Ortaokul Çevre Eğitmi 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik

Ortaokul Çevre Eğitmi 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul Çevre Eğitmi 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Canlı ve cansız varlıklar arasında madde alışverişini sağlayan olaya ne denir?


 2. Cevap: Madde döngüsü denir. Açıklama:

  Madde döngüsü, canlı ve cansız varlıklar arasında sürekli olarak gerçekleşen madde alışverişidir. Bu sayede doğal denge korunur. 3. Doğada en çok kullanılan madde hangisidir?


 4. Cevap: Sudur. Açıklama:

  Yeryüzünün %70'i sudur. Canlıların yaşamsal faaliyetleri için suya ihtiyaç vardır. 5. Madde döngüleri, doğal dengeyi nasıl etkiler?


 6. Cevap: Madde döngüleri, doğal dengeyi devam ettiren önemli süreçlerdir. Bu döngüler sayesinde, doğada bulunan maddeler sürekli olarak yenilenir ve kaybolmaz. Açıklama:

  Madde döngüleri, doğada bulunan maddelerin sürekli olarak hareket halinde olmasını sağlar. Bu döngüler sayesinde, canlılar için gerekli olan maddeler sürekli olarak sağlanır. Örneğin, su döngüsü sayesinde, canlılar için gerekli olan su, sürekli olarak yenilenir. 7. İnsan faaliyetleri, madde döngülerini nasıl etkiler?


 8. Cevap: İnsan faaliyetleri, madde döngülerini olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin, ormanların tahrip edilmesi, karbon döngüsünü bozarak küresel ısınmaya neden olabilir. Açıklama:

  İnsan faaliyetleri, doğal kaynakların tüketimini ve kirliliğin artmasını sağlar. Bu durum, madde döngülerini olumsuz yönde etkileyerek doğal dengeyi bozabilir. 9. Nüfusun artması ile birlikte doğal kaynakların kullanımı nasıl değişir?


 10. Cevap: Artar. Açıklama:

  Nüfus artışı ile birlikte insanların ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla kaynak kullanılır. Bu durum, doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olur. 11. Hızlı kentleşmenin çevreye etkileri nelerdir?


 12. Cevap: Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği, doğal dengenin bozulması, altyapı sorunları gibi çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. Açıklama:

  Hızlı kentleşme ile birlikte nüfusun yoğunlaşması, endüstriyel faaliyetlerin artması ve ulaşım sorunu gibi faktörler, çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. 13. Ekolojik ayak izi nedir?


 14. Cevap: Ekolojik ayak izi, insanların kullandıkları yenilenebilir kaynakları sağlayabilmek için gereken, biyolojik olarak verimli toprak ve suyun bulunduğu alanı hesaplar. Açıklama:

  Ekolojik ayak izi, insanların doğaya verdiği zararı ölçmek için kullanılan bir kavramdır. 15. Ekolojik ayak izi nasıl hesaplanır?


 16. Cevap: Ekolojik ayak izi, insanların beslenme, barınma, ulaşım harcamaları, çevreye bıraktığı atıklar ve bunları geri dönüştürme yüzdesi ile yaptığı tüketimlerin ne ölçüde israf sınırını aştığı hesaplanarak bulunur. Açıklama:

  Ekolojik ayak izinin hesaplanmasında, insanların günlük hayatta doğal kaynakları kullanma derecesi temel alınır. 17. Tehlikeli atıklar nelerdir?


 18. Cevap: Tehlikeli atıklar, insan sağlığı ve çevre için risk oluşturan atıklartır. Bu atıklar, zehirli, kanserojen, patlayıcı, yanıcı veya bulaşıcı olabilir. Açıklama:

  Tehlikeli atıklar, kimyasal, nükleer, tıbbi ve endüstriyel atıkları içerir. Bu atıklar, uygun şekilde bertaraf edilmezse insan sağlığı ve çevreye ciddi zararlar verebilir. 19. Tehlikeli atıklar nasıl yok edilir?


 20. Cevap: Tehlikeli atıklar, kaynakta azaltma, geri dönüşüm, arıtma ve yakma veya depolama gibi yöntemlerle yok edilebilir. Açıklama:

  Tehlikeli atıkların en iyi şekilde yok edilmesi, bunların kaynağında azaltılmasıdır. Bu mümkün değilse, geri dönüşüm ve arıtma gibi yöntemler kullanılarak atıkların miktarı ve tehlikeliliği azaltılabilir. Atık miktarı ve tehlikeliliği azaltılamayan atıklar ise yakma veya depolama gibi yöntemlerle bertaraf edilir. 21. Doğal kaynaklar nelerdir?


 22. Cevap: Doğal kaynaklar, insanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan ve sınırlı sayıda bulunan kaynaklardır. Bu kaynaklar arasında hava, su, toprak, bitki örtüsü, ormanlar, mineraller, enerji kaynakları vb. sayılabilir. Açıklama:

  Doğal kaynaklar, yaşamımız için gerekli olan temel unsurlardır. Bu kaynakların sınırlı olması, onları tasarruflu kullanmamızı zorunlu kılmaktadır. 23. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için neler yapılabilir?


 24. Cevap: Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için aşağıdaki önlemler alınabilir: * Kaynakların tasarruflu kullanılması * Kaynakların yenilenmesine yönelik çalışmalar yapılması * Kaynakların kirlenmesinin önlenmesi Açıklama:

  Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, gelecek nesiller için bu kaynakların korunması açısından önemlidir. 25. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Ekolojik ayak izi, bir bireyin, topluluk ya da faaliyetin tükettiği kaynakları üretmek ve yarattığı atığı bertaraf etmek için gereken biyolojik olarak verimli toprak ve su alanıdır.
  2. ( ) Ekolojik ayak izi, bir bireyin, topluluk ya da faaliyetin tükettiği kaynakların toplam miktarıdır.
  3. ( ) Ekolojik ayak izi, bir bireyin, topluluk ya da faaliyetin tükettiği kaynakların üretim ve tüketim süreçleri sonucunda çevreye verdiği toplam zararı ifade eder.
  4. ( ) Ekolojik ayak izi, küresel hektar (kha) ile ifade edilir.
  5. ( ) Küresel hektar, dünyanın ortalama verimliliğine göre 1 hektar alanın biyolojik üretkenliğini ifade eder.
  6. ( ) Ekolojik ayak izi, bir bireyin yaşam tarzı, tüketim alışkanlıkları ve tercihleri gibi faktörlerden etkilenir.
  7. ( ) Ekolojik ayak izi, bir ülkenin ekonomik kalkınması ile paralel olarak artar.
  8. ( ) Ekolojik ayak izi, bir ülkenin nüfusu ile paralel olarak artar.
  9. ( ) Ekolojik ayak izi, bir ülkenin doğal kaynakları ile sınırlıdır.
  10. ( ) Ekolojik ayak izi, bir ülkenin sürdürülebilir kalkınması için önemli bir göstergedir.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Cümle, ekolojik ayak izinin tanımını doğru olarak vermektedir. 2. Cümle, ekolojik ayak izinin tanımını yanlış olarak vermektedir. Ekolojik ayak izi, bir bireyin, topluluk ya da faaliyetin tükettiği kaynakları üretmek ve yarattığı atığı bertaraf etmek için gereken biyolojik olarak verimli toprak ve su alanıdır. 3. Cümle, ekolojik ayak izinin tanımını yanlış olarak vermektedir. Ekolojik ayak izi, bir bireyin, topluluk ya da faaliyetin tükettiği kaynakların üretim ve tüketim süreçleri sonucunda çevreye verdiği toplam zararı ifade etmez. 4. Cümle, ekolojik ayak izinin ölçüm birimini doğru olarak vermektedir. 5. Cümle, ekolojik ayak izinin ölçüm birimini doğru olarak vermektedir. 6. Cümle, ekolojik ayak izinin etkilendiği faktörlerden birini doğru olarak vermektedir. 7. Cümle, ekolojik ayak izinin etkilendiği faktörlerden birini doğru olarak vermektedir. 8. Cümle, ekolojik ayak izinin etkilendiği faktörlerden birini doğru olarak vermektedir. 9. Cümle, ekolojik ayak izinin sınırını doğru olarak vermektedir. 10. Cümle, ekolojik ayak izinin sürdürülebilir kalkınma için önemini doğru olarak vermektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul Çevre Eğitmi 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

Ortaokul Çevre Eğitmi 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul Çevre Eğitmi 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul Çevre Eğitmi 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


Ortaokul Çevre Eğitmi 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Madde Döngüsü ve Doğal Denge
  1. Doğal dengenin sürekliliğinin madde döngülerindeki düzenle sağlandığını fark eder.
  2. Doğaya verilen zararın kendisine döneceğini fark ederek bireysel olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  3. İnsanların üretim ve tüketim faaliyetleri ile doğal madde döngülerini karşılaştırır.
  4. Madde döngüleri arasındaki etkileşimin doğal dengeye olan etkilerini açıklar.
  5. Madde döngülerindeki değişimlerin küresel çevre sorunlarına neden olabileceğini açıklar.
  6. Madde döngüsü kavramını açıklar.
  7. Madde döngüsünün bozulmasının canlıları nasıl etkileyeceği konusunda çıkarımda bulunur.
  8. Madde döngüsünün doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Kaynakların Sınırlılığı ve Ekolojik Ayak İzi
  1. Çevre dostu tüketim maddelerini (gıda, kırtasiye ürünleri, oyuncak, giyecek, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri vb.) kullanmaya özen gösterir.
  2. Doğal kaynak tüketiminin dünyanın insan yaşamını destekleme kapasitesini azaltmadan nasıl yapılabileceğini tartışır.
  3. Dünyadaki kaynakların sınırlı olduğunu bilerek kaynakları tasarruflu kullanır.
  4. Ekolojik ayak izini açıklar.
  5. Kendi ekolojik ayak izini hesaplayarak doğal kaynak tüketimine etkisini yorumlar.
  6. Nüfusun, üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevre sorunlarının ortaya çıkmasına etkisini açıklar.
  7. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımının sürdürülebilir kalkınmaya etkisini irdeler.

Ayrıca Ortaokul 5.sınıf çevre eğitimi dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Madde döngüsünün önemini açıklar.

Su döngüsünü açıklar.

Madde döngüleri, doğal dengeyi devam ettiren önemli süreçlerdir.

İnsan faaliyetleri, madde döngülerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Nüfus artışının doğal kaynakların kullanımını nasıl etkilediğini açıklar.

Hızlı kentleşmenin çevreye olan etkilerini açıklar.

Ekolojik ayak izi kavramının ne anlama geldiğini açıklar.

Ekolojik ayak izinin hesaplanmasında kullanılan yöntemleri açıklar.

Tehlikeli atıkların insan sağlığı ve çevre için risk oluşturduğunu açıklar.

Tehlikeli atıkların yok edilme yöntemlerini açıklar.

Doğal kaynakların sınırlı olduğunu ve tasarruflu kullanılması gerektiğini açıklar.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için yapılması gerekenleri açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul Çevre Eğitmi 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Ortaokul Çevre Eğitmi 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul Çevre Eğitmi 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul Çevre Eğitmi 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul Çevre Eğitmi 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.