Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 1

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  (D/Y) Nüfusun artması, doğal kaynakların tüketimini artırır.
  (D/Y) Hızlı kentleşme, çevre sorunlarının artmasına neden olur.
  (D/Y) Endüstriyel faaliyetler, çevre kirliliğinin en önemli nedenlerinden biridir.
  (D/Y) Tüketim alışkanlıkları, çevre sorunlarının oluşumunda önemli bir rol oynar.
  (D/Y) Enerji tasarrufu, çevre sorunlarının azaltılmasında etkili bir yöntemdir.
  (D/Y) Atıkların azaltılması ve geri kazanılması, çevre sorunlarının azaltılmasında etkili bir yöntemdir.
  (D/Y) Ekolojik ayak izi, bir bireyin veya toplumun doğal kaynakları ne kadar tükettiğini gösteren bir kavramdır.
  (D/Y) Dünya nüfusunun artması, ekolojik ayak izinin artmasına neden olur.
  (D/Y) Sürdürülebilir yaşam, doğal kaynakların korunarak gelecek nesillere aktarılmasıdır.
  (D/Y) Sürdürülebilir yaşama katkıda bulunmak için bireysel ve toplumsal olarak sorumluluk almak gerekir.

 2. Cevap: D D D D D D D D D D Açıklama:

  Nüfus artışı, insanların ihtiyaçlarının artmasına neden olur. Bu ihtiyaçlar, doğal kaynakların tüketilmesini gerektirir. 3. Karbon döngüsü, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olan karbonun doğada sürekli dolaşmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi karbon döngüsündeki bir aşamadır?

  A) Fotosentez        B) Solunum          
  C) Yanma             D) Tüm seçenekler   
                      

 4. Cevap: D Açıklama:

  Karbon döngüsü, fotosentez, solunum ve yanma gibi süreçlerle gerçekleşir. Bu süreçlerin hepsi karbon döngüsünün bir aşamasını oluşturur. 5. Fosfor, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olan bir elementtir. Fosfor döngüsü, fosforun doğada sürekli dolaşmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi fosfor döngüsündeki bir aşamadır?

  A) Kayalar
  B) Hayvanlar
  C) Bitkiler
  D) Tüm seçenekler

 6. Cevap: D Açıklama:

  Fosfor döngüsü, kayalar, hayvanlar, bitkiler gibi süreçlerle gerçekleşir. Bu süreçlerin hepsi fosfor döngüsünün bir aşamasını oluşturur. 7. Madde döngüleri, canlılar ve cansız varlıklar arasında bir denge sağlar. Bu denge bozulduğunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

  A) İklim değişikliği
  B) Doğal afetler
  C) Bitki ve hayvan türlerinin yok olması
  D) Tüm seçenekler

 8. Cevap: Ö Açıklama: 9. Kâğıdın yaşam döngüsünde, kâğıt üretiminin çevreye olan etkisini azaltmak için yapılabilecek uygulamalardan biri nedir?

  A) Kâğıt üretiminde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı.
  B) Kâğıt üretiminde kullanılan su miktarı azaltılmalı.
  C) Kâğıt üretiminde kullanılan kimyasalların miktarı azaltılmalı.
  D) Tüm seçenekler doğrudur.

 10. Cevap: D Açıklama:

  Kâğıdın yaşam döngüsünde, kâğıt üretiminin çevreye olan etkisini azaltmak için yapılabilecek uygulamalardan bazıları şunlardır: * Kâğıt üretiminde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı. * Kâğıt üretiminde kullanılan su miktarı azaltılmalı. * Kâğıt üretiminde kullanılan kimyasalların miktarı azaltılmalı. * Geri dönüşüm oranları artırılmalıdır. 11. Tüketim maddelerinin yaşam döngülerinde çevresel etkilerini azaltmak için yapılabilecek uygulamalardan biri nedir?

  A) Tüketim maddelerinin üretiminde kullanılan hammaddelerin miktarı azaltılmalıdır.
  B) Tüketim maddelerinin üretiminde kullanılan enerji miktarı azaltılmalıdır.
  C) Tüketim maddelerinin kullanımı sırasında oluşan atıklar azaltılmalıdır.
  D) Tüm seçenekler doğrudur.

 12. Cevap: D Açıklama:

  Tüketim maddelerinin yaşam döngülerinde çevresel etkilerini azaltmak için yapılabilecek uygulamalardan bazıları şunlardır: * Tüketim maddelerinin üretiminde kullanılan hammaddelerin miktarı azaltılmalıdır. * Tüketim maddelerinin üretiminde kullanılan enerji miktarı azaltılmalıdır. * Tüketim maddelerinin kullanımı sırasında oluşan atıklar azaltılmalıdır. * Atık yönetimi konusunda bilinçli olunmalıdır. 13. Su döngüsünün ilk aşaması nedir?

  A) Suyun buharlaşmasıdır.
  B) Suyun yağış olarak düşmesidir.
  C) Suyun yeraltı sularına karışmasıdır.
  D) Suyun göllere ve nehirlere karışmasıdır.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Su döngüsünün ilk aşaması, güneşin etkisiyle suyun buharlaşmasıdır. 15. Su döngüsünün son aşaması nedir?

  A) Suyun buharlaşmasıdır.
  B) Suyun yağış olarak düşmesidir.
  C) Suyun yeraltı sularına karışmasıdır.
  D) Suyun göllere ve nehirlere karışmasıdır.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Su döngüsünün son aşaması, buharlaşan suyun yağış olarak düşmesidir. 17. Madde döngülerinin bozulması ne gibi sorunlara yol açabilir?

  A) Yaşam devam edemez.        B) Kaynaklar azalır.         
  C) Kirlilik artar.            D) İklim değişikliği olur.   
                               

 18. Cevap: D Açıklama:

  Madde döngülerinin bozulması, iklim değişikliği gibi ciddi sorunlara yol açabilir. 19. İnsan faaliyetleri, madde döngülerini nasıl etkiler?

  A) Olumlu etkiler.
  B) Olumsuz etkiler.
  C) Etkilemez.
  D) Sadece su döngüsünü etkiler.

 20. Cevap: B Açıklama: 21. Karbondioksit (CO2) gazı, karbon döngüsünün bir parçasıdır. Ancak, insan faaliyetleri sonucunda atmosferdeki CO2 miktarı artmaktadır. Bu duruma bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

  A) Hava kirliliği                B) Ozon tabakasının incelmesi   
  C) İklim değişikliği             D) Hepsi                        
                                  

 22. Cevap: D Açıklama:

  Artan CO2 miktarı, hava kirliliğine, ozon tabakasının incelmesine ve iklim değişikliğine neden olmaktadır. 23. Atık, kullanım süresi dolan ve artık ihtiyaç duyulmayan madde veya maddeler topluluğudur. Atıkların geri dönüşüm yoluyla tekrar kullanıma kazandırılması, çevreye olan etkilerini azaltmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün çevreye olan olumlu etkilerinden biri değildir?

  A) Doğal kaynakların yok olmasına yardımcı olur.
  B) Enerji maliyetini artırır.
  C) Atık miktarının artmasına yardımcı olur.
  D) Hava kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.

 24. Cevap: D Açıklama:

  Atık, yakıldığında hava kirliliğine neden olmaktadır. Geri dönüşüm, atıkların yakılmasını önlediği için hava kirliliğini azaltmaya yardımcı olmaktadır. 25. Bilgisayarların yaşam döngüsü boyunca çevreye verdiği etkilerden biri de ham maddelerin çıkartılmasıdır. Bu süreçte kullanılan ham maddeler aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Plastik    B) Odun    C) Cam    D) Kağıt    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bilgisayarların yapımında plastik, metal, cam ve kağıt gibi ham maddeler kullanılır. Ham maddelerin çıkartılması sırasında ormanların tahrip edilmesi, su kaynaklarının kirlenmesi gibi çevre sorunları ortaya çıkabilir. 27. Bilgisayarların yaşam döngüsü boyunca çevreye verdiği etkilerden biri de üretim sürecidir. Bu süreçte kullanılan enerjinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Güneş enerjisi     B) Rüzgâr enerjisi   
  C) Fosil yakıtlar     D) Nükleer enerji    
                       

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bilgisayarların üretiminde kullanılan enerjinin büyük bir kısmı fosil yakıtlardan elde edilir. Fosil yakıtların kullanımı hava kirliliği, sera gazı emisyonu gibi çevre sorunlarıyla sonuçlanır. 29. Bilgisayarların yaşam döngüsü boyunca çevreye verdiği etkilerden biri de atıkların işlenmesi sürecidir. Bu süreçte ortaya çıkan çevre sorunları aşağıdakilerden hangileridir?

  A) Hava kirliliği      B) Su kirliliği       
  C) Toprak kirliliği    D) Hepsi              
                        

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bilgisayar atıkların işlenmesi sırasında ortaya çıkan kimyasallar toprak kirliliğine neden olabilir. 31. Doğayı korumak için aşağıdakilerden hangisini yapabiliriz?

  A) Gereksiz yere enerji harcamamaya dikkat ederiz.
  B) Geri dönüşüme önem veririz.
  C) Atıklarımızı doğaya atmayız.
  D) Hepsi

 32. Cevap: D Açıklama:

  Doğayı korumak için gereksiz yere enerji harcamamaya dikkat etmek, geri dönüşüme önem vermek ve atıklarımızı doğaya atmamak gibi birçok şey yapabiliriz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 1 Detayları

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Madde Döngüsü ve Doğal Denge
  1. Doğal dengenin sürekliliğinin madde döngülerindeki düzenle sağlandığını fark eder.
  2. Doğaya verilen zararın kendisine döneceğini fark ederek bireysel olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  3. İnsanların üretim ve tüketim faaliyetleri ile doğal madde döngülerini karşılaştırır.
  4. Madde döngüleri arasındaki etkileşimin doğal dengeye olan etkilerini açıklar.
  5. Madde döngülerindeki değişimlerin küresel çevre sorunlarına neden olabileceğini açıklar.
  6. Madde döngüsü kavramını açıklar.
  7. Madde döngüsünün bozulmasının canlıları nasıl etkileyeceği konusunda çıkarımda bulunur.
  8. Madde döngüsünün doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Kaynakların Sınırlılığı ve Ekolojik Ayak İzi
  1. Çevre dostu tüketim maddelerini (gıda, kırtasiye ürünleri, oyuncak, giyecek, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri vb.) kullanmaya özen gösterir.
  2. Doğal kaynak tüketiminin dünyanın insan yaşamını destekleme kapasitesini azaltmadan nasıl yapılabileceğini tartışır.
  3. Dünyadaki kaynakların sınırlı olduğunu bilerek kaynakları tasarruflu kullanır.
  4. Ekolojik ayak izini açıklar.
  5. Kendi ekolojik ayak izini hesaplayarak doğal kaynak tüketimine etkisini yorumlar.
  6. Nüfusun, üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevre sorunlarının ortaya çıkmasına etkisini açıklar.
  7. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımının sürdürülebilir kalkınmaya etkisini irdeler.

Ayrıca Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi II. ünite test soruları 1; müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

3.3.1. Doğal kaynakların sınırlılığını kavrar.

Karbon döngüsünü açıklar.

Fosfor döngüsünü açıklar.

Tüketim maddelerinin yaşam döngülerinde çevresel etkilerini azaltmaya yönelik çözümler üretir.

Tüketim maddelerinin yaşam döngülerinde çevresel etkilerini azaltmaya yönelik çözümler üretir.

Su döngüsünü açıklar.

Su döngüsünü açıklar.

Madde döngülerinin önemini kavrar.

Karbon döngüsü ve karbondioksitin etkileri hakkında bilgi sahibi olur.

Geri dönüşümün çevreye olan olumlu etkilerini açıklar.

5.3.2.1. Bilgisayarların yaşam döngüsü boyunca çevreye verdiği etkileri açıklar.

5.3.2.1. Bilgisayarların yaşam döngüsü boyunca çevreye verdiği etkileri açıklar.

5.3.2.1. Bilgisayarların yaşam döngüsü boyunca çevreye verdiği etkileri açıklar.

5.3.2.2. Doğayı korumak için neler yapılabileceğini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği II. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.