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmakta, daha geniş bir dünyayla tanışmakta ve daha farklı kültürleri tanıma fırsatı bulmaktadır. 35. Yusuf Ziya Ortaç, 80 Gün 64 Saat adlı metninde öğretici bir üslup kullanmaktadır.

  A) Doğru
  B) Yanlış
  C) Kesinlikle doğru
  D) Kesinlikle yanlış
  E) Bu konuda kesin bir yargıya varmak mümkün değildir.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Metinde yazar, teknolojinin gelişiminin toplum üzerindeki etkilerini okuyuculara aktarırken, nesnel bir tutum sergilemekte ve öznel yorumlarından kaçınmaktadır. Ayrıca, yazar metnini anlaşılır bir dil ve anlatımla kaleme alarak, okuyucuları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf TDE V. Ünite Test 1 Detayları

11.Sınıf TDE V. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf TDE V. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf TDE V. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf TDE V. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf TDE V. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Makale
 • Sohbet / Fıkra
 • Biyografi / Otobiyografi
 • Anı

Ayrıca 11.sınıf TDE V. ünite konularından hazırlanmış test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından tamamı test formatında cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

11.3.3. Sohbet ve fıkranın edebî tür olarak özelliklerini kavrar.

11.3.3. Sohbet ve fıkranın edebî tür olarak özelliklerini kavrar.

11.3.3. Sohbet ve fıkranın edebî tür olarak özelliklerini kavrar.

11.3.3. Sohbet ve fıkranın edebî tür olarak özelliklerini kavrar.

11.3.3. Sohbet ve fıkranın edebî tür olarak özelliklerini kavrar.

Metnin konusunu belirler.

Fıkra türünün özelliklerini belirler.

Anlatım biçimlerini belirler.

Metnin ana fikrini belirler.

Sanatsal unsurları belirler.

11.3.1. Metnin tür özelliklerini belirler.

11.3.2. Metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini belirler.

11.3.3. Metnin dil ve üslup özelliklerini belirler.

11.3.4. Metnin yazarının kimliğini ve eserlerini tanır.

2.1. Metnin yazıldığı dönemin sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerini belirleyebilme.

2.2. Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyebilme.

2.3. Metnin türünün özelliklerini belirleyebilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf TDE V. Ünite Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf TDE V. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 29 kere doğru, 43 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf TDE V. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf TDE V. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf TDE V. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf TDE V. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri