10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme CEVAPLARI

 1. Montaj bileşenlerinin (bağlantı parçalarının) görevi nedir?

  A) Robotun enerjisini sağlamak
  B) Robotun verilerini işlemek
  C) Bileşenleri gövdeye veya birbirine bağlamak
  D) Robotun iletişimini sağlamak
  E) Robotun rengini değiştirmek

 2. Cevap: C Açıklama:

  Montaj bileşenlerinin görevi, robotun bileşenlerini gövdeye veya birbirine bağlamaktır. 3. Mekanik hareket/eylem bileşenlerinin temel görevi nedir?

  A) Robotun verilerini işlemek
  B) Robotun sesini düzenlemek
  C) Robotun iletişimini sağlamak
  D) Robotun hareketini sağlamak
  E) Robotun enerjisini sağlamak

 4. Cevap: D Açıklama:

  Mekanik hareket/eylem bileşenlerinin temel görevi, robotun hareketini sağlamaktır. 5. Hangi tür algılayıcı, çevresel değişkenleri ölçmek için dışarıdan harici bir güç kaynağı kullanır?

  A) Pasif Algılayıcılar       B) Aktif Algılayıcılar      
  C) Dijital Algılayıcılar     D) Analog Algılayıcılar     
  E) Manyetik Algılayıcılar                                

 6. Cevap: B Açıklama:

  Aktif algılayıcılar, dışarıdan enerji kaynağı gerektiren ve sinyallerini çevreye yayarak çevresel değişkenleri ölçen algılayıcılardır. 7. Robotların hareketini kontrol etmek için kullanılan bileşen nedir?

  A) Algılayıcılar
  B) Motor Sürücü Kartları
  C) USB-UART Çeviriciler
  D) Kablosuz İletişim Bileşenleri
  E) Mekanik Kollar

 8. Cevap: B Açıklama:

  Motor sürücü kartları, robotların hareketini kontrol etmek ve motorları yönlendirmek için kullanılan bileşenlerdir. 9. Hangi amaçla kullanılan algılayıcılar robotun bir engeli algılayıp kaçınmasını sağlar?

  A) Hava kalitesini ölçmek
  B) Robotun motor hızını kontrol etmek
  C) Robotun bir engeli algılayıp kaçınmasını sağlamak
  D) Işık seviyelerini ölçmek
  E) Ses düzeyini kontrol etmek

 10. Cevap: C Açıklama:

  Engel kaçınma algılayıcıları, robotun bir engeli algılayarak çarpma riskini azaltmak veya önlemek için kullanılır. 11. PIR Motion Sensörleri (Passive Infrared Sensors), hangi tür hareketleri algılamak için kullanılır?

  A) Sesli komutları
  B) Rüzgarı
  C) İnsan ve hayvan hareketlerini
  D) Işık seviyelerini
  E) Isı ölçümünü yapmak

 12. Cevap: C Açıklama:

  PIR Motion Sensörleri, insanlar ve sıcakkanlı hayvanların hareketlerini algılamak için kullanılır. 13. GPS Algılayıcıları (GPS Sensors), ne tür bilgileri tespit etmek için kullanılır?

  A) Robotun ağırlığını
  B) Robotun ortamdaki ışık miktarını
  C) Robotun bulunduğu konumu (enlem ve boylam)
  D) Robotun hızını
  E) Havanın nem seviyesini

 14. Cevap: C Açıklama:

  GPS Algılayıcıları, robotun dünya üzerindeki konumunu (enlem ve boylam) tespit etmek için kullanılır. 15. Mikrodenetleyiciler, robotik sistemlerde hangi işlevi yerine getirir?

  A) Işık seviyesini ölçer
  B) Sistem kontrolünü gerçekleştirir
  C) Sıcaklığı düzenler
  D) Ses sinyallerini işler
  E) Renkleri algılar

 16. Cevap: B Açıklama:

  Mikrodenetleyiciler, robotik sistemlerde genellikle sistem kontrolünü, işlemeyi ve görevleri yönetmek için kullanılır. 17. PWM sinyali üreten bir mikrodenetleyici ne tür işlevi yerine getirir?

  A) Ses sinyallerini işler
  B) Işık seviyelerini ölçer
  C) Analogdan dijitale çevrim yapar
  D) Motor hızını kontrol eder
  E) Renkleri algılar

 18. Cevap: D Açıklama:

  PWM (Pulse Width Modulation), mikrodenetleyicilerin motor hızını kontrol etmek gibi işlevleri gerçekleştirmesine olanak tanır. 19. Bir mikrodenetleyici için I/O neyi temsil eder?

  A) Input/Output (Giriş/Çıkış)
  B) Internal/Operational (Dahili/İşletimsel)
  C) Integrated/Optimized (Entegre/OptimizE)
  D) Interactive/Online (Etkileşimli/Çevrimiçi)
  e) Isolated/Overloaded (İzole/Aşırı Yük)

 20. Cevap: A Açıklama:

  "I/O" bir mikrodenetleyicinin giriş ve çıkış pinlerini temsil eder, bu pinler üzerinden veri alınıp gönderilir. 21. mBlock programı hangi işletim sistemleriyle uyumlu çalışır?

  A) Sadece Windows            B) Sadece macOS             
  C) Yalnızca Linux            D) Windows ve macOS         
  E) Tüm işletim sistemleri                                

 22. Cevap: D Açıklama:

  mBlock programı hem Windows hem de macOS işletim sistemleriyle uyumlu çalışır. 23. mBlock programının temel yapısı kaç bölümden oluşur?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5    

 24. Cevap: C Açıklama:

  mBlock programının temel yapısı 3 bölümden oluşur: Sahne seçimi, Blok programlama alanı ve Diziler (blok kategorileri). 25. "Hareket" kategorisindeki komut blokları ne tür işlemler için kullanılabilir?

  A) Ses efektleri oluşturma
  B) Fiziksel robotların kontrolü
  C) Sanal robotların (kukla, figür) hareketi
  D) Veri işleme
  E) Görüntü işleme

 26. Cevap: C Açıklama:

  "Hareket" kategorisindeki komut blokları, sanal robotların (kukla, figür) hareketini kontrol etmek için kullanılır. 27. Hangi komut bloğu sanal robotu belirli bir koordinata gitmeye yönlendirir?

  A) Dön               B) Yavaşça Git      
  C) Kenara Gelince    D) Git              
  E) Süzül                                 

 28. Cevap: D Açıklama:

  "Git" komut bloğu, sanal robotu belirli bir koordinata yönlendirir. 29. "Kalem" alt başlığı aşağıdaki uygulamalardan hangisi için kullanılabilir?

  A) Ses efektleri oluşturma
  B) Geometrik çizimler yapma
  C) Robotların hareketini kontrol etme
  D) Veri işleme
  E) Görüntü işleme

 30. Cevap: B Açıklama:

  "Kalem" alt başlığı, sanal veya fiziksel bir robotun geometrik çizimler yapması için kullanılır. 31. Hangi komut bloğu kalemin rengini ve tonunu değiştirmek için kullanılır?

  A) Çizim Başlat          B) Kalem Rengi Ayarla   
  C) İzi Bırak             D) Temizle              
  E) Kalemi Kaldır                                 

 32. Cevap: B Açıklama:

  "Kalem Rengi Ayarla" komut bloğu, kalemin rengini ve tonunu değiştirmek için kullanılır. 33. Hangi komut bloğu sanal robotun çizimlerini temizler?

  A) Çizim Başlat          B) Kalem Rengi Ayarla   
  C) İzi Bırak             D) Temizle              
  E) Kalemi Kaldır                                 

 34. Cevap: D Açıklama:

  "Temizle" komut bloğu, sanal robotun çizimlerini temizler. 35. Blok tabanlı robot programlamada "Görünüm" alt başlığı ne tür işlevlere sahiptir?

  A) Renk değiştirme             B) Hareket kontrolü           
  C) Ses efektleri oluşturma     D) Geometrik çizimler yapma   
  E) Veri işleme                                               

 36. Cevap: D Açıklama:

  "Görünüm" alt başlığı, blok tabanlı robot programlamada geometrik çizimler yapmak için kullanılır. 37. "Veri&Blok" alt başlığı altındaki komut blokları ne tür işlevleri yerine getirir?

  A) Geometrik çizimler yapma
  B) Ses efektleri oluşturma
  C) Değişkenler, liste oluşturma ve blok oluşturma
  D) Kalem kullanma
  E) Renk değiştirme

 38. Cevap: C Açıklama:

  "Veri&Blok" alt başlığı altındaki komut blokları, değişkenlerin oluşturulması, liste oluşturulması ve özel blokların oluşturulması gibi işlevleri yerine getirir. 39. Blok (Prosedür) Oluşturma ne işe yarar?

  A) Renk değiştirme
  B) İleri ve geri hareket kontrolü
  C) Kodun tekrar kullanılabilirliğini artırır
  D) Ses efektleri oluşturma
  E) Geometrik çizimler yapma

 40. Cevap: C Açıklama:

  Blok (Prosedür) Oluşturma, kodun tekrar kullanılabilirliğini artırır ve tekrarlayan işlemleri daha düzenli hale getirir. 41. Bilgisayar kamerasının aktif olması ve video hareketlerine göre değişiklik yapılması için hangi komut blokları kullanılabilir?

  A) Algılama komutları            B) Renk değiştirme komutları    
  C) Ses efekti komutları          D) Veri işleme komutları        
  E) Hareket kontrolü komutları                                    

 42. Cevap: A Açıklama:

  Algılama komutları, bilgisayar kamerasının aktif olmasını ve video hareketlerine göre değişiklik yapılmasını sağlamak için kullanılır. 43. Hangi komut bloğu, bir robotun bir nesneye değip değmediğini algılamak için kullanılabilir?

  A) Ses Algıla       B) Işık Algıla     
  C) Renk Tanıma      D) Değer Bekle     
  E) Mesafe Algıla                       

 44. Cevap: E Açıklama:

  "Mesafe Algıla" komut bloğu, bir robotun bir nesneye ne kadar uzaklıkta olduğunu ölçmek ve bu mesafeye göre işlem yapmak için kullanılabilir. 45. Aşağıdaki işlem örneğinde, hangi eylem "Sayı" değişkeninin değerine dayalı olarak gerçekleştirilir? "Eğer Sayı 5'ten küçükse, kukla 20 adım ilerler. Eğer Sayı 5'ten büyükse, kukla 20 adım geri gider. Eğer Sayı 5'e eşitse, kukla 15 derece döner. Eğer Sayı 0'a eşitse, kukla -15 derece döner. Eğer Sayı 1'e eşitse, kukla 90 derece (sağa) döner. Eğer Sayı 2 veya 3 ise, kukla -90 derece (sola) döner. Eğer Sayı 4 değilse, ekrana 2 sn boyunca "Merhaba!" yazılır."

  A) Kukla 20 adım geri gitme
  B) Kukla 15 derece dönme
  C) Ekrana "Merhaba!" yazma
  D) Kukla 90 derece sağa dönme
  E) Kukla -90 derece sola dönme

 46. Cevap: C Açıklama:

  "Eğer Sayı 4 değilse" koşulu sağlandığında, ekrana "Merhaba!" yazılır. 47. Arduino ile kullanılacak elektronik bileşenler için hangi cihaz kullanılabilir ve neden?

  A) Kütüphane            B) Breadboard          
  C) Robot kol            D) Tuş takımı          
  E) Ultrasonik sensör                           

 48. Cevap: B Açıklama:

  Breadboard, elektronik bileşenlerin geçici olarak bağlandığı ve lehim yapmadan denemelerin yapılmasına olanak tanıyan bir cihazdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme Detayları

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme 10 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 10.sınıf bilgisayar bilimi dersi 1.dönem 1.değerlendirme yazılı soruları; müfredata uygun olarak tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Montaj bileşenlerinin görevini açıklar.

Mekanik hareket/eylem bileşenlerinin temel görevini açıklar.

Algılayıcı türlerini ve aktif algılayıcıların özelliklerini anlama.

Motor sürücü kartlarının görevini anlama.

Robotun güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlama.

Robotun insan veya hayvanları algılamasını sağlama.

Robotun konumunu hassas bir şekilde belirleyerek konum tabanlı görevleri gerçekleştirme.

Mikrodenetleyicilerin robotik uygulamalardaki temel rolünü anlama.

PWM'nin motor kontrolünde nasıl kullanıldığını anlama.

Mikrodenetleyicilerin giriş/çıkış işlevselliğini anlama.

mBlock'un işletim sistemleriyle uyumlu olduğunu anlama.

mBlock programının temel yapısını anlama.

Blok programlama ortamında "Hareket" kategorisindeki komut bloklarının sanal robot hareketini kontrol etmek için kullanıldığını anlama.

Blok programlama ortamında "Git" komut bloğunun sanal robotu belirli bir koordinata yönlendirmek için kullanıldığını anlama.

Blok programlama ortamında "Kalem" alt başlığı altındaki komut bloklarının geometrik çizimler yapmak için kullanıldığını anlama.

Blok programlama ortamında "Kalem Rengi Ayarla" komut bloğunun kalemin rengini ve tonunu değiştirmek için kullanıldığını anlama.

Blok programlama ortamında "Temizle" komut bloğunun sanal robotun çizimlerini temizlemek için kullanıldığını anlama.

Blok programlama ortamında "Görünüm" alt başlığı altındaki komut bloklarının geometrik çizimler yapmak için kullanıldığını anlama.

Blok programlama ortamında "Veri&Blok" alt başlığı altındaki komut bloklarının değişkenlerin ve özel blokların oluşturulması için kullanıldığını anlama.

Blok programlama ortamında Blok (Prosedür) Oluşturma'nın kodun tekrar kullanılabilirliğini artırdığını anlama.

Algılama komutlarının bilgisayar kamerasını etkinleştirmek ve video tabanlı işlemler yapmak için kullanılabileceğini anlama.

"Mesafe Algıla" komut bloğunun bir robotun bir nesneye olan mesafesini ölçmek için kullanılabileceğini anlama.

İşlemler alt başlığı altındaki komut bloklarının koşullu ifadelerle çalışabilme yeteneğini anlama.

Breadboard'un elektronik bileşenlerin bağlantısını geçici olarak sağlama amacını anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi İstatistikleri

Bu sınav 19 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 24 kere doğru, 28 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.