10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


10.Sınıf ait Temel Dinî Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

16 Ocak 2022  

‘’Müminler ancak………………….’’(Hucurat-10)
Yukarıdaki hadis aşağıdaki seçeneklerin hangisi ile tamamlanırsa doğru olur?

A) Güvenilirdirler.     B) Temizdirler.
C) Beraberdirler.      D) Kardeştirler.
E) Güçlüdürler.

16 Ocak 2022  

Bir kimseden gıyabında hoşlanmadığı şekilde bahsetmeye ne denir?

A) Fitne     B) Dedikodu         C) Gıybet
D) İftira      E) Hüsn-i zan

16 Ocak 2022  

‘’ Kim zerre miktarı ………….. yapmışsa karşılığını görecek, kim de zerre miktarı ………….. yapmışsa karşılığını görecektir.‘’ (Zilzal 7-8) ayetine göre noktalı kısım aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile doldurulmalıdır?

A) Güzellik- Çirkinlik         B) İyilik - Kötülük
C) Sevap - Günah            D) Dua - Beddua
E) Zenginlik - Fakirlik

16 Ocak 2022  

I- Kalabalık
II-Yoksul
III-Güçlü
IV-Varlıklı
V-Fakir
İslam’ın ilk yıllarında Hz Muhammed’in (s.a.v) çevresinde toplananların genel özellikleri yukarıdakilerden hangileridir?

A) I - V         B) I-II             C) I-II-V
D) II-III-IV     E) III-IV-V

16 Ocak 2022  

Hz. Peygamber sevgiyle ilgili olarak “ Size yaptığınız takdirde, birbirinizi seveceğiniz bir şey göstereyim mi? ………………….………………….”
Yukarıda Peygamberimizin sözü nasıl devam etmiştir?

A) Evlenemeyenleri evlendiriniz.
B) Cemaatle namaz kılınız.
C) İlim öğreniniz.
D) Aranızda selamı yayınız.
E) Birbirinize yardım ediniz

16 Ocak 2022  

Başkalarının sahip bulunduğu imkanların elinden çıkmasını ve kendisine geçmesini istemeye karşılık gelen çekememezlik olarak da bilinen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dedikodu     B) İftira             C) Kin
D) Gıybet         E) Haset

16 Ocak 2022  

Hz. Peygamber, Veda Hutbesi’nde aşağıdaki hususlardan hangisine değinmemiştir?

A) Kan davaları     B) Çocuk terbiyesi
C) Faiz                  D) Kadın hakları
E) Irkçılık

16 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi gönüllü bir yardımlaşma biçimidir?

A) Zekat                        B) Oruç kefareti
C) İnfakta bulunmak     D) Yemin kefareti
E) Fitre

16 Ocak 2022  

I- Yaşama hakkı
II- Din özgürlüğü
III-Mülk edinme
IV-Nesil emniyeti
V-Akıl emniyeti
Yukarıdakilerden hangisi insanın doğuştan getirdiği temel haklardan birisidir?

A) I-II-III-V                 B) II-IV-V
C) I-II-III-IV-V            D) I-III-IV-V
E) Hiçbiri

16 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın ‘barış’ anlamına gelen ismidir?

A) Es-Semi       B) El-Halim         C) El-Cami
D) Es-Selam     E) Es-Samed

16 Ocak 2022  

“(Ey Muhammed!) De ki: Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’âm Suresi, 162. ayet). Bu ayetten aşağıdakilerden hangisinin çıkarılması daha doğrudur?

A) Namazı Allah için kılarız.
B) İslam insanın bütün hayatına müdahildir.
C) Allah alemlerin rabbidir.
D) Allah için yaşanmayan hayat hayat değildir.
E) Allah bir ve tektir

16 Ocak 2022  

Allah’a karşı sorumluluk bilinci aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilirse doğru olur?

A) Takva            B) Zühd      C) Riyazet
D) Fedakarlı      D) Tecvid

16 Ocak 2022  

“Yaratan rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku! Senin rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.” (Alak Suresi, 1-5.ayetler).
Yukarıdaki ayetlerden hangisi çıkartılamaz?

A) İslam dini ilim öğrenmeye önem vermiştir
B) İslam, ilk defa, “kara cahilliğe savaş açan” bir dindir.
C) Sadece ilim değil, hayatı-evreni-kendini-her şeyi oku demektedir
D) Okumak kolaydır ancak yazmak zordur.
E) Allah öğretendir

16 Ocak 2022  

Yaşadığımız dünyada; insan, hayvan, bitki, ay, güneş, yer, gök gibi varlıkların bilinmesi hangi bilgi türüne girer?

A) Pratik          B) Öznel          C) Teorik
D) Nedensel    E) Subjekt

16 Ocak 2022  

Uygulamaya yönelik bilgi türüne ne ad verilir?

A) Pratik              B) Nesnel      B) Teorik
D) Kavramsal      E) Öznel

16 Ocak 2022  

Dâru’l-Erkam nedir?

A) Fazilet sahibi
B) İslam görgü sistemi
C) Kabrin diğer adı
D) İslam'ın ilk yıllarında bir eğitim ve öğretim merkezi
E) Ahiret hayatı

16 Ocak 2022  

İlk medreselerin Türklerin hâkimiyeti altında bulunan şehirlerde açılmış olması bize neyi göstermektedir?

A) Türklerin eğitim-öğretim faaliyetlerine büyük önem verdiklerini
B) Türklerin zekasını
C) Türklerin üstünlüğünü
D) Hiçbiri
E) Türklerin cesurluğunu

16 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi aile içi iletişimle ilgili bir içerik taşımaktadır?

A) “Ey insanlar!.. Akrabalık bağlarını koparmaktan sakının...” (Nisâ suresi, 1. ayet.)
B) “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” (Buharî, Edep)
C) “...Yakın komşuya, uzak komşuya... iyi davranın...” (Nisâ suresi)
D) “Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma.” (İsrâ suresi, 26. ayet.)
E) “Biz insana, ana - babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir...” (Lokman suresi, 14. ayet.)

16 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi temel dokunulmazlıklarımızdan olup ortadan kaldırılması haram olan ve koruma altına alınan beş temel haktan biri değildir?

A) İlmin korunması       B) Neslin korunması
C) Canın korunması     D) Dinin korunması
E) Yaşamın korunması

16 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi batıl inançlardan biri değildir?

A) Mavi boncuk ( nazar boncuğu) takmak
B) Bazı rakamların uğurlu ya da uğursuz olduğuna inanmak
C) Arefe günü mezarlık ziyareti yapmak
D) İki bayram arasında nikah kıymamak
E) Merdiven altından geçmemek